Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk-Anioł, Joanna
dc.date.accessioned2014-10-17T10:34:24Z
dc.date.available2014-10-17T10:34:24Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKowalczyk-Anioł Joanna, 2012,Tendencje rozwoju turystyki polskiej młodzieży pokolenia Y, Turyzm 2012, 22/2, s.15-21pl_PL
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5590
dc.descriptiontekst równol. pol., ang. - http://hdl.handle.net/11089/11463 Artykuły w wersji angielskiej publikowane są online od 2009 r. przez De Gruyter Open z e-ISSN 2080-6922.
dc.description.abstractW odniesieniu do przemian demograficznych - przede wszystkim pokoleniowych - za cel opracowania przyjęto pokazanie na podstawie badań empirycznych i źródeł zastanych specyfiki turystyki polskiej młodzieży pokolenia Y. Skupiono się głównie na przedstawieniu preferencji i typowych zachowań turystycznych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;2
dc.subjectPolacypl_PL
dc.subjectpokolenie Ypl_PL
dc.subjectturystyka młodzieżypl_PL
dc.subjectpreferencje turystycznepl_PL
dc.titleTendencje rozwoju turystyki polskiej młodzieży pokolenia Ypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number15-21pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.referencesBENSON A. (red.), 2011, Volunteer Tourism: Theoretical Frameworks and Practical Applications, Taylor & Francis, ss. 213.
dc.referencesGRIMM B., LOHMANN M., HEINSOHN K., RICHTER C., METZLER D., 2009, The impact of demographic change on tourism and conclusions for tourism policy – abridged version (study commissioned by the Federal Ministry of Economics and Technology), N.I.T., dwif, TNS Infratest, ss. 24.
dc.referencesFARACIK R., 2011, Turystyka dzieci i młodzieży na wybranych przykładach z Polski, Europy i świata, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź s. 121–140.
dc.referencesGeneration Y: Realising the potential, 2010, raport przygotowany przez ACCA i Mercer, ss. 32.
dc.referencesHUANG Y.-C., PETRICK J.F., 2010, Generation Y’s Travel Behaviours: a Comparison with Baby Boomers and Generation X, [w:] P. Benckendorff i in. (red.), Tourism and Generation Y, CAB International, s. 27–37.
dc.referencesKNAPEK A., 2011, Sylwetka współczesnego młodego pielgrzyma na przykładzie 85. Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę, praca licencjacka wykonana w IGMiT UŁ pod kier. J. Kowalczyk- -Anioł, ss. 33.
dc.referencesKOWALCZYK-ANIOŁ J., 2007, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego, „Szlakami Nauki”, nr 34, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 131.
dc.referencesKOWALCZYK-ANIOŁ J., 2011, Kluby wzajemnej gościnności – signum temporis współczesnej turystyki polskiej młodzieży, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wyd. WSTH w Łodzi, s. 141–156.
dc.referencesKOTLER Ph., 2005, Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
dc.referencesKOTLER PH., ARMSTRONG G., 2010, Principles of Marketing, Pearson, s. 96–99.
dc.referencesLYONS K., HANLEY J., WEARING S., NEIL J., 2011, Gap Year Volunteer Tourism. Myths of Global Citizenship?, „Annals of Tourism Research”, 39, 1, s. 361–378, doi:10.1016/j.annals.2011.04.016.
dc.referencesMITCHELL S., 1995, The Official Guide to Generation: Who They Are, How They Live, What They Think, New Strategist Publications, Ithaca, New York.
dc.referencesMOSCARDO G., BENCKENDORFF P., 2010, Mythbusting: Generation Y and Travel, [w:] P. Benckendorff i in. (red.), Tourism and Generation Y, CAB International, s. 16-26.
dc.referencesOPPERMAN M., 1995, Family life cycle and cohort effect: a study of travel patterns of German residents, „Journal of Travel and Tourism Marketing”, 4(1), s. 23–45.
dc.referencesPENDERGAST D., 2010, Getting to Know the Y Generation, [w:] P. Benckendorff i in. (red.), Tourism and Generation Y, CAB International, s. 1–15.
dc.referencesPTTK – Sprawozdanie zbiorcze ze stanu organizacyjnego oraz dzia- łalności programowej w 2011 r.
dc.referencesRICHARDS G., 2007, New Horizons II: The Young Independent Travellers 2007, WYSE Travel Confederation, Amsterdam.
dc.referencesSłownik języka polskiego, 1996, Wyd. Naukowe PWN, s. 688.
dc.referencesSZAFRANIEC K., 2011, Młodzi 2011 (raport), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, ss. 425.
dc.referencesSZAFRANIEC K., 2012, Młodość jako wyłaniający się problem i nowa polityczna siła, „Nauka”, 1, s. 101–122.
dc.referencesTOMAZOS K., BUTLER R., 2012, Volunteer tourists in the field: A question of balance?, „Tourism Management”, 33, s. 177– 187, Elsevier Ltd., doi:10.1016/j.tourman.2011.02.020.
dc.referencesWEARING S., 2001, Volunteer tourism: Experiences that make a difference, CABI Publishing, ss. 189.
dc.referencesWRZESIEŃ W., 2007, Czy pokoleniowość nam się nie przydarzy?, „Nauka”, 3, s. 131–151.
dc.contributor.authorEmailproxa2@vp.pl
dc.relation.volume22


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record