Now showing items 1-1 of 1

    • Czy ekologiczny pochówek wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego? 

      Kamińska, Klaudia; Sobczyk, Weronika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023-06-28)
      Ideą gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) jest dążenie do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów, ograniczenia produkcji odpadów oraz ich powtórnego wykorzystania poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań w wielu ...