Show simple item record

dc.contributor.authorSzczepankiewicz-Battek, Joanna
dc.contributor.editorRykała, Andrzej
dc.date.accessioned2023-03-24T12:05:36Z
dc.date.available2023-03-24T12:05:36Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationSzczepankiewicz-Battek J., Protestanckie dziedzictwo kulturowe Mazur, [w:] W kręgu geografii politycznej i dyscyplin „okolicznych”. Studia dedykowane Profesorowi Markowi Sobczyńskiemu, A. Rykała (red.), WUŁ, Łódź 2023, https://doi.org/10.18778/8331-035-0.15pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-035-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46400
dc.description.abstractMazury są jednym z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów Polski. Turyści odwiedzający je nastawieni są przede wszystkim na ich walory przyrodnicze, jednak dłuższe czy częstsze pobyty w tym regionie pozwalają zwrócić uwagę także na jego specyficzny krajobraz kulturowy. Wynika to z faktu, że Mazury przez ponad czterysta lat zamieszkane były niemal wyłącznie przez ludność wyznania ewangelicko-luterańskiego, w znacznie mniejszym stopniu „sakralizującą” przestrzeń, niż czynią to katolicy lub prawosławni. Pomimo iż przemiany polityczne ostatnich kilkudziesięciu lat częściowo zatarły odrębność Mazur, a zdecydowaną większość mieszkańców regionu stanowią potomkowie osób, które osiedliły się tam dopiero po drugiej wojnie światowej lub nawet później, uważni i zainteresowani tą tematyką odwiedzający są w stanie odnaleźć w przestrzeni jej pozostałości.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofW kręgu geografii politycznej i dyscyplin „okolicznych”. Studia dedykowane Profesorowi Markowi Sobczyńskiemu;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprotestancipl_PL
dc.subjectMazurypl_PL
dc.subjectKościół Ewangelicko-Augsburski w Polscepl_PL
dc.titleProtestanckie dziedzictwo kulturowe Mazurpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number409-440pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Bankowa, Wrocławpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-036-7
dc.references300 lat parafii ewangelicko-augsburskiej w Szczytnie, Szczytno, b.d.pl_PL
dc.referencesBednarczyk K., Historia Zborów Baptystów w Polsce do 1939 roku, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesByli z Kmicicem i przeciwko Kmicicowi, „Gazeta Olsztyńska”, 19 marca 2022 r.pl_PL
dc.referencesChojnacki W., Zbory polsko-ewangelickie w byłych Prusach Wschodnich w XVI– XX w., „Reformacja w Polsce. Organ Towarzystwa Badań Dziejów Reformacji w Polsce” 1953–1955, R. XII, nr 45–50, s. 303–412.pl_PL
dc.referencesCholewik Ł., Trudne, ale radosne wspomnienia mazurskie, „Kalendarz Ewangelicki” 2005, s. 151–157.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia Warmii i Mazur, hasło: Stębark, b.d., http://encyklopedia.warmia.mazury. pl/index.php/St%C4%99bark (dostęp: 17.06.2022).pl_PL
dc.referencesFiszkal R., Czy Kościół ewangelicki na Mazurach jest luterskim, czy ewangelicko-augsburskim Kościołem?, „Kalendarz Ewangelicki” 1954, s. 71–81.pl_PL
dc.referencesFriszke A., Ksiądz Edmund Friszke – dramat polskiego ewangelika, [w:] S. Kruk (red.), Ewangeliccy duchowni i parafianie, Olsztyn 2006, https://olsztyn.luteranie.pl/ old/pl/biuletyn/Friszke.htm (dostęp: 1.12.2022).pl_PL
dc.referencesJagucki A., Mazurskie dole i niedole. Wspomnienia i refleksje z lat pracy na Mazurach, Olsztyn 2004.pl_PL
dc.referencesJasiński G., Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817–1914), Olsztyn 2003.pl_PL
dc.referencesJóźwiak E., Psalm jako pieśń Kościoła. Rola muzyki według Jana Kalwina, [w:] E. Jóźwiak, K. Urban (red.), Człowiek z Noyon. O Janie Kalwinie na łamach „Jednoty”, Warszawa 2009, s. 93–97.pl_PL
dc.referencesKłaczkow J., Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945–1975, Toruń 2010.pl_PL
dc.referencesKościół ewangelicko-augsburski w Pasymiu, [w:] Leksykon Kultury Warmii i Mazur, http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_ ewangelicko-augsburski_w_Pasymiu (dostęp: 30.11.2022).pl_PL
dc.referencesKościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, b.d., www.luteranie.pl (dostęp: 20.06.2022).pl_PL
dc.referencesKruk E., Ewangelicy w Olsztynie. Z dziejów parafii w latach 1772–2002, Olsztyn 2002.pl_PL
dc.referencesKrzyżaniak B., Mazurska Jutrznia na Gody, „Kalendarz Ewangelicki” 1996, s. 221–229.pl_PL
dc.referencesKucharczyk G., Hohenzollernowie – władcy Prus, Warszawa 2022.pl_PL
dc.referencesLukas I., Polskie śpiewniki luterańskie od XVI do XX wieku. Szkic historyczny, „Kalendarz Ewangelicki” 2000, s. 192–207.pl_PL
dc.referencesMaciuszko J.T., Dzieje luteranizmu w Prusach, na Pomorzu i na Śląsku, „Kalendarz Ewangelicki” 2004, s. 208–226.pl_PL
dc.referencesMałłek J., Dwie części Prus, Toruń 2015.pl_PL
dc.referencesMałłek J., Problematyka dziejowa pruskiej reformacji, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2006, s. 273–281.pl_PL
dc.referencesMichalak R., Problem przejmowania kościołów ewangelickich przez Kościół rzymskokatolicki na Mazurach po II wojnie światowej, „Borussia” 2001/2002, nr 26, s. 211–224.pl_PL
dc.referencesOrłowicz M., Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii, Olsztyn 1991.pl_PL
dc.referencesOtello J., …głosić czyste Słowo Boże, „Kalendarz Ewangelicki” 1984, s. 209–220.pl_PL
dc.referencesOtello J., Było takie seminarium…, „Kalendarz Ewangelicki” 1973, s. 201–204.pl_PL
dc.referencesOtello J., Jak to kościół skradziono, „Kalendarz Ewangelicki” 1988, s. 246–249.pl_PL
dc.referencesOtello J., O przekornych Mazurach, czyli o sporach wokół komży, alby i o świecach w kościołach, „Kalendarz Ewangelicki” 1981, s. 190–192.pl_PL
dc.referencesOtello J., O tym jak Mazurzy króla nie posłuchali, czyli jak tradycja Godowa przez wieki przetrwała, „Kalendarz Ewangelicki” 1989, s. 199–201.pl_PL
dc.referencesOtello J., Refleksje mazurskie (wspomnień część piąta), „Kalendarz Ewangelicki” 1979, s. 205–207.pl_PL
dc.referencesOtello J., Znów na rodzinnych Mazurach, „Kalendarz Ewangelicki” 1977, s. 255–260.pl_PL
dc.referencesOtello R., Problemy narodowościowe w Kościele ewangelickim na Mazurach w latach 1918–1945, Olsztyn 2003.pl_PL
dc.referencesp., Ciekawa książka o śląskich i mazurskich ewangelikach w Ameryce, „Kalendarz Ewangelicki” 1960, s. 235–236.pl_PL
dc.referencesParafia Ewangelicko-Augsburska w Sorkwitach, Kościół Ewangelicki w Sorkwitach, b.d., https://sorkwity.luteranie.pl/informacje/ (dostęp: 30.11.2022).pl_PL
dc.referencesParafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Ukcie, Świątynia w Ukcie po 1945 r., b.d., http://www.parafiaukta.pl/-wi-tynia-w-ukcie-po-1945-r..html (dostęp: 20.06.2022).pl_PL
dc.referencesRzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992.pl_PL
dc.referencesSakson A., Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945–1997, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesSzczepankiewicz-Battek J., Dziedzictwo kulturowe protestantyzmu na ziemiach polskich, [w:] P. Ciecieląg, E. Jóźwiak, A. Godfrejow-Tarnogórska (red.), 500 lat Reformacji w Polsce, Warszawa 2017, s. 153–178.pl_PL
dc.referencesSzczepankiewicz-Battek J., Kościoły protestanckie i ich rola społeczno-kulturowa, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesSzczepankiewicz-Battek J., Łużyce – przestrzeń dysocjacji kultur narodowych i religijnych, Słupsk 2005.pl_PL
dc.referencesSzczepankiewicz-Battek J., Sztuka jako oręż w służbie reformacji – konfrontacja czy dialog?, [w:] K. Krawiec-Złotkowska, P. Pauba (red.), 500-lecie reformacji. Historia i perspektywy, Słupsk–Koszalin 2020, s. 53–75.pl_PL
dc.referencesSzczepankiewicz-Battek J., Śladami braci czeskich i morawskich po Polsce, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesTomaszewski H.R., Powstanie i rozwój ruchu mennonitów w Polsce, „Kalendarz Chrześcijanina” 1981, s. 340–355.pl_PL
dc.referencesŻerański M., Polska – bedeker ewangelicki, Cieszyn 2017.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-035-0.15


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe