Show simple item record

dc.contributor.authorLisek-Michalska, Jolanta
dc.date.accessioned2014-09-25T09:39:39Z
dc.date.available2014-09-25T09:39:39Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5451
dc.description.abstractOd końca XX w. obserwuje się zwiększone zainteresowanie udziałem dzieci w badaniach społecznych. Pomimo wskazówek zawartych w kodeksach badawczych, realizowanie badań społecznych związanych z uczestnictwem dzieci wiąże się z szeregiem złożonych etycznych i prawnych problemów i wyzwań. Angażowanie dzieci do tego typu przedsięwzięć prowadzi do konfliktu pomiędzy dwoma, czasami sprzecznymi celami, mianowicie potrzebą uzyskania coraz bardziej docenianej informacji od tej kategorii uczestników i etycznym nakazem ochrony szeroko rozumianego dobra dziecka, które może zostać w badaniu naruszone. Autorka opisuje genezę i standardy etyczne obowiązujące na świecie w badaniach społecznych z udziałem dzieci i młodzieży. Akcentuje specyfikę zasad etycznych w odniesieniu do dzieci oraz na przykładzie badań fokusowych prezentuje przykłady „dobrych praktyk” realizacji zasad etycznych wobec nieletnich uczestników badań.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 42
dc.subjectetyka badań z udziałem dzieci i młodzieżypl_PL
dc.subjectbadania fokusowepl_PL
dc.subjectmiędzynarodowe standardy etycznepl_PL
dc.subjectprocedura uzyskiwania świadomej zgodypl_PL
dc.titleEtyczne aspekty badań fokusowych z udziałem dzieci i młodzieży2pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number33-61pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBrzezińska A. I., Toeplitz Z. (red.) (2007), Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży; Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”
dc.referencesDavis J., Hill M., Tisdall K., Prout A. (eds.) (2006), Children, Young People and Social Inclusion: Participation for What?, Bristol: The Policy Press University of Bristol
dc.referencesFine G. A., Sandstrom K. L. (1988), Knowing Children: Participant Observation with Minors, Newbury Park, CA: Sage Publications
dc.referencesFombad Ch. M. (2005), Protecting childrenʼs rights in social science research in Botswana: some ethical and legal dilemmas, “International Journal of Law, Policy and the Family”, No. 19, s. 102−120
dc.referencesGibson F. (2007), Conducting focus groups with children and young people: strategies for success, “Journal of Research in Nursing”, Vol. 12, No. 5, s. 473−483
dc.referencesGreig A., Taylor J., MacKay T. (2007), Doing research with children, London: Il Sage
dc.referencesGrodin A., Glantz L. H. (1994), Children as Research Subjects: Science, Ethics and Law, New York: Oxford University Press
dc.referencesGuidelines of Research (1993), London: National Children’s Bureau
dc.referencesKennedy C., Kools S., Krueger R. (2001), Methodological considerations in childrenʼs focus groups, San Francisco: University of California, Department of Family Health Care Nursing, “Nursing Research”, May−June, No. 50(3), s. 184−187.
dc.referencesKerrane B., Hogg M. K. (2007), Lesser or just different? Capturing childrenʼs voices in consumer research, Lancaster: Lancaster University Management School, The Department of Marketing
dc.referencesKondracka M. (2007), Praktyczny aspekt podmiotowego podejścia do dziecka w procesie edukacji przedszkolnej, dostępny na stronie internetowej WWW.publikacje.edu.pl, Publikacja nr 3546
dc.referencesKonwencja ONZ o Prawach Dziecka, dostępna na stronie internetowej http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf
dc.referencesLansdown G. (1994), Childrenʼs rights, [w:] Mayall B. (ed.), Childrenʼs childhood: Observed and experienced, London: The Falmer Press, s. 33−35
dc.referencesLisek-Michalska J. (2010), Przywództwo w grupach rówieśniczych na podstawie badań fokusowych, ,,Biuletyn Informacyjny. Wiadomości Społeczne”, J. Krzyszkowski (red.), Łódź: PTPS, nr 1, s. 87−101
dc.referencesMayall B. (2008), Conversations with Children: Working with Generational Issues, [w:] Christensen P., James A. (eds), Research with Children. Perspectives and Practies, ed. II, London: Routledge
dc.referencesMichałowska E., Daniłowicz P., Szymczak M. (2008), Bezpieczeństwo dzieci w szkole i rodzinie w Łodzi, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
dc.referencesMorgan M., Gibbs S., Maxwell K., Britten N. (2002), Hearing childrenʼs voices: methodological issues in conducting focus groups with children aged 7−11 years, “Qualitative Research”, Vol. 2, No. 1, s. 5−20
dc.referencesProut A., James A. (eds) (1997), Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood, London, New York: Falmer Press
dc.referencesResearch Involving Children, http://ethics.grad.ucl.ac.uk/forms/guidance1.pdf
dc.referencesSchade J. (2007), Marketing to Kids: The ABC’s of Conducting Research With Children and Teens, http://www.jrsconsulting.net/freearticles_3.html
dc.referencesStatement of Ethical Practice (2002), British Sociological Association
dc.referencesThomas N., O’Kane C. (1998), The ethics of participatory research with children, “Children & Society”, Vol. 12, s. 336–348
dc.referencesWaksler F. Ch. (ed.) (1991), Studying the Social Worlds of Children: Sociological Readings, Part II. Children in an Adult World, London: Falmer Press
dc.referencesWoodhead M., Faulkner D. (2008), Subjects, Objects or Participants? Dilemmas of Psychological Research with Children, [w:] Christensen P., James A. (eds), Research with Children. Perspectives and Practies, ed. II, London: Routledge


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record