Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Teoretyczne badania właściwości konformacyjnych wybranych pochodnych eterów azakoronowych zawierających fragmenty glukozy lub celobiozy oraz ich zdolności do kompleksowania aspiryny, paracetamolu i busulfanu

This email address is used for sending the document.