Show simple item record

dc.contributor.authorKozłowa, Oksana
dc.date.accessioned2014-12-03T07:17:38Z
dc.date.available2014-12-03T07:17:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2353-4850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5812
dc.description.abstractW artykule poddano analizie przyczyny aktywizacji badań fenomenu zaufania społecznego jako elementu kluczowego kapitału społecznego; rozważane są trzy historyczne etapy rozwoju kultury zaufania; trzy formy jej aktualnego istnienia we współczesnym życiu społecznym – niska, średnia i wysoka – oraz oddziaływanie każdej z tych form na rozwój kapitału społecznego w sytuacji ponowoczesności. Transformacja kultury zaufania została pokazana jako proces głęboko powiązany ze zmaganiem się z alienacją i anomią społeczną. Tak względne zaufanie, prowadzące do intensywnego wzrostu aktywów materialnych społeczeństwa, stymuluje wzrost alienacji. Zaufanie poziomu średniego staje się sposobem zrekompensowania postawy wzajemnej nieodpowiedzialności poprzez aktywność społeczną i prowadzi jednocześnie do zaistnienia „wysp zaufania”, pomiędzy którymi poszerzają się obszary braku zaufania. To powoduje nasilenie niepokoju, obaw o bezpieczeństwo. Trzecia, wysoka forma kultury zaufania, służąca jako podstawa aktywności odpowiedzialnej, powoli zaczyna się kształtować jako postawa jednostki uwolnionej od alienacji, nastawionej na uczestniczenie w polifonicznym życiu społecznym, w rozwoju wielowektorowym, oraz na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w interesie własnym, grupy oraz całej ludzkości.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 48
dc.subjectzaufanie społecznepl_PL
dc.subjectkapitał społecznypl_PL
dc.subjectalienacjapl_PL
dc.subjectanomia społecznapl_PL
dc.subjectwyspy zaufaniapl_PL
dc.subjectwektory aktywności jednostkipl_PL
dc.subjectponowoczesnośćpl_PL
dc.titleKultury zaufania a alienacja w ponowoczesnościpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number5-17pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Socjologii Kultury, Instytut Socjologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczecińskipl_PL
dc.referencesBachmann R. (2001), Trust, Power and Control in Transorganizational Relations, „Organization Studies”, Vol. 22, No. 2, s. 337‒365pl_PL
dc.referencesBeck U., Giddens А., Lash S. (2009), Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, [tłum. Jacek Konieczny], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBourdieu Р. (1996), State nobility: Elite Schools in the Field of Power, Polity Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., Panek T. (red.) (2007), Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Pola- ków, www.diagnoza.com/files/diagnoza2007/raport_11.11.2007.pdf, 09.07.2010.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., Panek T. (red.) (2009), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Pola- ków, www.analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty, 09.07.2010.pl_PL
dc.referencesF u k u y a m a Y. F. (1997), Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, [przekł. z ang. Anna i Leszek Śliwa], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław.pl_PL
dc.referencesFukuyama Y. F. (2000), Koniec historii, [przekł. z ang. Tomasz Bieroń, Marek Wichrowski], Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznańpl_PL
dc.referencesGoffman E. (2010), Analiza ramowa, [tłum. Stanisław Burdziej], Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.pl_PL
dc.referencesHardin R. (2009), Zaufanie, [przekł. z ang. Agnieszka Gruba], Wydawnictwo Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJenkins C. (1986), Foundation Funding of Progressive Social Movements, [w:] The ers Guide, J. Shellow, N. Stella (eds.), Moyer-Bell, Mt. Kisco 1986, s. 1‒13.pl_PL
dc.referencesКлеман K. (2009), От «обывателей» к «активистам». Условия «рефрейминга» // «Как люди делают себя» (Рефрейминг как механизм формирования групповой идентификации). Исследовательский проект на 2007–08, Е. Даниловой (под рук.), Институт Социологии Российской Академии Наук, Москва.pl_PL
dc.referencesKozlova O., Izdebska K. (red.) (2013), Cultures of Trust, Wydawnictwo Naukowe Minerwa, Szczecin.pl_PL
dc.referencesLane F. C., Riemersma J. (eds.) (1953), Enterprise and Secular Change: Readings in Economic History, Allen and Unwin, London (quoted in „Accounting and rationality”).pl_PL
dc.referencesMarks K. (2002), Kapitał ‒ Krytyka ekonomii politycznej, Tom pierwszy ‒ Księga I Proces wytwarzania kapitału, Polska Sekcja MIA, http://www.marxists.org/polski/marks-engels/1867/ kapital/index.htm, 11.05.2012.pl_PL
dc.referencesПатрушев С (2007), Научный доклад (II). Социальные сети доверия, массовые движения и институты политического представительства в современной России: опыт „старых” и „новых” демократий в условиях глобализации, Российский Государственный Научной Фонд, Институт Социологии РАН, Центр Политологии и Политической Социологии, Отдел Сравнительных Политических Исследований, Москва, http://www.isras.ru/seti_doveria.html, 12.03.2010.pl_PL
dc.referencesPutnam R. D. (ed.) (2002), Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesРозанов В. В. (1990), Сумерки просвещения, Педагогика, Москва.pl_PL
dc.referencesRydgren J. (2009), Social Isolation? Social Capital and Radical Right-Wing Voting in Western Europe, „Journal of Civil Society” 2009, September, Vol. 5, Issue 2, s. 129‒150.pl_PL
dc.referencesSennett R. (2007), Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, [tłum. z ang. Jan Dzierzgowski, Łukasz Mikołajewski], ser. „Spectrum”, Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.contributor.authorEmailko-ok@wp.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record