Show simple item record

dc.contributor.authorJarecki, Piotr
dc.date.accessioned2023-11-07T12:44:46Z
dc.date.available2023-11-07T12:44:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationJarecki P., Wybrane behawioralne aspekty wyceny nieruchomości, WUŁ, Łódź 2020, https://doi.org/10.18778/8220-042-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-042-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48320
dc.description.abstractWaga wartości na rynku oraz złożoność samego procesu wyceny spowodowały, że został on znormalizowany. Służą temu standardy zawodowe, noty interpretacyjne oraz regulacje prawne. Pomimo normalizacji obszar wyceny nieruchomości nie jest wyłączony z wpływu czynników behawioralnych. Znaczenie wyceny nieruchomości rozumianej jako proces dochodzenia do wartości oraz jej wynik, a także świadomość wpływu czynników behawioralnych zrodziły potrzebę spojrzenia na wycenę również poprzez pryzmat takich dziedzin, jak psychologia ekonomiczna czy ekonomia behawioralna. Efektem włączenia zagadnień z zakresu ekonomii behawioralnej i psychologii ekonomicznej są rozważania poświęcone behawioralnym aspektom wyceny nieruchomości. Prezentowana monografia ujawnia istotną rolę aspektów behawioralnych w procesie wyceny nieruchomości. Potwierdza też hipotezę, że rzeczoznawcy majątkowi nie przestrzegają normatywnego modelu wyceny. Działają oni w bogatym środowisku informacyjnym, znajdują się pod wpływem emocji, dążą do maksymalizacji własnej satysfakcji lub użyteczności. Są podatni na heurystyki i ulegają błędom myślenia. Niepewność jest nieodłącznym elementem wyceny nieruchomości, jednak nie należy podchodzić do tego w sposób krytyczny – heurystyki i błędy myślowe są nie do uniknięcia. Nie chroni przed nimi nawet specjalistyczna wiedza z tego zakresu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectteoria homo oeconomicuspl_PL
dc.subjectzasady ekonomiipl_PL
dc.subjectekonomia behawioralnapl_PL
dc.subjectwycena nieruchomościpl_PL
dc.subjectwartość rynkowa nieruchomościpl_PL
dc.titleWybrane behawioralne aspekty wyceny nieruchomościpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number140pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inwestycji i Nieruchomościpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-043-0
dc.referencesAchu K. (2011), Do clients influence valuations carried out for financial reporting purposes? Some evidence from Malaysia, Conference Paper, Universiti Teknologi Malaysia, s. 47–62.pl_PL
dc.referencesAchu K. (2013), Client influence on property valuation: a literature review, „International Journal of Real Estate Studies”, no. 2 (8), s. 24–47.pl_PL
dc.referencesAchu K., Chin L.W., Burhan B., Nordin M.F. (2015), Factor affecting client influence on property valuation in Malaysia: do client size and size of value adjustment matter, „Jurnal Teknologi”, no. 10 (75), s. 39–49.pl_PL
dc.referencesAkerlof G., Shiller C. (2010), Zwierzęce instynkty. Czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu?, przeł. J. Jannasz, Studio Emka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesArystoteles (1982), Etyka nikomachejska, przeł., oprac. i wstępem poprzedziła D. Gromska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBartkowiak R. (2013), Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBecker G.S. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, przeł. H. Hagemerejowa, K. Hagemerej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBegg D., Fischer S., Dornbusch R. (2013), Mikroekonomia, przeł. B. Czarny i in., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBettman R. (1973), Perceived risk and its components: a model and empirical test, „Journal of Marketing Research”, no. 2 (10), s. 184–190.pl_PL
dc.referencesBittner I. (2009), Homo oeconomicus, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.pl_PL
