Show simple item record

dc.contributor.authorЛопатинский (Łopatynski), Юрий М. (Jurij M.)
dc.date.accessioned2014-07-10T09:12:40Z
dc.date.available2014-07-10T09:12:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1427-9657
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5086
dc.description.abstractПроцессы трансформации в Украине далеко не завершенные, и хотя формально страна получила статус рыночной экономики, фактически экономика остается в состоянии транзитивности, что определяет необходимость дальнейшего исследования рыночного развития не только в теоретическом, но и в прикладном аспектах по отдельным секторам. Можно утверждать, что в Украине отстает формирования институциональных условий аграрного хозяйствования, низкий уровень обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей основными активами и капиталом. Поэтому одна из задач трансформационных преобразований – поиск градиента институционального развития. Механизмы развития аграрных институтов могут основываться на принципах самоорганизации, а также внешнего воздействия, которое не стоит ограничивать только государственным регулированием. Значительное влияние будут иметь общественные организации и профессиональные объединения, формирующие институциональную среду аграрного хозяйства.pl_PL
dc.description.abstractProcesy transformacyjne w Ukrainie dalekie są od zakończenia. Chociaż gospodarka ukraińska uzyskała status rynkowej, w praktyce wciąż znajduje się w fazie tranzycji, co pociąga za sobą konieczność dalszych badań procesów rynkowych nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale także praktycznym z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych sektorów gospodarki, w tym także sektora rolnego. Autor artykułu wskazuje, że w Ukrainie wciąż brak jest instytucjonalnych podstaw rozwoju sektora rolnego, producentom rolnym brakuje kapitału. W związku z tym jednym z kluczowych zadań dalszego rozwoju sektora rolnego jest wybór modelu i kierunku jego modernizacji. W ramach poszukiwań najbardziej optymalnych rozwiązań wymienia się w artykule: zasadę samoorganizacji i stymulowanie jego rozwoju z zewnątrz. Nie powinno się jednak ono ograniczać jedynie do działań ze strony państwa. Kluczową rolę autor artykułu przypisuje organizacjom społecznym i strukturom branżowym, od których wysiłków oczekuje się stworzenia solidnych podstaw instytucjonalnych modernizacji sektora rolnego.
dc.description.abstractEven though Ukrainian economy boast the status of market economy, it remains, in fact, in the transition phase. The situation calls for further study of the market processes, not only in theory, but also in the practice of the functioning of particular branches of economy, including agriculture. Ukraine’s agriculture lacks institutional foundations, while the producers suffer from insufficient capital. In view of that, one of the key tasks for future development of the sector is the selection of an optimal model and direction of its modernization. As the most promising directions, the author proposes the principle of self-organization and external stimulation of the sector’s development. The latter, however, should not be confined to state activities. The key role in providing a solid institutional basis for the agriculture modernization should be played by social organizations and professional associations within the branch.
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEastern Review;tom 2/2013
dc.titleРазвитие аграрного сектора Украины: поиск модернизационных решенийpl_PL
dc.title.alternativeRozwój sektora rolnego Ukrainy: poszukiwania nowoczesnych rozwiązańpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number67-78pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationŁopatyński Jurij Michaiłowicz - Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy im. Jurija Fedkowycza


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Eastern Review Tom 02/2013 [9]
    Rosja i państwa Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu wyzwań modernizacji pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej i Michała Słowikowskiego

Show simple item record