Show simple item record

dc.contributor.authorBaczyński, Bogusław Andrzej
dc.contributor.authorBaczyńska, Małgorzata
dc.date.accessioned2014-09-05T15:26:21Z
dc.date.available2014-09-05T15:26:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2084-140X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5380
dc.descriptionTranslated by Michał Zytka and Zofia Brzozowska. Annotated by Andrzej Kompapl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (Lodz University Press)pl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Center for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe;Vol. 3/2013
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleThe Testament Donation of Knyaz Fedor Sanguszko for the Monastery of St. Paul of Xeropotamou on the Holy Mount Athos (9th November 1547)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number197-212pl_PL
dc.referencesJabłonowski A., Ziemia wołyńska w połowie XVI wieku (Monografia), [in:] Rewizya zamków ziemi wołyńskiej w połowie XVI wieku, ed. A. Jabłonowski, Warszawa 1877.
dc.referencesПерапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 г., Мінск 2003.
dc.referencesOchmański J., Historia Litwy, Wrocław 1979.
dc.referencesKempa T., Dzieje rodu Ostrogskich, Toruń 2003.
dc.referencesGorczak B., Katalog pergaminów znajdujących się w Archiwum X.X. Sanguszków w Sławucie, 61, Sławuta 1912.
dc.referencesSzwagrzyk J.A., Pieniądz na ziemiach polskich X– XX w., Wrocław 1973.
dc.referencesPopiołek B., Woli mojej ostatniej Testament ten… Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków 2009.
dc.referencesСліж Н., Сям’я Івана Гарнастая, падскарбія ВКЛ, „Беларускі істарычны Зборнік” 38, 2012, p. 34–36.
dc.referencesBinon S., Les origines légendaires et l’histoire de Xéropotamou et de Saint-Paul de l’Athos, Louvain 1942.
dc.referencesSkowronek M., Przyczynek do historii biblioteki klasztoru Świętego Pawła na Górze Athos, [in:] Święta Góra Athos w kulturze Europy, Europa w kulturze Athosu, ed. M. Kuczyńska, Gniezno 2009, p. 222–230.
dc.referencesWasilewski T., Przyczynki źródłowe do stosunków Polski ze Słowiańszczyzną południową w wiekach XIII–XVI, „Studia Źródłoznawcze. Commentationes” 8, 1963, p. 120–123.
dc.referencesCzamańska I., Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007.
dc.referencesAnusik Z., O książętach Wiśniowieckich i czasach, w których żyli. Suplement do monografii rodu, „Przegląd Nauk Historycznych” 8.2, 2009, p. 163–165.
dc.referencesMitrović K., Povelja despotice Jelene Jakšić manastiru Hilandaru, „Cтари српски архив” 7, 2008, p. 195–203.
dc.referencesDworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959, vol. II, Tablice.
dc.referencesMachynia M., Sanguszko Fiodor, [in:] Polski Słownik Biograficzny, vol. XXXIV, p. 480–482.
dc.referencesHawryluk J., Książęta Sanguszkowie na wołyńskich i podlaskich włościach, „Над Бугом і Нарвою. Український часопис Підляшшя”, 2007, fasc. 5(93), p. 29.
dc.referencesŁoziński W., Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, ed. J. Tazbir, Warszawa 2005.
dc.referencesZagorska S., Halszka z Ostroga. Między faktami a mitami, Warszawa 2006.
dc.referencesTavlakis I., Monastery of Agios Pavlos: http://www.macedonian-heritage.gr/Athos/Monastery/Agios%20Pavlos.html
dc.referencesChatzidakis M., Recherches sur le peintre Theophane, le Cretois, „Dumbarton Oaks Papers” 23/24, 1969/1970, p. 309–352.
dc.referencesΧατζηδάκης Μ., Ο κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης. Η τελευταία φάση της τέχνης του στις οιχογραφίες της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, Mount Athos 1986.


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska