CONTENT

 1. Wprowadzenie. Wielokulturowość i wielokulturowe dziedzictwo z perspektywy geografii politycznej (Andrzej Rykała)

 2. Artykuły

 3. Mariusz Kulesza
  Wielokulturowe dziedzictwo Łodzi a współczesny krajobraz miasta
 4. Marta Chmielewska
  Wielokulturowe dziedzictwo materialne Katowic
 5. Roman Szul
  Miasto a język. Rola miast w kształtowaniu sytuacji językowej
 6. Gideon Biger
  Walls, fences and international borders
 7. Luis Escobedo
  Colonial heritage in multi-ethnic societies: undercover racism in twenty-first-century Peru
 8. Marek Sobczyński
  Amazońskie plemię Sateré-Maué – między akulturacją a asymilacją
 9. Paweł Klint
  Polsko-niemieckie pogranicze kulturowe na przykładzie kontaktów szlachty wielkopolskiej, śląskiej
 10. Emir Kasprzycki
  Problematyka małżeństw mieszanych katolicko-ewangelickich oraz konwersje na Mazurach w latach 1850–1960
 11. Mariusz Kowalski
  Ludność polska w wieloetnicznych regionach Litwy, Łotwy i Białorusi
 12. Joanna Szczepankiewicz-Battek
  Bracia czescy w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Polsce – przeszłość i teraźniejszość
 13. Andrzej Rykała
  Działalność społeczno-kulturalna mniejszości narodowych i religijnych w przestrzeni miejskiej Pabianic do drugiej wojny światowej


 14. Notatki naukowe

 15. Gideon Biger
  Patrick Geddes – not only a town planner but a poet too


 16. Recenzje

 17. Helena Karczyńska – Odnowiona Jednota Braterska w XVIII–XX wieku. Z dziejów ruchu religijnego herrnhutów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na świecie, Wydawnictwo Semper, Warszawa 2012, ss. 468
  Mariusz Kulesza
 18. Mariusz Kowalski – Księstwa Rzeczpospolitej. Państwa magnackie jako region polityczny, Prace Geograficzne nr 238, IGiPZ PAN, Warszawa 2013, ss. 396
  Marek Sobczyński
 19. Informacje naukowe naukowe

 20. Regional Conference of the International Geographical Union, Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the Earth’s Future, Kioto, 4–9 sierpnia 2013 r.
  Katarzyna Leśniewska
 21. IV EUGEO Congress, Europe, what’s next? Changing geographies and geographies of change, Rzym, 5–7 września 2013 r.
  Katarzyna Leśniewska

Recent Submissions