Show simple item record

dc.contributor.authorKosmala, Weronika
dc.contributor.editorKisztelińska-Węgrzyńska, Agnieszka
dc.contributor.editorMatiaszczyk , Natalia
dc.date.accessioned2024-01-29T10:44:57Z
dc.date.available2024-01-29T10:44:57Z
dc.date.issued2023-12-27
dc.identifier.citationKosmala W., Prawa kobiet w Chińskiej Republice Ludowej i Republice Chińskiej na Tajwanie na początku XXI wieku. Analiza porównawcza, [w:] Granice i obszary wpływów w polityce wewnętrznej i relacjach międzynarodowych, Kisztelińska-Węgrzyńska A., Matiaszczyk N. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023, s. 177-192, https://doi.org/10.18778/8331-316-0.09pl
dc.identifier.isbn978-83-8331-316-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/50159
dc.description.abstractW ciągu ostatniego stulecia Chińska Republika Ludowa oraz Republika Chińska na Tajwanie przeszły przez zupełnie różne procesy rozwoju politycznego, społecznego oraz gospodarczego. Różnice między tymi podmiotami można zaobserwować nie tylko w ustroju politycznym, ale również w sytuacji kobiet. Zarówno Chińska Republika Ludowej, jak i Republika Chińska na Tajwanie pozostają pod wpływem idei konfucjanizmu oraz patriarchalnego modelu rodziny i społeczeństwa, jednakże można odnaleźć w ich historii proces tworzenia się praw kobiet i wzrostu równouprawnienia.  Celem artykułu jest ukazanie, w jakim stopniu różni się stopień równouprawnienia kobiet na tych dwóch obszarach, a także wskazanie powodów istnienia tych antynomii. W pracy użyta została metoda porównawcza do przedstawienia różnic między ChRL oraz Republiką Chińską zarówno pod względem ustroju, jak i stopnia równości płci oraz analiza treści źródeł dotyczących tematyki oraz literatury przedmiotu. Zaprezentowane zostały również sylwetki kobiet w sferze publicznej Chin i Tajwanu na przykładzie obecnych w polityce prezydent Tajwanu Tsai Ing-Wen oraz pierwszej damy Chińskiej Republiki Ludowej Peng Liyuan.  Tezą pracy jest stwierdzenie, że stopień równości kobiet w Chińskiej Republice Ludowej oraz w Republice Chińskiej na Tajwanie różni się, pomimo wpływu konfucjanizmu oraz patriarchalnego modelu rodziny występujących w obu tych krajach.  Artykuł ma na celu odpowiedzieć na pytania badawcze: Czy stopień równouprawnienia kobiet w Chińskiej Republice Ludowej różni się od poziomu równouprawnienia kobiet w Republice Chińskiej na Tajwanie? Z czego wynikają różnice w stopniu równouprawnienia kobiet na tych obszarach? Jakie czynniki mają wpływ na poziom równouprawnienia w tych państwach? pl
dc.description.abstractOver the past century, the People's Republic of China and the Republic of China in Taiwan have gone through completely different processes of political, social and economic development. The differences between these entities can be seen not only in the political system, but also in the situation of women. Both the People's Republic of China and the Republic of China in Taiwan are influenced by the ideas of Confucianism and the patriarchal model of family and society, however, the process of the formation of women's rights and the growth of gender equality can be found in their history.  The purpose of the paper is to show the extent to which the degree of women's equality in the two areas differs, and to identify the reasons for the existence of these antinomies. The paper uses a comparative method to show the differences between the PRC and the Republic of China in terms of both the system and the degree of gender equality, and a content analysis of sources on the subject and the literature on the subject. Silhouettes of women in the public sphere of China and Taiwan are also presented, using the example of Taiwanese President Tsai Ing-Wen and First Lady of the People's Republic of China Peng Liyuan, who are present in politics.  The thesis of the paper is that the degree of equality for women in the People's Republic of China and the Republic of China in Taiwan differs, despite the influence of Confucianism and the patriarchal family model found in both countries.  The article aims to answer the research questions: Does the degree of women's equality in the People's Republic of China differ from that of women in the Republic of China in Taiwan? What are the reasons for the differences in the degree of women's equality in these areas? What factors affect the level of gender equality in these countries? en
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofKisztelińska-Węgrzyńska A., Matiaszczyk N. (red.), Granice i obszary wpływów w polityce wewnętrznej i relacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023;pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titlePrawa kobiet w Chińskiej Republice Ludowej i Republice Chińskiej na Tajwanie na początku XXI wieku. Analiza porównawczapl
dc.title.alternativeWomen's Rights in the People's Republic of China and the Republic of China in Taiwan in the Early XXI Century. A comparative analysisen
dc.typeBook chapter
dc.page.number177-192
dc.contributor.authorAffiliationKisztelińska-Węgrzyńska, Agnieszka - Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Katedra Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowychpl
dc.contributor.authorAffiliationMatiaszczyk , Natalia - Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Katedra Studiów Azjatyckichpl
dc.identifier.eisbn978-83-8331-316-0
dc.contributor.authorEmailKisztelińska-Węgrzyńska, Agnieszka - agnieszka.kisztelinska@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailMatiaszczyk , Natalia - natalia.matiaszczyk@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/8331-316-0.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/