Show simple item record

dc.contributor.authorBrzeziński, Andrzej Maciej
dc.date.accessioned2022-08-18T11:00:12Z
dc.date.available2022-08-18T11:00:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBrzeziński A.M., Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-299-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-299-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42832
dc.descriptionW książce przedstawiono mało znaną, a istotną sferę działalności Oskara Haleckiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, jednego z najbardziej znanych na forum międzynarodowym historyków polskich XX w. Scharakteryzowano jego poglądy na temat Ligi Narodów z punktu widzenia katolickiego intelektualisty oraz ukazano działalność uczonego w tej organizacji na rzecz międzynarodowej współpracy intelektualnej. W monografii wykorzystano nieprzytaczane do tej pory źródła – dokumenty Ligi Narodów, korespondencję prywatną i oficjalną, materiały wspomnieniowe oraz bogatą publicystykę profesora na temat instytucji genewskiej z okresu międzywojennego, II wojny światowej i kolejnych lat emigracji. Dzięki temu poznajemy inne oblicze profesora Haleckiego – zwolennika Ligi Narodów, który z przekonaniem angażował się w jej działalność. Książka zajęła 2. miejsce w kategorii “Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji” w Konkursie Historycznym Ministra Spraw Zagranicznych 2017 Książka została wyróżniona w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką w Roku 2017pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectLiga Narodówpl_PL
dc.subjectOskar Haleckipl_PL
dc.subjectdyplomacja polskapl_PL
dc.titleOskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalnośćpl_PL
dc.title.alternativeOskar Halecki and the League of Nations. Views and activitypl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Andrzej Maciej Brzeziński, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number348pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Powszechnej Najnowszej, 90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27apl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-300-0
dc.referencesArchives du Ministère des Affaires Étrangères, Paryż, Société des Nations (1919–1940).pl_PL
dc.referencesArchives UNESCO, Paryż, Institut International de Coopération Intellectuelle (1925–1946).pl_PL
dc.referencesArchiwum Akt Nowych w Warszawie, Zespoły: MSZ, MWRiOP.pl_PL
dc.referencesArchiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. W. Sikorskiego w Londynie.pl_PL
dc.referencesArchiwum PAN, Oddział w Poznaniu, Materiały Bronisława Dembińskiego, sygn. P II-34.pl_PL
dc.referencesArchiwum PAN w Warszawie, Materiały M. Handelsmana, sygn. III-10; Materiały Witolda Chodźki, sygn. III-77.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Polska w Paryżu: Archiwum Zygmunta Lubicza-Zaleskiego.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Oddział Rękopisów. Materiały K. Lutostańskiego, nr akc. 160.pl_PL
dc.referencesBodleian Library, Oxford. Correspondence and Papers of Gilbert Murray.pl_PL
dc.referencesLeague of Nations Archives United Nations, Genewa, Société des Nations (1928–1947).pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Londyn, Ministry of Education, ED. 25/1.pl_PL
dc.referencesAnnuaire de la Société des Nations 1928, Genève 1929.pl_PL
dc.referencesArchiwum Polityczne Ignacego Paderewskiego, t. II, 1919–1921, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.pl_PL
dc.referencesBergson H., Écrits et paroles. Textes Rassemblés par R.-M. Mossé-Bastide, t. III, Paris 1959.pl_PL
