Show simple item record

dc.contributor.authorPastwiński, Zbigniew
dc.date.accessioned2015-01-07T16:45:01Z
dc.date.available2015-01-07T16:45:01Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6033
dc.description.abstractThe article recounts the story of the killing of the administrator of Uniejów castle, provost of Kurzelów Pełka, by Mikołaj of Grabów, the castellan of Łęczyca, during a feast organized by the governor of Łęczyca, Piotr Kmita, in Dąbie on the river Ner. As a result of the killing, Pełka’s brother Bernard of Garbów occupies the archbishop’s castle in Uniejów and plunders it. The starost of Greater Poland, Domarat of Pierzchno, undertakes intervention which leads to an agreement that in return for leaving the castle he can keep the loot and go away free. The author provides descriptions of the heroes of those events and of the general situation in Greater Poland during the reign of Louis I of Hungary.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;3
dc.subjectzamek w Uniejowiepl_PL
dc.subjectśredniowieczepl_PL
dc.subjectMikołaj z Garbowapl_PL
dc.subjectBernard z Garbowapl_PL
dc.subjectcastle in Uniejówpl_PL
dc.subjectMiddle Agespl_PL
dc.subjectMikołaj of Garbówpl_PL
dc.subjectBernard of Garbówpl_PL
dc.titleJan z Czarnkowa o zajęciu zamku w Uniejowie w 1381 rokupl_PL
dc.title.alternativeJan of Czarnków on the seizure of the Uniejów Castle in 1381pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number151-163pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationmgr historii, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, Zamek w Uniejowie Hotelpl_PL
dc.referencesBieniak J., Syska M., Małocha Piotr h. Grzymała, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XIX, red. E. Rostworowski, PAN, Wrocław 1974.pl_PL
dc.referencesGrodecki R., Zachorowski S., Dąbrowski J., Dzieje Polski średniowiecznej, t. II, Universitas, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesHerbarz polski Kaspra Niesieckiego, wyd. J. N. Bobrowicz, t. V, Lipsk 1840.pl_PL
dc.referencesJan z Czarnkowa, [w:] J. Rajman, Encyklopedia Średniowiecza, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesJelicz A., Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie (wiek XIII−XV), PIW, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesKiryk F., Wielki król i jego następca, KAW, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesKlubówna A., Zawisza Czarny w historii i legendzie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesKorytkowski J., Jarosław Bogorya Skotnicki, arcybiskup gnieźnieński, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, t. XI, Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie, Poznań 1881.pl_PL
dc.referencesKutrzeba S., Starostowie, ich początki i rozwój do końca XIV w., „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, Seria II, t. 20, nakł. AU, Kraków 1903.pl_PL
dc.referencesMitkowski J., Dziersław (Dzierżko) z Iwna, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. VI, red. W. Konopczyński, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesNadolski A., Grunwald 1410, Bellona, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesNowak M., Uniejowski zamek odkrywa swoje tajemnice, „Uniejowskie Strony”, Kwartalnik Urzędu Miasta w Uniejowie, nr 1/33/2012.pl_PL
dc.referencesPaprocki B., Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858.pl_PL
dc.referencesPiekosiński F., Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich, Lwów 1911.pl_PL
dc.referencesPiwowarczyk D., Poczet rycerzy polskich, Bellona, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesRostworowski E., Kmita Piotr z Wiśnicza (zm. 1409), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XIII, red. E. Rostworowski, PAN, Wrocław 1967−1968.pl_PL
dc.referencesSłownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IV, red. F. Sulimirski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1883.pl_PL
dc.referencesSzczur S., Historia Polski. Średniowiecze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesSzybkowski S., Związki rodzinne i baza majątkowa Zawiszy Czarnego, [w:] Zawisza Czarny. Rycerz najsławniejszy i najdzielniejszy, red. T. Giergiela, Wyd. DiG, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesTymieniecki K., Domarat z Pierzchna (lub Iwna), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. V, red. W. Konopczyński, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1939−1946.pl_PL
dc.referencesUniejów – dzieje miasta, red. J. Szymczak, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Łódź−Uniejów 1995.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy sieradzcy, łęczyccy i wieluńscy XIII−XV wieku, red. A. Gąsiorowski, PAN, Wrocław 1985.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy wielkopolscy XII−XV wieku, red. A. Gąsiorowski, PAN, Wrocław 1985.pl_PL
dc.referencesUzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350−1450, red. A. Nadolski, PAN, Łódź 1990.pl_PL
dc.referencesWłodarski B., Grzymała (Grzymko) z Oleśnicy, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. IX, red. K. Lepszy, Polska Akademia Umiejętności, Wrocław 1960−1961.pl_PL
dc.referencesWroniszewski J., Nobiles Sandomirienses. Rody Dębnów, Janinów, Grzymałów, Doliwów i Powałów, Societas Vistulana, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesWyrozumski J., Kazimierz Wielki, Ossolineum, Wrocław 1986.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record