Now showing items 1-1 of 1

    • Migration processes in the Baltic States – the dynamic of change 

      Włodarska-Frykowska, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
      Artykuł stanowi analizę procesów migracyjnych zachodzących współcześnie w pań­stwach bałtyckich. Estonia, Litwa i Łotwa to kraje, które muszą zmagać się z dużymi problemami demograficznymi, ponadto wysoki poziom emigracji ...