dc.referencesCommission Polonaise de Coopération Intellectuelle en 1937/38, présenté par Zbigniew Zaniewicki, Varsovie – Palais Staszic 1938.pl_PL
dc.referencesConférence pour la Réduction et la Limitation des Armements. Documents de la Conférence, vol. 1, Genève 1932.pl_PL
dc.referencesEkspertyzy i materiały delegacji polskiej na konferencję wersalską 1919 roku, oprac. M. Przyłuska-Brzostek, PISM, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesThe First Assembly of the League of Nations, „A League of Nations”, vol. IV, No 1, Double Number, Boston, February 1921.pl_PL
dc.referencesForeign Relations of the United States 1945, vol. 1, General, Washington 1967.pl_PL
dc.referencesThe International Law of Youth Rights: Source Documents and Commentary, ed. W. D. Angel, Dordrecht 1995.pl_PL
dc.referencesKorespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881–1934, oprac. K. Kabzinska, M. H. Malewicz, J. Piskurewicz, J. Róziewicz, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesLeague of Nations. Intellectual Co-Operation Organization. National Committees on Intellectual Co-Operation, Geneva 1937.pl_PL
dc.referencesLeague of Nations. Report on the Work of the League, 1938/39, Geneva 1939.pl_PL
dc.referencesLeague of Nations. Report on the Work of the League During the War, Geneva, October 1945.pl_PL
dc.referencesL’Institut International de Coopération Intellectuelle, 1925–1946, Paris 1946.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowa Współpraca Intelektualna w roku 1931/32. Sprawozdanie Sekretarza Polskiej Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej, Warszawa 1933.pl_PL
dc.referencesNauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój, Warszawa 1920–1938.pl_PL
dc.referencesO niepodległą i granice. Raporty i informacje Biura Propagandy Zagranicznej. Prezydium Rady Ministrów 1920–1921. Opracowanie, wybór i przygotowanie do druku M. Jabłonowski, W. Janowski, A. Koseski, Warszawa–Pułtusk 2002.pl_PL
dc.referencesPolska a protokół w sprawie pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych. Mowy Ministra Spraw zagranicznych dra Al. Skrzyńskiego, wrzesień–listopad 1924 (b.r.m.w.).pl_PL
dc.referencesPolska i Wielka Brytania przed i po Konferencji Krymskiej. Dokumenty, Londyn 1946.pl_PL
dc.referencesPolskie Dokumenty Dyplomatyczne 1918 (listopad – grudzień), red. S. Dębski, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPolskie Dokumenty Dyplomatyczne 1931, red. M. Wołos, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPolskie Dokumenty Dyplomatyczne 1932, red. K. Kania, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesProtokoły Posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, t. II: Czerwiec 1940 – czerwiec 1941, red. nauk. M. Zgórniak, oprac. W. Rojek przy współpracy A. Suchcitza, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesSprawa polska w czasie II wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesSprawozdania z działalności Kasy im. Mianowskiego, Instytutu Popierania Nauki, Warszawa 1922–1938.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie Stenograficzne z 81 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 30 lipca 1919 r., LXXXI.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie Stenograficzne z 82 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 31 lipca 1919 r., LXXXII.pl_PL
dc.referencesTraktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi a Niemcami, cz. 1, Umowa Związku Narodów, Warszawa 1920.pl_PL
dc.referencesVers un Nouvel Humanisme, IICI, Paris 1937.pl_PL
dc.referencesZaniewicki Z., Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej, na progu 1936 r., Warszawa grudzień 1935 r.pl_PL
dc.referencesLiga narodów a Polska, „Czas”, 26 kwietnia 1919 r., R. LXXII, nr 108.pl_PL
dc.referencesLiga narodów a Polska, „Czas”, 27 kwietnia 1919 r., R. LXXII, nr 109.pl_PL
dc.referencesLiga Narodów a światopogląd chrześcijański, „Przegląd Powszechny”, lipiec–grudzień 1919 r., R. 36, t. CXLIII–CXLIV.pl_PL
dc.referencesWschodnie granice Polski w świetle historii, „Przegląd Dyplomatyczny” 1919, nr 2.pl_PL
dc.referencesAfter the Third Baltic Conference, „The Baltic Review” [London] 1920, vol. 1, No 4.pl_PL
dc.referencesGranica z roku 1772 a nasz program obecny, „Wschód Polski. Dwutygodnik Polityczny” [Warszawa–Wilno] 1920, luty, R. I, z. A, nr 4.pl_PL
dc.referencesLiga Narodów, Nakładem Księgarni św. Wojciecha, Poznań–Warszawa 1920, ss. 197 (drugie wydanie w 1921 r.).pl_PL
dc.referencesO przyszłość świata, „Tygodnik Ilustrowany”, 6 marca 1920 r., nr 10.pl_PL
dc.referencesO Unii Jagiellońskiej (Zarys rozwoju). Rozprawa Biura Prac Kongresowych, Wydawnictwo „Przeglądu Dyplomatycznego”, Warszawa 1920.pl_PL
dc.referencesOkoło Ligi Narodów, „Tygodnik Ilustrowany”, 11 grudnia 1920 r., nr 50.pl_PL
dc.referencesPoland and the League of Nations, „The Covenant. A Quarterly Journal of the League of Nations”, July 1920, vol. 1, No 4.pl_PL
dc.referencesUniwersytet Międzynarodowy w Brukseli, „Tygodnik Ilustrowany”, 9 października 1920 r., nr 41.pl_PL
dc.referencesZ posiedzenia Ligi narodów, „Kurier Warszawski”, 5 grudnia 1920 r., nr 336.pl_PL
dc.referencesH. [O. Halecki], Międzynarodowa komisya współpracy umysłowej, „Czas”, 18 sierpnia 1922 r., R. LXXIII, nr 185.pl_PL
dc.referencesLa Société des Nations dans l’histoire et dans l’enseignement des sciences historiques, [w:] L’Esprit international et l’enseignement de l’histoire, Neuchâtel–Paris 1922.pl_PL
dc.referencesKomisja Współpracy Umysłowej (I), „Przegląd Współczesny” 1923, nr 9–10.pl_PL
dc.referencesKomisja Współpracy Umysłowej (II), „Przegląd Współczesny” 1923, nr 12.pl_PL
dc.referencesH. [O. Halecki], Międzynarodowa Komisja współpracy umysłowej, „Kurier Warszawski”, 17 sierpnia 1924 r., nr 230.pl_PL
dc.referencesLa Commission de Coopération Intellectuelle de la Société des Nations, [w:] Catholicisme et la Vie Internationale, publié à l’occasion du centenaiire du Cardinal Mermillod, Fribourg 1924.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowa Współpraca Umysłowa, „Rzeczpospolita”, 26 września 1924 r., nr 264.pl_PL
dc.referencesNa marginesie 5-go zgromadzenia, „Kurier Warszawski”, 13 września 1924 r., nr 257.pl_PL
dc.referencesSprawa Raperswilu a stosunki kulturalne między Polska i Szwajcarią, „Przegląd Warszawski” 1924, nr 34/35.pl_PL
dc.referencesW sprawie stosunku katolików do Ligi narodów, „Kurier Warszawski”, 12 grudnia 1924 r., nr 347.pl_PL
dc.referencesLiga Narodów a organizacja współpracy umysłowej, [w:] Liga Narodów. Siedem odczytów wygłoszonych w Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 1924/25 poprzedzonych wstępem dr. Aleksandra Skrzyńskiego ministra spraw zagranicznych, Warszawa 1925.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowy Instytut Współpracy Umysłowej, „Kurier Warszawski”, 23 sierpnia 1925 r., nr 235.pl_PL
dc.referencesPour l’entre’aide intellectuelle, „Messager Polonais”, 17 i 18 czerwca 1926 r., nr 134 (429).pl_PL
dc.referencesKatolicka Unja badań międzynarodowych, „Kurier Warszawski”, 24 października 1926 r., nr 293.pl_PL
dc.referencesLa coopération intellectuelle des étudiants, „Revue de Genève”, Avril 1926.pl_PL
dc.referencesStypendia a pracownie naukowe, „Tygodnik Ilustrowany”, 20 listopada 1926 r., nr 47.pl_PL
dc.referencesUnja Katolicka Badań Międzynarodowych, „Studia Katolickie” 1927, t. I.pl_PL
dc.referencesLes relations étrangères des instituts universitaires de Pologne, „Bulletin des relations universitaires” 1928, no 3–4.pl_PL
dc.referencesLe rôle historique de l’Église dans la pacification des peuples, „Les Documents de la vie intellectuelle”, 20 Novembre 1931, t. IX, nr 2 (przedruk tekstu w zbiorze: Les grandes activités de la Société des Nations devant la pensée chrétienne, Paris 1932).pl_PL
dc.referencesComment réaliser le désarmement moral, [w:] Le Désarmement. Recueil d’Etudes du Groupe Parlementaire Polono-Français en Pologne, Varsovie 1932.pl_PL
dc.referencesLa Pologne et le désarmement, [w:] Oskar Halecki, Jean Efremoff, Charles M., Le désarmement et l’opinion internationale, vol. 2, Paris 1932.pl_PL
dc.referencesMoralische Abrüstung und Katholizismus, „Reichspost”, 39. Jahrgang, Nr. 103, 13 April 1932.pl_PL
dc.referencesRozbrojenie moralne w opinii zagranicznej, „Kurier Warszawski”, 17 kwietnia 1932, nr 106.pl_PL
dc.referencesPius XI – papież pokoju, „Przegląd Powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym”, kwiecień 1936, t. CCX, nr 4 (628).pl_PL
dc.referencesPius XI w perspektywie dziejowej, „Kultura. Tygodnik Literacki, Artystyczny i Społeczny” [Poznań], 26 lutego 1939 r., R. IV, nr 9 (149).pl_PL
dc.referencesLes Nations Martyres. Pologne, Paris 1940.pl_PL
dc.referencesEast Central Europe in Postwar Organization, „The Annals of the American Academy of Political and Social Science” [Philadelphia], July 1943.pl_PL
dc.referencesThe Norms and Problems of International Peace, „America. A Catholic Review of the Week” 1943, No 26.pl_PL
dc.referencesPost-War Poland, „The Slavonic and East European Review” 1944, t. XXII.pl_PL
dc.referencesThe Sixth Partition of Poland, „The Review of Politics” 1945, nr 2.pl_PL
dc.referencesFederalism as an Answer, „Annals of the American Academy of Political and Social Science”, July 1948, vol. 258, Looking toward One World.pl_PL
dc.referencesPrzed kongresem historyków w Sztokholmie, „Wiadomości” [Londyn], 26 czerwca 1960 r., R. XV, nr 26 (743).pl_PL
dc.referencesPierwsze Tysiąclecie Katolickiej Polski, Edizioni Hosianum, Roma 1966.pl_PL
dc.referencesTysiąclecie Polski Katolickiej, Rzym 1966, s. 510, 514 (Sacrum Poloniae Millenium. Rozprawy – Szkice – Materiały historyczne. Tom Jubileuszowy Chrztu Polski 966–1966).pl_PL
dc.referencesGonzague de Reynold (1880–1970), „Teki Historyczne” [Londyn] 1969–1971, t. XVI, s. 350–355.pl_PL
dc.referencesA History of Poland. New Edition. With additional material by A. Polonsky, London 1978.pl_PL
dc.referencesBonnet H., Intellectual Co-operation, [w:] World Organization. A Balance Sheet of the First Great Experiment, Washington 1942.pl_PL
dc.referencesBourgeois L., L’ouevre de la Société des Nations (1920–1923), Paris 1923.pl_PL
dc.referencesCiechanowski J., Defeat in Victory, London 1948.pl_PL
dc.referencesCieszyński N. L., Czy współpracownica Watykanu? „Roczniki Katolickie (z ilustracjami) za Rok Pański 1927”, R. V.pl_PL
dc.referencesCieszyński N. L., Przyjaciółka czy wróg? „Roczniki Katolickie za Rok Pański 1929”, R. VII.pl_PL
dc.referencesHenzel M., Rozbrojenie moralne a międzynarodowa współpraca intelektualna. I, „Przegląd Współczesny” 1933 (styczeń–marzec), R. XII, t. XLIV, nr 129.pl_PL
dc.referencesHenzel M., Rozbrojenie moralne a międzynarodowa współpraca intelektualna. II, „Przegląd Współczesny” 1933 (lipiec–wrzesień), R. XII, t. XLIV, nr 137.pl_PL
dc.referencesKutrzeba St., Kongres, Traktat i Polska, Warszawa 1919.pl_PL
dc.referencesLuchaire J., Le désarmement moral, Paris 1932.pl_PL
dc.referencesMurray G., Intellectual Co-operation, „The Annals of the American Academy of Political and Social Science”, Sept. 1944, vol. 235.pl_PL
dc.referencesMuszkowski J., Międzynarodowa współpraca intelektualna wczoraj i dziś, „Życie Nauki” 1947, nr 2.pl_PL
dc.referencesPajewski J., Poza wczoraj. Wspomnienia, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesPajewski J., Przeszłość z bliska. Wspomnienia, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesReynold Gonzague de, Mes Mémoires, Genève 1963, t. III.pl_PL
dc.referencesRomer E., Pamiętnik paryski (1918–1919). Do druku przygotowali A. Garlicki, R. Świętek, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989.pl_PL
dc.referencesSzurlej-Kossowska S., Uniwersytet Polski Zagranicą. Rozmowa z prof. Oskarem Haleckim, „Wiadomości Polskie. Polityczne i Literackie” [Paryż], 31 marca 1940 r., R. I, nr 3.pl_PL
dc.referencesWillaume M., Listy Marcelego Handelsmana do Zygmunta Lubicz-Zaleskiego (1911–1939), [w:] Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, t. II, Paryż 1993.pl_PL
dc.referencesWillaume M., Listy Władysława Folkierskiego do Zygmunta Lubicz-Zaleskiego z lat 1924–1935, „Dzieje Najnowsze” 2011, R. XLIII, nr 1.pl_PL
dc.referencesWiniarski B., Co z Ligą Narodów?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1936, R. XVI, z. 3.pl_PL
dc.referencesWiniarski B., Prawo narodów i organizacja międzynarodowa, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” [Poznań] 1922, R. II, z. 1.pl_PL
dc.referencesZdrojewski E., Umowy w zakresie stosunków kulturalnych Polski z innemi państwami, „Oświata i Wychowanie” 1936, R. VII, z. 2.pl_PL
dc.references„Coopération Intellectuelle”pl_PL
dc.references„Gazeta Polska”pl_PL
dc.references„Ilustrowany Kuryer Codzienny”pl_PL
dc.references„Kurier Warszawski”pl_PL
dc.references„Oświata i Wychowanie”pl_PL
dc.references„The Poughkeepsie Eagle-News”pl_PL
dc.references„Przegląd Polityczny”pl_PL
dc.references„Przegląd Współczesny”pl_PL
dc.references„Rzeczpospolita”pl_PL
dc.references„Szkoły Akademickie”pl_PL
dc.references„The Vassar Miscellany News”pl_PL
dc.referencesAdamiak S., Oskar Halecki i rzymskie obchody Tysiąclecia Polski chrześcijańskiej, [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, pod red. M. Dąbrowskiej, t. III, Warszawa–Łódź 2014, s. 209–219.pl_PL
dc.referencesBaczkowski K., Oskara Haleckiego jagiellońska wizja dziejów, [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, pod redakcją Małgorzaty Dąbrowskiej, t. I, Warszawa– Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesBirn D. S., The League of Nations Union, Clarendon Press, Oxford 1981.pl_PL
dc.referencesBronisław Dembiński (1858–1939) wybitny historyk, polityk i działacz społeczny. Zbiór studiów pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego, Toruń 2004.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A. M., Działalność Oskara Haleckiego w Lidze Narodów (1922–1924) w sprawie rewizji Konwencji Brukselskich z 1886 roku, [w:] Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój, Warszawa 2011, t. XX (XLV), s. 101–112.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A. M., Koncepcje i działania Oskara Haleckiego w sprawie organizacji i rozwoju międzynarodowej współpracy uniwersyteckiej (1922–1933), [w:] Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój, Warszawa 2013, t. XXII (XLVII), s. 93–112.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A. M., Oskar Halecki – inicjator polsko-szwajcarskiej współpracy intelektualnej w ramach Ligi Narodów, „Przegląd Nauk Historycznych” [Łódź] 2010, R. IX, nr 1.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A. M., Oskar Halecki – katolicki intelektualista wobec polskiego projektu konwencji o rozbrojeniu moralnym w Lidze Narodów (1931–1933), [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, pod redakcją Małgorzaty Dąbrowskiej, t. II, IPN, Warszawa–Łódź 2014, s. 39–66.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A. M., Oskar Halecki – rzecznik krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922–1925), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [Warszawa] 2013, t. XLVIII, s. 117–141.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A. M., Oskar Halecki – sekretarz Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922–1924), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2010, R. LV, nr 1, s. 7–35.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A. M., Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej (1924–1939), Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A. M., Sprawy polskie w działalności Oskara Haleckiego – sekretarza Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922–1924), [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, pod redakcją Małgorzaty Dąbrowskiej, t. I, Warszawa–Łódź 2012, s. 38–55.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A. M., Z działalności Oskara Haleckiego w Międzynarodowym Instytucie Współpracy Intelektualnej w Paryżu (1925–1926), [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, pod redakcją Małgorzaty Dąbrowskiej, t. III, IPN, Warszawa–Łódź 2014, s. 154–171.pl_PL
dc.referencesCesarz Z. K., Polska a Liga Narodów. Kwestie terytorialne w latach 1920–1925. Studium prawno-polityczne, Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesCisek J., Oskar Halecki. Historyk. Szermierz Wolności, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesDargent J. L., Les Nouvelles conventions internationales d’échange, Bruxelles 1960.pl_PL
dc.referencesDąbrowska M., Oskara Haleckiego droga do Bizancjum i na Bronx, [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, pod red. M. Dąbrowskiej, t. I, Warszawa–Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesGromada T. V., Oskar Halecki, pierwszy dyrektor Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, historyk i działacz polityczny, „Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności” (1999/2000), [Kraków] 2001.pl_PL
dc.referencesHistoria dyplomacji polskiej, t. IV, 1918–1939, pod red. Piotra Łossowskiego, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesJaczewski B., Działalność polskiego przedstawiciela naukowego we Francji w okresie międzywojennym, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1975, nr 2, s. 313–326.pl_PL
dc.referencesKłoczowski J., Oskar Halecki i jego walka o miejsce Polski w Europie, [w:] Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej. Studia poświęcone pamięci Edwarda hr. Raczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej na wychodźstwie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesKolasa J., International Intellectual Cooperation (The League Experience and the Beginnings of UNESCO), Wrocław 1962.pl_PL
dc.referencesKornat M., Oskar Halecki a stolica Apostolska, [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, pod red. M. Dąbrowskiej, t. I, Warszawa–Łódź 2012, s. 144–149.pl_PL
dc.referencesKornat M., Profesor Oskar Halecki w życiu politycznym Polski i na forum międzynarodowym, [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, pod redakcją M. Dąbrowskiej, t. III, Warszawa–Łódź 2014, s. 238–240.pl_PL
dc.referencesKsięga ku czci Oskara Haleckiego wydana w XXV-lecie jego pracy naukowej nakładem uczniów, Warszawa 1935.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz S., Oskar Halecki jako federalista, [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, pod red. M. Dąbrowskiej, t. I, Warszawa–Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz S., Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940–1971, Warszawa–Lublin 2010.pl_PL
dc.referencesMaterski W., Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918–1943, Warszawa 2005, s. 28 i n.pl_PL
dc.referencesMichowicz W., Genewska Konferencja Rozbrojeniowa (1932–1937) a dyplomacja polska, Łódź 1989.pl_PL
dc.referencesMichowicz W., „Moral Disarmament” in the Polish Conception of Security Between the Two World Wars, „Polish Peace Research Studies” 1989, vol. 1, No 2.pl_PL
dc.referencesNowak-Kiełbikowa M., Polska – Wielka Brytania w latach 1918–1923. Kształtowanie się stosunków politycznych, Warszawa 1975, s. 72–93.pl_PL
dc.referencesOskar Halecki i jego wizja Europy, pod red. M. Dąbrowskiej, t. I–III, Warszawa–Łódź 2012–2014.pl_PL
dc.referencesOskar Halecki (1891–1973): Eulogies and Reflections, ed. by T. V. Gromada, New York 2013.pl_PL
dc.referencesPham-Thi-Tu, La Coopération Intellectuelle sous la Société des Nations, Genève 1962.pl_PL
dc.referencesPiskurewicz J., Kontakty naukowe polsko-rumuńskie 1918–1939, „Analecta” 1994, R. III, z. 1.pl_PL
dc.referencesPiskurewicz J., Między nauką a polityką. Maria Skłodowska-Curie w laboratorium i w Lidze Narodów, Lublin 2007.pl_PL
dc.referencesPiskurewicz J., Prima Inter Pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesPycior S. W., „Her only infidelity to scientific research”: Marie Skłodowska Curie and the League of Nations, „The Polish Review” 1996, vol. XLI, No 4.pl_PL
dc.referencesPycior S. W., Poland’s Intellectual Institutions after the First Word War: Contemporary Inquiries and Reports, „The Polish Review” 2001, vol. 46, No 3.pl_PL
dc.referencesRenoliet J.-J., L’UNESCO oubliée. La Société des Nations et la coopération intellectuelle (1919–1946), Paris 1999.pl_PL
dc.referencesRutkowski T. P., Oskar Halecki a warszawskie środowisko akademickie, [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, pod redakcją M. Dąbrowskiej, t. II, Warszawa–Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesSierpowski S., Liga Narodów w latach 1919–1926, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesSierpowski S., Narodziny Ligi Narodów. Powstanie, organizacja, zasady działania, Poznań1984.pl_PL
dc.referencesStadtmüller-Wyborska E., Prasa polskich ugrupowań politycznych II Rzeczypospolitej wobec koncepcji rozbrojenia moralnego, Warszawa–Wrocław 1990.pl_PL
dc.referencesStobiecki R., Oskar Halecki jako organizator Uniwersytetu Polskiego Zagranicą 1939/1940, [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, pod red. M. Dąbrowskiej, t. III, Warszawa–Łódź 2014, s. 172–186.pl_PL
dc.referencesStraty Kultury Polskiej 1939–1944, praca zbiorowa pod red. A. Ordęgi i T. Terleckiego, t. II, Glasgow 1945.pl_PL
dc.referencesWillaume M., Humaniści polscy nad Sekwaną w latach 1919–1939. O polsko-francuskich kontaktach w dziedzinie nauk humanistycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1989.pl_PL
dc.referencesWillaume M., Udział Polski w pracach Międzynarodowego Instytutu Współpracy Umysłowej w latach 1922–1939, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” [Lublin–Polonia] 1995, vol. L, Sectio F.pl_PL
dc.referencesWojdon J., „W imieniu sześciu milionów…” Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1944–1968, Toruń 2005.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-299-7
dc.disciplinehistoriapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe