Show simple item record

dc.contributor.authorPłóciennik, Wiktor
dc.date.accessioned2023-03-22T10:12:38Z
dc.date.available2023-03-22T10:12:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46329
dc.description.abstractCelem rozprawy jest ocena oddziaływania instrumentów ułatwiających dostęp MSP do rynku zamówień publicznych na roboty budowlane oraz określenie, usystematyzowanie i dokonanie gradacji ważności powodów, dla których dotychczasowe oddziaływanie tych instrumentów nie było wystarczająco skuteczne. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia sytuację sektora MSP w systemie zamówień publicznych Unii Europejskiej oraz funkcjonujące ułatwienia dla MSP wynikające z dyrektyw UE oraz innych dokumentów. Rozdział drugi przedstawia szczegółową analizę ułatwień dedykowanym MSP w Polsce na tle charakterystyki polskiego systemu zamówień publicznych od lat międzywojennych XX wieku do czasów współczesnych. W rozdziale trzecim przedstawiono kompleksową prezentację polskiego rynku zamówień publicznych na roboty budowlane w latach 2000 – 2016. Omówiono znaczenie zamówień publicznych na roboty budowlane dla rynku zamówień publicznych oraz dokonano segmentacji polskiego rynku zamówień publicznych na roboty budowlane. W rozdziale czwartym przedstawiono teoretyczną analizę czynników mogących ograniczać skuteczność instrumentów pro-MSP na polskim rynku zamówień publicznych na roboty budowlane. Zaproponowano systematyzację zidentyfikowanych demotywatorów dzieląc je na cztery grupy rodzajowe oraz sformułowano, dla każdej z tych grup szczegółową listę potencjalnych przyczyn nieskuteczności instrumentów pro-MSP. W rozdziale piątym podjęto próbę weryfikacji i oceny przyczyn ograniczonej skuteczności instrumentów pro-MSP na podstawie opinii zamawiających i wykonawców za pomocą narzędzi socjologicznych. Otrzymane wyniki poddano analizie w efekcie której dokonano identyfikacji faktycznych przyczyn ich ograniczonej skuteczności. W podsumowaniu rozprawy zaprezentowano najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. Dają one odpowiedź na pytanie jakie grupy demotywatorów osłabiają oddziaływanie instrumentów pro-MSP na polskim rynku zamówień publicznych na roboty budowlane oraz podwaliny pod kolejne działania legislacyjne mające na celu poprawę efektywności systemu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzamówienia publicznepl_PL
dc.subjectroboty budowlanepl_PL
dc.subjectmałe i średnie przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectprawo zamówień publicznychpl_PL
dc.subjectproces inwestycyjnypl_PL
dc.subjectbudownictwopl_PL
dc.titleUwarunkowania ekspansji MSP na rynku zamówień publicznych na roboty budowlane w Polscepl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number283pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwerystet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Inwestycji i Nieruchomościpl_PL
dc.dissertation.directorBorowicz, Andrzej
dc.dissertation.reviewerMałecka-Łyszczek, Magdalena
dc.dissertation.reviewerNowicki, Paweł
dc.date.defence2023-04-17
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe