Show simple item record

dc.contributor.authorSuszwalak, Oliwia
dc.contributor.editorKisztelińska-Węgrzyńska, Agnieszka
dc.contributor.editorMatiaszczyk , Natalia
dc.date.accessioned2024-01-29T10:52:57Z
dc.date.available2024-01-29T10:52:57Z
dc.date.issued2023-12-27
dc.identifier.citationSuszwalak O., Wpływ rozwoju turystyki na sytuację wewnątrz Korei Północnej, [w:] Granice i obszary wpływów w polityce wewnętrznej i relacjach międzynarodowych, Kisztelińska-Węgrzyńska A., Matiaszczyk N. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023, s. 241-255, https://doi.org/10.18778/8331-316-0.13pl
dc.identifier.isbn978-83-8331-316-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/50166
dc.description.abstractRozdział ten opisuje rozwój turystyki w Korei Północnej, zwracając uwagę na specyficzny charakter tego kraju, spowodowany przyjęciem doktryn takich jak dżucze i songun, które skutecznie odizolowały go od reszty społeczeństwa międzynarodowego.  Celem rozdziału jest udowodnienie, że rozwój turystyki i zwiększająca się liczba turystów przybywających co roku do KRLD nie doprowadzą do zmian ustrojowych, gdyż to właśnie specyficzne warunki panujące w tym państwie przyciągają większość odwiedzających. W tym celu badane są motywacje turystów oraz ich wrażenia z pobytu w KRLD, a także to, jakie znaczenie ma sektor turystyczny dla rządu, jakie korzyści im przynosi, i w jaki sposób jest on rozwijany, jednocześnie cały czas pozostając pod ścisłą kontrolą. Analizowane oraz porównywane są doświadczenia turystów z krajów Zachodu oraz z Chin, którzy stanowią zdecydowaną większość odwiedzających Koreę Północną.  pl
dc.description.abstractThis chapter describes the development of tourism in North Korea, highlighting the specific nature of this country due to the adoption of doctrines such as Juche and Songun, which effectively isolated it from the rest of the international society. The purpose of the chapter is to prove that the development of tourism and the increasing number of tourists coming to the DPRK each year will not lead to political changes, because it is the specific conditions prevailing in this country that attract most visitors. To this end, tourists' motivations and impressions of their stay in the DPRK are examined, as well as the importance of the tourism sector to the government, what benefits it brings to it and how it is developed, while remaining under strict control at all times. The experiences of tourists from Western countries and China, who constitute the vast majority of visitors to North Korea, are analyzed and compared.en
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofKisztelińska-Węgrzyńska A., Matiaszczyk N. (red.), Granice i obszary wpływów w polityce wewnętrznej i relacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023;pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleWpływ rozwoju turystyki na sytuację wewnątrz Korei Północnejpl
dc.title.alternativeImpact of tourism development on the situation inside North Koreaen
dc.typeBook chapter
dc.page.number241-255
dc.contributor.authorAffiliationKisztelińska-Węgrzyńska, Agnieszka - Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Katedra Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowychpl
dc.contributor.authorAffiliationMatiaszczyk , Natalia - Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Katedra Studiów Azjatyckichpl
dc.identifier.eisbn978-83-8331-316-0
dc.contributor.authorEmailKisztelińska-Węgrzyńska, Agnieszka - agnieszka.kisztelinska@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailMatiaszczyk , Natalia - natalia.matiaszczyk@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/8331-316-0.13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/