dc.referencesBlackburn S. (2004), Oksfordzki słownik filozoficzny, red. J. Woleński, przeł. C. Cieśliński, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBogdanowicz D. (2011), Japoński kryzys z lat 90. z perspektywy austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego, praca licencjacka, Wydział Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesBryx M. (2008), Funkcjonowanie rynku nieruchomości, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrzezicka J. (2013), Sezonowość rynku nieruchomości, „Świat Nieruchomości”, nr 2 (84), s. 26–31.pl_PL
dc.referencesBrzezicka J., Wiśniewski R. (2012), Behawioralne aspekty rynku nieruchomości, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, nr 2 (20), s. 21–31.pl_PL
dc.referencesBrzezicka J., Wiśniewski R. (2013), Calendar effects on the real estate market, „Real Estate Management and Valuation”, no. 2 (21), s. 13–21.pl_PL
dc.referencesBrzezicka J., Wiśniewski R. (2014), Wybrane postawy uczestników rynku wobec braków informacyjnych na rynku nieruchomości, „Ekonomia XXI Wieku”, nr 2 (2), s. 108–111.pl_PL
dc.referencesBullock A., Stallybrass O., Trombley S. (1999), Słownik pojęć współczesnych, przeł. M. Adamiec i in., Książnica, Wrocław.pl_PL
dc.referencesCase K.E., Shiller R.J. (2004), Is there a buble in the housing market?, Cowles Foundation for Research in Economics Yale University Paper No. 1089.pl_PL
dc.referencesChalmers D. (2007), Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej, przeł. M. Miłkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChojnacka K. (2014), Racjonalność decyzji w teorii ekonomii – kilka refleksji dotyczących wyboru, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 180, s. 35–45.pl_PL
dc.referencesCzechowska K. (2014), Wybrane uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania”, nr 36 (1), s. 13–25.pl_PL
dc.referencesDiaz III J. (1990), The process of selecting comparable sales, „The Appraisal Journal”, no. 4 (58), s. 533–540.pl_PL
dc.referencesDiaz III J. (1997), An investigation into impact of previous expert value estimates on appraisal judgement, „Journal of Real Estate Research”, no. 13 (1), s. 57–66.pl_PL
dc.referencesDiaz III J., Hansz A.J. (2002), Behavioral research into the real estate valuation process: progress toward a descriptive model, „Real Estate Valuation Theory Research Issues in Real Estate” vol. 8, Appraisal Institute and American Real Estate Society (ARES), s. 3–29.pl_PL
dc.referencesDiaz III J., Wolverton M.L. (1998), A longitudinal examination of the appraisal smoothing hypothesis, „Real Estate Economics”, no. 2 (26), s. 349–358.pl_PL
dc.referencesDreżewska J., Strukowska-Kozień O. (2013), Podejmowanie decyzji obarczonych ryzykiem – ujęcie teorii perspektywy, „Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie”, nr 27, s. 67–83.pl_PL
dc.referencesDudziak M., Szpakowska E. (2013), Zarządzanie ryzykiem i niepewność w działalności gospodarczej. Podejmowanie decyzji biznesowych, „Zarządzanie i Finanse”, nr 1 (1), s. 118–129.pl_PL
dc.referencesEdgeworth F.Y. (1881), Mathematical psychics: an essay on the application of mathematics to the moral sciences, C. Kegan Paul & Co, London.pl_PL
dc.referencesFiedorowicz K., Fiedorowicz J. (2012), Kształtowanie się kategorii wartości ekonomicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 95, s. 145–154.pl_PL
dc.referencesFletcher S., Diskin B.A. (1994), Agency relationships in appraising for institutional asset manager, „The Appraisal Journal”, no. 1 (62), s. 103–112.pl_PL
dc.referencesFriedman M. (1966), Methodology of positive economics, [w:] M. Friedman, Essays in positive economics, University of Chicago Press, Chicago, s. 3–43.pl_PL
dc.referencesFriedman M. (2008), Kapitalizm i wolność, przeł. M. Lasota, M. Kondratowicz, Helion, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFriedman M., Friedman R. (2001), Wolny wybór, przeł. J. Kwaśniewski, Aspekt, Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesGallimore P., Wolverton M.L. (1997), Price-knowledge-induced bias: a cross-cultural comparison, „Journal of Property Valuation and Investment”, no. 3 (15), s. 150–175.pl_PL
dc.referencesGallimore P., Hansz A., Gray A. (2000), Decision making in small property companies, „Journal of Property Valuation and Investment”, no. 6 (18), s. 602–613.pl_PL
dc.referencesGibler K.M., Nelson S.L. (1998), Consumer behavior applications to real estate, Paper presented at the American Real Estate Society Meeting April, s. 381–393.pl_PL
dc.referencesGibler K.M., Nelson S.L. (2003), Consumer behavior applications to real estate, „Journal of Real Estate Practice and Education”, no. 1 (6), s. 63–84.pl_PL
dc.referencesGórski J. (1984), Zarys historii ekonomii politycznej, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W. (2009), Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesGrzesiuk K. (2014), Powstanie i ewolucja modelu Homo Oeconomicus, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, nr 42 (6), s. 254–257.pl_PL
dc.referencesHarvey J. (1992), Urban land economics, Macmillan Education, Hong Kong. Janasz K. (2009), Ryzyko i niepewność w gospodarce – wybrane aspekty teoretyczne, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 14, s. 87–98.pl_PL
dc.referencesJasay de A. (2009), How to get a free lunch? Just apply for it, Political Economy, Concisely: Essays on Policy that does not work and Markets that do, www.libertyfound.org (dostęp: 2.02.2020).pl_PL
dc.referencesKahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, przeł. P. Szymczak, Media Rodzina, Poznań.pl_PL
dc.referencesKalat J.W. (2016), Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKamienik K. (2006), Johna Searle’a koncepcja świadomości, 4.12.2006, https://docplayer.pl/11197632-I-swiadomosc-jako-problem-filozoficzny.html (dostęp: 23.03.2017).pl_PL
dc.referencesKinnard W.N., Lenk M.M., Worzala E.M. (1997), Client pressure in the commercial appraisal industry: how prevalent is it?, „Journal of Property Valuation and Investment”, no. 3 (15), s. 233–244.pl_PL
dc.referencesKlimczak K.M. (2008), Ryzyko w teorii ekonomii, „Master of Business Administration”, nr 6, s. 64–69.pl_PL
dc.referencesKsiężyk M., Lisowski R. (2007), Wpływ kosztów alternatywnych na podejmowanie decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach prywatnych, „Ekonomia Menedżerska”, nr 1, s. 53–68.pl_PL
dc.referencesKucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKucharska-Stasiak E. (2012), Wycena bez wartości – przyczyny i skutki, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, nr 2 (20), s. 5–20.pl_PL
dc.referencesKucharska-Stasiak E. (2014), Behawioralne aspekty w wycenie nieruchomości, „Zarządzanie i Finanse”, nr 4 (12), s. 247–261.pl_PL
dc.referencesKucharska-Stasiak E. (2016), Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKucharska-Stasiak E. (2018a), 15 myths about market value, „Real Estate Management and Valuation”, no. 3 (26), s. 113–121.pl_PL
dc.referencesKucharska-Stasiak E. (2018b), Dysfunkcje na rynku nieruchomości w warunkach kryzysu gospodarczego, „Bank i Kredyt”, nr 49 (5), s. 493–514.pl_PL
dc.referencesKwarciński T. (2005), Niewidzialna doktryna Adama Smitha, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, nr 1 (189), s. 96–101.pl_PL
dc.referencesKwarciński T. (2009), Racjonalność ekonomiczna i zasady moralne, [w:] Człowiek i jego decyzje, red. K.A. Kłosiński, A. Biela, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, s. 145–155.pl_PL
dc.referencesKwaśnicki W. (1998), Ekonomia klasyczna – spojrzenie z innej perspektywy, „Ekonomista”, nr 5–6, s. 1–22.pl_PL
dc.referencesLandreth H., Colander D. (2005), Historia myśli ekonomicznej, przeł. A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLevy D., Schuck E. (1998), Client influence on reported values, Cutting Edge Conference RICS, London.pl_PL
dc.referencesLevy D., Schuck E. (2005), The influence of clients on valuations: the client’s perspective, „Journal of Property Investment & Finance”, no. 2 (23), s. 182–201.pl_PL
dc.referencesMaciejewski G. (2010), Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesMankiw N.G., Taylor M.P. (2009), Mikroekonomia, przeł. J. Sawicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarshall A. (1952), Principles of economics, 8 ed., Macmillan & Co Ltd., London. Menger C. (2009), Investigations into the method of social sciences, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama.pl_PL
dc.referencesMichalski M.A. (2011), Kim jest postmodernistyczny homo oeconomicus, czyli pytanie o współczesne relacje pomiędzy rodziną a rynkiem, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, nr 1 (14), s. 139–154.pl_PL
dc.referencesMill J.S. (1882), A system of logic, ratiocinative and inductive, Harper & Brothers Publishers, New York.pl_PL
dc.referencesMises von L. (2007), Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, przeł. W. Falkowski, Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMuth J.F. (1961), Rational expectations and the theory of price movements, „Econometrica”, vol. 29, s. 315–335.pl_PL
dc.referencesO’Boyle E.J. (2007), Requiem for a homo oeconomicus, „Journal of Markets & Morality”, no. 2 (10), s. 321–337.pl_PL
dc.referencesOrlik K. (2017), Makroekonomia behawioralna, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOver D. (2004), Rationality and the normative descriptive distinction, [w:] Blackwell handbook of judgment and decision making, red. D.J. Koehler, N. Harvey, Blackwell Publishing, Malden, MA, s. 3–18.pl_PL
dc.referencesPareto V. (2013), The foundation of political economy, Kelley, New York.pl_PL
dc.referencesPiekutowska A. (2014), Handel zagraniczny jako źródło zwiększenia efektywności gospodarowania, „Studia Ekonomiczne”, nr 180, s. 227–235.pl_PL
dc.referencesPolański G. (2013), Heurystyki wydawania sądów społecznych w mediach, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, s. 324–331.pl_PL
dc.referencesPöppel E., Edingshaus A. (2005), Mózg – tajemniczy kosmos, przeł. M. Skalska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesReber A.S., Reber E.S. (2015), Słownik psychologii, przeł. B. Janasiewicz-Kruszyńska, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRenaud B. (2005), Światowy cykl nieruchomości 1985–1994 – przyczyny i skutki, Bank Światowy.pl_PL
dc.referencesRing A.A., Dasso J. (1989), Rodzaje rynku, kryteria i podział rynku [Real estate, principles and practices], Prentice Hall, Englewood Cliffs, https://www.eit-centrum.waw.pl/rodzaje-rynku-kryteria-i-podzial-rynku/ (dostęp: 18.06.2017).pl_PL
dc.referencesSchiffman L.G., Kanuk L.L. (1994), Consumer behavior, Prentice Hall, New Jersey.pl_PL
dc.referencesSearle J.R. (1998), Umysł na nowo odkryty, przeł. T. Baszniak, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSearle J.R. (1999), Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość, przeł. D. Cieśla, WAB, Warszawa.pl_PL
dc.referencesShalter R. (1951), Private property, Rutgers University Press, New Brunswick.pl_PL
dc.referencesSmith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, przeł. A. Prejbisz, B. Jasińska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSolek A. (2010), Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” nr 8, s. 21–34.pl_PL
dc.referencesSowell T. (2017), Ekonomia dla każdego, Fijor Publishing, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStasiak E.K. (2016), Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzaleniec M. (2004), Historia ekonomii w pigułce, 30.01.2004, https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/historia-mysli-ekonomicznej/historia_ekonomii_w_pigulce (dostęp: 8.08.2019).pl_PL
dc.referencesSzaleniec M. (2009), Teoria cyklu życia, 30.05.2009, www.nbpportal.pl (dostęp: 8.08.2019).pl_PL
dc.referencesSzymański W. (2004), Interesy i sprzeczności. Globalizacja, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚwisłowska D. (2005/2006), Konsumpcja, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, http://coin.wne.uw.edu.pl/~apugacewicz/konsumpcja.pdf (dostęp: 20.02.2020).pl_PL
dc.referencesThaler R.H., Mullainathan S. (2018), Ekonomia behawioralna, 6.08.2018, https://mises.pl/blog/2018/08/06/thaler-mullainathan-ekonomia-behawioralna/ (dostęp: 20.02.2020).pl_PL
dc.referencesThaler R.H., Sunstein C.R. (2017), Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesTidwell O.A. (2011), An investigation into appraisal bias: the role of decision support tools in debiasing valuation judgements, Dissertation, Georgia State University.pl_PL
dc.referencesTkocz-Wolny K. (2012), Istota wartości nieruchomości inwestycyjnych, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 126, s. 303–316.pl_PL
dc.referencesśw. Tomasz z Akwinu (1951), Summa theologica, I–II, Q 94, art. 5, za: R. Shalter, Private property, Rutgers University Press, New Brunswick (Suma teologiczna, t. 13, przeł. A. Szeworski, Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, Londyn).pl_PL
dc.referencesTucker J. (2018), By być szczęśliwym, trzeba rozumieć użyteczność krańcową, 17.09.2018, Instytut Misesa, https://mises.pl/blog/2018/09/17/tucker-by-byc-szczesliwym-trzeba-rozumiec-uzytecznosc-krancowa/ (dostęp: 20.02.2020).pl_PL
dc.referencesTyszka T. (2004), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.pl_PL
dc.referencesVeblen T. (1990), The limitations of marginal utility, „Journal of Political Economy”, no. 17 (9), s. 620–629.pl_PL
dc.referencesWang K., Wolverton M.L. (red.) (2002), Real estate valuation theory, Wolters Kluwer Publishing, Springer US, series „Research Issues in Real Estate”, vol. 8.pl_PL
dc.referencesWiśniewska-Szałek A., Banaszak A. (2004), Postrzeganie ryzyka przez konsumentów, [w:] Psychologia a rynek. Zachowania konsumentów, red. W.J. Paluchowski, G. Bartkowiak, Rys, Poznań.pl_PL
dc.referencesWojciechowska R., Kucharska-Stasiak E., Wrońska-Bukalska E. (2017), Psychologia na usługach ekonomii, Texter, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojcieska L. (2014), Współczesna koncepcja homo socio-oeconomicus, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 180, s. 240–248.pl_PL
dc.referencesWolf M. (2018), Przedmowa, [do:] Pomyśleć ekonomię od nowa, red. S. Young, J.G. Hülsmann, przeł. A. Piekarska, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań, s. 20–21.pl_PL
dc.referencesWolverton M.L. (1996), Investigation into price knowledge induced comparable sale selection bias, Dissertation, Georgia State University.pl_PL
dc.referencesYoung S., Hülsmann J.G. (red.) (2018), Pomyśleć ekonomię od nowa, przeł. A. Piekarska, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań.pl_PL
dc.referencesZalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty, modele, teorie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZaleśkiewicz T. (2003), Psychologia inwestora giełdowego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesZaleśkiewicz T. (2011), Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZaleśkiewicz T. (2015), Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZielonka P. (2017), Giełda i psychologia, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻelazowski K. (2007), Zjawisko bańki cenowej w kontekście zmian na polskim rynku mieszkaniowym, „Towarzystwo Naukowe Nieruchomości” z. 15, cz. 1 i 2, s. 139–148.pl_PL
dc.referencesColliers International vs. Titan, Wyrok sądowy 30/09/2014, www.editoralassets.egi.co.ukpl_PL
dc.referencesMiędzynarodowe Standardy Wyceny (2005), wydanie pol., Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEWS (2016) – Europejskie Standardy Wyceny TEGOVA, edycja 8. Nota interpretacyjna, zastosowanie podejścia dochodowego, PFRZM.pl_PL
dc.referencesNota interpretacyjna, zastosowanie podejścia porównawczego, PFRZM. Powszechne Krajowe Standardy Wyceny (2009), Krajowy Standard Wyceny Podstawowy. Inne Rodzaje Wartości, PFSRM z dnia 7 kwietnia 2009.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości oraz sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r., poz. 2109).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147).pl_PL
dc.referencesWycena nieruchomości (2000), wydanie polskie, PFSRMN, Warszawa.pl_PL
dc.referenceshttps://www.skarbiec.pl/slownik-inwestycyjny/efekt-kalendarzapl_PL
dc.referenceswww.editoralassets.egi.co.ukpl_PL
dc.referenceswww.eit-centrum.waw.plpl_PL
dc.referenceswww.kognitywistyka.plpl_PL
dc.referenceswww.mfiles.plpl_PL
dc.referenceswww.mises.pl/blog/2018/08/06/thaler-mullainathan-ekonomia-behawioralna/pl_PL
dc.referenceswww.nbp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-042-3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe