Show simple item record

dc.contributor.authorMotowidlak, Tomasz
dc.contributor.authorMotowidlak, Urszula
dc.date.accessioned2023-10-24T15:36:49Z
dc.date.available2023-10-24T15:36:49Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationMotowidlak T., Motowidlak U., Rola i efekty funkcjonowania centrów usług wspólnych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023, https://doi.org/10.18778/8331-245-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-245-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48169
dc.description.abstractMonografia poświęcona jest sektorowi nowoczesnych usług biznesowych (NUB), który stanowi jeden z ważniejszych i bardzo dynamicznie rozwijających się działów gospodarek, w tym gospodarki Polski. Ta kategoria usług stała się istotnym elementem poprawy efektywności przedsiębiorstw. Nowy potencjał w tym zakresie pojawił się wraz z równoległym funkcjonowaniem wielu filii przedsiębiorstw międzynarodowych i wynikającym stąd powielaniem niektórych działań i procesów, zwłaszcza o charak­terze pomocniczym. Zagospodarowanie tego potencjału było bezpośrednim motywem rozwoju usług biznesowych, świadczonych m.in. przez centra usług wspólnych (CUW). Celem badań opisanych w publikacji jest ocena korzyści ekonomicznych, jakie odnoszą CUW funkcjonujące w Polsce ze świadczenia nowoczesnych usług biznesowych. Świadczenie tych usług ma bowiem, z jednej strony, zapewnić poprawę efektywności działania przedsiębiorstw, zaś z drugiej – (zakładaną) efektywność podmiotom decydującym się podjąć ten typ działalności gospodarczej, w tym w szczególności CUW. Podmioty te, posiadające osobowość prawną i własne zarządy, traktują bowiem świadczenie omawianych usług jako pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej i oczekują w związku z tym określonych korzyści ekonomicznych. Strategicznym motywem podjęcia się realizacji tego pomysłu jest maksymalizacja wolumenu przychodów ze sprzedaży i dochodów, co jest istotną determinantą stabilnej sytuacji finansowej. Polska zajmuje jedną z czołowych pozycji w światowym rankingu najbardziej rozwiniętych sektorów NUB. Głównie ze względu na wykwalifikowane kadry, w Polsce podejmowane są strategiczne zadania lub elementy procesów. Prezentowana publikacja osadzona jest w problematyce zagadnień z zakresu analiz finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw oraz nowych modeli biznesowych w łańcuchach dostaw.
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectefektywnośćpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectanaliza finansowapl_PL
dc.subjectcentrum usług wspólnychpl_PL
dc.titleRola i efekty funkcjonowania centrów usług wspólnych w Polscepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2023 ©; Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2023pl_PL
dc.page.number132pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowegopl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Logistyki i Innowacjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-317-7
dc.references2021 Global shared services and outsourcing survey report, Deloitte, Warszawa 2021.pl_PL
dc.referencesAdamczyk M., Procesy przedsiębiorstwa – definicje, „ProcesyBiznesowe.pl”, https://procesybiznesowe.pl (dostęp: 4.01.2023).pl_PL
dc.referencesAdamiecki K., O nauce organizacji, PWE, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesAdamkiewicz-Drwiłło H.G., Mikroekonomia. Zachowania producenta w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.pl_PL
dc.referencesAfuah A., Business Models. A Strategic Management Approach, McGraw–Hill Irwin, New York City 2004.pl_PL
dc.referencesAfuah A., Tucci C.L., Biznes internetowy – strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesAgrawal R., Varma S., Ludhwani J., Transaction Based Pricing in BPO. In Tune with Changing Times, „White Paper”, http://www.tcs.com (dostęp: 18.01.2023).pl_PL
dc.referencesArmistead C., Rowland P., Managing Business Processes, Wiley and Sons, Chichester 1996.pl_PL
dc.referencesAuksztol J., Chomuszko M., Modelowanie organizacji procesowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesBabuśka E.W., Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 6 (84).pl_PL
dc.referencesBanach K., Pomiar efektywności działania, https://www.banachoutsourcing.pl (dostęp: 20.01.2023).pl_PL
dc.referencesBanaszyk P., Kształtowanie ogólnej strategii przedsiębiorstwa, [w:] E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk (red.), Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesBanaszyk P., Zmienność zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesBartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesBartnicki M., Kulikowska-Pawlak M., Uwarunkowania pomiaru efektywności organizacji, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 4.pl_PL
dc.referencesBednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesBenchmarking i outsourcing – rola firm zewnętrznych w biznesie, 16.08.2017, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-benchmarking-i-outsourcing-rola-firm-zewnetrznych-w-biznesie (dostęp: 19.01.2023).pl_PL
dc.referencesBielawa A., Przegląd kryteriów i mierników efektywnościowych przedsiębiorstw nastawionych projako-ściowo, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2013, nr 34.pl_PL
dc.referencesBielski M., Organizacje. Istota, struktury i procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesBielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesBień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesBinda J., Łapińska H., Metody oceny polityki budżetowej i realizacji usług publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, https://wzr.ug.edu.pl (dostęp: 13.12.2022).pl_PL
dc.referencesBisnode – Dun & Bradstreet, https://www.dnb.com, baza danych.pl_PL
dc.referencesBlaik P., Logistyka: koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesBlaik P., Matwiejczuk R., Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.pl_PL
dc.referencesBlue Prism Product Overview NHS Edition, April 2013, https://www.blueprism.com/resources/?&category=analystReports&search=advantages%20RPA (dostęp: 24.01.2023).pl_PL
dc.referencesBogdanienko J., Organizacja i zarządzanie w zarysie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesBorawska A., Business proces reengineering – reorganizacja procesów w przedsiębiorstwie, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2012, nr 40.pl_PL
dc.referencesBorowiecki R., Wysłocka E., Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesBorowiecki R., Siuta-Tokarska B., Kusio T., Cele a postulowana filozofia działania współczesnych przedsiębiorstw w świetle paradygmatu ekonomii umiaru i zrównoważenia, [w:] J. Marszałek, D. Starzyńska (red.), Zarządzanie finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.pl_PL
dc.referencesBorowski J., Łańcuch wartości jako nowa teoria zarządzania strategicznego, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2013, nr 2 (62).pl_PL
dc.referencesBoszko J., Wstęp do inżynierii zarządzania, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesBrajer-Marczak R., Doskonalenie procesów biznesowych – analiza występujących problemów, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2019, nr 20 (4.1).pl_PL
dc.referencesBrigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000, t. 2.pl_PL
dc.referencesBrilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBrzóska J., Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, „Organizacja i Zarządzanie” 2009, nr 2 (6).pl_PL
dc.referencesBrzóska J., Modele biznesu a wykorzystanie innowacji w przedsiębiorstwach społecznych, „Organizacja i Zarządzanie” 2015, z. 78.pl_PL
dc.referencesBuczkowska A., Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 45.pl_PL
dc.referencesBukowska-Piestrzyńska A., Doński-Lesiuk J., Karkowski T.A., Motowidlak U., Innowacyjne rozwiązania w logistyce. Aspekty wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.pl_PL
dc.referencesButkiewicz-Schodowska A., Kapitał ludzki we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami, „Współczesne Problemy Ekonomiczne” 2015, nr 11.pl_PL
dc.referencesCarlsberg Shared Services Sp. z o.o. Sprawozdanie Zarządu za rok sprawozdawczy 2021, Poznań 31.05.2022.pl_PL
dc.referencesCharging Methodologies of Shared Services and BPO Providers, https://www.ssonetwork.com/business-process-outsourcing/articles/charging-methodologies-of-shared-services-and-bpo (dostęp: 25.01.2023).pl_PL
dc.referencesChojnacka A., Usługa logistyczna jako przedmiot rynku, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 2011, nr 12.pl_PL
dc.referencesCiołek M., Rozliczanie kosztów centrów usług wspólnych przy niepełnym wykorzystaniu zasobów, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej” 2018, nr 30.pl_PL
dc.referencesComporek M., Metodologiczne aspekty naliczania całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy spółek giełdowych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 357.pl_PL
dc.referencesCwynar A., Cwynar W., Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości oraz Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa–Rzeszów 2007.pl_PL
dc.referencesCyfert S., Ograniczenia metod doskonalenia procesów wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesCzakon W., Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2005.pl_PL
dc.referencesCzekaj J. (red.), Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesDanielak W., Stankiewicz D., Konkurencyjność przedsiębiorstwa z perspektywy przeglądu podejść i koncepcji rozwoju strategii, „Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych” 2016, nr 9.pl_PL
dc.referencesDavenport T.H., Process innovation. Reengineering. Work Through Information Technology, Harvard Business Scholl Press, Brighton 1993.pl_PL
dc.referencesDębniewski G., Pałach H., Zakrzewski W., Mikroekonomia, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000.pl_PL
dc.referencesDirector’s report Man Shared Services Center Sp. z o.o. as of and for the financial year ended 31 December 2021, Poznań 20.06.2022.pl_PL
dc.referencesDoligalski T., Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesDołhasz M. (red.), Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F., Menedżer skuteczny. Efektywności można się nauczyć, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F., Skuteczne zarządzanie. Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, PWN, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F., Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, Mt Biznes, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesDrzewiecki J., Outsourcing jako narzędzie zmiany modelu biznesu. Perspektywa Business Model Canvas, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019.pl_PL
dc.referencesDurlik I., Projektowanie restrukturyzacyjne procesów gospodarczych w oparciu o koncepcję reengineeringu i x-engineeringu, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach” 2004, t. SWO’2004.pl_PL
dc.referencesDyduch W., Bratnicki M., Tworzenie i przechwytywanie wartości w organizacjach współdziałających w sieci, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Wałbrzych 2005, t. 32.pl_PL
dc.referencesEhiraj S., Guler I., Singh H., E-Business Models: Value Creation and Competitive Advantage, Warton School, Philadelphia 2000.pl_PL
dc.referencesEscribá-Carda N., Balbastre-Benavent F., Canet-Giner M.T., Employees’ perceptions of high-performance work systems and innovative behaviour: The role of exploratory learning, ,,European Management Journal” 2017, vol. 35 (2).pl_PL
dc.referencesFalencikowski T., Competition based on the value pyramid in a company, [w:] The II International Scientific – Practical Conference ,,Problems of formation and complementation of competition policy”, National University Lviv Polytechnik, Lviv, September 2011.pl_PL
dc.referencesFalencikowski T., Strategia a model biznesu – podobieństwa i różnice, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 260.pl_PL
dc.referencesFalencikowski T., Wartość dla klienta a wartość przechwycona dla przedsiębiorstwa: postacie i relacje w modelach biznesu, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce. Wydanie specjalne”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesFalencikowski T., Nogalski B., Przechwytywanie wartości w modelu biznesu sieci przedsiębiorstw – osnowa teoretyczna i przypadki praktyczne, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2005, t. 32.pl_PL
dc.referencesFitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesGabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teorie i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesGabrusewicz W., Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2022.pl_PL
dc.referencesGabryelewicz I., Gawłowicz P., Sadłowska-Wrzesińska J., Kaizen jako skuteczna metoda wspomagająca efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, „Problemy Profesjologii” 2015, nr 2.pl_PL
dc.referencesGerlach J., Gil M., Efektywność przedsiębiorstwa w teorii ekonomii – która z definicji najlepiej oddaje istotę zagadnienia?, „Współczesne Problemy Ekonomiczne” 2018, nr 2 (18).pl_PL
dc.referencesGębczyńska M., System pomiaru efektywności a efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, „Handel Wewnętrzny” 2017, nr 3.pl_PL
dc.referencesGilmore A., Usługi. Marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesGnusowski M., Działalność branży nowoczesnych usług biznesowych SSC/BPO z perspektywy usług profesjonalnych – podejście relacyjne, ,,Studia Oeconomica Posnaniensia” 2018, vol. 6, nr 4.pl_PL
dc.referencesGola A., Analiza cyklu produkcyjnego partii wyrobów w kontekście bilansowania zdolności produkcyjnej systemu wytwórczego, http://www.ptzp.org.pl (dostęp: 14.12.2022).pl_PL
dc.referencesGoleński W., Efektywność organizacyjna podmiotów ekonomii społecznej – próba operacjonalizacji, „Ekonomia Społeczna” 2017, nr 1.pl_PL
dc.referencesGołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGorustowicz M., Skąpska, E., Skuteczność w ujęciu prakseologicznym jako istota procesu świadczenia usług inwestycyjno-budowlanych, „Zarządzanie i Finanse” 2019, vol. 17 (1).pl_PL
dc.referencesGorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesGorynia M., Łaźniewska E., Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGostkowska-Drzewiecka M., Kapitały własne a struktura aktywów przedsiębiorstw deweloperskich, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 1 (85).pl_PL
dc.referencesGórka M., Źródło-Loda M., Rogowska A., Wybrane zagadnienia na temat efektywności przedsiębiorstw i ich pomiaru, [w:] P. Lenik (red.), Zarządzanie w sektorach prywatnym oraz publicznym, Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, Krosno 2016.pl_PL
dc.referencesGrajewski A., Koncepcja struktury organizacji procesowej, TNOiK, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesGrajewski P., Organizacja procesowa – projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesGrajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesGrant R.M., Contemporary Strategy, Analysis, Concepts, Techniques, Applications, Blackwell Publishing, Oxford 2005.pl_PL
dc.referencesGriffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.pl_PL
dc.referencesGrzelak M., Analiza oraz metodyka modelowania systemu produkcyjnego w przedsiębiorstwie wytwórczym branży stolarskiej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 337.pl_PL
dc.referencesHelfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesHelms M.M., Encyclopedia of Management, Thomson Gale, Detroit 2006.pl_PL
dc.referencesİncekara M., Determinants of process reengineering and waste management as resource efficiency practices and their impact on production cost performance of Small and Medium Enterprises in the manufacturing sector, ,,Journal of Cleaner Production” 2022, vol. 356.pl_PL
dc.referencesJagura B., Makowicz B. (red.), Systemy zarządzania zgodnością compliance w praktyce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesJaki A., Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesJaki A., Rojek T., Zorientowanie na wartość jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa, „Uniwersytet Szczeciński – materiały, konferencje” 2000, nr 49.pl_PL
dc.referencesJanik W., Paździor A., Paździor M., Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2017.pl_PL
dc.referencesJanik W., Paździor A., Paździor M., Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.pl_PL
dc.referencesJantoń-Drozdowska E., Woźniak-Mikołajewicz A., Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2017.pl_PL
dc.referencesJedynak P., Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością: instrumenty i uwarunkowania jakości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesJedynak Z., Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwach handlu detalicznego wielkopowierzchniowych, „Logistyka” 2018, nr 6.pl_PL
dc.referencesJerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesJiang J.Y., Liu Ch.W., High performance work systems and organizational effectiveness: The mediating role of social capital, „Human Resource Management Review” 2015, vol. 25 (1).pl_PL
dc.referencesJohnson M.W., Christensen C.M., Kagermann H., Reinventing your business model, ,,Harvard Business Review” 2008, no. 12.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKaczorowski M., Cykl konwersji gotówki a upadłość przedsiębiorstw, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2012, nr 30.pl_PL
dc.referencesKafel T., Ziębicki B., Wymiary i kryteria oceny efektywności organizacji pozarządowych, [w:] A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB – NLU, Nowy Sącz 2009.pl_PL
dc.referencesKardas M., Pojęcia i typy modeli biznesu, [w:] K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesKeuper F., Lueg K.E., Finance Bundling and Finance Transformation: How to Build a Performance – Based F & A Outsourcing Con-tract, Alsbridge, Dallas 2014.pl_PL
dc.referencesKisielewska M., Pojęcie w metodach analizy granicznej, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2000, nr 1.pl_PL
dc.referencesKlamecka-Roszkowska G., Koszty w ocenie efektywności działań marketingowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 41.pl_PL
dc.referencesKleiber M. (red.), Ekoefektywność technologii, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2020.pl_PL
dc.referencesKoczar J., Usługi z zakresu rachunkowości jako usługi dla biznesu – aspekt międzynarodowy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Research Papers of Wrocław University of Economics” 2014, nr 373.pl_PL
dc.referencesKołodziejczuk B., Model biznesu a budowa przewagi konkurencyjnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 389.pl_PL
dc.referencesKołosowska B., Voss G., Huterska A., Analiza finansowa w praktyce, Difin, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesKondalkar V.G., Organization Effectiveness and Change Management, PHI Learning Pvt. Ltd., Delhi 2010.pl_PL
dc.referencesKowalczewski W., Przedsiębiorstwo w teorii ekonomicznej i praktyce gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie” 2013, nr 1 (39).pl_PL
dc.referencesKowalski Z., Wybrane problemy definiowania i oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1992, nr 1–3.pl_PL
dc.referencesKozub-Skalska A., Analiza wskaźnikowa jako narzędzie badania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2018, t. 82, nr 5.pl_PL
dc.referencesKraszewska M., Pujer K., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej, Exante, Wrocław 2017.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKuźniarska A., Stańczyk I., Wybrane wskaźniki efektywności przedsiębiorstw w obszarze ZZL na przykładzie firm z WIG30, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 230.pl_PL
dc.referencesLinder J.C., Cantrell S., Changing Business Models: Surveying the Landscape, Accenture Institute for Strategic Change, Chicago 2004.pl_PL
dc.referencesLisiecka M., Kategoria efektywności wobec współczesnych wymagań definicji i pomiaru, „Quarterly Journal” 2017, vol. 3 (22).pl_PL
dc.referencesŁobos K., Goranczewski B., Słowo wstępne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2011, nr 27.pl_PL
dc.referencesŁukaszczyk Z., Centrum usług wspólnych sposobem na redukcję kosztów i standaryzację procesów przedsiębiorstwa na przykładzie KHW S.A., „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2017, z. 101.pl_PL
dc.referencesMachała R., Zarządzanie finansami i wycena firmy, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2014.pl_PL
dc.referencesMajczyk J., Projektowanie procesów biznesowych zorientowanych na klienta, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022.pl_PL
dc.referencesMaleszka A., Wprowadzenie do statystycznego zarządzania procesem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesManganelli R., Klein M., Reengineering, PWE, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesMantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.pl_PL
dc.referencesMarciniak S., Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.pl_PL
dc.referencesMarek-Kołodziej K., Łapuńska I., Efekt dźwigni finansowej jako sposób na podwyższenie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 4 (82/1).pl_PL
dc.referencesMartinsuo M., Ahola T., Multi-project management in inter-organizational contexts, ,,International Journal of Project Management” 2022, vol. 40 (7).pl_PL
dc.referencesMartyniak Z., Efektywność organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2000, nr 11.pl_PL
dc.referencesMartyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji zarządzania, Wydawnictwo AE Kraków, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesMasiukiewicz P., Sprawność jako kryterium oceny zarządzania, „Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii” 2017, nr 2.pl_PL
dc.referencesMaskell B.H., Performance Measurement for World Class Manufacturing. A Model for American Companies, Productivity Press, New York 1991.pl_PL
dc.referencesMaślanka T., Mazur-Maślanka I., Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych, CeDeWu, Warszawa 2022.pl_PL
dc.referencesMatejun M., Outsourcing, [w:] K. Szymańska (red.), Kompendium metod i technik zarządzania, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesMcNally J.J., The functions of the executive. Review of the book by C. Barnard, ,,Academy of Management Learning and Education” 2018, vol. 17, no. 1.pl_PL
dc.referencesMesjasz J., Pomiar efektywności zarządzania kapitałem ludzkim, Akademia Biznesu, http://www.szkolenia-biznesowe.biz (dostęp: 16.12.2022).pl_PL
dc.referencesMichalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesMichalski M., Ekonomiczna wartość dodana dla właścicieli, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2000.pl_PL
dc.referencesMielcarek P., Markowski P., Efektywność realizacji projektów strategicznych polskich przedsiębiorstw, ,,Management Science” 2017, no. 2 (31).pl_PL
dc.referencesMikołajczyk Z., Metody i techniki organizacji i zarządzania w ujęciu procesowym, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesMoczydłowska M., Efektywność zarządzania kapitałem ludzkim jako element efektywności organizacyjnej, [w:] M. Cisek, A. Marciniuk-Kluska (red.), Efektywność organizacji, Wydawnictwo STUDIO EMKA, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesModrzyński P., Globalne trendy w zarządzaniu publicznym – przykład centrów usług wspólnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2018, z. 129.pl_PL
dc.referencesModrzyński P., Gawłowski R., Modrzyńska J., Samorządowe centra usług wspólnych. Założenia i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesModzelewski P., System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, CeDeWu, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesModzelewski P., Wykorzystanie pojęć sprawności, skuteczności, efektywności i produktywności w administracji publicznej, https://docplayer.pl (dostęp: 30.11.2022).pl_PL
dc.referencesMorawski M., Ilościowe zarządzanie wiedzą podejście zachodnie, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesMotowidlak T., Zależność gospodarki Ukrainy od stanu relacji energetycznych z Federacją Rosyjską, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.pl_PL
dc.referencesMotowidlak U., Tokarski D., Critical processes and risk factors of disturbances in the implementation of ecological reusable packaging into context of e-commerce sustainable development, ,,Economics and Environment” 2022, vol. 82, no. 3.pl_PL
dc.referencesMroczko F., Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2014.pl_PL
dc.referencesMroziewski M., Społeczna efektywność jako podstawa rozwoju Unii Europejskiej, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmatates Oikonomias” 2014, nr 8.pl_PL
dc.referencesMruk H., Ekonomia behawioralna a skuteczność zarządzania, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2018, nr 167.pl_PL
dc.referencesMüller R., Rupper P., Process Reengineering, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesMusiał M., Wielowymiarowe ujęcie efektywności zarządzania finansami gospodarstw domowych, [w:] J. Czekaj, E. Miklaszewska, W. Sułkowska (red.), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesNeely A., Business Performance Measurement: Unifying Theory and Integrating Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2011.pl_PL
dc.referencesNew Research Shows That Flexible Working is Now a Top Consideration in the War for Talent, 27.03.2021, https://www.prnewswire.com/news-releases/new-research-shows-that-flexible-working-is-now-a-top-consideration-in-the-war-for-talent-300818790.html (dostęp: 28.01.2023).pl_PL
dc.referencesNęcki Ł., Budowa nowoczesnego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem modelu biznesowego CANVAS, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej” 2013, nr 11.pl_PL
dc.referencesNita B., Praktyka pomiaru dokonań w zakresie obsługi klienta w sektorze BPO/SSC, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 300.pl_PL
dc.referencesNogalski B., Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, „Master of Business Administration” 2009, nr 2.pl_PL
dc.referencesNogalski B., Niewiadomski P., Kształtowanie partnerstwa z kluczowymi klientami – próba oceny elastyczności działań, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 322.pl_PL
dc.referencesNowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesNowicki J., Zwiększanie wartości dla właścicieli a cel działania przedsiębiorstwa w teorii firmy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 56.pl_PL
dc.referencesNowicki M., Szymańska K., Organizacja w ujęciu procesowym – od koordynacji funkcjonalnej do procesowej, [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesNowosielski S., Zarządzanie procesami, http://procesy.ue.wroc.pl (dostęp: 9.01.2023).pl_PL
dc.referencesObłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesObłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesObsługa prawna firm. Dlaczego jest tak ważna? Jakie działania obejmuje i dlaczego warto z niej skorzystać?, https://biurokamienica.pl (dostęp: 18.01.2023).pl_PL
dc.referencesOlszewska K, Organizacja zorientowana na procesy – ujęcie modelowe, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesOrtiz-Avram D., Domnanovich J., Kronenberg Ch., Scholz M., Exploring the integration of corporate social responsibility into the strategies of small- and medium-sized enterprises: A systematic literature review, „Journal of Cleaner Production” 2018, vol. 201.pl_PL
dc.referencesOsbert-Pociecha G., Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji, [w:] T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz (red.), Efektywność rozważania nad istotą i pomiarem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesOsterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley & Sons, Hoboken–New Jersey 2010.pl_PL
dc.referencesOtt C., Schiemann W., Rising strategic measurement to turn visio into reality, „Journal of Strategic Performance Measurement” 2000, no. 1.pl_PL
dc.referencesPasour E.C., A further note on the measurement of efficiency and economies of farm size, „Journal Agriculture Economic” 1981, vol. 32.pl_PL
dc.referencesPawlak Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesPawlak-Kołodziejska K., Łapińska J., Rola public relations w promocji usług w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2013, nr 10 (59).pl_PL
dc.referencesPawłowski J., Efektywność przedsięwzięć gospodarczych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2004, nr 6.pl_PL
dc.referencesPawłowski E., Trzcieliński S., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Funkcje i struktury, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesPennings J.M., Goodman P.S., Toward a workable framework, [w:] New Perspectives on Organizational Effectivenes, Jossey-Bass Publ., San Francisco–Washington 1997.pl_PL
dc.referencesPeppard J., Rowland P., Re-engineering, Gebethner i Ska, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesPorter M., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York 1985.pl_PL
dc.referencesPrzybylska M., Metody oceny efektywności działań marketingowych, https://www.doradcawbiznesie.pl (dostęp: 15.12.2022).pl_PL
dc.referencesPyszka A., Istota efektywności. Definicje i wymiary, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, vol. 230.pl_PL
dc.referencesRogalska E., Przedsiębiorstwo w ujęciu menedżerskich teorii firmy, „Oeconomia Copernicana” 2014, nr 1.pl_PL
dc.referencesRogowski W.K., Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej podmiotu gospodarczego, „Bank i Kredyt” 1999, nr 6.pl_PL
dc.referencesRojek T., Koncepcja łańcucha wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 66.pl_PL
dc.referencesRokita J., Organizacja ucząca się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesRokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesRudny W., Model biznesowy a tworzenie wartości, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2013, nr 141.pl_PL
dc.referencesRummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesRutkowska A., Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru, „Zarządzanie i Finanse” 2013, R. 11, nr 1, cz. 4.pl_PL
dc.referencesRutkowska E.E., Model współczesnego przedsiębiorstwa usługowego, http://hdl.handle.net/11320/2835 (dostęp: 7.12.2022).pl_PL
dc.referencesRydzewska-Włodarczyk M., Sobieraj M., Pomiar efektywności procesów za pomocą kluczowych wskaźników efektywności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 76.pl_PL
dc.referencesSabahi S., Parast M.M., The impact of entrepreneurship orientation on project performance: A machine learning approach, „International Journal of Production Economics” 2020, vol. 226.pl_PL
dc.referencesSamuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, t. 2.pl_PL
dc.referencesSamuelson W.E., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, raporty ABSL za lata 2015–2022, Warszawa 2015–2022.pl_PL
dc.referencesSiemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.pl_PL
dc.referencesSierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesSierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesSimon H.A., Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, PWN, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesSkoczylas W. (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SKWP, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSkoczylas W., Niemiec A. (red.), Leksykon mierników dokonań, CeDeWu, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E., Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, vol. 262.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSlywotzky A., Morrison D., Andelman B., Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSobczak A., Case study. Robotyzacja procesów biznesowych w Centrum Usług Wspólnych PKP Energetyka, https://www.computerworld.pl, 18.10.2019 (dostęp: 13.03.2023).pl_PL
dc.referencesSosnowska A., Pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] K. Poznańska, Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie Zarządu z działalności Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2021 rok, Energa CUW, Grupa Orlen, Gdańsk 28.02.2022.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie Zarządu z działalności PKP Energetyka Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., Warszawa 18.03.2022.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie Zarządu z działalności spółki Veolia Centrum Usług Wspólnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2021 rok, Poznań 30.03.2022.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie Zarządu z działalności Volkswagen Group Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2021, a kończący się 31.12.2021, Poznań 31.01.2023.pl_PL
dc.referencesStabryła A., Zarządzanie procesowe: problemy metodologiczne, C.H. Beck, Warszawa 2022.pl_PL
dc.referencesStabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesStabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Mfiles.pl, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesStańczyk-Hugiet E., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.pl_PL
dc.referencesStefaniak J., Usługi a łańcuch wartości przedsiębiorstw przemysłowych – aspekty teoretyczne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2017, t. 76, nr 5.pl_PL
dc.referencesStępień K., Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesStoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesStrumiłło J., Koncepcje: reengineering i benchmarking, [w:] M. Czerska, A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, MNiSW, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSundstrom E., Altman I., Cummings L.L., Staw B. (red.), Physical environments and workgroup effectiveness, „Research in Organizational Behaviour” 1989, vol. 11.pl_PL
dc.referencesSzarska E., Przegląd informatycznych narzędzi controllingu, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2008, nr 9.pl_PL
dc.referencesSzmajser R., Determinanty rentowności firm działających w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, Difin, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesSzmajser R., Ewolucja metod kalkulacji ceny świadczeń outsourcingowych w sektorze usług finansowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej” 2014, nr 2.pl_PL
dc.referencesSzpaderski A., Podstawy prakseologicznej teorii zarządzania, „Master of Business Administration” 2008, nr 3.pl_PL
dc.referencesSztorc M., Model biznesowy jako instrument zarządzania strategicznego w hotelarstwie, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16443 (dostęp: 20.01.2023).pl_PL
dc.referencesSzukalski S.M., Innowacje w zarządzaniu centrami usług wspólnych, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 64.pl_PL
dc.referencesSzukalski S.M., Procesowe i organizacyjne innowacje w centrach usług wspólnych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 268.pl_PL
dc.referencesSzymańska E., Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2010, seria G, t. 97, z. 2.pl_PL
dc.referencesŚliwiński R., Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesTapinos E., Dyson R.G., Meadows M., The impact of performance measurement strategic planning, „International Journal of Productivity & Performance Management” 2005, no. 54.pl_PL
dc.referencesThomson A.A., Strickland A.J., Strategic Management Concepts and Cases, McGraw–Hill, New York City 2003.pl_PL
dc.referencesTkocz-Wolny K., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jako forma prezentacji informacji ekonomicznej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 287.pl_PL
dc.referencesTrzcieliński S., Adamczyk M., Pawłowski E., Procesowa orientacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.pl_PL
dc.referencesTrzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesTuczko J., Zrozumieć finanse firmy, Difin, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesTylec A., Wielgórka D., Istota i wielowymiarowość efektywności organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2011, nr 2.pl_PL
dc.referencesTyrańska M., Jakość kapitału ludzkiego a efektywność przedsiębiorstwa, „Problemy Jakości” 2009, nr 5.pl_PL
dc.referencesUstawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r., Dz. U. 2010 nr 96, poz. 615.pl_PL
dc.referencesUziębło A., Mierniki efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa w opiniach specjalistów zakresu rachunkowości i finansów, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2011, nr 27.pl_PL
dc.referencesVarian H.R.V., Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesWalas-Trębacz J., Metodyka analizy łańcucha wartości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2013, nr 922.pl_PL
dc.referencesWalas-Trębacz J., Wykorzystanie outsourcingu w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2016, vol. 14, no. 2.pl_PL
dc.referencesWalaszczyk L., de Angelis E., de Angelis K., Vucovic M., Vlckova G., Batzogianni E., Ioannou S., Modele biznesowe – kompendium, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2018.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesWaśniewski J., Wybrane różnice w ujmowaniu efektywności organizacyjnej, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2018, vol. 16 (1).pl_PL
dc.referencesWaśniewski P., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako narzędzie sterowania jego działalnością, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, nr 21.pl_PL
dc.referencesWaśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesWędzki D., Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw – studium przypadków, „Bank i Kredyt” 2000, nr 5.pl_PL
dc.referencesWilczyńska M., Analiza wskaźnikowa jako narzędzie wykorzystywane do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2018, vol. 2 (92).pl_PL
dc.referencesWilczyński R., Pomiar efektywności a cele przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finanso-we, Ubezpieczenia” 2014, nr 66.pl_PL
dc.referencesWilczyński R., Struktura właścicielska a efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67.pl_PL
dc.referencesWiśniewski A.K., Wartość w koncepcji modelu biznesu, „Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – teoria i praktyka” 2016, nr 4.pl_PL
dc.referencesWiśniewski A.K., Raczyńska M., Strategia a model biznesu, [w:] M. Zastempowski, W. Glabiszewski, K. Liczmańka-Kopcewicz (red.), Współczesne zarządzanie. Przejawy, uwarunkowania i wyzwania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2019, t. 2, https://www.researchgate.net/publication/331399625_Strategia_a_model_biznesu (dostęp: 23.01.2023).pl_PL
dc.referencesWizualizacja danych wydajnościowych, https://leanactionplan.pl/wizualizacja-danych-wydajnosciowych (dostęp: 13.12.2022).pl_PL
dc.referencesWrzosek S., Znaczenie efektywności ekonomicznej w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw, [w:] T. Dudycz (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu” 2005, nr 1060.pl_PL
dc.referencesWypych M. (red.), Finanse przedsiębiorstw z elementami zarządzania i analizy, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesYou S., Zhou K.Z., Jia L., How does human capital foster product innovation? The contingent roles of industry cluster features, „Journal of Business Research” 2021, vol. 130.pl_PL
dc.referencesZiębicki B., Metodyka oceny efektywności organizacyjnej, [w:] B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesZymonik Z., Koszty jakości – ewidencjonowanie, analizowanie, zarządzanie jakością, WCTT, PWR, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referenceshttps://carlsbergsharedpassion.com (dostęp: 8.03.2023).pl_PL
dc.referenceshttps://volkswagen-groupservices.pl (dostęp: 13.03.2023).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-245-3
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe