Show simple item record

dc.contributor.authorSocha, Miłosz
dc.date.accessioned2014-12-18T16:01:19Z
dc.date.available2014-12-18T16:01:19Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2353-4850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5971
dc.description.abstractW artykule rozważam problem norm i wartości, jakimi kierują się obecnie przedstawiciele subkultury punk. Chcąc uchwycić przemianę, jakiej uległy subkultury, wyszedłem z baumanowskiej koncepcji ponowoczesności. Przedstawiam obraz współczesnych punków z punktu widzenia Davida Muggletona, twórcy pojęcia „postsubkutury”, oraz staram się udowodnić, że zaproponowana przez niego koncepcja zbyt krytycznie i jednostronnie postrzega problem współczesnych grup o charakterze subkulturowym. Proponuję, aby analiza zjawiska subkultury punk uwzględniała pojęcie „ekskorporacji” Johna Fiske oraz „taktyk” i „strategii” działania opisywanych przez Michela de Certeau.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 48
dc.subjectsubkulturapl_PL
dc.subjectpostsubkulturapl_PL
dc.subjectnormypl_PL
dc.subjectwartościpl_PL
dc.subjectponowoczesnośćpl_PL
dc.subjectpunkpl_PL
dc.subjecttożsamośćpl_PL
dc.subjectkontestacjapl_PL
dc.subjectfragmentarycznośćpl_PL
dc.subjectstylpl_PL
dc.subjectmodapl_PL
dc.subjectstrategie i taktyki działaniapl_PL
dc.titleNormy i wartości subkultury punk w Polscepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number181-195pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki,pl_PL
dc.referencesBauman Z.(1993,Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 7‒31pl_PL
dc.referencesBauman Z.(2000),Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawapl_PL
dc.referencesBąk T.(2008), Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDe Certeau M. (1999), The Practice of Everyday Life, University of California Press, Berkeley ‒ Los Angeles ‒ Londonpl_PL
dc.referencesDe Certeau M.(2008), Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakówpl_PL
dc.referencesFilipiak M.(1999), Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur mło- dzieżowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublinpl_PL
dc.referencesFiske J.(2010), Zrozumieć kulturę popularną, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakówpl_PL
dc.referencesGiddens A.(2008), Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakówpl_PL
dc.referencesJacyno M.(2004), Autonomizacja jaźni we współczesnej kulturze indywidualizmu, [w:] M. Kempny, K. Kiciński, E. Zakrzewska (red.), Od kontestacji do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury, ISNS UW, Warszawa, s. 169‒183pl_PL
dc.referencesKubicki R.(1995), Świat jednostki czy zmierzch człowieczeństwa. Wstęp do filozofii moralnej Zygmunta Baumana, [w:] A. Zeidler-Janiszewska (red.), Trudna ponowoczesność. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem. Część 1 A, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 161‒180.pl_PL
dc.referencesKurowski B.(1997), Punk. Pokolenie pustki, Oficyna Wydawniczo-Handlowa Anabasis, Krakówpl_PL
dc.referencesLizut M.(2003), Punk Rock Later, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiciukiewicz K. (2008), Miejskie strategie i taktyki wokół koncepcji praktyki życia codziennego Michella de Certeau, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, vol. LXX, nr 2, s. 185‒198pl_PL
dc.referencesMuggleton D.(2004), Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakówpl_PL
dc.referencesOrtega y Gasset J. (1992), Po co wracamy do filozofii?, Wydawnictwo Spacja, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPaleczny T.(1997), Kontestacja. Formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Zakład Wy- dawniczy Nomos, Krakówpl_PL
dc.referencesPiotrowski P. (2003), Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawapl_PL
dc.referencesStępień R.(2012), Obraz subkultury punk w Polsce w XXI wieku, w opiniach członków zespołów punkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.contributor.authorEmailmilosoch@gmail.compl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record