Now showing items 1-1 of 1

    • „„Nowa moralność” konsumentów we współczesnym świecie 

      Bylok, Felicjan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
      W artykule przedmiotem refleksji uczyniono kształtowanie się moralności konsumentów w społeczeństwie konsumpcyjnym. Autor omawia przesłanki rozwoju nowej moralności w konsumpcji. Skupia się na zmianach w systemach ...