Show simple item record

dc.contributor.editorBunio-Mroczek, Paulina
dc.contributor.editorKacprzak, Andrzej
dc.date.accessioned2023-10-24T15:47:08Z
dc.date.available2023-10-24T15:47:08Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationBunio-Mroczek P., Kacprzak A. (red.), Badania problemów społecznych w (przed)pandemicznej rzeczywistości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023, https://doi.org/10.18778/8331-185-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-185-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48170
dc.description.abstractArtykuły, które włączono do książki, zostały pierwotnie zaprezentowane jako referaty wygłoszone w czasie konferencji naukowej zatytułowanej „Współczesne problemy społeczne w dynamicznej rzeczywistości”, będącej jubileuszem prof. Jolanty Grotowskiej-Leder. Konferencja odbyła się w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego w październiku 2021 r. Na książkę składa się dziewięć tekstów naukowych. Większość z nich odnosi się do rzeczywistości pandemicznej, kierując naszą uwagę w stronę nowych sposobów konceptualizacji i doświadczania problemów społecznych, a także organizowania przeciwdziałania im po marcu 2020 r.pl_PL
dc.description.abstractThe articles that we decided to include in the book were originally presented as papers presented during a scientific conference entitled "Contemporary social problems in dynamic reality", which was the jubilee of prof. Jolanta Grotowska-Leder. The conference took place at the Institute of Sociology of the University of Lodz in October 2021. The book consists of nine scientific texts. Most of them relate to the pandemic reality, directing our attention towards new ways of conceptualizing and experiencing social problems, as well as organizing counteracting them after March 2020.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnauki socjologicznepl_PL
dc.subjectproblemy społecznepl_PL
dc.subjectpandemia SARS-COV-2pl_PL
dc.subjectCovid-19pl_PL
dc.subjectbadania socjologicznepl_PL
dc.subjectsociological sciencespl_PL
dc.subjectsocial problemspl_PL
dc.subjectSARS-COV-2 pandemicpl_PL
dc.subjectsociological researchpl_PL
dc.titleBadania problemów społecznych w (przed)pandemicznej rzeczywistościpl_PL
dc.title.alternativeResearch on social problems in (pre-)pandemic realitypl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2023; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023pl_PL
dc.page.number180pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-186-9
dc.identifier.doi10.18778/8331-185-2
dc.disciplinenauki o zdrowiupl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe