Show simple item record

dc.contributor.authorKonecki, Krzysztof
dc.date.accessioned2014-07-16T07:25:27Z
dc.date.available2014-07-16T07:25:27Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.citationKrzysztof Konecki, 1985, Jaźń w totalnej instytucji obozu koncentracyjnego, 'Kultura i Społeczeństwo', nr 3: 197-211pl_PL
dc.identifier.issn0023-5172
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5149
dc.description.abstractHitlerowskie obozy koncentracyjne stały się przedmiotem wielu opracowań naukowych. Zjawisko to było rozważane z wielu perspektyw: historycznej, praw¬nej, etycznej, psychiatrycznej, socjologicznej . Ten swoisty fenomen społecznego zła ciągle intryguje wielu badaczy, również tych, którzy nie uczestniczyli bezpośrednio w koszmarze drugiej wojny światowej. Wydaje się, że hitlerowskie obozy koncentracyjne będące ciemną plamą w wielowiekowym dorobku kultury europejskiej wymagają permanentnych badań, a zjawiska społeczne występujące w obozach - ciągłych wyjaśnień i interpretacji. Ten właśnie motyw, i d e o l o g i c z n o-u n i w e r s a l n y, leży u podłoża wysiłków podejmowanych przez wielu ba¬daczy. * W artykule niniejszym sposób wyjaśniania zjawisk społecznych został zaczerpnięty z dorobku kierunku socjologicznego zwanego symbolicznym interakcjonizmem . Szczególnie interesująca poznawczo jest propozycja E. Goffmana zawarta w pracy o instytucjach totalnych (1961, ss. 265—266). Perspektywa dramaturgiczna, będąca perspektywą interakcjonistyczną opisu działań społecznych, pozwala dotrzeć bezpośrednio do s f e r y t a k t y k obrony jaźni i autonomii jednostki ludzkiej. Działania jednostkowe w instytucjach obozów koncentracyjnych w wymiarze interakcyjnym nie doczekały się do tej pory opracowania. Poniższe próby analizy interakcji więźniów obozów wskazują na wagę spotkań face-to-face w uzyskiwaniu indywidualnych sfer prywatności i niezależności oraz na interakcyjne taktyki reafirmacji określonych wartości społecznych. Przyjęto więc siatkę pojęciową perspektywy dramaturgicznej oraz Goffmanowską koncepcję instytucji totalnych, chociaż, w trakcie analizy okazało się konieczne rozszerzenie zbyt ubogiej siatki pojęciowej oraz zreinterpretowanie niektórych wniosków i uogólnień E. Goffmana. W artykule broniona jest następująca teza: E. Goffman w swej koncepcji instytucji totalnych zatraca „niepowtarzalną specyficzność” istnienia jaźni w instytucjach obozów koncentracyjnych. Według E. Goffmana różne instytucje totalne oferują podobne wzory interakcyjne, na przykład klasztory i więzienia. Nasza teza „niepowtarzalnej specyficzności” istnienia jaźni dotyczy każdej z osobna instytucji totalnej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolska Akademia Nauk. Zakład Socjologii i Historii Kulturypl_PL
dc.relation.ispartofseriesKultura i Społeczeństwo;Nr 3/1985
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectinstytucje totalnepl_PL
dc.subjecthitlerowskie obozy koncentracyjnepl_PL
dc.subjectjaźńpl_PL
dc.subjecttożsamośćpl_PL
dc.subjectsymboliczny interakcjonizmpl_PL
dc.subjectErving Goffmanpl_PL
dc.subjectredefinicje jaźnipl_PL
dc.titleJaźń w totalnej instytucji obozu koncentracyjnegopl_PL
dc.title.alternativeSelf in total institution of concentration camppl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number197-211pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska