Show simple item record

dc.contributor.authorJadczak, Radosław
dc.contributor.authorKarwacki, Zbigniew
dc.contributor.authorMiszczyński, Piotr
dc.contributor.editorKonarzewska, Iwona
dc.date.accessioned2023-10-26T10:43:21Z
dc.date.available2023-10-26T10:43:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationJadczak R., Karwacki Z., Miszczyński P., Optymalizacja w logistyce, tom 2. Modelowanie przepływów w kanałach dystrybucji, WUŁ, Łódź 2020, https://doi.org/10.18778/8220-165-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-165-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48179
dc.description.abstractW pracy Optymalizacja w logistyce. Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnych (Iwona Konarzewska, Maciej Jewczak, Adam Kucharski, red. nauk. Iwona Konarzewska, Łódź 2020) przedstawiono podstawowe sposoby modelowania zagadnień logistycznych za pomocą wzorów programowania liniowego, przydziału oraz innych metod z zakresu badań operacyjnych. Omówiono także zagadnienia związane z planowaniem sieciowym, zarządzaniem projektami, modelowaniem zagadnień masowej obsługi i prognozowaniem popytu. Książka Optymalizacja w logistyce. Modelowanie przepływów w kanałach dystrybucji kontynuuje postawione zadanie poszukiwania optymalnych rozwiązań w problemach logistycznych. Adresowana jest zarówno do logistyków, rozwiązujących w praktyce problemy zasygnalizowane w pracy w licznych przykładach, jak i do studentów logistyki, zarządzania oraz informatyki, pragnących poznać tajniki metod optymalizacyjnych stosowanych w zagadnieniach logistycznych. Autorzy wzięli pod uwagę: zadania lokalizacji centrów dystrybucyjnych, szeroko rozumiane problemy transportowe i algorytmy ich rozwiązywania, problemy układania tras oraz optymalizacji w sieciach transportowych (w tym wyznaczania maksymalnego, a także najtańszego przepływu w sieci). Omówione zostały również sposoby klasyfikacji i analizy zapotrzebowania na produkty, a także modele wspomagające tworzenie strategii uzupełniania zapasów (wielkość dostawy, ustalanie momentu wykonania zamówienia). W publikacji przedstawiono algorytmy harmonogramowania zadań produkcyjnych i modelowania przepływów produkcyjnych oraz, w sposób syntetyczny, podstawowe metody modelowania symulacyjnego – metodę dynamiki systemów, symulacji zdarzeń dyskretnych, modelowania wieloagentowego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcentra logistycznepl_PL
dc.subjectsieć dystrybucjipl_PL
dc.subjecttransportpl_PL
dc.subjectukładanie tras pojazdówpl_PL
dc.subjectzarządzanie zapasamipl_PL
dc.subjectmodelowanie symulacyjnepl_PL
dc.subjectszeregowanie zleceńpl_PL
dc.titleOptymalizacja w logistyce, tom 2. Modelowanie przepływów w kanałach dystrybucjipl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number286pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Badań Operacyjnychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Badań Operacyjnychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Badań Operacyjnychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-166-6
dc.referencesAgadaga G.O., Akpan N.P. (2017), Transshipment problem and its variants: A review, „Mathematical Theory and Modeling”, t. 7, nr 2.pl_PL
dc.referencesAjili F., El Sakkout H. (2003), A probe-based algorithm for piecewise linear optimization in scheduling, „Annals of Operations Research”, t. 118, nr 1–4.pl_PL
dc.referencesAnholzer M. (2017), Optymalizacja przewozów produktów szybko tracących wartość – modele i algorytmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesBaran J., Maciejczak M., Pietrzak M., Rokicki T. (2008), Logistyka. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBojanowska A. (2011), Wspomaganie działań prognostycznych w logistyce, „Logistyka”, nr 5.pl_PL
dc.referencesBoruvka O. (1926), O Jistém Problému Minimálním, „Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti”, t. 3, nr 3.pl_PL
dc.referencesBozarth C., Handfield R.B. (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesBrailsford S.C., Eldabi T., Kunc M., Mustafee N., Osorio A.F. (2018), Hybrid simulation modelling in operational research: A state-of-the-art review, „European Journal of Operational Research”, nr 3.pl_PL
dc.referencesBresina J.L. (1996), Heuristic-biased stochastic sampling, „In AAAI/IAAI”, t. 1.pl_PL
dc.referencesBrucker P. (2007), Scheduling Algorithms, t. 3, Springer, Berlin–Heidelberg.pl_PL
dc.referencesBudner W. (1999), Lokalizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesBurke E.K., Petrovic S. (2002), Recent research trends in automated timetabling, „European Journal of Operational Research”, t. 140, nr 2.pl_PL
dc.referencesBusacker R.G., Gowen P.J. (1961), A procedure for determining a family of minimum-cost flow patterns. Operations Research Office Technical Report 15, John Hopkins University, Baltimore.pl_PL
dc.referencesCałczyński A. (1992), Metody optymalizacji w obsłudze transportowej rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCałczyński A., Kędzierska-Stróż D., Orzechowska D., Śleszynski Z. (2000), Elementy badań operacyjnych w zarządzaniu, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.pl_PL
dc.referencesCampbell H.G., Dudek R.A., Smith M.L. (1970), A heuristic algorithm for the ‘n’ job, ‘m’ machine sequencing problem, „Management Science”, t. 16, nr 10.pl_PL
dc.referencesCharnes A., Cooper W., Henderson A. (1953), An Introduction to Linear Programming, John Wiley & Sons Inc., New York.pl_PL
dc.referencesChristofides N., Eilon S. (1972), Algorithms for large scale traveling salesman problems, „Operations Research Quarterly”, nr 23.pl_PL
dc.referencesChristopher M. (2000), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesClarke G., Wright J.W. (1964), Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points, „Operations Research”, nr 12.pl_PL
dc.referencesConway R.W., Miller L.W., Maxwell W.L. (2003), Theory of Scheduling, Dover Books, New York.pl_PL
dc.referencesCoyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J. (2002), Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCyplik P., Krzyżaniak S. (2007), Zapasy i magazynowanie, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.pl_PL
dc.referencesDantzig G.B. (1951), Application of the simplex method to a transportation problem, [w:] T.C. Koopmans (red.), Activity Analysis of Production and Allocation, John Wiley & Sons Inc., New York.pl_PL
dc.referencesDantzig G.B, Orden A. (1953), Duality Theorems. Rand Report RM-1265, The Rand Corporation, Santa Monica.pl_PL
dc.referencesDella Croce F., Tsoukias A., Moraitis P. (2002), Why is difficult to make decisions under multiple criteria?, [w:] B. Drabble, J. Koehler, I. Refanidis (red.), Planning and Scheduling with Multiple Criteria. Proceedings of the AIPS 2002, AAAI PRESS, California.pl_PL
dc.referencesDeo N. (1980), Teoria grafów i jej zastosowania w technice i informatyce, PWN, Warszawa. Diestel R. (2005), Graph Theory, Springer, Berlin–Heidelberg.pl_PL
dc.referencesDijkstra E.W. (1959), A note on two problems in connexion with graphs, „Numerische Mathematik”, nr 1.pl_PL
dc.referencesDomański C. (1990), Testy statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDorp C.V. (2003), A traceability application based on Gozinto graphs, [w:] Proceedings of the European Association for Information Technology in Agriculture, Food and The Environment (EFITA), EFITA 2003 Conference, July 7–9, Debrecen, Hungary.pl_PL
dc.referencesEdmonds J., Karp R. (1972), Theoretical improvements in algorithmic efficiency for network flow problems, „Journal of the ACM”, nr 19.pl_PL
dc.referencesFertsch M. (red.), (2006), Podstawy logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.pl_PL
dc.referencesFord L.R., Fulkerson D.R. (1969), Przepływy w sieciach, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGajda J.B. (2017), Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGass S.I. (1976), Programowanie liniowe, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiard V. (1988), Gestion de la production, Economica, Paris.pl_PL
dc.referencesGillett B.E., Miller L.R. (1974), A heuristic algorithm for the vehicle dispatch problem, „Operations Research”, nr 22.pl_PL
dc.referencesGillett B.E., Johnson J.G. (1976), Multi-terminal vehicle-dispatch algorithm, „Omega”, t. 4, nr 6.pl_PL
dc.referencesGonzalez T., Sahni S. (1976), Open shop scheduling to minimize finish time, „Journal of the ACM (JACM)”, t. 23, nr 4.pl_PL
dc.referencesGordon G. (1974), Symulacja systemów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrabowski W. (1982), Programowanie matematyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGraham R.L., Lawler E.L., Lenstra J.K., Kan A.R. (1979), Optimization and approximation in deterministic sequencing and scheduling: A survey, „Annals of Discrete Mathematics”, nr 5.pl_PL
dc.referencesGupta J.N. (1971), A functional heuristic algorithm for the flow shop scheduling problem, „Journal of the Operational Research Society”, t. 22, nr 1.pl_PL
dc.referencesHitchcock F.L. (1941), The distribution of a product from several sources to numerous localities, „Journal of Mathematics and Physics”, nr 20.pl_PL
dc.referencesIgnasiak E. (red.), (1996), Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIwanejko R., Rybicki S.M. (2008), Praktyczne aspekty stosowania metody hierarchicznego wyboru AHP w zagadnieniach zaopatrzenia w wodę, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód”, Poznań.pl_PL
dc.referencesJadczak R. (2019), Układanie tras pojazdów w łańcuchach dostaw. Modele, metody, zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJaworski L., Zdunek R., Świątek A. (2015), Przeliczenia i transformacje współrzędnych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A. (2016), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, wyd. 7, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJensen P.A., Bard J.F. (2003), Operations Research Models and Methods, John Wiley & Sons Inc., New York.pl_PL
dc.referencesKaczmarek M., Korzeniowski A., Skowroński Z.M., Weselik A. (1997), Zarządzanie gospodarką magazynową, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKalichman I.L. (1971), Algebra liniowa i programowanie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKantorovich L. (1942), On the translocation of masses, „Doklady Akademii Nauk SSSR”, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesKendall G., Burke E.K., Petrovic S., Gendreau M. (red.), (2005), Multidisciplinary Scheduling: Theory and Applications: 1st International Conference, MISTA’03 Nottingham, UK, 13–15 August 2003. Selected Papers, Springer, Berlin–Heidelberg.pl_PL
dc.referencesKhurana A. (2015), Variants of transshipment problem, „European Transport Research Review”, nr 7.pl_PL
dc.referencesKlugl F., Bazzan A.L. (2012), Agent-based modeling and simulation, „AI Magazine”, t. 33, nr 3.pl_PL
dc.referencesKonarzewska I., Kucharski A., Jewczak M. (2020), Optymalizacja w logistyce. Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKordecki W., Łyczkowska-Hanćkowiak A. (2018), Matematyka dyskretna dla informatyków, Wydawnictwo Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesKot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A. (2007), Statystyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrawczyk S. (2001), Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrawczyk S. (2011), Logistyka: Teoria i praktyka 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKruskal J.B. (1956), On the shortest spanning subtree of a graph and the traveling salesman problem, „Proceedings of the American Mathematical Society”, nr 7.pl_PL
dc.referencesKryński H., Badach A. (1976), Zastosowania matematyki do podejmowania decyzji ekonomicznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrzyżaniak S. (2005), Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.pl_PL
dc.referencesKurbel K.E. (2013), MRP: Material Requirements Planning, [w:] K.E. Kurbel, Enterprise Resource Planning and Supply Chain Management, Springer, Berlin–Heidelberg.pl_PL
dc.referencesLanda-Silva J.D., Burke E.K. (2004), A tutorial on multiobjective metaheuristics for scheduling and timetabling, [w:] X. Gandibleux, M. Sevaux, K. Sörensen, V. T'Kindt (red.), Metaheuristics for Multiobjective Optimisation, Springer, Boston.pl_PL
dc.referencesLee C.Y., Lei L., Pinedo M. (1997), Current trends in deterministic scheduling, „Annals of Operations Research”, nr 70.pl_PL
dc.referencesLee S.M. (1988), Introduction to Management Science, The Dryden Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesLeung J.Y. (red.), (2004), Handbook of Scheduling: Algorithms, Models, and Performance Analysis, CRC Press Inc., Cleveland.pl_PL
dc.referencesLin S. (1965), Computer solutions of the traveling salesman problem, „Bell System Computer Journal”, nr 44.pl_PL
dc.referencesLiu J., MacCarthy B.L. (1996), The classification of FMS scheduling problems, „International Journal of Production Research”, t. 34, nr 3.pl_PL
dc.referencesLongley P.A., Goochild M.L., Maguire D.J., Rhind D.W. (2008), GIS Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁapińska-Sobczak N. (red.), (1998), Modele optymalizacyjne. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesŁatuszyńska M. (2011), Metody symulacji komputerowej – próba klasyfikacji logicznej, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, nr 41.pl_PL
dc.referencesŁatuszyńska M. (2020), Hybrid system dynamics – agent based simulation for research in economics and business, [w:] M. Łatuszyńska, K. Nermend, Experimental and Quantitative Methods in Contemporary Economics, Springer, Cham.pl_PL
dc.referencesŁukaszewicz R. (1975), Dynamika systemów zarządzania, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMielczarek B. (2009), Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMiszczyńska D., Miszczyński M. (2002), Wybrane metody badań operacyjnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach, Skierniewice.pl_PL
dc.referencesMonge G. (1781), Mémoire sur la théorie des déblais et de remblais, De l’Imprimerie Royale, Paris.pl_PL
dc.referencesMorton T., Pentico D.W. (1993), Heuristic Scheduling Systems: With Applications to Production Systems and Project Management, t. 3, John Wiley & Sons Inc., New York.pl_PL
dc.referencesMulkens H. (1993), Revisiting the Johnson algorithm for flow-shop scheduling with genetic algorithms, [w:] E. Szelke, R.M. Kerr (red.), Proceedings of the IFIP TC5/WG5.7 International Workshop on Knowledge-Based Reactive Scheduling, North-Holland Publishing Co., Amsterdam.pl_PL
dc.referencesNaylor T.H. (1975), Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNIMA Technical Report TR8350.2 (1984), Department of Defense World Geodetic System 1984, Its Definition and Relationships with Local Geodetic Systems, https://earth-info.nga.mil/GandG/publications/tr8350.2/tr8350_2.html (dostęp: 04.02.2020).pl_PL
dc.referencesNiemiro W. (2013), Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOrden A. (1956), Transshipment problem, „Management Science”, t. 2, nr 3.pl_PL
dc.referencesPaessens H. (1988), The savings for the vehicle routing problem, „European Journal of Operational Research”, nr 34.pl_PL
dc.referencesPamuła T., Król A. (2013), Badania operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w Excelu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.pl_PL
dc.referencesPażus R. (2015), Państwowy system odniesień przestrzennych, http://www.asgeupos.pl/webpg/graph/img/_news/00051/w2k.pdf (dostęp: 4.02.2020).pl_PL
dc.referencesPiasecka-Głuszak A. (2011), Metody planowania potrzeb MRP i Just in Time jako strategie wspomagające system logistyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym, „Zeszyty Naukowe”, nr 22.pl_PL
dc.referencesPinedo M. (2008), Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems, t. 3, Springer, Berlin–Heidelberg.pl_PL
dc.referencesPinedo M. (2012), Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems, t. 5, Springer, New York.pl_PL
dc.referencesPrim R.C. (1957), Shortest connection networks and some generalizations, „Bell System Technical Journal”, nr 36.pl_PL
dc.referencesRadzikowski W., Sarjusz-Wolski Z. (1994), Metody optymalizacji decyzji logistycznych, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń.pl_PL
dc.referencesRégin J.C., Rueher M. (red.), (2004), Integration of AI and OR Techniques in Constraint Programming for Combinatorial Optimization Problems: First International Conference, CPAIOR 2004, Nice, France, April 20–22, 2004, Springer, Cham.pl_PL
dc.referencesReinfeld N.V., Vogel W.R. (1958), Mathematical Programming, Prentice-Hall, New Jersey.pl_PL
dc.referencesRogalska D. (red.), (1998), Programowanie liniowe. Algorytmy i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRosenkrantz D.J., Stearns R.E., Lewis P.M. (1977), An analysis of several heuristics for the traveling salesman problem, „SIAM Journal on Computing”, nr 6.pl_PL
dc.referencesRoy B. (1985), Méthodologie multicritère d’aide à la décision, Economica, Paris.pl_PL
dc.referencesRutkowski K. (red.), (2005), Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSaaty T.L. (1980), The Analytical Hierarchy Process, McGraw Hill, New York.pl_PL
dc.referencesSaaty T.L. (1990), How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process, „European Journal of Operational Research”, t. 48, nr 1.pl_PL
dc.referencesSarjusz-Wolski Z., Skowronek C. (2008), Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchwarzfischer T. (2003), Quality and Utility – Towards a Generalization of Deadline and Anytime Scheduling, „In ICAPS”, June.pl_PL
dc.referencesShetty C.M. (1959), A solution to the transportation problem with nonlinear costs, „Operations Research”, t. 7, nr 5.pl_PL
dc.referencesShore H.H. (1970), The transportation problem and the Vogel approximation method, „Decision Sciences”, t. 1, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesSikora W. (red.), (2008), Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStoltmann A., Bućko P., Jaskólski M. (2019), Wielokryterialna analiza porównawcza lokalizacji źródeł. Aktualne problemy w elektroenergetyce, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, nr 63.pl_PL
dc.referencesSzymczak M. (red.), (2011), Decyzje logistyczne z Excelem, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTaha H. (1992), Operations Research. An Introduction, MacMillan Publishers Co., New York.pl_PL
dc.referencesT’kindt V., Billaut J.C. (2006), Multicriteria Scheduling: Theory, Models and Algorithms, Springer, Berlin–Heidelberg.pl_PL
dc.referencesTrzaskalik T. (2008), Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrzaskalik T. (2014), Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVos S. (2001), Meta-heuristics: The state of the art, [w:] A. Nareyek (red.), Local Search for Planning and Scheduling, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg.pl_PL
dc.referencesWalsh T. (1997), Depth-bounded discrepancy search, „IJCAI”, nr 97.pl_PL
dc.referencesWalther H. (1984), Nonlinear transportation problems, [w:] J.R. Wilson (red.), Ten Applications of Graph Theory. Mathematics and Its Applications (East European Series), t. 7, Springer, Dordrecht.pl_PL
dc.referencesWang X., Smith S.F. (2004), Generating schedules to maximize quality. Technical Report TR-04-25, Robotics Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh.pl_PL
dc.referencesWaters D. (2001), Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWatson J.P., Whitley D., Howe A. (2003), Empirical modeling and analysis of local search algorithms for the job-shop scheduling problem, Colorado State University (praca doktorska).pl_PL
dc.referencesWest D.B. (2001), Introduction to Graph Theory, Prentice-Hall, New Jersey.pl_PL
dc.referencesWilson R.J. (2007), Wprowadzenie do teorii grafów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWitkowski J. (2002), Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWojciechowski J., Pieńkosz K. (2013), Grafy i sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZeliaś A. (2000), Metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZieliński R. (1972), Generatory liczb losowych. Programowanie i testowanie na maszynach cyfrowych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referenceshttps://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/road_en (dostęp: 20.02.2020)pl_PL
dc.referenceshttps://geoforum.pl/gis/odwzorowania (dostęp: 02.04.2020)pl_PL
dc.referenceshttps://mapa.szukacz.pl/ (dostęp: 02.04.2020)pl_PL
dc.referenceshttps://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wyniki-dzialalnosci-w-2018-roku,9,18.html (dostęp: 20.02.2020)pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-165-9


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe