Now showing items 1-2 of 2

  • Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń 

   Stasiak, Andrzej ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Przełom XX i XXI w. to rozwoju tzw. gospodarki doznań, w której podstawowym towarem stają się nie konkretne produkty, ale emocje, przeżycia i doświadczenia klientów. Turystyka była i jest swoistym "przemysłem wakacyjnych ...
  • Tourist Product in Experience Economy 

   Stasiak, Andrzej ORCID (Lodz University Press, 2013)
   The turn of the 20th and 21st c. was marked by the development of experience economy, in which the basic commodities are not specific products, but the customers’ emotions, impressions and experiences. Tourism has always ...