Now showing items 1-1 of 1

    • Tourist product - place 

      Stasiak, Andrzej; Włodarczyk, Bogdan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
      Wśród różnych produktów terytorialnych wyróżnić można także produkt turystyczny. Autorzy próbują scharakteryzować ten produkt wskazując na jego małą spójność w odróżnieniu od produktu turystycznego-miejsce, którego ...