Show simple item record

dc.contributor.authorКанатников (Kanatnikow), Николай М. (Nikołaj M.)
dc.date.accessioned2014-07-10T09:00:30Z
dc.date.available2014-07-10T09:00:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1427-9657
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5084
dc.description.abstractВместе с функцией инновационного развития мегаполисы как центральные составля- ющие мирового и национального экономического и социально-политического пространства реализуют также следующий континуум функций: командно-административная, организаци- онно-институциональная, сервисная, социокультурная, интегральная, информационно-комму- никационная, пространственно-организационная. Это реальная интернационализация опыта.pl_PL
dc.description.abstractW połączeniu z funkcją rozwoju innowacyjnego megapolis, będący centralną częścią światowej i narodowej gospodarki, a także przestrzeni społecznej i politycznej, realizuje także inne funkcje: administracyjno-rządzące, organizacyjno-instytucjonalne, usługowe, społeczno-kulturalne, integracyjne, komunikacyjno-informacyjne, przestrzenno-organizacyjne. Stanowi to realną internalizację doświadczenia.
dc.description.abstractMegapolises, as central parts of world and national economic, social and political systems, perform, in addition to innovative development, a number of other functions: command-administrative, organizational-institutional, service, social-cultural, integration, communication-informational, spatial- organizational. This constitutes a genuine internationalization of experience.
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEastern Review;tom 2/2013
dc.titleМегаполисы: обмен опытом инновационного развитияpl_PL
dc.title.alternativeMegapolis: Wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju innowacyjnegopl_PL
dc.title.alternativeMegapolis: experience exchange in the realm of innovative developmentpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number45-55pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKanatnikow Nikołaj Michaiłowicz - dyrektor generalny „Enigma-Enter”


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Eastern Review Tom 02/2013 [9]
    Rosja i państwa Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu wyzwań modernizacji pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej i Michała Słowikowskiego

Show simple item record