Show simple item record

dc.contributor.authorKonarzewska, Iwona
dc.contributor.authorJEWCZAK, MACIEJ
dc.contributor.authorKucharski, Adam
dc.contributor.editorKonarzewska, Iwona
dc.date.accessioned2023-10-26T10:38:44Z
dc.date.available2023-10-26T10:38:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKonarzewska I., Jewczak M., Kucharski A., Optymalizacja w logistyce, tom 1. Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnych, WUŁ, Łódź 2020, https://doi.org/10.18778/8220-112-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-112-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48178
dc.description.abstractLogistyka obejmuje procesy systemowego planowania i zarządzania łańcuchem dostaw, przepływem produktów oraz informacji. Procesy te mają miejsce zarówno w przypadku wielkich korporacji, jak i małych przedsiębiorstw. Ważną rolę w każdym z działów logistyki odgrywa podejmowanie decyzji dotyczących zaopatrzenia, dystrybucji, produkcji czy magazynowania. Decydenci starają się dokonywać optymalnych racjonalnych wyborów. Celem prezentowanej książki jest przybliżenie Czytelnikowi modeli i metod optymalizacyjnych wspomagających decyzje, które mogą przynieść podmiotowi gospodarczemu maksymalne korzyści, ewentualnie jak najmniejsze straty. Omówiono szerokie spektrum metod i narzędzi pozwalających przeprowadzić optymalizację elementów łańcucha logistycznego. Zaprezentowano też najnowsze wyniki badań z tego zakresu. Autorzy dołożyli starań, by język publikacji był jednocześnie matematycznie precyzyjny i przystępny.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectoptymalizacja liniowapl_PL
dc.subjectprogramowanie liniowepl_PL
dc.subjectprojekty logistycznepl_PL
dc.subjectprocesy decyzyjnepl_PL
dc.subjectmetody prognozowaniapl_PL
dc.titleOptymalizacja w logistyce, tom 1. Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnychpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number284pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Badań Operacyjnychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Badań Operacyjnychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Badań Operacyjnychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-113-0
dc.referencesAbolghasemi M., Beh E., Tarr G., Gerlach R. (2020), Demand forecasting in supply chain: The impact of demand volatility in the presence of promotion, „Computers & Industrial Engineering”, nr 106380.pl_PL
dc.referencesAbraham B., Ledolter J. (2009), Statistical methods for forecasting, John Wiley & Sons Inc., New Jersey.pl_PL
dc.referencesAbramov V.M. (2008), Continuity theorems for the M/M/1/n queueing system, „Queueing Systems”, nr 59.pl_PL
dc.referencesAnsari A.H. (2019), Easy Simplex (AHA Simplex) Algorithm, „Journal of Applied Mathematics and Physics”, nr 7.pl_PL
dc.referencesArmstrong J.S., Collopy F. (1998), Integration of statistical methods and judgment for time series forecasting: Principles from empirical research, [w:] G. Wright, I.P. Goodwin (red.), Forecasting with Judgment, John Wiley & Sons Inc., New York.pl_PL
dc.referencesBaets S. de, Harvey N. (2020), Using judgment to select and adjust forecasts from statistical models, „European Journal of Operational Research”, t. 31, nr 284.pl_PL
dc.referencesBiecek P. (2017), Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBladowski S. (1970), Metody sieciowe w planowaniu i organizacji pracy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBlumenfeld D. (2001), Operations research calculations handbook, Boca Raton, London–New York.pl_PL
dc.referencesBogdan M. (2018), Multiple solutions in linear programming problem, „Procedia Manufacturing”, nr 22.pl_PL
dc.referencesBrockwell P.J., Davis R.A. (2016), Introduction to time series and forecasting, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg.pl_PL
dc.referencesBurkard R., Cela E., Pardalos P.M., Pitsoulis L. (1998), The quadratic assignment problem, [w:] D.Z. Du, P. Pardalos (red.), Handbook of combinatorial optimization, Kluwer Academic Publishers, Berlin–Heidelberg.pl_PL
dc.referencesBurkard R.E., Dell’Amico M., Martello S. (2009), Assignment Problems, SIAM, Philadelphia.pl_PL
dc.referencesBurton C., Michael N. (1999), Zarządzanie projektem, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesChatfield C. (2000), Time-series forecasting, CRC Press Inc., Cleveland.pl_PL
dc.referencesCheba K. (2006), Zastosowanie metody wskaźników sezonowości w prognozowaniu dla danych dekadowych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1112.pl_PL
dc.referencesChristopher M. (1996), Strategia zarządzania dystrybucją: praktyka logistyki biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCieślak M. (red.), (2008), Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDangerfield B.J., Morris J.S. (1992), Top-down or bottom-up: Aggregate versus disaggregate extrapolations, „International Journal of Forecasting”, t. 8, nr 2.pl_PL
dc.referencesDantzig G. (1951), Maximization of a linear function of variables subject to linear, [w:] T.C. Koopmans (red.), Activity Analysis of Production and Allocation, John Wiley & Sons Inc., New York.pl_PL
dc.referencesDantzig G. (1963), Linear Programming and Extensions, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesDantzig G., Orden A. (1953), Duality Theorems, The Rand Corporation, Santa Monica.pl_PL
dc.referencesDiebold F.X. (1998), Elements of forecasting, South-Western College Publishing, Cambridge.pl_PL
dc.referencesDittmann P. (2000), Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDuda A. (2017), Prognozowanie w logistyce na przykładzie prognozy metodą średnich ruchomych, „Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej”, nr 3.pl_PL
dc.referencesDuncan W.R. (2013), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute Inc., Pennsylvania.pl_PL
dc.referencesEgervary J. (1931), Matrixok kombinatorius tulajdonságairól (On combinatorial properties of matrices), „Matematikai és Fizikai Lapok”, nr 38.pl_PL
dc.referencesEngel R., Hassin R. (2017), Customer equilibrium in a single-server system with virtual and system queues, „Queueing Systems”, nr 87.pl_PL
dc.referencesFilipowicz B. (1996), Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFilipowicz B., Kwiecień J. (2008), Zastosowanie teorii kolejek do modelowania struktur administracyjnych w szkolnictwie, „Automatyka”, t. 3, nr 12.pl_PL
dc.referencesFord L., Fulkerson D. (1969), Przepływy w sieciach, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFrame J.D. (1999), Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGajda J.B. (2001), Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGantt H.L. (1913), Work, Wages, and Profits, The Engineering Magazine Co., New York.pl_PL
dc.referencesGągolewski M. (2014), Programowanie w języku R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGhiani G., Laporte G., Musmanno R. (2004), Introduction to logistics systems planning and control, John Wiley & Sons Inc., New Jersey.pl_PL
dc.referencesHalicka K., Winkowski C. (2013), Wykorzystanie metod wygładzania wykładniczego do prognozowania kursu sprzedaży EUR, „Ekonomia i Zarządzanie”, nr 2.pl_PL
dc.referencesHe L., Bai H., Jiang Y., Ouyang D., Jiang S. (2018), Revised simplex algorithm for linear programming on GPUs with CUDA, „Multimedia Tools and Applications”, t. 22, nr 77.pl_PL
dc.referencesHe Q., Lee J. (2017), Another pedagogy for pure-integer Gomory, „RAIRO-Operation Research”, t. 1, nr 51.pl_PL
dc.referencesHillier F.S., Lieberman G.J. (2015), Introduction to operations research, McGraw-Hill Education, New York.pl_PL
dc.referencesHoffmann T. (2016), Rola i znaczenie ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w procesie rozwoju regionalnego, „Studia i Prace WNEiZ US. Problemy Współczesnej Ekonomii”, t. 3, nr 44.pl_PL
dc.referencesJacyna M., Żak J. (2012), Zastosowanie teorii kolejek do analizy i oceny procesu transportowego w centrum logistycznym, „Logistyka”, nr 4.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A. (2016), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJewczak M. (2017), Willingness-to-pay for Additional Health Benefits in Poland – Analysis of Spatial Diversity, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, nr 18.pl_PL
dc.referencesKalichman I.L. (1971), Algebra liniowa i programowanie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKamberi L. (2017), Using Queueing Theory-M/M/1 in Hospital Tetovo, „Journal of Mathematics and System Science”, nr 7.pl_PL
dc.referencesKardas E. (2016), Wykorzystanie metod analitycznych do prognozowania wielkości produkcji stali na świecie i w Polsce w latach 2016–2020, „Hutnik – Wiadomości Hutnicze”, t. 11, nr 83.pl_PL
dc.referencesKasperek M. (2011), Zarządzanie projektem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesKendall D.G. (1951), Some problems in the theory of queues, „Journal of the Royal Statistical Society. Series B”, t. 2, nr 13.pl_PL
dc.referencesKőnig D. (1931), Gráfok és mátrixok, „Matematikai és Fizikai Lapok”, nr 38.pl_PL
dc.referencesKoopmans T., Beckmann M. (1957), Assignment problems and the location of economic activities, „Econometrica”, nr 25.pl_PL
dc.referencesKotarbiński T. (1970), Sprawność i błąd, Wydawnictwo PZWS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozarkiewicz A. (2012), Zarządzanie portfelami projektów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozubski J.J. (2000), Wprowadzenie do badań operacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), (2004), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźniewska I., Włodarczyk M. (1978), Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKramer M. (1989), Stationary Distributions in a Queueing System with Vacation Times and Limited Service, „Queueing Systems”, nr 4.pl_PL
dc.referencesKrawczyk S. (2001), Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuhn H. (1955), The Hungarian Method for the assignment problem, „Naval Research Logistics Quarterly”, nr 2.pl_PL
dc.referencesKundakcioglu O., Alizamir S. (2008), Generalized assignment problem, [w:] C. Floudas, P. Pardalos (red.), Encyclopedia of optimization, Springer, Boston.pl_PL
dc.referencesLangaris C. (1993), Waiting time analysis of a two-stage queueing system with priorities, „Queueing Systems”, nr 14.pl_PL
dc.referencesLawler E. (1963), The quadratic assignment problem, „Management Science”, nr 9.pl_PL
dc.referencesLittle J. (1961), A proof for the queueing formula: L=λW, „Operations Research”, t. 9, nr 3.pl_PL
dc.referencesLock D. (2009), Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁada M., Kozarkiewicz A. (2010), Zarządzanie wartością projektów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatuszak Z., Bundz S., Homik W. (2014), Próba opisu załadunku na statek elementami teorii masowej obsługi, „Logistyka”, nr 6.pl_PL
dc.referencesMei Lee S., Adi S., Mohd Rizal B., Effendi M. (2018), Comparison between linear programming and integer linear programming: a review, „International Journal of Mathematics in Operational Research”, t. 1, nr 13.pl_PL
dc.referencesMendes P. (2011), Demand driven supply chain: A structured and practical roadmap to increase profitability, Springer Science & Business Media, Berlin–Heidelberg.pl_PL
dc.referencesMilewski R. (red.), (2018), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiszczyńska D., Miszczyński M. (2002), Wybrane metody badań operacyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach, Skierniewice.pl_PL
dc.referencesMontgomery A.L., Zarnowitz V., Tsay R.S., Tiao G.C. (1998), Forecasting the US unemployment rate, „Journal of the American Statistical Association”, t. 93, nr 442.pl_PL
dc.referencesMurthy P.R. (2007), Operations research, New Age International Publishers Ltd., New Delhi.pl_PL
dc.referencesNogalski B., Czerska J., Klimek A. (2010), Wykorzystanie metod teorii masowej obsługi i lean management w usprawnianiu procesów w zarządzaniu organizacją publiczną, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1.pl_PL
dc.referencesNojszewska E. (2010), Podstawy ekonomii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNolte I., Nolte S., Pohlmeier W. (2019), What determines forecasters’ forecasting errors?, „International Journal of Forecasting”, t. 35, nr 1.pl_PL
dc.referencesNowakowska-Grunt J., Nowakowska A. (2012), Selected Tools of Information Flow Management in Logistics, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 121.pl_PL
dc.referencesOberlander G.D. (2000), Project Management for Engineering and Construction, McGraw-Hill, Boston.pl_PL
dc.referencesOsińska M. (2012), Prognozowanie w logistyce, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesPawlak M. (2011), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPisz I., Łapuńka I. (2015), Zarządzanie projektami w logistyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPovh J. (2008), Assignment Problems in Logistics, „Logistics & Sustainable Transport”, t. 1, nr 3.pl_PL
dc.referencesPrasch R.E. (2008), How markets work: supply, demand and the ‘real world’, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesPrzystupa W., Juściński S. (2015), Analiza możliwości wykorzystania modelu Holta–Wintersa do oceny popytu na części zamienne do pojazdów rolniczych, „Logistyka”, nr 5.pl_PL
dc.referencesRietman R., Resing J. (2004), An M/G/1 Queueing Model with Gated Random Order of Service, „Queueing Systems”, nr 48.pl_PL
dc.referencesRogalska D., Klepacz H., Porazińska E., Hausman H., Mikulski H., Kwiatkowska M., Strzelec K. (1991), Programowanie liniowe. Algorytmy i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRoss G., Soland R. (1975), A branch and bound algorithm for the generalized assignment problem, „Mathematical Programming”, nr 8.pl_PL
dc.referencesRoszkowski H., Wiatrak A.P. (2005), Zarządzanie projektem. Istoty i procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu z środków Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRowe G., Wright G. (1999), The Delphi technique as a forecasting tool: issues and analysis, „International Journal of Forecasting”, t. 15, nr 4.pl_PL
dc.referencesSakarovitch M. (1983), Computational Aspects of the Simplex Method: Revised Simplex Algorithm; Bounded Variables, [w:] J.B. Thomas (red.), Linear Programming, Springer, New York.pl_PL
dc.referencesSalan J.M. (2015), Modeling and solving linear programming with R, OmniaScience, Catalunya.pl_PL
dc.referencesSchumacher E.F. (1986), Small is beautiful, Rowohlt-Verlag, Berlin.pl_PL
dc.referencesShaub D. (2020), Fast and accurate yearly time series forecasting with forecast combinations, „International Journal of Forecasting”, t. 36, nr 1.pl_PL
dc.referencesSherzer E., Kerner Y. (2018), Customers’ abandonment strategy in an M/G/1 queue, „Queueing Systems”, nr 90.pl_PL
dc.referencesSikora W., Anholcer M., Gaspars-Wieloch H., Godlewski M., Marcinkowski J., Stodulny P. (2008), Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmith A. (2010), The Wealth of Nations: An inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations, Harriman House Limited, Hampshire.pl_PL
dc.referencesSobczyk M. (2000), Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSrinivasan V., Thompson G. (1973), An algorithm for assigning uses to sources in a special class of transportation problems, „Operations Research”, t. 21, nr 1.pl_PL
dc.referencesStabryła A. (2006), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrategor (2001), Zarządzanie firmą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuchecki B. (2006), Kompletne modele popytu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSwathi C., Vasanta Kumar V., Hanumantha Rao S. (2019), M/M/1 Queueing system with Customer Balking and Reneging, „International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering”, nr 8.pl_PL
dc.referencesSzapiro T. (2000), Decyzje menedżerskie z Excelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzmit A. (red.), (2007), Zbiór zadań z podstaw ekonometrii i prognozowania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2012), O miernikach dokładności prognoz ex post w prognozowaniu zmiennych o silnym natężeniu sezonowości, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, t. 13, nr 1.pl_PL
dc.referencesSzmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2012), Z badań nad metodami prognozowania na podstawie niekompletnych szeregów czasowych z wahaniami okresowymi (sezonowymi), „Przegląd Statystyczny”, t. 59, nr 1.pl_PL
dc.referencesTaha H. (1992), Operations Research. An Introduction, MacMillan Publishing Co., New York.pl_PL
dc.referencesTaylor F. (1911), The Principles of Scientific Management, Harper & Brothers, New York–London.pl_PL
dc.referencesTiwari S., Kumar A. (2018), Comparison between Goal Programming and other Linear Programming Methods, „International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology”, nr 6.pl_PL
dc.referencesTrocki M. (red.), (2012), Nowoczesne zarządzanie firmą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrocki M. (red.), (2015), Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrocki M., Juchniewicz M. (2013), Ocena projektów – koncepcje i metody, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrocki M., Grucza B., Ogonek K. (2009), Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrocki M., Grucza B., Ogonek K. (2011), Zarządzanie projektami, [w:] J.R. Meredith, S.J. Mantel (red.), Project Management – a Managerial Approach, John Wiley & Sons Inc., New York.pl_PL
dc.referencesTrocki M., Bukhała E., Grucza B., Juchniewicz M., Metelski W., Wyrozębski P. (2012), Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTruetsch U. (2014), A semidefinite programming based branch-and-bound framework for the quadratic assignment problem, Center for Economic Research, Tilburg.pl_PL
dc.referencesTrzaskalik T. (2008), Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVaidya N. (2017), Application of Quick Simplex Method on the Dual Simplex Method (A New Approach), „Journal of Advances in Mathematics and Computer Science”, t. 24, nr 5.pl_PL
dc.referencesVarian H.R. (1997), Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVitor F., Easton T. (2018), The double pivot simplex method, „Mathematical Methods of Operations Research”, nr 87.pl_PL
dc.referencesWelfe A. (2009), Ekonometria: metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWitkowski J., Rodawski B. (2007), Pojęcie i typologia projektów logistycznych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 3.pl_PL
dc.referencesWojciechowski A., Wojciechowska N. (2015), Zastosowanie modeli Holta i Wintersa w zarządzaniu paletami w kanale dystrybucyjnym firmy Quatra, „Logistyka”, nr 6.pl_PL
dc.referencesYe W., Guo R., Deschamps B., Jiang Y., Liu X. (2020), Macroeconomic forecasts and commodity futures volatility, „Economic Modelling”, nr 1.pl_PL
dc.referencesZawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A. (red.), (2010), Informatyka gospodarcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2008), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-112-3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe