Show simple item record

dc.contributor.authorKolasińska, Elżbieta
dc.date.accessioned2014-12-18T13:25:57Z
dc.date.available2014-12-18T13:25:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2353-4850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5963
dc.description.abstractWspółczesny kryzys finansowy to wyzwanie dla kompetencji eksperckich i systemów wartości różnych aktorów społecznych indywidualnych i instytucjonalnych. Celem artykułu jest konceptualizacja kompetencji eksperckich w aspekcie systemu wartości i kryzysu finansowego. Główną tezę niniejszego artykułu stanowi następujące stwierdzenie: kompetencje eksperckie kształtują szacunek społeczny i autorytet ekspertów pod warunkiem, że są oni wiarygodni i odpowiedzialni. Kompetencje eksperckie, szczególnie w obszarze ekonomiczno-finansowym w sytuacji współczesnego kryzysu zostały wystawione na próbę i jednocześnie nastąpił spadek zaufania do roli ekspertów w niniejszym obszarze. W sytuacji negacji pewnych wartości, deprecjacji kompetencji eksperckich w czasie kryzysu finansowego i po kryzysie, redefinicji wymagają niektóre kompetencje eksperckie oraz role ekspertów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 48
dc.subjectkompetencje eksperckiepl_PL
dc.subjectkryzys finansowypl_PL
dc.subjectsystem wartościpl_PL
dc.titleKompetencje eksperckie i system wartości a kryzys finansowypl_PL
dc.title.alternativeExpert competences and the value system in the light of the Financial Crisispl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number133-146pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Socjologii Gospodarczej i Zachowań Rynkowych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdańskipl_PL
dc.referencesBeck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, [tłum. S. Cieśla], Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBeck U. (2005), Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, [tłum. J. Łoziński], Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBerger P. L. (1995), Rewolucja kapitalistyczna: pięćdziesiąt tez o dobrobycie, równości i wolności, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBourdieu P., Wacquant L. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesColeman J. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology”, No. 94, s. 95‒121.pl_PL
dc.referencesDomański H. (2007), Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański S. R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, [tłum. S. Amsterdamski], Wydawnictwo Zysk-S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2007), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowocze- sności, [tłum. A. Szulżycka], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2008), Konsekwencje nowoczesności, [tłum. E. Klekot], Wydawnictwo Uniwersy- tetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2009), Życie w społeczeństwie posttradycyjnym, [w:] U. B e c k, A. G i d d e n s, S. L a s h, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności [tłum. J. Konieczny], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 79‒144.pl_PL
dc.referencesGórniak J. (2000), My i nasze pieniądze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakówpl_PL
dc.referencesGranovetter M. (1985), Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, „American Journal of Sociology”, No. 91, s. 481‒510.pl_PL
dc.referencesHandy H. (1996), Wiek paradoksu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHazlitt H. (1993), Ekonomia w jednej lekcji, Wydawnictwo Znak-Signum, Kraków.pl_PL
dc.referencesHumphreys P., Berger J. (1981), Theoretical Consequences of the Status Characteristics Formulation, „The American Journal of Sociology”, Vol. 86, No. 5, s. 953‒983pl_PL
dc.referencesJasiecki K. (2012), Co nie funkcjonuje w gospodarce?, [w:] Instytucje: konflikty i dysfunkcje, M. Jarosz (red.), Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 149‒178.pl_PL
dc.referencesKaesler D. (2010), Weber. Życie i dzieło, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKolasińska E. (2011), Kompetencje a rynek pracy i struktura społeczna, [w:] J. G r o t o w s k a-L e d e r (red.), Wybrane współczesne problemy społeczne i ich rozwiązywanie, „Acta Universitatis Lodzensis”, Folia Sociologica, nr 38, s. 91‒103pl_PL
dc.referencesKolasińska E. (2012), Świadomość odpowiedzialnego pożyczania, „Prakseologia”, nr 152, s. 169‒184.pl_PL
dc.referencesKurczewska J. (1997), Technokraci i świat społeczny, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatysek-Jędrych A. (2007), System finansowy – definicje i funkcje, „Bank i Kredyt”, nr 10, s. 38‒50.pl_PL
dc.referencesMerton R. K. (2002), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, [tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNorth D. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge Uni- versity Press, New Yorkpl_PL
dc.referencesReport Why Financial Capability Matters. Synthesis Report on Canadians and Their Money: A national Sympozium on Finacial Capability held on June, 9‒10, 2005 (2005), Ottawa Policy Research Initiative, http://www.fcac-acfc.gc.ca/eng/resouces/PDF/SEDI-FCACFin Capability-eng.pdf, 27.10.2013.pl_PL
dc.referencesSimmel G. (1997), Filozofia pieniądza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.pl_PL
dc.referencesSzymczak M. (red.) (1998), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa..pl_PL
dc.referencesToffler A., Tofler H. (2007), Rewolucyjne bogactwo, [tłum. P. Kwiatkowski], Wydawnictwo Kurpisz, Przeźmierowo.pl_PL
dc.referencesTurner J. H. (2008), Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesWesołowski W. (1999), Merytokracja, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 203‒205.pl_PL
dc.referencesWoodruffe Ch. (1991), Competent by any other name, „Personnel Management”, No. 23, s. 30‒43.pl_PL
dc.referencesWright E. O. (2006), Klasy się liczą, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 813‒833pl_PL
dc.referencesZnaniecki F. (1984), Społeczne role uczonych, „Biblioteka Socjologiczna”, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailekol@ug.edu.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record