Show simple item record

dc.contributor.authorBogołębska, Joanna
dc.date.accessioned2023-11-07T12:41:10Z
dc.date.available2023-11-07T12:41:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBogołębska J., Stabilność międzynarodowego system walutowego. Problemy i kierunki reformy, WUŁ, Łódź 2020, https://doi.org/10.18778/8220-103-1pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-103-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48318
dc.description.abstractWspółczesny wielodewizowy międzynarodowy system walutowy (msw), na skutek przyjętych zasad oraz postępujących procesów globalizacyjnych i integracyjnych w gospodarce światowej, prowadzących do jego nadmiernej elastyczności oraz liberalizmu, wykazuje coraz większą niestabilność. Potocznie msw nazywany jest dziś „non-systemem”, dla podkreślenia wadliwości jego funkcjonowania. Duża zmienność kursów walutowych, kryzysy finansowe (walutowe, zadłużeniowe), akumulacja rezerw walutowych, zablokowanie mechanizmów dostosowawczych, nierównowagi globalne – wszystkie te zjawiska należą do najbardziej namacalnych symptomów niestabilności. Celem monografii jest wskazanie źródeł niestabilności msw i współzależności zachodzących między jego elementami. Autorka, odnosząc się do dyskusji toczącej się w literaturze światowej i instytucjach międzynarodowych (m.in. MFW, ONZ, WTO), dokonuje analizy potencjalnych kierunków reformowania systemu zarówno pod kątem realności, jak i zasadności ich podejmowania. Publikacja stanowi pierwszą kompleksową próbę omówienia zjawisk generujących niestabilność w msw i obszarów wymagających jego transformacji, podejmowaną w polskiej literaturze przedmiotu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmiędzynarodowy system walutowypl_PL
dc.subjectstabilność finansowapl_PL
dc.subjectrezerwy walutowepl_PL
dc.subjectwaluta międzynarodowapl_PL
dc.subjectaktywa bezpiecznepl_PL
dc.subjectpłynność międzynarodowapl_PL
dc.titleStabilność międzynarodowego system walutowego. Problemy i kierunki reformypl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number162pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-104-8
dc.referencesAizenman J., Lee J., International reserves: precautionary vs. mercantilist views: theory and evidence, „Open Economies Review” 2007, vol. 18, no. 2.pl_PL
dc.referencesAizenman J., Sun Y., The financial crisis and sizable international reserves depletion: from „fear of floating” to the „fear of losing international reserves”?, „NBER Working Paper” 2010, no. 15308.pl_PL
dc.referencesAizenman J., Cheung Y., Ito H., International reserves before and after the global crisis: is there no end to hoarding?, „NBER Working Papers” 2014, no. 20386.pl_PL
dc.referencesAizenman J., Jinjarak Y., Park D., International reserves and swap lines: substitutes or complements, „NBER Working Paper” 2010, no. 15804.pl_PL
dc.referencesAkyüz Y., Liberalization, financial instability and economic development, Anthem Press, London 2014.pl_PL
dc.referencesAkyüz Y., Why the IMF and the international monetary system need more than cosmetic reform?, „South Centre Research Papers” 2010, no. 32.pl_PL
dc.referencesAlberola E., Estrada Á., Viani F., Global imbalances from a stock perspective. The asymmetry between creditors and debtors, „BIS Working Papers” 2018, no. 707.pl_PL
dc.referencesAllen W.A., Moessner R., Central bank co­operation and international liquidity in the financial crisis of 2008–2009, „BIS Working Papers” 2010, no. 310.pl_PL
dc.referencesAngeloni I., Bénassy-Quéré A., Carton B., Darvas Z., Destais C., Pisani-Ferry J., Sapir A., Vallée S., Global currencies for tomorrow: a European perspective, European Economy, „Economic Papers” 2011, no. 444.pl_PL
dc.referencesArregui N., Elekdag S., Gelos R.G., Lafarguette R., Seneviratne D., Can countries manage their financial conditions amid globalization?, „IMF Working Paper” 2018, no. 18/15.pl_PL
dc.referencesBank for International Settlements, Global liquidity – concept, measurement and policy implications, „CGFS Papers” 2011, no. 45, Committee on the Global Financial System.pl_PL
dc.referencesBank for International Settlements, The international monetary and financial system, BIS 85th Annual Report, 2015.pl_PL
dc.referencesBayoumi T.A., Gagnon J.E., Saborowski C., Official financial flows, capital mobility, and global imbalances, „Journal of International Money and Finance” 2015, vol. 52(C).pl_PL
dc.referencesBeltran D.O., Kretchmer M., Marquez J., Thomas C.P., Foreign holdings of U.S. Treasuries and U.S. Treasury yields, „International Finance Discussion Papers” 2012, no. 1041, Board of Governors of the Federal Reserve System.pl_PL
dc.referencesBilski J., Międzynarodowy system walutowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesBogołębska J., Internacjonalizacja walut krajów emerging markets jako nowe zjawisko w finansach międzynarodowych, „International Business and Global Economy” 2014, no. 33.pl_PL
dc.referencesBogołębska J., Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego. Analiza na przykładzie akumulacji rezerw walutowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesBogołębska J., Feder-Sempach E., Stawasz-Grabowska E., Główne determinanty podaży aktywów bezpiecznych. Analiza na podstawie krajów emitentów walut rezerwowych w okresie 1989–2018, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2020, no. 5, vol. 64.pl_PL
dc.referencesBogołębska J., Feder-Sempach E., Stawasz-Grabowska E., Reserve currency status as a safe asset determinant. Empirical evidence from main public issuers in the period 2005–2017, „Comparative Economic Research” 2019, vol. 22, no. 3.pl_PL
dc.referencesBorio C., The international monetary system: its Achilles heel and what to do about it, „BIS Working Papers” 2014, no. 456.pl_PL
dc.referencesBorio C., Disyatat P., Capital flows and the current account: taking financing (more) seriously, „BIS Working Papers” 2015, no. 525.pl_PL
dc.referencesBorio C., Disyatat P., Global imbalances and the financial crisis: link or no link?, „BIS Working Papers” 2011, no. 346.pl_PL
dc.referencesBordo M.D., McCauley R.N., Triffin: dilemma or myth?, „NBER Working Papers” 2018, no. 24195.pl_PL
dc.referencesBoz E., Gopinath G., Plagborg-Møller M., Global trade and the dollar, „NBER Working Papers” 2017, no. 23988.pl_PL
dc.referencesBracke T., Bussière M., Fidora M., Straub R., A framework for assessing global imbalances, „ECB Occasional Paper Series” 2008, no. 78.pl_PL
dc.referencesBradford C., Lim W., Global rebalancing and systemic risk assessment: the G­20 and the International Monetary Fund, [w:] The G­20 summit at five: time for strategic leadership, eds. K. Derviş, P. Drysdale, Brookings Institution Press, Washington DC 2014.pl_PL
dc.referencesBruno V., Song Shin H., Capital flows and the risk­taking channel of monetary policy, „Journal of Monetary Economics” 2015, vol. 71, issue C.pl_PL
dc.referencesCaballero R.J., Farhi E., A model of safe asset mechanism (SAM): safety traps and economic policy, „NBER Working Paper” 2013, no. 18737.pl_PL
dc.referencesCaballero R.J., Krishnamurthy A., Global imbalances and financial fragility, „American Economic Review” 2009, vol. 99, no. 2.pl_PL
dc.referencesCaballero R.J., Farhi E., Gourinchas P.-O., Global imbalances and currency wars at the ZLB, „NBER Working Paper” 2020, no. 21670.pl_PL
dc.referencesCaballero R.J., Farhi E., Gourinchas P.-O., The safe assets shortage conundrum, „Journal of Economic Perspectives” 2017, vol. 31, no. 3.pl_PL
dc.referencesCanals C., The role of global imbalances 10 years on, [w:] MR 10, Monthly Report, „Economic and Financial Market Outlook” 2018, no. 427.pl_PL
dc.referencesCardarelli R., Elekdag S., Kose M.A., Managing large capital inflows, „World Economic Outlook”, October 2007.pl_PL
dc.referencesCa’Zorzi M., Dedola L., Georgiadis G., Jarociński M., Stracca L., Strasser G., Monetary policy and its transmission in a globalized world, „European Central Bank Discussion Papers” 2020, no. 2407.pl_PL
