Show simple item record

dc.contributor.authorAdamczewska, Julia
dc.date.accessioned2023-07-03T07:55:48Z
dc.date.available2023-07-03T07:55:48Z
dc.date.issued2023-06-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47373
dc.description.abstractCoraz większe znaczenie przypisuje się przestrzeniom publicznym w miastach. Projektowane przestrzenie powinny być uważnie przemyślane, gdyż w nich toczy się codzienne życie mieszkańców. Na znaczeniu zyskuje ich jakość, która stała się miarą atrakcyjności miast. W dobrych przestrzeniach publicznych zachodzą aktywności opcjonalne i zachowania społeczne, natomiast w przestrzeniach publicznych niskiej jakości przeważają aktywności konieczne. Projektowane przestrzenie powinny być zatem przyjazne dla pieszych, bezpieczne, atrakcyjne i umożliwiać wybór sposobu poruszania się. Postulaty te stały się wyznacznikiem projektowania współczesnych przestrzeni publicznych w miastach. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badania, którego celem była ocena jakości jednej z ważnych przestrzeni publicznych Łodzi – placu Dąbrowskiego. Zbadano dziejące się w niej aktywności pozadomowe. W badaniu tym zastosowano cztery metody, jakimi były liczenie, mapowanie, rysowanie i fotografowanie. Jako narzędzia wykorzystano arkusze z mapami, arkusze z notatkami, licznik oraz aparat. W wyniku badania uzyskano wiedzę o podejmowanych aktywnościach pozadomowych przez ludzi na omawianym placu. Charakter zidentyfikowanych aktywności wskazuje, iż ta ważna przestrzeń publiczna jest niskiej jakości.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesKWARTAŁ. Magazyn SKN SPATIUM;27pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectprzestrzeń publicznapl
dc.subjectaktywności pozadomowepl
dc.subjectplac Dąbrowskiegopl
dc.subjectŁódźpl
dc.subjectmiastopl
dc.titleAktywności pozadomowe jako wyznacznik jakości przestrzeni publicznych w miastach: Przypadek placu Dąbrowskiego w Łodzipl
dc.typeArticle
dc.page.number2-11
dc.identifier.eissn2082-8675
dc.referencesAdamczewska, J. (2022). Jakość miejskiej przestrzeni publicznej a rodzaje aktywności pozadomowych. Studium przypadku placu Dąbrowskiego w Łodzi. Niepublikowana praca licencjacka. Łódź: Uniwersytet Łódzki.pl
dc.referencesAntosiewicz, T. (2008). Kształtowanie przestrzeni publicznej w związku z intensywnym rozwojem współczesnych miast: Zarys problematyki. Kultura i Polityka (4), 34–45.pl
dc.referencesBiałecka, E. (2009.08.21). Uroczysta inauguracja fontanny na pl. Dąbrowskiego. Dostęp dnia 2022.03.26 ze źródła: https://lodz.naszemiasto.pl/uroczysta-inauguracja-fontanny-na-pl-dabrowskiego/ar/c13-2852950pl
dc.referencesBoryczka, E. (2016). Rewitalizacja miast. [w:] Z. Przygodzki (red.), EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 167–193. https://doi.org/10.18778/7969-721-2.08pl
dc.referencesCudny, A. (2017). Emocje, miejsca i rzeczy w architekturze. Związek zagadnień na tle partycypacji społecznej w procesie planowania i przekształceń przestrzeni. [w:] D. Saniewska (red.), Emocje, miejsca, literatura. Kraków: Wydawnictwo Libron, 103–113.pl
dc.referencesde Viebig, F. (1823). Plan sytuacyjny uregulowanych ogrodów sukienniczych Mieście Łodzi położonego w Obwodzie Łęczyckim Województwie Mazowieckim. Łódź: Archiwum Państwowe w Łodzi: Kartografia, sygn. 517.pl
dc.referencesDmowski, S. (b.d.). II. Ludność i urbanizacja 10. Urbanizacja na świecie. Dostęp dnia 2022.05.27 ze źródła: https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_2/302_2_ludnosc_i_osadnictwo/r2_2_10a.pdfpl
dc.referencesGehl, J. (2009). Życie między budynkami. Kraków: Wydawnictwo RAM.pl
dc.referencesGehl, J. (2014). Miasta dla ludzi. Kraków: Wydawnictwo RAM.pl
dc.referencesGehl, J., & Svarre, B. (2021). Jak studiować życie w przestrzeni publicznej. Warszawa: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.pl
dc.referencesKupiec-Hyła, D. (2010). Człowiek w przestrzeni pozadomowej. Czasopismo Techniczne. Architektura (5), 271–276.pl
dc.referencesLorens, P., & Martyniuk-Pęczek, J. (red.). (2010). Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista.pl
dc.referencesMantey, D. (2019). Wzorzec miejskiej przestrzeni publicznej w konfrontacji z podmiejską rzeczywistością. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323536154pl
dc.referencesWilk, A. (2016). Przestrzenie publiczne w mieście. Wrocław: Stowarzyszenie Akcja Miasto.pl
dc.contributor.authorEmailspatium@uni.lodz.pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0