Now showing items 1-1 of 1

    • Kodeksy etyczne i ich wpływ na moralne perspektywy polskich menedżerów 

      Szczupaczyński, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
      W artykule poruszony został problem moralnych perspektyw percepcyjnych polskich menedżerów, w szczególności sformułowano pytanie, w jaki sposób na świadomość moralną oddziałują sformalizowane kodeksy etycz ...