Show simple item record

dc.contributor.authorSzymanowski, Arkadiusz
dc.date.accessioned2014-12-18T15:56:50Z
dc.date.available2014-12-18T15:56:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2353-4850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5970
dc.description.abstractW socjologicznych badaniach przeobrażeń moralnych społeczeństwa polskiego pomija się grupę osób pozbawionych wolności. Powodem tego jest być może przypuszczenie, że są to ludzie zdemoralizowani, a więc odrzucający wszystkie lub większość wartości moralnych społeczeństwa. Efektem tego jest sytuacja niezdiagnozowania współczesnych wartości moralnych osób odbywających karę pozbawienia wolności. Dlatego celem artykułu było zbadanie wartości moralnych tej grupy ludzi. Za ramy teoretyczne rozważań przyjęto koncepcję ładu moralnego przybierającego postać prospołeczności. Składają się na nią trzy wymiary: moralność indywidualna (normy osobiste), moralność interpersonalna (motywy postępowania moralnego) i moralność obywatelska. Badanie zrealizowano w grupie 100 mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Płocku, w sierpniu 2013 r. Analiza wyników badań ukazuje zróżnicowanie wartości moralnych w grupie osób pozbawionych wolności. Potwierdziły się częściowo przypuszczenia wyrażone w hipotezach badawczych, że na poziom werbalizowanych (realizowanych) wartości moralnych więźniów ma wpływ wcześniejsza karalność oraz stosunek do zasad subkultury przestępczej. W świetle przeprowadzonych badań przypuszczenie, że więźniowie są to ludzie zdemoralizowani, a więc odrzucający wszystkie lub większość wartości i norm moralnych społeczeństwa jest nieuzasadnionepl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 48
dc.subjectwartości moralnepl_PL
dc.subjectprospołecznośćpl_PL
dc.subjectosoby pozbawione wolnościpl_PL
dc.subjectpodkultura przestępczapl_PL
dc.titleWartości moralne osób pozbawionych wolnościpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number165-179pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBielicki E.(1995), Młodociani przestępcy ich wartości i orientacja wartościująca, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszczpl_PL
dc.referencesBudzyńska E.(2007), Ład moralny w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowicepl_PL
dc.referencesCloward R. A., Ohlin L. E.(2005), Przestępcze subkultury, [w:] P. S z t o m p k a, M. K u c i a (red.), Socjologia. Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 608‒617pl_PL
dc.referencesGiddens A.(2007), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesMariański J.(2006), Socjologia moralności, Wydawnictwo KUL, Lublinpl_PL
dc.referencesIwański Z. S.(2006), Wartości w procesie resocjalizacji osób skazanych, Wydawnictwo Instytu- tu Technologii Eksploatacji, Toruń‒Warszawa.pl_PL
dc.referencesMariański J.(2008), Społeczeństwo i moralność, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Bi- blos”, Tarnówpl_PL
dc.referencesNa kogo głosować? Sympatie i antypatie partyjne Polaków (2013), CBOS, komunikat z badań, www.cbos.pl, 9.08.2013pl_PL
dc.referencesReykowski J.(1988), Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSztompka P.(2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Krakówpl_PL
dc.referencesUrban B., Stanik J. M.(2008), Resocjalizacja, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.contributor.authorEmailspim@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record