Show simple item record

dc.contributor.authorRaźny, Joanna
dc.contributor.editorUrbańska, Monika
dc.date.accessioned2023-02-09T12:25:25Z
dc.date.available2023-02-09T12:25:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationRaźny J., Dyskurs miłosny Kochanków Octave’a Mirbeau: w lustrze przekładu, [w:] Lustro. Analecta Literackie i Językowe, t. XI, M. Urbańska (red.), WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8142-812-5.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-812-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/45817
dc.description.abstractThe aim of the article is to present Octave Mirbeau’s play The Lovers (1904) with regard to the issues of the art of translation. The study is focused entirely on the linguistic and literary methods of how the love discourse is shaped in the play and, within this topic, on the issue of the relationship between feeling and time, the typology of spatial behaviour in the lovers’ interaction, affective nouns, and their role in building intimacy. The theoretical framework is primarily based on literary studies, which include the elements of modern translation study concepts and the achievements of the linguistic research on verbal and non-verbal forms of expressing feelings. The French source text is studied and, with regard to its equivalence, contrasted with its first printed translation — a text in Polish, functioning within the Polish culture and the Polish language. The results of the presented analyses serve, among others, as a justification for the thesis that The Lovers is an intentionally anachronistic play, whose role is to demystify the entanglement of the then-modern conceptualisation about Eros’s affairs with the still romantic patterns and schemas.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofLustro. Analecta Literackie i Językowe, t. XI;
dc.relation.ispartofseriesAnalecta Literackie i Językowe;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectOctave Mirbeaupl_PL
dc.subjectliteratura XX wiekupl_PL
dc.subjectdramat francuskipl_PL
dc.subjectFrench dramapl_PL
dc.subjectprzekładpl_PL
dc.subjecttranslationpl_PL
dc.titleDyskurs miłosny Kochanków Octave’a Mirbeau: w lustrze przekładupl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number41-56pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologicznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-813-2
dc.referencesMirbeau Octave, Les Deux amants, „L’Écho de Paris” 1890, 13 octobre.pl_PL
dc.referencesMirbeau Octave, Les Défenseurs de la femme : sur un article de M. Strindberg, „Gil Blas” 1895, 1 février.pl_PL
dc.referencesMirbeau Octave, Farces et moralités, Paris 1904.pl_PL
dc.referencesMirbeau Octave, Théâtre, t. III, Paris 1922.pl_PL
dc.referencesMirbeau Octave, Théâtre complet, présentation, édition et notes par P. Michel, Paris 1999.pl_PL
dc.referencesMirbeau Octave, Théâtre complet, t. IV: Farces et moralités, présentation, édition et notes par P. Michel, nouvelle édition revue, corrigée et augmentée, Paris 2003.pl_PL
dc.referencesMirbeau Octave, Kochankowie. Sainete w jednym akcie, przekł. i oprac. tekstu J. Raźny, [w:] Farsy i moralitety Octave’a Mirbeau. Francuski teatr anarchistyczny, red. i oprac. T. Kaczmarek, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesAwdiejew Aleksy, Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesAwdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna, Typologia emotywnych aktów mowy, [w:] Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesBalcerzan Edward, Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatoryki i komparatystyki, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesBaron Philippe, Les Corbeaux, d’Henry Becque, et Les affaires sont les affaires, d’Octave Mirbeau, „Cahiers Octave Mirbeau” 2001, n° 8.pl_PL
dc.referencesBarthes Roland, Fragmenty dyskursu miłosnego, przekł. M. Bieńczyk, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBarthes Roland, Le grain de la voix, Paris 1981.pl_PL
dc.referencesBriaud Anne, L’Influence de Schopenhauer dans la pensée mirbellienne, „Cahiers Octave Mirbeau” 2001, n° 8.pl_PL
dc.referencesBogucka Maria, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesBralczyk Jerzy, Leksykon nowych zdań polskich. Od lat 70. do dziś, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesBrun Sarah, „Il ne s’agissait pas de votre âme” — De la moralité à la farce revisitée dans Les Amants, „Cahiers Octave Mirbeau” 2015, no 22.pl_PL
dc.referencesBrun Sarah, Les Farces et moralités de Mirbeau: une modernité en trompe-l’oeil, „Cahiers Octave Mirbeau” 2018, no 25.pl_PL
dc.referencesCarr Reg, Anarchism in France — The case of Octave Mirbeau, Manchester [Wielka Brytania] 1977.pl_PL
dc.referencesDupeyron Georges, Sur deux pièces d’Octave Mirbeau, „Europe”, 45e année, no 458 (juin 1967).pl_PL
dc.referencesHistoria życia prywatnego, t. 4: Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, red. M. Perrot, wyd. 2, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesJarniewicz Jerzy, Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesKaczmarek Tomasz, Farces et moralités d’Octave Mirbeau, „Studia Romanica Posnaniensia” 2005, Vol. 32.pl_PL
dc.referencesKita Małgorzata, Mizoginia i uwielbienie kobiety w aforyzmach francuskich i polskich drugiej połowy XIX wieku, „Stylistyka” 1997, T. 4.pl_PL
dc.referencesKita Małgorzata, Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości, Katowice 2007.pl_PL
dc.referencesKłosiński Krzysztof, „Miłosna rozmowa”, [w:] Pogranicza wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczesnej, cz. 1: Miłość, Materiały z konferencji „Pogranicza wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczesnej — konfrontacje”. Szczecin 2–4 czerwca 1997 roku, red. I. Iwasiów i P. Urbański, Szczecin 1998.pl_PL
dc.referencesKołakowski Leszek, Mini wykłady o maxi sprawach. Trzy serie, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesLakoff George, Johnson Mark, Metafory w naszym życiu, przekł. i wstęp T.P. Krzeszowski, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesLakoff George, Johnson Mark, Metaphors we live by, Chicago 1980.pl_PL
dc.referencesLegros Chapuis Elizabeth, Liberté, nouveauté, beauté — Appolinaire crithique d’art : dans les pas d’Octave Mirbeau, „Cahiers d’Octave Mirbeau” 2017, no 24.pl_PL
dc.referencesLévy Alexandre, Mirbeau lecteur de Dostoďevski, „Cahiers Octave Mirbeau” 1995, n° 2.pl_PL
dc.referencesLewiński Piotr, Operatory emocji, [w:] Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesLloyd Christopher, Food and decadentculture: Huysmans and Mirbeau, „Romance studies” 1988, n° 13.pl_PL
dc.referencesMatuszek Gabriela, Kultura contra natura? O mizoginizmie minionego fin-de-siècle’u, [w:] W kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane Marii Podrazie-Kwiatkowskiej, red. M. Stala, F. Ziejka, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesMichel Pierre, L’Abbé Jules de Zola à Dostoïevski, [w:] Octave Mirbeau, L’Abbé Jules, Paris 2003.pl_PL
dc.referencesMichel Pierre, Introduction [do:] Les Amants, [w:] Octave Mirbeau, Théâtre complet, t. 4: Farces et moralités, présentation, édition et notes par P. Michel, nouvelle édition revue, corrigée et augmentée, Paris 2003.pl_PL
dc.referencesMichel Pierre, Octave Mirbeau : les contradictions d’un écrivain anarchiste, [w:] Littérature et anarchie, éds. A. Pessin et P. Terrone, Toulouse 1998.pl_PL
dc.referencesMichel Pierre, Un chef-d’oeuvre méconnu: Amants, „L’Orne Littéraire” 1992.pl_PL
dc.referencesMorris Desmond, The Human Animal, London 1994.pl_PL
dc.referencesMorris Desmond, Zwierzę zwane człowiekiem, przekł. Z. Uhrynowska-Hanasz, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesNettleton Claire, Driving Us Crazy: Fast Cars, Madness, and the Avant-Garde in Octave Mirbeau’s La 628-E8 [online], Nineteenth-Century French Studies, 2014, dostępny: https://www.academia.edu/10857612/ (dostęp: 9 czerwca 2019).pl_PL
dc.referencesOriol Philippe, Littérature et anarchie: le cas Octave Mirbeau, „Cahiers Octave Mirbeau”, N° 8: 2001.pl_PL
dc.referencesPerlin Jacek, Milewska Maria, Afektonimy w polskim, francuskim, hiszpańskim i niderlandzkim. Analiza morfologiczna i semantyczna, [w:] Język a kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesPodraza-Kwiatkowska Maria, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesRaźny Joanna, Metaforyka miłości w dramacie „Kochankowie” Octave’a Mirbeau — perspektywa kognitywna, [w:] Motyw miłości w literaturze polskiej i obcej, red. E. Chodźko, M. Śliwa, Lublin 2019.pl_PL
dc.referencesRuta Krystyna, Dramatyczne gry w podmiot, „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2, s. 31–48.pl_PL
dc.referencesThoby Anne-Cécile, La 628-E8 : opus futuriste ?, „Cahiers Octave Mirbeau” 2001, n° 8.pl_PL
dc.referencesTytkowska Anna, O modernistycznej demonizacji miłości i kobiecości, [w:] Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, t. 9, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesZiegler Robert, Le naturalisme comme paranoïa chez Mirbeau, „French Forum” 2002, Vol. 27, n° 2.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-812-5.04
dc.relation.volume11pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe