Show simple item record

dc.contributor.authorKamińska, Klaudia
dc.contributor.authorSobczyk, Weronika
dc.date.accessioned2023-07-03T07:55:50Z
dc.date.available2023-07-03T07:55:50Z
dc.date.issued2023-06-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47377
dc.description.abstractIdeą gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) jest dążenie do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów, ograniczenia produkcji odpadów oraz ich powtórnego wykorzystania poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań w wielu branżach gospodarczych, jak i codziennym życiu. W pracy autorki podejmują rozważania dotyczące rozwiązań stosowanych w przemyśle funeralnym, koncentrując uwagę na ekologicznych formach pochówku. Zaprezentowano uwarunkowania kulturowe związane z ceremonią pogrzebową, w tym tradycyjne formy pochówku i ich wpływ na środowisko przyrodnicze. Studium przypadku posłużyło do przeglądu ekologicznych form pochówku stosowanych we współczesnym świecie oraz ich weryfikacji w odniesieniu do cech gospodarki obiegu zamkniętego. Z wykonanej analizy wynika, iż zaprezentowane rozwiązania stanowią alternatywę dla powszechnie wykorzystywanych metod pochówku, jednak żadna z nich w pełni nie odzwierciedla idei GOZ.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesKWARTAŁ. Magazyn SKN SPATIUM;27pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectgospodarka obiegu zamkniętegopl
dc.subjectekologiczny pochówekpl
dc.subjectprzemysł funeralny branża pogrzebowapl
dc.titleCzy ekologiczny pochówek wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego?pl
dc.typeArticle
dc.page.number34-44
dc.identifier.eissn2082-8675
dc.referencesButtigieg, M. (2021.03.12). Environmental impacts of funerals: burial vs cremation. Dostęp dnia 2022.01.26 ze źródła: https://bare.com.au/environmental-impacts-of-funerals-death-burial-vs-cremation/pl
dc.referencesCalderone, J. (2015.04.11). Burying dead bodies takes a surprising toll on the environment. Dostęp dnia 2022.01.26 ze źródła: https://www.businessinsider.com/burying-dead-bodies-environment-funeral-conservation-2015-10?IR=Tpl
dc.referencesCapsula Mudni (b.d.) What is Capsula Mudi? Dostęp dnia 2022.01.29 ze źródła: https://www.capsulamundi.it/en/project/pl
dc.referencesCoeio (b.d.). The Infinity Burial Suit. Dostęp dnia 2022.01.27 ze źródła: http://coeio.compl
dc.referencesCoutts, C., Basmajian, C., Sehee, J., Kelty, S., & Williams, P.C. (2018). Natural burial as a land conservation tool in the US. Landscape and Urban Planning, 178, 130–143. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.05.022pl
dc.referencesEcopod (b.d.). Ecopod. Dostęp dnia 2022.01.27 ze źródła: https://www.ecopod.co.uk/pl
dc.referencesEternal Reefs (b.d.). Eternal Reefs. Dostęp dnia 2022.01.27 ze źródła: https://www.eternalreefs.com/pl
dc.referencesHislop, H., & Hill, J. (2011). Circular economy: some definitions. Dostęp dnia 2022.01.26 ze źródła: http://www.circular.academy/circular-economy-some-definitions/pl
dc.referencesJurkowicz, M. (2011). Resomacja – alternatywa dla kremacji. Memento, 3, 37.pl
dc.referencesKałużny, Ł. (2013). Współczesne rytuały funeralne w perspektywie socjologii konsumpcji. Przejawy prosumpcji i dekonsumpcji. Forum Socjologiczne, 4, 207–225.pl
dc.referencesKotkowski, Ł. (2020.11.24). Nekropolie większe od metropolii. Tradycyjne formy pogrzebu muszą odejść do lamusa. Dostęp dnia 2022.01.26 ze źródła: https://spidersweb.pl/2020/11/ekologiczny-pogrzeb-metody.htmlpl
dc.referencesLoop (b.d.). World’s first living coffin. Dostęp dnia 2022.01.27 ze źródła: https://www.loop-of-life.com/pl
dc.referencesRecompose (b.d.). A full‑service funeral home specializing in human composting. Dostęp dnia 2022.01.29 ze źródła: https://recompose.life/pl
dc.referencesSevenPonds (b.d.). Environmental Impact of Death. Dostęp dnia 2022.01.26 ze źródła: https://www.sevenponds.com/after-death/environmental-impact-of-deathpl
dc.referencesShaik, B.C. (2016.12.16). Natural Burial: Being Green in Life, Now in Death Too. CUNY Academic Works.pl
dc.referencesShelves of Life (b.d.). Shelves of Life. Dostęp dnia 2022.01.27 ze źródła: http://www.williamwarren.co.uk/2009/10/shelves-for-life/pl
dc.referencesUrnaBios (b.d.). Bios Urn. Dostęp dnia 2022.01.29 ze źródła: https://urnabios.com/incube/pl
dc.referencesWyspa Rodos (2021.11.02). Greckie Zaduszki. Dostęp dnia 2022.01.29 ze źródła: https://wysparodos.com/greckie-zaduszki/pl
dc.referencesZaborska, H. (2020.10.29). Niezwykłe obrzędy pogrzebowe na świecie i nietypowe Święta Zmarłych. Dostęp dnia 2022.01.29 ze źródła: https://soultravel.pl/inspiracje/niezwykle-obrzedy-pogrzebowe-na-swiecie-i-nietypowe-swieta-zmarlych/pl
dc.contributor.authorEmailKamińska, Klaudia - spatium@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailSobczyk, Weronika - spatium@uni.lodz.pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0