Show simple item record

dc.contributor.authorMotowidlak, Urszula
dc.contributor.authorTokarski, Daniel
dc.date.accessioned2022-10-05T12:09:14Z
dc.date.available2022-10-05T12:09:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationMotowidlak U., Tokarski D., Infrastruktura magazynowa i transportowa w dobie zrównoważonego rozwoju gospodarki, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-895-5pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-895-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/43543
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzrównoważony rozwójpl_PL
dc.subjectinfrastruktura logistycznapl_PL
dc.subjecttransport wewnętrznypl_PL
dc.subjectZielony Ładpl_PL
dc.subjectcentrum logistyczne w Polscepl_PL
dc.titleInfrastruktura magazynowa i transportowa w dobie zrównoważonego rozwoju gospodarkipl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number196pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Logistyki i Innowacjipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Logistyki i Innowacjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-944-0
dc.referencesAbt S., Logistyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesAdamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesBaran J., Maciejczak M., Pietrzak M., Rokicki T., Wicki L., Logistyka. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBlaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. 3, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesBorys T., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok 2005.pl_PL
dc.referencesBozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.pl_PL
dc.referencesBroniewicz E., Godlewska J., Lulewicz-Sas A., Miłaszewski R., Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019.pl_PL
dc.referencesBrzeziński J., Rudnicka A., Nowoczesne trendy w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.pl_PL
dc.referencesBurchard-Dziubińska M., Prandecki K., Zmiana klimatu. Skutki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2020.pl_PL
dc.referencesBurchard-Dziubińska M., Rzeńca A., Drzazga D., Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesChaberek-Karwacka G., Logistyka w regionalnej polityce lokalizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.pl_PL
dc.referencesChmielak A. (red.), Wybrane problemy kształtowania infrastruktury rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2001.pl_PL
dc.referencesCiesielski M. (red.), Sieci logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesCoyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesCzaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesDembińska I., Infrastruktura logistyczna gospodarki w ujęciu środowiskowych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018.pl_PL
dc.referencesDudziński Z., Kizyn M., Vademecum gospodarki magazynowej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.pl_PL
dc.referencesFechner I., Centra logistyczne. Cel, realizacja, przyszłość, Biblioteka Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesFechner I., Szyszka G. (red.), Logistyka w Polsce. Raport 2017, Biblioteka Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2018.pl_PL
dc.referencesFertsch M., Słownik terminologii logistycznej, Biblioteka Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2016.pl_PL
dc.referencesFicoń K., Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, Wydawnictwo BEL Studio, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesFicoń K., Zarys mikrologistyki, Wydawnictwo BEL Studio, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesFijałkowski J., Technologia magazynowania. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesGalińska B., Gospodarka magazynowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesGołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesGołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, wyd. 4 zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesGołembska E., Gołembski M., Bentyn Z., Logistyka usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesGrabińska A., Pewełoszek I., Ziora L., Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020.pl_PL
dc.referencesGrzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, cz. 2: Zarządzanie magazynem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGwynne R., Zarządzanie logistyką magazynową, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesHonczarenko J., Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesJasiński Z., Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesJezierski A., Konkurencja na rynku usług logistycznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.pl_PL
dc.referencesJochimsen R., Theorie der Infrastruktur. Grundlagen der marktwirtschaftlichen Entwicklung, Publisher Mohr, Tübingen 1966.pl_PL
dc.referencesJońca A., Logistyka produkcyjna. Wybór rozwiązań transportowych, Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesKaczmarek M. (red.), Słownik terminologii logistycznej, Biblioteka Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2016.pl_PL
dc.referencesKaku M., Visions. How Science Will Revolutionize the 21st Century, Anchor Books, New York 1998.pl_PL
dc.referencesKapera I., Rozwój zrównoważony turystyki. Problemy przyrodnicze, społeczne i gospodarcze na przykładzie Polski, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2018.pl_PL
dc.referencesKauf S., Vademecum logistyki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesKauf S., Tłuczak A., Optymalizacja decyzji logistycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk D. (red.), Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, cz. 1, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesKorzeń Z., Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, t. 1: Infrastruktura, technika, informacja, Biblioteka Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesKowalska-Napora E., Infrastruktura logistyczna, Wydawnictwo Economicus, Szczecin 2011.pl_PL
dc.referencesKowalski K., Stankiewicz G., Infrastruktura logistyczna, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2012.pl_PL
dc.referencesKrawczyk S., Logistyka, teoria i praktyka, cz. 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKrawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesKrzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowanie. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, t. 1: Zapasy, Biblioteka Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesKrzyżaniak S., Niemczyk A., Majewski J., Andrzejczyk P., Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych, Biblioteka Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.pl_PL
dc.referencesKudelska I., Metoda wyboru zmiennych miejsc składowania w magazynie, praca doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań 2016.pl_PL
dc.referencesKudłacz T., Hołuj A., Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesKupiec L., Gołębiowska A., Wyszkowska D., Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura społeczna, t. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.pl_PL
dc.referencesKupiec L., Truskolaski T., Gołębiowska A., Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura techniczna, t. 7, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.pl_PL
dc.referencesLipińska-Słota A., Mutwil A., Elementy infrastruktury systemów logistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019.pl_PL
dc.referencesLiwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesLorenc A., Wpływ metody klasyfikacji produktów na efektywność transportu wewnątrzmagazynowego, praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2016.pl_PL
dc.referencesŁadoński W., Podstawy towaroznawstwa ogólnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, Biuletyn – Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMarkusik S., Infrastruktura logistyczna w transporcie, t. 2: Infrastruktura punktowa – magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.pl_PL
dc.referencesMatulewski M., Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A., Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesMężyk A., Zamkowska S., Problemy transportowe miast. Stan i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesMindura L. (red.), Metodyka lokalizacji i kształtowania centrów logistycznych w Polsce, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesMotowidlak U., Kierunki rozwoju mobilności niskoemisyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.pl_PL
dc.referencesMurphy R.P. Jr., Wood F.D., Nowoczesna logistyka, wyd. 10, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.pl_PL
dc.referencesNiemczyk A., Zapasy i magazynowanie, t. 2: Magazynowanie, Biblioteka Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesOsicka B., Zięba M., Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesPfohl H.Ch., Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesPilecki B., Infrastruktura społeczna i jej znacznie w rozwoju regionalnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019.pl_PL
dc.referencesPiontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesPisz I., Sęk T., Zielecki W., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowski A., Inwestycje transportowe jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2013.pl_PL
dc.referencesRatajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesRichards G., Zarządzanie logistyką magazynową, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.pl_PL
dc.referencesRogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesRydzkowski W. (red.), Usługi logistyczne. Teoria i praktyka, Biblioteka Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesSkowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, wyd. 5 zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSkowron-Grabowska B., Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSłowiński B., Wprowadzenie do logistyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.pl_PL
dc.referencesStarosta-Patyk M., Logistyka zwrotna produktów niepełnowartościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesSzymonik A., Logistyka produkcji – procesy, systemy, organizacja, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSzymonik A., Technologie informatyczne w logistyce, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSzymonik A., Chudzik D., Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesSzymonik A., Nowak I., Współczesna logistyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesSzyszka G., Sieci logistyczne – nowy wymiar logistyki, Biblioteka Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesWojciechowski Ł., Wojciechowski A., Kosmatka T., Infrastruktura magazynowa i transportowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesWojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Infrastruktura transportu. Europa, Polska – teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesAhern J., From fail-safe to safe-to-fail: sustainability and resilience in the new urban world, „Landscape and Urban Planning” 2011, vol. 100(4).pl_PL
dc.referencesBartosiewicz S., Funkcjonowanie międzynarodowego centrum logistycznego Euroterminal w Sławkowie, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2010, nr 11(6).pl_PL
dc.referencesBąk-Sokołowska M., Znaczenie zrównoważonej logistyki w redukcji kosztów i poprawie jakości obsługi na przykładzie wybranych firm, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 383.pl_PL
dc.referencesBecla A., Czaja S., Upadek idei rozwoju zrównoważonego i trwałego?!, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2017, nr 47(2).pl_PL
dc.referencesBorowy T., Biskup D., Wymagania techniczne w zakresie magazynowania żywności, „Nowoczesne Hale” 2014, nr 5.pl_PL
dc.referencesBrdulak H., Efektywna sieć logistyczna, „Harvard Business Review – Polska” 2004, nr 2.pl_PL
dc.referencesBril J., Łukasik Z., Metody zarządzania zapasami, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 3.pl_PL
dc.referencesClimate risk and response: physical hazards and socioeconomic impacts, McKinsey Global Institute, New York 2020.pl_PL
dc.referencesCsernok A., Ehrlich E., Szilagyi G., A hundred years of infrastructural development: an international comparison, „Acta Oeconomica” 1972, no. 9.pl_PL
dc.referencesCzaja S., Becla A., Rozumienie rozwoju zrównoważonego i trwałego (rozwoju zintegrowanego) a sposoby jego pomiaru – wybrane problemy metodologiczno-metodyczne, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2017, nr 4(88).pl_PL
dc.referencesCzyżewski A., Staniszewski J., Dylematy operacjonalizacji paradygmatu zrównoważonego rozwoju rolnictwa z wykorzystaniem pojęcia ekoefektywności, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” 2018, t. 18(33), z. 2.pl_PL
dc.referencesDmytrów K., Procedura kompletacji zakładająca oczyszczanie lokalizacji, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 2.pl_PL
dc.referencesDolata M., Znaczenie infrastruktury w koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2015, nr 40, t. 2.pl_PL
dc.referencesDybała A., Optymalizacja logistycznych procesów magazynowych na podstawie przedsiębiorstwa XYZ, [w:] A. Fajczak-Kowalska (red.), Technologie i nowe trendy w zarządzaniu a rozwój sektora TSL. Wybrane problemy ekonomii, informatyki i zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2020.pl_PL
dc.referencesDziembowski Z., Pojęcie infrastruktury i jej charakterystyka, „Miasto” 1966, nr 2.pl_PL
dc.referencesEadie R., Browne M., Odeyinka H., McKeown C., McNiff S., BIM implementation throughout the UK construction project lifecycle: an analysis, „Automation in Construction” 2013, vol. 36.pl_PL
dc.referencesFechner I., Miejsce centrum logistycznego w nazewnictwie infrastruktury logistycznej, „Logistyka” 2008, nr 3.pl_PL
dc.referencesGalińska B., Smyczyńska N., Racjonalizacja przestrzeni magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 6.pl_PL
dc.referencesGiusti R., Manerba D., Bruno G., Tadei R., Synchromodal logistics: an overview of critical success factors, enabling technologies, and open research issues, „Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review” 2019, vol. 129. https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.07.009pl_PL
dc.referencesGozdek A., Kuciaba E., Transport w dobie sztucznej inteligencji, [w:] A. Gozdek (red.), Mobilność i zrównoważony transport. Poszukiwanie rozwiązań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021.pl_PL
dc.referencesGradowicz C., Pasek K., Nowoczesne technologie i systemy informacyjne w zarządzaniu łańcuchem dostaw w centrach logistycznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2011, nr 251.pl_PL
dc.referencesGrzelakowski A.S., Przestrzeń transportowa UE jako komponent europejskiej przestrzeni logistycznej. Wymogi jej rozwoju w aspekcie tworzenia ułatwień handlu i wzrostu konkurencyjności Europy, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2018, z. 166.pl_PL
dc.referencesGuo W., van Blokland W.B., Lodewijks G., Survey on characteristics and challenges of synchromodal transportation in global cold chains, [w:] T. Bektaş, S. Coniglio, A. Martinez- Sykora, S. Voß (red.), Computational Logistics. ICCL, „Lecture Notes in Computer Science. Springer” 2017, vol. 10572. https://doi.org/10.1007/978-3-319-68496-3_28pl_PL
dc.referencesHofman W., Towards a federated infrastructure for the global data pipeline, „Lecture Notes in Computer Science” 2015, vol. 9373. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25013-7_39pl_PL
dc.referencesHussain A., Farooq M.U., Habib M.S., Masood T., Pruncu C.I., COVID-19 challenges: can industry 4.0 technologies help with business continuity?, „Sustainability” 2021, vol. 13, no. 21(11971).pl_PL
dc.referencesJędra I., Borowiak J., Uwarunkowania lokalizacji centrów logistycznych w Polsce, „Logistyka” 2010, nr 6.pl_PL
dc.referencesJóźwiak A., Powierzchnie magazynowe w Polsce w latach 2008–2014, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2015, nr 5.pl_PL
dc.referencesKarpuś P., Zieliński M., Pojęcie i funkcje infrastruktury w gospodarce socjalistycznej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 1978, nr 11–12.pl_PL
dc.referencesKempa E., Bezpieczeństwo procesów magazynowych z wykorzystaniem metod WMS oraz RFID, „Logistyka” 2014, nr 5.pl_PL
dc.referencesKempa E., Ryzyko występujące w funkcjonowaniu magazynu wyrobów gotowych, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 3.pl_PL
dc.referencesKiełbowski A., Rokicki T., Ocena wykorzystania powierzchni magazynowej w przedsiębiorstwie zajmującym się sprzedażą bezpośrednią, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2015, nr 5.pl_PL
dc.referencesKizyn M., Problemy w kompletacji w procesach magazynowych, „Logistyka” 2006, nr 2.pl_PL
dc.referencesKlimek H., Nowa koncepcja transeuropejskiej sieci transportowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego” 2013, nr 10.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk D., Infrastruktura w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 36.pl_PL
dc.referencesKozłowski R., Wykorzystanie usług telekomunikacyjnych w logistyce, [w:] J. Długosz (red.), Nowoczesne technologie w logistyce, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKozłowski R., Wiśniewska K., Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie handlowym branży odzieżowej, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Problemy współczesnej praktyki zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesKożuch B., Kożuch A., Istota współczesnych usług publicznych, [w:] B. Kożuch, A. Kożuch (red.), Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesKucharczyk R., Centra logistyczne – istota, zadania, funkcje, „Logistyka” 2014, nr 3.pl_PL
dc.referencesKudłacz T., Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym – zarys problemu, [w:] S. Kudłacz, A. Hołuj, Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym. Wybrane problemy, CeDeWu, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesMarcinek K., Infrastruktura zrównoważona – rozważania o istocie i cechach w kontekście zrównoważonego rozwoju, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 374.pl_PL
dc.referencesMatczak J., Zarządzanie procesem rozlokowywania towarów w kontekście optymalizacji kosztowej przedsiębiorstwa, „Logistyka” 2014, nr 6.pl_PL
dc.referencesMichnej M., Wizja i cele w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej, „Logistyka” 2018, nr 6.pl_PL
dc.referencesMunyasya B.M., Chileshe N., Towards sustainable infrastructure development: drivers, barriers, strategies, and coping mechanisms, „Sustainability” 2018, vol. 10, no. 12(4341).pl_PL
dc.referencesMusiał-Malago M., Infrastruktura transportowa w Polsce, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2007, nr 746.pl_PL
dc.referencesMyrcha K., Problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach, „Mechanik” 2013, nr 7.pl_PL
dc.referencesNieć W., Innowacje ostatnią szansą?, „Eurologistics” 2022, nr 1.pl_PL
dc.referencesNijkamp P., Ubbels B., Infrastructure, suprastructure and ecostructure: a portfolio of sustainable growth potentials, „Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrics Research Memorands Series” 1999, vol. 51.pl_PL
dc.referencesNowakowski T., Problematyka niezawodności procesów logistycznych. Proces magazynowania, „Zeszyty Naukowe Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Logistyka i Transport” 2007, nr 1.pl_PL
dc.referencesNübel K., Bühler M.M., Jelinek T., Federated digital platforms: value chain integration for sustainable infrastructure planning and delivery, „Sustainability” 2021, vol. 13, no. 16(8996).pl_PL
dc.referencesOdlanicka-Poczobutt M., Brodnicka E., Symulacja skrócenia procesu kompletacji z wykorzystaniem karty przebiegu czynności na przykładzie wybranego marketu DIY, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2017, nr 101.pl_PL
dc.referencesPan S., Trentesaux D., Ballot E., Huang G.Q., Horizontal collaborative transport: survey of solutions and practical implementation issues, „International Journal of Production Research” 2019, vol. 57(15–16). https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1574040pl_PL
dc.referencesPfoser S., Schauer O., Critical success factors of synchromodality: results from a case study and literature review, „Transportation Research Procedia” 2016, vol. 14. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.220pl_PL
dc.referencesPiechota K., Inwestycje w odnawialne źródła energii a polityka zrównoważonego rozwoju, [w:] K. Szczepaniak, A. Wojewnik-Filipowska (red.), Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wybrane zagadnienia, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.pl_PL
dc.referencesPłaczek E., Zrównoważony rozwój – nowym wyzwaniem dla współczesnych operatorów logistycznych, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport” 2012, nr 84.pl_PL
dc.referencesPołoz W., Kozłowski R., Audyt wewnętrzny wybranych procesów logistyki na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” 2016, nr 23.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowski A., Podbielska M., Publiczny transport zbiorowy w Gdańsku w kontekście równoważenia rozwoju miast, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2017, nr 47(2).pl_PL
dc.referencesRaap W.B., Iacob M.E., van Sinderen M., Piest S., An architecture and common data model for open data-based cargo-tracking in synchromodal logistics, „Lecture Notes in Computer Science LNCS” 2016, vol. 10033. https://doi.org/10.1007/978-3-319-48472-3_19pl_PL
dc.referencesRatajczak M., Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2000, nr 4.pl_PL
dc.referencesRendlen B., Weber B., Guidance note: integrating ESG factors into financial models for infrastructure investments, WWF and B Capital Partners, Zurich 2019.pl_PL
dc.referencesRiessen B. van, Negenborn R.R., Dekker R., Synchromodal container transportation: an overview of current topics and research opportunities, „International Conference on Computational Logistics (ICCL)” 2015, vol. 9335. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24264-4_27pl_PL
dc.referencesRokicki R., Krojenka Z., Baza magazynowa. Stabilny trend zmiany, „Logistyka” 2019, nr 2.pl_PL
dc.referencesRut J., Wołczański T., Logistyka i bezpieczeństwo w procesie magazynowania, „Logistyka” 2015, nr 6.pl_PL
dc.referencesRutkowska G., Analiza porównawcza infrastruktury technicznej w wybranej gminie z wymogami UE, „Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska” 2007, nr 16.pl_PL
dc.referencesSecomski K., Rozwój gospodarczy a postęp społeczny, „Nowe Drogi” 1967, nr 10.pl_PL
dc.referencesSerrano W., Big Data in Smart Infrastructure, [w:] Y. Bi, S. Kapoor, R. Bhatia (red.), Intelligent Systems and Applications, Springer, London 2015.pl_PL
dc.referencesSikora M., Bojar W., Dzieża G., Radecka K., Mikołajczyk A., Ewolucyjne podejście w usprawnianiu procesów magazynowych w działalności produkcyjnej Philips Lightning Poland w Pile, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2016, nr 99.pl_PL
dc.referencesSkowrońska A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacji, „Problemy Ekorozwoju” 2006, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesStanisławski K., Infrastruktura informatyczna wspierająca logistykę przedsiębiorstw, [w:] R. Kozłowski, A. Sikorski (red.), Nowoczesne rozwiązania w logistyce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesStępnicka N., Bąkowska P., Zarządzanie logistyczne i gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwach – wybrane aspekty teoretyczne, „Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae” 2013, nr 2.pl_PL
dc.referencesSzczepanik T., Logistyczne aspekty magazynowania w przedsiębiorstwach na terenie województwa śląskiego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2012, nr 7.pl_PL
dc.referencesSzeląg K., Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa a zarządzanie łańcuchem dostaw, „Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej” 2017, nr 3(108).pl_PL
dc.referencesTokarski D., Jak skutecznie kształtować infrastrukturę zrównoważonego rozwoju?, [w:] M. Burchard-Dziubińska (red.), W poszukiwaniu zielonego ładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022.pl_PL
dc.referencesTokarski D., Location determinants of city logistics centres in the concept of sustainable development, „Ekonomia i Środowisko” 2021, nr 4(79).pl_PL
dc.referencesTsertou A., Amditis A., Latsa E., Kanellopoulos I., Kotras M., Dynamic and synchromodal container consolidation: the cloud computing enabler, „Transportation Research Part E” 2016, no. 14. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.345pl_PL
dc.referencesWeber B., Alfen H., Staub-Bisang M., Infrastructure as an asset class: investment strategy, „Sustainability”, Project Finance and PPP, Wiley, Chichester 2016.pl_PL
dc.referencesWojciechowski A., Infrastruktura w przechowywaniu towarów, „Logistyka” 2007, nr 1.pl_PL
dc.referencesWojciechowski A., Rynek usług logistycznych w Polsce. Analiza, perspektywy rozwoju, „Logistyka” 2012, nr 4.pl_PL
dc.referencesWojewódzka-Król K., Rozwój infrastruktury transportu w Polsce doświadczenia i kierunki zmian w świetle standardów europejskich, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr 60.pl_PL
dc.referencesYang F., Wenb X., Azizc A., Luhachd A.Kr., The need for local adaptation of smart infrastructure for sustainable economic management, „Environmental Impact Assessment Review” 2021, vol. 88.pl_PL
dc.referencesZakrzewski M., Automatyzacja procesów znakowania i identyfikacji produktów a efektywność czasowo-kosztowa przedsiębiorstwa produkcyjnego – studium przypadku, „Academy of Management” 2019, vol. 3.pl_PL
dc.referencesZaremba T., Inwestycje infrastrukturalne w teorii makroekonomii i badaniach ekonometrycznych, [w:] J. Gajewski, W. Paprocki (red.), Dylematy rozwoju infrastruktury, Instytut Badań nad Gospodarką – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2014.pl_PL
dc.referencesCommission Work Programme 2022. Making Europe Stronger Together, Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions, COM(2021) 645, Strasburg 2021.pl_PL
dc.referencesEuropa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, COM(2010) 2020, Bruksela 2010.pl_PL
dc.referencesEuropejski Zielony Ład, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2019) 640, Bruksela 2019.pl_PL
dc.referencesHoryzont Europa. Badania & Innowacje. Program UE na 2021–2027, Komisja Europejska 2021, http://ec.europa.eu/horizon-europe (dostęp: 12.03.2022).pl_PL
dc.referencesNowe unijne ramy mobilności miejskiej, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2021) 811, Strasburg 2021.pl_PL
dc.referencesPN-77/M-78100 Wózki jezdniowe napędzane. Podział, określenia i symbole.pl_PL
dc.referencesPN-78/M-78330 Urządzenia do składowania. Nazwy, określenia, podział i symbole.pl_PL
dc.referencesPN-81/B-01012 Budowle magazynowe. Podział, nazwy i określenia.pl_PL
dc.referencesPN-84/N-01800 Gospodarka magazynowa – Terminologia podstawowa.pl_PL
dc.referencesPN-EN ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.pl_PL
dc.referencesProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Union guidelines for the development of the trans-European transport network, amending Regulation (EU) 2021/1153 and Regulation (EU) no. 913/2010 and repealing Regulation (EU) 1315/2013, COM(2021) 812.pl_PL
dc.referencesPrzekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 25 września 2015 r., A/RES/70/1.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, Dz.U. UE, L 348 z 20 grudnia 2013 r.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, Dz.U. UE, L 231/60.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę” i uchylające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014, Dz.U. UE, L 249 z 14 lipca 2021 r.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz.U. 2019, poz. 1839.pl_PL
dc.referencesStrategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2020) 789, Bruksela 2020.pl_PL
dc.referencesWniosek w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, COM(2021) 559, Bruksela 2021.pl_PL
dc.referencesZielona infrastruktura — zwiększanie kapitału naturalnego Europy, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2013) 249, Bruksela 2013.pl_PL
dc.referencesZrównoważony rozwój miast w Polsce: krajowa polityka miejska w kontekście Celu 11 Agendy 2030 i Nowej Agendy Miejskiej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesAttributes and Framework for Sustainable Infrastructure. Consultation Report, Inter-American Development Bank and Brookings Institution, Washington D.C. 2019.pl_PL
dc.referencesBhattacharya A., Meltzer J.P., Oppenheim J., Qureshi Z., Stern N., Delivering Sustainable Infrastructure for Better Development and Better Climate, Global Economy and Development at Brookings, The Global Commission on the Economy on Climate, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, 2016.pl_PL
dc.referencesBuild Back Better. Our Plan for Growth, APS Group, London 2021.pl_PL
dc.referencesBuilding Back Better. A Sustainable, Resilient Recovery After COVID-19, OECD Publishing, Paris 2020.pl_PL
dc.referencesChen Z., Spatial Impact of Transportation Infrastructure. A Spatial Econometric CGE Approach, European Regional Science Association, Working Paper, 2013.pl_PL
dc.referencesCrossing the Bridge to Sustainable Infrastructure Investing. Exploring Ways to Make it Across, Mercer and Inter-American Development Bank, Washington D.C. 2017.pl_PL
dc.referencesDelivering TEN-T. Facts & Figures, DG MOVE, September 2017.pl_PL
dc.referencesDybowski M., Mobilność miejska bardziej dostępna, zrównoważona i bezpieczna, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Wydział F.3 – Polska, Warszawa 2022.pl_PL
dc.referencesEU Transport in Figures. Statistical Pocketbook 2021, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2021.pl_PL
dc.referencesEU Transport Infrastructure. Speeding-up Investments in Dual Civil/Defence Use and Energy Efficiency, Directorate-General for Mobility and Transport, News Article, 8 April 2022.pl_PL
dc.referencesEuropejski semestr – zestawienie informacji tematycznych. Transport, Komisja Europejska, Bruksela 2017.pl_PL
dc.referencesG7 Ise-Shima Principles for Promoting Quality Infrastructure Investment, G7 Ise-Shima Leaders’ Declaration 2016, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/27/g7-japan-leaders-declaration/ (dostęp: 2.03.2022).pl_PL
dc.referencesGlobal EV Outlook 2021, IEA, Paris 2021.pl_PL
dc.referencesGlobal Infrastructure Outlook, Oxford Economics 2017.pl_PL
dc.referencesGlobal Infrastructure Trends – PwC, https://www.pwc.com/gx/en/industries/capital-projects-infrastructure/publications/infrastructure-trends.html (dostęp: 11.02.2022).pl_PL
dc.referencesGlobal Risks Report 2020, The, World Economic Forum, Geneva 2020.pl_PL
dc.referencesGreen Finance and Investment, OECD, https://www.oecd.org/greengrowth/ggsd2021/ (dostęp: 15.02.2022).pl_PL
dc.referencesGreen Growth Strategy. 10 Years, OECD, Paris 2021.pl_PL
dc.referencesGreen Infrastructure in the Decade for Delivery. Assessing Institutional Investment, OECD, Paris 2020.pl_PL
dc.referencesGreenhouse Gas Emissions from Transport in Europe, https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport (dostęp: 9.02.2022).pl_PL
dc.referencesInfrastruktura 4.0 – nowa inicjatywa Światowego Forum Ekonomicznego, https://www.polskieradio24. pl/42/273/Artykul/2762138,Infrastruktura-40-nowa-inicjatywa-Swiatowego-Forum-Ekonomicznego (dostęp: 1.03.2022).pl_PL
dc.referencesNewly Registered Electric Cars by Country, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/new-electric-vehicles-by-country (dostęp: 10.03.2022).pl_PL
dc.referencesNowa strategia finansowania Komisji Europejskiej, „Sustainability Insights” 2021, no. 1.pl_PL
dc.referencesOECD Economic Surveys European Union, OECD, Paris 2021.pl_PL
dc.referencesRisk, Resilience, and Rebalancing in Global Value Chains, McKinsey Global Institute, Washington 2019.pl_PL
dc.referencesRupprecht C. (red.), Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, 2nd ed., Forschung & Beratung GmbH, Cologne 2019.pl_PL
dc.referencesSustainable Infrastructure Action Plan (SIAP), World Bank Group Sustainable Infrastructure, Washington D.C. 2008, www.crcresearch.org/sustainable-infrastructure/sustainable-infrastructure (dostęp: 25.02.2022).pl_PL
dc.referencesSustainable Urban Mobility Indicators (SUMI), https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport-urban-transport/sumi_en (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesŚwiatowe Forum Ekonomiczne, Rankingi, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/roads_quality/ (dostęp: 17.03.2022).pl_PL
dc.referencesTowards Green Growth. Monitoring Progress OECD Indicators, OECD Green Growth Studies, Paris 2011.pl_PL
dc.referencesTransport in the European Union – Current Trends and Issues, European Commission, Directorate- General Mobility and Transport, B-1049, Brussels 2019.pl_PL
dc.referencesUrban Transportation Systems of 25 Global Cities. Elements of Success, McKinsey & Company, New York 2021.pl_PL
dc.referencesWhat is Sustainable Infrastructure? A Framework to Guide Sustainability Across the Project Cycle, Inter-American Development Bank, IDB Invest 2018.pl_PL
dc.referencesWorld Bank, The Worldwide Governance Indicators 2021, https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators (dostęp: 12.07.2022).pl_PL
dc.referencesWorld Bank, Transport. Overview, https://www.worldbank.org/en/topic/transport/overview# (dostęp: 7.02.2022).pl_PL
dc.referencesA Digital Mobility Renaissance in Milan, https://eurocities.eu/latest/a-digital-mobility-renaissance-in-milan/ (dostęp: 28.04.2022).pl_PL
dc.referencesABC prawa Unii Europejskiej, https://op.europa.eu/webpub/com/abc-of-eu-law/pl/ (dostęp: 19.06.2022).pl_PL
dc.referencesAgenda Miejska dla UE, Informacje ogólne, https://www.urbanagendaplatform.org/about (dostęp: 18.04.2022).pl_PL
dc.referencesAwarie w Kanale Sueskim nie są rzadkością, https://www.wnp.pl/logistyka/awarie-w-kanale-sueskim-nie-sa-rzadkoscia,458470.html (dostęp: 7.03.2022).pl_PL
dc.referencesAXI IMMO doradcą ID Logistics przy wyborze magazynu w Mszczonowie, https://www. axiimmo.com/informacje-prasowe/axi-immo-doradca-ID-logistics-przy-wyborze-magazynu-w-mszczonowie (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesBagiński P., Infrastructure as An Asset Class, https://www.obserwatorfinansowy.pl/in-english/business/infrastructure-as-an-asset-class/ (dostęp: 25.02.2022).pl_PL
dc.referencesBudowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie – zadanie 3, https://mapadotacji.gov.pl/projekty/721225/#gallery-1 (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesCele zrównoważonego rozwoju, http://www.un.org.pl/ (dostęp: 28.02.2022).pl_PL
dc.referencesCentral European Logistics Hub, https://industrial.pl/magazyny-do-wynajecia/polska-centralna/12-central-european-logistics-hub#pid=1 (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesCentrum logistyczne Distribution Park Łódź City, https://magazyny.online/centrum-logistyczne/panattoni-city-logistics-lodz-i-lodz-ul-dostawcza-2302 (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesCentrum logistyczno-inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o., https://clip-group.com/clip-2/ (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesChristowa C., Port morski jako centrum logistyczne w międzynarodowych łańcuchach dostaw, https://logistyka.net.pl/bank-wiedzy/transport-i-spedycja/item/85768-port-morski-jako-centrum-logistyczne-w-miedzynarodowych-lancuchach-dostaw (dostęp: 20.04.2022).pl_PL
dc.referencesCity Logistics Łódź II był pilotażowym projektem koncepcji stref zielonych Panatonii, https://eurobuildcee.com/images/77063-large.jpg (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesCycle Superhighways in Capital Region of Denmark, https://www.urbanagendaplatform.org/best-practice/cycle-superhighways-capital-region-denmark (dostęp: 18.04.2022).pl_PL
dc.referencesDigital Transport and Logistics Forum (DTLF), https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/digital-transport-and-logistics-forum-dtlf_en (dostęp: 18.04.2022).pl_PL
dc.referencesDigital Twin for Synchromodal Transport, IPIC 2021 – 8th International Physical Internet Conference, https://www.pi.events/IPIC2021/content/s27-digital-twin-synchromodal-transport (dostęp: 22.03.2022).pl_PL
dc.referencesDISpATch. Digital Twin for Synchromodal Transport (R-9839), https://researchportal.be/en/project/dispatch-digital-twin-synchromodal-transport (dostęp: 18.04.2022).pl_PL
dc.referencesEncyklopedia Zarządzania, Fazy procesu magazynowania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Proces_magazynowania (dostęp: 20.04.2022).pl_PL
dc.referencesEU Mobility and Transport, Infrastructure and Investment, https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment/connecting-europe-facility_en (dostęp: 7.03.2022).pl_PL
dc.referencesEU Mobility and Transport, Sustainable Transport, https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/sustainable-transport_en (dostęp: 22.04.2022).pl_PL
dc.referencesEU Mobility and Transport, Transport Infrastructure, https://transport.ec.europa.eu/news/eu-transport-infrastructure-speeding-investments-dual-civildefence-use-and-energy-efficiency-2022-04-08_en (dostęp: 9.04.2022).pl_PL
dc.referencesEuropean Platform, https://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform (dostęp: 20.04.2022).pl_PL
dc.referencesID Logistics zostaje w P3 Mszczonów, https://magazyny.pl/blog/aktualnosci/id-logistics-zostaje-w-p3-mszczonow/ (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesInicjatywa CIVITAS, Informacje ogólne, https://civitas.eu (dostęp: 5.04.2022).pl_PL
dc.referencesInicjatywa CIVITAS, Projekty, https://civitas.eu/projects (dostęp: 10.04.2022).pl_PL
dc.referencesInpost otwiera nowe centrum logistyczne w Łodzi. Powstaje największy w Europie hub!, https://uml.lodz.pl/aktualnosci-lodzpl/artykul-lodzpl/47710/2022/2/18/?L=44 (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesInwestuj w Powiecie konińskim, https://powiat.konin.pl/media_pliki/foto/12727-tereny-inwestycyjne-w-gminie-stare-miasto.jpg (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesJLL. Rynek magazynowy. Raport, https://magazyny.pl/media/plugins/report_file/Industrial_Pulse_H1_2021_PL.pdf (dostęp: 20.04.2022).pl_PL
dc.referencesKassel, Rethymno, Tampere and Valongo win the European Sustainable Urban Mobility Awards, https://mobilityweek.eu/news/?c=search&uid=drgoU1lt (dostęp: 22.04.2022).pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska postuluje wyłączenie systemów sterowania ruchem kolejowym klasy B w 2040 r., https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18376,Komisja-Europejska-postuluje-wylaczenie-systemow-sterowania-ruchem-kolejowym-kla.html (dostęp: 23.03.2022).pl_PL
dc.referencesLogistyka w Polsce – na fali wzrostu, https://logistyczny.com/aktualnosci/glos-z-rynku/item/4075-logistyka-w-polsce-na-fali-wzrostu (dostęp: 20.04.2022).pl_PL
dc.referencesMecalux. System Pallet Shuttle, https://mecalux.pl/skladowanie-palet/system-pallet-shuttle (dostęp: 20.04.2022).pl_PL
dc.referencesMilani L., Mohr D., Sandri N., Built to last: making sustainability a priority in transport infrastructure, McKinsey & Company, 2021, https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/built-to-last-making-sustainability-a-priority-in-transport-infrastructure (dostęp: 12.07.2022).pl_PL
dc.referencesNowak K., Rosyjska inwazja na Ukrainę uderza w Jedwabny Szlak. Firmy unikają transportu kolejowego przez Rosję, https://forsal.pl/transport/aktualnosci/artykuly/8385-624,nowy-jedwabny-szlak-wojna-na-ukrainie-uderza-w-jedwabny-szlak.html (dostęp: 24.03.2022).pl_PL
dc.referencesNowy Jedwabny Szlak, https://www.chinskiraport.pl/blog/nowy-jedwabny-szlak/ (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesOficjalny portal gminy Terespol, Statystyki, https://www.gminaterespol.pl/viewpage.php?page_id=35 (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesOficjalny portal miasta Terespol, Inwestycje, https://terespol.pl/inwestycje (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesPanattoni City Logistics Łódź I, http://www.panattonieurope.com/pl/kraj/polska/portfolio-projektow/magazyn-do-wynajecia/polska-centralna/city-logistics-lodz-i/ (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesPanattoni City Logistics Łódź II, http://www.panattonieurope.com/pl/kraj/polska/portfolio-projektow/magazyn-do-wynajecia/polska-centralna/city-logistics-lodz-ii/ (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesPanattoni, Dlaczego my, http://www.panattonieurope.com/pl/dlaczego-my/ (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesPanattoni, Działalność, http://www.panattonieurope.com/pl/dzialalnosc/ (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesPanattoni, O nas, http://www.panattonieurope.com/pl/o-nas/ (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesPanattoni, Portfolio, http://www.panattonieurope.com/pl/portfolio/ (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesPorozumienie Burmistrzów, Dobre praktyki, https://www.porozumienieburmistrzow.eu/plans-and-actions-pl/good-practices-pl.html (dostęp: 15.04.2022).pl_PL
dc.referencesPorozumienie Burmistrzów, Informacje ogólne, https://www.porozumienieburmistrzow.eu/about-pl/cov-initative-pl/origin-dev-pl.html (dostęp: 15.04.2022).pl_PL
dc.referencesPort w Rotterdamie, Wizja portu na 2030 r., https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/upload/Port-Vision/Port-Vision-2030/files/assets/basic-html/index.html (dostęp: 18.04.2022).pl_PL
dc.referencesPortal TEN-T, https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/mobile.html (dostęp: 12.03.2022).pl_PL
dc.referencesPowierzchnie magazynowe do wynajęcia w Clip Poznań, https://www.axiimmo.com/park-magazynowy-clip-do-wynajecia/ (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesProjekt FEDeRATED, http://www.federatedplatforms.eu/ (dostęp: 20.03.2022).pl_PL
dc.referencesPromag, Regały półkowe, https://promag.pl/Regaly_polkowe,8902.html (dostęp: 20.04.2022).pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego PWN, hasło: Infrastruktura, https://sjp.pwn.pl/sjp/infrastruktura;2466219 (dostęp: 20.04.2022).pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, hasło: Logistyka, https://sjp.pl/logistyka (dostęp: 20.04.2022).pl_PL
dc.referencesStanley John, Stanley Janet, Everyone Aboard. Integrating Social Inclusion Values into Planning Transport Projects, Global Infrastructure Hub, https://www.gihub.org/articles/everyone-aboard-integrating-social-inclusion-values-into-planning-transport-projects/ (dostęp: 2.03.2022).pl_PL
dc.referencesSzymonik A., Wykład. Centra Logistyczne, http://gen-prof.pl/eur_3.pdf (dostęp: 20.04.2022).pl_PL
dc.referencesŚląskie Centrum Logistyki, https://scl.com.pl/ (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesŚląskie Centrum Logistyki S.A., https://gliwice.eu/wizytowka/centra-logistyczne/slaskie-centrum-logistyki-sa (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.referencesŚwiderek T., Infrastruktura jest łatwym celem cyberataków, https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/infrastruktura-jest-latwym-celem-cyberatakow/ (dostęp: 16.03.2022).pl_PL
dc.referencesTEN-T Review, https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment/trans-european-transport-network-ten-t/ten-t-review_en (dostęp: 18.03.2022).pl_PL
dc.referencesTranseuropejska sieć transportowa – TEN-T, https://www.gov.pl/web/infrastruktura/transeuropejska-siec-transportowa-ten-t (dostęp: 15.03.2022).pl_PL
dc.referencesUrban Mobility Observatory, The, https://www.eltis.org/ (dostęp: 20.04.2022).pl_PL
dc.referencesWalczak H., Błędy w kodowaniu produktów z perspektywy sieci handlowych, https://logistyka.net.pl/bank-wiedzy/item/89933-bledy-w-kodowaniu-produktow-z-perspektywysieci-handlowych (dostęp: 20.04.2022).pl_PL
dc.referencesWielkopolskie Centrum Logistyczne, O firmie, https://wcl.pl/o-firmie/ (dostęp: 27.04.2022).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-895-5


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe