ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Płeć a zobowiązania. Ideał relacji małżeńskich w nauczaniu kapadockich Ojców Kościoła
Jolanta Dybała
2. Woda, wino i tak dalej, czyli o napojach i trunkach w Konstantynopolu
Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak
3. Kasztelan krakowski Jerzy ks. Zbaraski (1574-1631). Szkic do portretu antyregalisty
Zbigniew Anusik
4. Sejmiki ziemi czerskiej 1780-1786
Witold Filipczak
5. Oskar Halecki – inicjator polsko-szwajcarskiej współpracy intelektualnej w ramach Ligii Narodów
Andrzej Maciej Brzeziński

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Zabytki i stan ich zachowania na obszarze historycznej Macedonii – przykład Ochrydy i okolic
Mihailo Popović
2. Zapomniany fakt z historii greckiego rodu Korniaktów ze Lwowa
Ihor Lylo
3. Wybory brzeskie w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim. Odezwa z 1930 r.
Adrian Uljasz

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. O jedzeniu, piciu i kuchni bizantyńskiej
Maciej Kokoszko
2. Mieczysław Nurek, Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po drugiej wojnie światowej 1945-1949, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 719
(Andrzej M. Brzeziński)

KRONIKA NAUKOWA

1. Odnowienie doktoratu profesora Jakuba Goldberga
(Małgorzata Karkocha)
2. Życiorys naukowy profesora Jakuba Goldberga
(Zbigniew Anusik)
3. Laudacja wygłoszona w dniu 24 maja 2010 r. z okazji odnowienia doktoratu profesora Jakuba Goldberga
(Zbigniew Anusik)
4. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Władza i polityka w czasach nowożytnych, Łódź dnia 15-16 kwietnia 2010
(Małgorzata Karkocha)

Recent Submissions