dc.referencesCecchetti S., Towards an international lender of last resort, [w:] Re­thinking the lender of last resort, „BIS Papers” 2014, no. 79.pl_PL
dc.referencesChinn M.D., The once and future global imbalances? Interpreting the post­crisis record, paper presented at the Jackson Hole conference, August 2017, https://www.kansascityfed.org/~/media/files/publicat/sympos/2017/chinn-paper.pdf?la=en (dostęp: 30.08.2020).pl_PL
dc.referencesCline W.R., The case for a new Plaza Agreement, „Policy Briefs in International Economics” 2005, no. PB05-4, Institute for International Economics.pl_PL
dc.referencesCline W.R., The United States as a debtor nation, Institute for International Economics and Center for Global Development, Washington DC 2005.pl_PL
dc.referencesCohen B.J., Life at the top. International currencies in the twenty­first century, „Essays in International Economics” 2000, no. 221.pl_PL
dc.referencesCohen B.J., The macrofoundation of monetary power, University of California at Santa Barbara, June 2004.pl_PL
dc.referencesCsonto B., Tovar C.E., Uphill capital flows and the international monetary system, „IMF Working Papers” 2017, WP/17/174.pl_PL
dc.referencesD’Arista J., Reforming the privatized international monetary and financial architecture, „Financial Markets and Society”, November 1999.pl_PL
dc.referencesDaniel B.C., A fi al theory of currency crises, „International Economic Review” 2001, vol. 42, no. 4.pl_PL
dc.referencesDąbrowski M., Rola międzynarodowego systemu walutowego w kształtowaniu zewnętrznej równowagi makroekonomicznej, [w:] Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, red. A. Wojtyna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesDel Negro M., Giannone D., Giannoni M.P., Tambalotti A., Safety, liquidity, and the natural rate of interest, „Staff Report”, no. 812, Federal Reserve Bank of New York.pl_PL
dc.referencesDestais C., Central bank currency swaps and the international monetary system, „Policy Brief CEPII” 2014, no. 2014-05.pl_PL
dc.referencesDomanski D., Fender J., McGuire P., Assessing global liquidity, „BIS Quarterly Review”, December 2011.pl_PL
dc.referencesDominguez K.M.E., Hashimoto Y., Ito T., International reserves and the global financial crisis, „Journal of International Economics” 2012, vol. 88, no. 2.pl_PL
dc.referencesDorrucci E., McKay J., The international monetary system after the financial crisis, „ECB Occasional Paper Series” 2011, no. 123.pl_PL
dc.referencesEichengreen B., Exorbitant privilege. The rise and fall of the dollar, Oxford University Press, Oxford–New York 2011.pl_PL
dc.referencesEichengreen B., Hegemonic stability theories of the international monetary system, „NBER Working Papers” 1987, no. 2193.pl_PL
dc.referencesEichengreen B., Gupta P., Mody A., Sudden stops and IMF­supported programmes, [w:] Financial markets volatility and performance in emerging markets, eds. S. Edwards, M.G.P. Garcia, University of Chicago Press, Chicago 2008.pl_PL
dc.referencesEichengreen B., Mehl A., Chiţu L., How global currencies work: past, present and future, Princeton University Press, Princeton 2017.pl_PL
dc.referencesThe euro area as a stabilizer in the international monetary system, eds. R.A. Mundell, A. Clesse, Kluwer Academic Publishers, New York 2000.pl_PL
dc.referencesEuropean Central Bank, Conditionality and design of IMF­supported programmes, IRC Task Force on IMF and Global Financial Governance Issues, „ECB Occasional Paper Series” 2019, no. 235.pl_PL
dc.referencesEuropean Central Bank, Dealing with large and volatile capital flows and the role of the IMF, „ECB Occasional Paper Series” 2016, no. 180.pl_PL
dc.referencesEuropean Central Bank, The financial crisis and the strengthening of global policy cooperation, „Monthly Bulletin” 2011, no. 1.pl_PL
dc.referencesEuropean Central Bank, The international role of the euro, Frankfurt am Main, June 2019.pl_PL
dc.referencesEuropean Central Bank, The international role of the euro, Interim Report, Frankfurt am Main, June 2018.pl_PL
dc.referencesElson A., Governing global finance. The evolution and reform of the international financial architecture, Palgrave, New York 2011.pl_PL
dc.referencesFarhi E., Maggiori M., A model of the international monetary system, „The Quarterly Journal of Economics” 2018, vol. 133, no. 1.pl_PL
dc.referencesFarhi E., Gourinchas P.-O., Rey H., Reforming the international monetary system, Centre for Economic Policy Research, London 2011.pl_PL
dc.referencesFernández-Arias E., Levy Yeyati E., Global financial satefy nets. Where do we go from here?, „IDB Working Paper” 2010, no. 231.pl_PL
dc.referencesFischer S., On the need for an international lender of last resort, „The Journal of Economic Perspectives” 1999, vol. 13, no. 4.pl_PL
dc.referencesFleming M.J., Klagge N.J., The Federal Reserve’s foreign exchange swap lines, „Current Issues in Economics and Finance” 2010, vol. 16, no. 4, Federal Reserve Bank of New York.pl_PL
dc.referencesFrieden J., Pettis M., Rodrik D., Zedillo E., After the fall: the future of global cooperation, „Geneva Reports on the World Economy” 2012, no. 14, International Center for Monetary and Banking Studies and Centre for Economic Policy Research.pl_PL
dc.referencesGagnon J.E., Global imbalances and foreign asset expansion by developing economy central banks, „Working Paper” 2012, no. 12-5, Peterson Institute for International Economics.pl_PL
dc.referencesGallagher K.P., Griffith-Jones S., Ocampo J., Capital account regulations for stability and development; a new approach, [w:] Regulating global capital flows for long­run development, eds. K.P. Gallagher, S. Griffith-Jones, J. Ocampo, Boston University, Pardee Center for the Study of the Longer Range Future, Boston 2012.pl_PL
dc.referencesGallego S., L’Hotellerie-Fallois P., López Vicente F., The International Monetary Fund and its role as a guarantor of global financial stability, „Economic Bulletin” 2018, no. 4, Banco de España.pl_PL
dc.referencesGang F., Currency assymtery, global imbalances, and rethinking of the international currency system, [w:] Global imbalances and the US debt problem, eds. J.J. Teunissen, A. Akkerman, Fondad, The Hague 2006.pl_PL
dc.referencesGąsiorowski P., Grotte M., Frankiewicz D., Życieńska A., Walasik A., Dostosowania instrumentarium, zasad działania i zasobów Międzynarodowego Funduszu Walutowego w reakcji na światowy kryzys finansowy i gospodarczy, „Materiały i Studia NBP” 2013, nr 285.pl_PL
dc.referencesGelpern A., Gerding E.F., Inside safe assets, „Yale Journal of Regulation” 2016, vol. 33, issue 2, https://digitalcommons.law.yale.edu/yjreg/vol33/iss2/2/ (dostęp: 30.08.2020).pl_PL
dc.referencesGerlach-Kristen P., McCauley R.N., Ueda K., Currency intervention and the global portfolio balance effect: Japanese lessons, „BIS Working Papers” 2012, no. 389.pl_PL
dc.referencesGoldberg L.S., The international role of the dollar: does it matter if this changes?, „Federal Reserve Bank of New York Staff Reports” 2011, no. 522.pl_PL
dc.referencesGoldberg L.S., Tille C., Macroeconomic interdependence and the international role of the dollar, „Journal of Monetary Economics” 2009, vol. 56, no. 7.pl_PL
dc.referencesGoldberg L.S., Kennedy C., Miu J., Central bank dollar swap lines and overseas dollar funding costs, „Economic Policy Review”, May 2011, Federal Reserve Bank of New York.pl_PL
dc.referencesGoldstein M., Confronting asset bubbles, too big to fail, and beggar­thy­neighbour exchange rate policies, „Policy Brief” 2010, no. 10-3, Peterson Institute for International Economics.pl_PL
dc.referencesGolec P., Perotti E., Safe assets: a review, „ECB Working Paper Series” 2011, no. 2035.pl_PL
dc.referencesGoodhart C.A.E., Myths about the lender of last resort, „International Finance” 1999, vol. 2, no. 3.pl_PL
dc.referencesGopinath G., Stein J.C., Banking, trade and the making of a dominant currency, „NBER Working Paper” 2018, no. 24485.pl_PL
dc.referencesGopinath G., Boz E., Casas C., Díez F.J., Gourinchas P.-O., Plagborg-Møller M., Dominant currency paradigm, „NBER Working Paper” 2018, no. 22943.pl_PL
dc.referencesGorton G., The history and economics of safe assets, „NBER Working Paper” 2016, no. 22210.pl_PL
dc.referencesGourinchas P.-O., The fundamental structure of the international monetary system, [w:] Rules for international monetary stability. Past, present, and future, eds. M.D. Bordo, J.B. Taylor, Hoover Institution Press, Stanford 2017.pl_PL
dc.referencesGourinchas P.-O., Jeanne O., Global safe assets, „BIS Working Papers” 2012, no. 399.pl_PL
dc.referencesGourinchas P.-O., Rey H., From world banker to world venture capitalist: US external adjustment and the exorbitant privilege, [w:] G7 current account imbalances: sustainability and adjustment, ed. R.H. Clarida, NBER, University of Chicago Press, Chicago 2007.pl_PL
dc.referencesGourinchas P.-O., Rey H., International financial adjustment, „Journal of Political Economy” 2007, vol. 115, no. 4.pl_PL
dc.referencesGourinchas P.-O., Rey H., Real interest rates, imbalances and the curse of regional safe asset providers at the zero lower bound, „CEPR Discussion Paper” 2016, no. 11503.pl_PL
dc.referencesGourinchas P.-O., Rey H., Govillot N., Exorbitant privilege and exorbitant duty, „University of California Working Paper” 2017, http://helenerey.eu/Content/_Documents/duty_23_10_2017.pdf (dostęp: 28.08.2020).pl_PL
dc.referencesGourinchas P.-O., Rey H., Sauzet M., The international monetary and financial system, „NBER Working Paper” 2019, no. 25782.pl_PL
dc.referencesGros D., How to level the capital playing field in the game with China, „CEPS Commentary”, Centre for European Policy Studies, September 2010.pl_PL
dc.referencesHabib M.M., Stracca L., Venditti F., The fundamentals of safe assets, „ECB Working Paper Series” 2020, no. 2355.pl_PL
dc.referencesHe Z., Krishnamurthy A., Milbradt K., What makes US government bonds safe assets?, „American Economic Review” 2016, vol. 106, no. 5.pl_PL
dc.referencesHenning C.R., Coordinating regional and multilateral financial institutions, „Working Paper” 2011, no. 11-9, Peterson Institute for International Economic.pl_PL
dc.referencesHenning C.R., Economic crisis and regional institutions, „ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration” 2013, no. 81.pl_PL
dc.referencesHolmstrom B., Understanding the role of debt in the financial system, „BIS Working Paper” 2015, no. 479.pl_PL
dc.referencesHufbauer G.C., Patience and the currency wars, National Interest, Peterson Institute for International Economics, October 2010.pl_PL
dc.referencesIlzetzki E., Reinhart C.M., Rogoff K.S., Why is the euro punching below its weight?, „NBER Working Paper” 2020, no. 26760.pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund, Adequacy of the global financial safety net, „IMF Policy Paper”, March 2016.pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund, External Sector Report 2014, „IMF Policy Papers” 2014.pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund, External Sector Report 2016, „IMF Policy Papers” 2016.pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund, External Sector Report 2017, „IMF Policy Papers” 2017.pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund, Legacies, cloud, uncertainties, „World Economic Outlook”, October 2014.pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund, Recent experiences in managing capital inflows – cross­cutting themes and possible policy framework, „IMF Policy Papers”, February 2011.pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund, Republic of Korea: 2011 Article IV Consultation: Staff Report and Public Information Notice on the Executive Board Discussion, „Country Report” 2011, no. 11/246.pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund, Safe assets: financial system cornerstone, Global Financial Stability Report, April 2012.pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund, Strengthening the international monetary system: taking stock and looking ahead, Washington DC, March 2011.pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund, The case for a general allocation of SDRs during the tenth basic period, Finance, Legal and Strategy, Policy, and Review Departments, Washington DC, June 2011.pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund, The liberalization and management of capital flows: an institutional view, www.imf./org/external/np/pp/eng/2012/111412.pdf (dostęp: 30.08.2020).pl_PL
dc.referencesJeanne O., Zettelmeyer J., International bailouts, moral hazard and conditionality, „Economic Policy” 2001, vol. 16, no. 33.pl_PL
dc.referencesKacperczyk M.T., Perignon C., Vuillemey G., The private production of safe assets, „CEPR Discussion Papers” 2017, no. DP12395.pl_PL
dc.referencesKenen P.B., Renovation of the global reserve regime: concepts and proposals, „CEPS Working Paper” 2010, no. 208, Center for Economic Policy Studies, Princeton University.pl_PL
dc.referencesKenen P.B., The analytics of a substitution account, „Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review” 1981, no. 139.pl_PL
dc.referencesKing M., World trade and exchange rates: from the Pax Americana to Multilateral New Order, Stavros Niarchos Foundation Lectures, Peterson Institute of International Economics, May 2017.pl_PL
dc.referencesKregel J., An alternative perspective on global imbalances and international reserve currencies, „Public Policy Brief” 2010, no. 116, Levy Economics Institute of Bard College.pl_PL
dc.referencesLago I., Duttagupta R., Goyal R., The debate on the international monetary system, „IMF Staff Position Note” 2009, SPN/09/26.pl_PL
dc.referencesLandau J.-P., Global liquidity: public and private, „Proceedings – Economic Policy Symposium – Jackson Hole” 2013, Federal Reserve Bank of Kansas City.pl_PL
dc.referencesLandau J.-P., International lender of last resort: some thoughts for the 21st century, [w:] Re­thinking the lender of last resort, „BIS Papers” 2014, no. 79.pl_PL
dc.referencesLee J., Will the renminbi emerge as an international currency?, „World Economy” 2014, vol. 37, no. 1.pl_PL
dc.referencesLutkowski K., Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej, „Ekonomista” 2006, nr 4.pl_PL
dc.referencesMaggiori M., Neiman B., Schreger J., International currencies and capital allocation, „NBER Working Paper” 2018, no. 24673.pl_PL
dc.referencesMattoo A., Subramanian A., Currency undervaluation and Sovereign Wealth Funds: a new role for the World Trade Organization, „Working Paper” 2008, no. 08-2, Peterson Institute for International Economics.pl_PL
dc.referencesMcCauley R.N., Jiang G., Treasury yields and foreign official holdings of US bonds, „BIS Quarterly Review” 2014, March.pl_PL
dc.referencesMiranda-Agrippino S., Rey H., US monetary policy and the global financial cycle, „NBER Working Paper” 2015, no. 21722.pl_PL
dc.referencesMundell R.A., Financial crises and the International Monetary System, Columbia University 2009, www.normangirvan.info/wp-content/uploads/2009/03/mundell.pdf (dostęp: 12.06.2015).pl_PL
dc.referencesMundell R.A., Clesse A., The euro area as a stabilizer in the international economic system, Kluwer Academic Publishers, New York 2000.pl_PL
dc.referencesObstfeld M., Commentary: the once and future global imbalances? Interpreting the post­crisis record, Jackson Hole Symposium 2017, https://www.kansascityfed.org/~/media/files/publicat/sympos/2017/2017obstfeld.pdf?la=en (dostęp: 28.08.2020).pl_PL
dc.referencesObstfeld M., Does the current account still matter?, „NBER Working Paper” 2012, no. 17877.pl_PL
dc.referencesObstfeld M., The international monetary system: living with asymmetry, „NBER Working Paper” 2011, no. 17641.pl_PL
dc.referencesObstfeld M., The SDR as an international reserve asset: what future?, „Rapid Response” 2011, no. 11/0885, International Growth Centre.pl_PL
dc.referencesObstfeld M., Taylor A., International monetary relations: taking finance seriously, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 31, no. 3.pl_PL
dc.referencesObstfeld M., Shambaugh J.C., Taylor A.M., Financial instability, reserves, and central bank swap lines in the panic of 2008, „NBER Working Paper” 2009, no. 14826.pl_PL
dc.referencesObstfeld M., Shambaugh J.C., Taylor A.M., The trilemma in history: tradeoffs among exchange rates, monetary policies, and capital mobility, „The Review of Economics and Statistics” 2005, vol. 87, no. 3.pl_PL
dc.referencesOcampo J., Resetting the international monetary (non)system, Oxford University Press, New York 2017.pl_PL
dc.referencesOstry J.D., Ghosh A.R., Obstacles to international policy coordination, and how to overcome them, „IMF Staff Discussion Note” 2013, SDN/13/11.pl_PL
dc.referencesOstry J.D., Ghosh A.R., Hebermeier K., Chamon M., Qureshi M.S., Reinhardt D.B.S., Capital inflows: the role of controls, „IMF Staff Position Note” 2010, SPN 10/04.pl_PL
dc.referencesOzawa T., Borrowed growth: current­account deficit­based development finance, [w:] Globalisation and economic and financial instability, eds. H.P. Gray, J.R. Dilyard, Edward Elgar Reference Collection, 2005.pl_PL
dc.referencesPalais-Royal Initiative, Reform of the international monetary system: a cooperative approach for the twenty first century, February 2011.pl_PL
dc.referencesPapi L., Presbitero A., Zazzaro A., IMF lending and banking crisis, „IMF Working Paper” 2015, no. 19.pl_PL
dc.referencesPettis M., The great rebalancing: trade, conflict, and the perilous road ahead for the world economy, Princeton University Press, Princeton 2013.pl_PL
dc.referencesPrasad E.S., Has the dollar lost ground as the dominant international currency?, „Global Economy and Development at Brookings”, September 2019.pl_PL
dc.referencesPrasad E.S., Role reversal in global finance, „Proceedings – Economic Policy Symposium – Jackson Hole” 2011, Federal Reserve Bank of Kansas City.pl_PL
dc.referencesReinhart C., Reinhart V., Is a G­3 target zone on target for emerging markets?, „Finance and Development” 2002, vol. 39, no. 1.pl_PL
dc.referencesRey H., Dilemma not trilemma: the global financial cycle and monetary policy independence, „NBER Working Paper Series” 2015, no. 21162.pl_PL
dc.referencesRey H., International channels of transmission of monetary policy and the Mundellian Trilemma, „IMF Economic Review” 2016, vol. 64, no. 1.pl_PL
dc.referencesSaccomanni F., Managing international financial instability. National tamers versus global tigers, E. Elgar, Cheltenham–Northampton 2008.pl_PL
dc.referencesSakakibara E., Asian cooperation and the end of Pax Americana, [w:] Financial stability and growth in emerging economies, eds. J. Teunissen, M. Teunissen, Fondad, The Hague 2003.pl_PL
dc.referencesScheubel B., Stracca L., What do we know about the global financial safety net? Rationale, data and possible evolution, „ECB Occasional Paper Series” 2016, no. 177.pl_PL
dc.referencesSchuknecht L., The supply of „safe” assets and fiscal policy, „CFS Working Paper” 2016, no. 532.pl_PL
dc.referencesSierra J., International capital flows and bond risk premia, „Bank of Canada Working Paper” 2010, no. 2010-14.pl_PL
dc.referencesSkopiec D.A., Rola specjalnych praw ciągnienia we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym, „Gospodarka Narodowa” 2015, no. 5, vol. 279.pl_PL
dc.referencesStawasz-Grabowska E., Pożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro. Nowa rola Europejskiego Banku Centralnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.pl_PL
dc.referencesStiglitz J., Making globalization work, W.W. Norton and Company, New York 2006.pl_PL
dc.referencesSteiner A., Reserve accumulation and financial crises: from individual protection to systemic risk, University of Osnabrueck, March 2012.pl_PL
dc.referencesSummers L.H., Have we entered an age of secular stagnation?, „IMF Economic Review” 2015, vol. 63, no. 1.pl_PL
dc.referencesTeunissen J.J., Akkerman A., Global imbalances and the US debt problem, Fondad, The Hague 2006.pl_PL
dc.referencesTovar C.E., Nor T., Reserve currency blocs: a changing international monetary system?, „IMF Working Paper” 2018, no. 18/20.pl_PL
dc.referencesTruman E. (2013), Enhancing the global financial safety net through central bank cooperation, https://voxeu.org/article/enhancing-global-financial-safety-net-through-central-bankcooperation (dostęp: 30.08.2020).pl_PL
dc.referencesTwarowska K., Rola SDR w perspektywie zmian zasad funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2018, vol. 335, nr 3.pl_PL
dc.referencesUnited Nations, Report of the Commission of Experts of the President of the United Nations General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System (Stiglitz Commission), September 2009, New York.pl_PL
dc.referencesUnited Nations, Trade and Development Report. Making the international architecture work for development, New York and Geneva 2015.pl_PL
dc.referencesWarnock F.E., How dangerous is U.S. government debt? The risks of a sudden spike in U.S. interest rates, Capital Flows Quarterly, Council on Foreign Relations, June 2010.pl_PL
dc.referencesWilliamson J., Getting surplus countries to adjust, „Policy Brief” 2011, no. 11-1, Peterson Institute for International Economics.pl_PL
dc.referencesXiaochuan Z., Reform of the international monetary system, People’s Bank of China 2009, www.china.org.cn/business/news/2009-03/24/content_17490662.htm (dostęp: 30.08.2020).pl_PL
dc.referencesZoellick R., The G­20 must look beyond Bretton Woods, „Financial Times”, 7.11.2010.pl_PL
dc.referencesBalls E., Preventing financial crisis: the case from independent IMF surveillance, remarks made at the Institute for International Economics, March 2003.pl_PL
dc.referencesBergsten C.F., A proposed strategy to correct the Chinese exchange rate, testimony before the hearing on the Treasury Department’s Report on International Economics and Exchange Rate Policies, Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, United States Senate, September 2010.pl_PL
dc.referencesBorio C., More pluralism, more stability?, presentation presented at the 7th high-level SNB-IMF Conference on the International Monetary System, May 2016.pl_PL
dc.referencesCamdessus M., International financial and monetary stability: a global public good?, remarks at the IMF/Research Conference „Key issues in reform of the international monetary and financial system”, May 1999.pl_PL
dc.referencesCarney M., The growing challenges for monetary policy in the current international monetary and financial system, speech given at the Jackson Hole Symposium, August 2019.pl_PL
dc.referencesGourinchas P.-O., Rey H., Global real rates: a secular approach, paper presented at the conferencepl_PL
dc.references„Do changes in the economic landscape require a new policy framework?”, Federal Reserve Bank of San Francisco, April 2017, www.frbsf.org/economic-research/events/2017/april/do-changes-in-the-economic-landscape-require-a-new-policy-framework/ (dostęp: 28.08.2020).pl_PL
dc.referencesLandau J.-P., Some thoughts on the international monetary system, article presented at the „G20 Workshop on the Global Economy – causes of the crisis: key lessons”, May 2009.pl_PL
dc.referencesObstfeld M., Trilemmas and Tradeoffs. Living with financial globalization, presentation at the 17th Annual Conference of the Central Bank of Chile „Global liquidity, spillovers to emerging markets, and policy responses”, November 2013.pl_PL
dc.referencesVilleroy de Galhau F., External imbalances – challenges and policy responses, speech at the „Financial Globalisation” conference, Central Bank of Ireland Symposium, February 2018.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-103-1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe