Show simple item record

dc.contributor.authorJabłoński, Wojciech
dc.date.accessioned2022-07-29T11:42:12Z
dc.date.available2022-07-29T11:42:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationJabłoński W., Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI). Działania ankieterskie w call centers, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-050-4pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-050-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42584
dc.descriptionPublikacja przybliża jedną z najpopularniejszych technik stosowanych w badaniach sondażowych – wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI – Computer Assisted Telephone lnterviewing). Autor zapoznaje czytelnika z możliwościami i ograniczeniami techniki CATI oraz charakteryzuje obszary głównych zastosowań wywiadu telefonicznego. Przedstawia również wyniki własnych badań metodologicznych, zrealizowanych w kilkunastu firmach z Polski, Norwegii i Islandii stosujących technikę CATI. Książka może zainteresować badaczy – zarówno akademickich, jak i komercyjnych – korzystających z techniki CATI. Przydatna będzie również osobom odpowiedzialnym za aspekty organizacyjno-logistyczne procesu zbierania danych: managerom działów realizacji, kierownikom badawczych call centers czy superwizorom nadzorującym pracę ankieterów telefonicznych. Publikacja – poza walorami czysto naukowymi – zawiera wiele treści o charakterze aplikacyjnym. Autor zamieszcza w niej rekomendacje związane z przygotowaniem i realizowaniem badań sondażowych z zastosowaniem techniki wywiadu telefonicznego.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectankieterpl_PL
dc.subjecttechniki badawczepl_PL
dc.subjectwywiad telefonicznypl_PL
dc.subjectcall centerspl_PL
dc.subjectpraktyka CATIpl_PL
dc.subjectmetodologia badańpl_PL
dc.subjectagencja badawczapl_PL
dc.titleWywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI). Działania ankieterskie w call centerspl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wojciech Jabłoński, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number248pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod i Technik Badań Społecznych, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-049-8
dc.referencesAAPOR [American Association for Public Opinion Research]. 2010. AAPOR Cell Phone Task Force Report: New Considerations for Survey Researchers When Planning and Conducting RDD Telephone Surveys in the U.S. With Respondents Reached via Cell Phone Numbers https://www.aapor.org/AAPOR_Main/media/MainSiteFiles/2010AAPORCellPhoneTFReport.pdf (dostęp: luty 2016).pl_PL
dc.referencesAAPOR. 2015. Standard Definitions: Final Dispositions of Case Codes and Outcome Rates for Surveys. 8th edition https://www.aapor.org/AAPOR_Main/media/MainSiteFiles/Standard-Definitions2015_8thEd.pdf (dostęp: luty 2016).pl_PL
dc.referencesAsan Z., Ayhan H.O. 2013. Sampling Frame Coverage and Domain Adjustment Procedures for Internet Surveys. Quality and Quantity 47 (6): 3031–3042.pl_PL
dc.referencesBabin B.J., Boles J.S. 1996. The Effects of Perceived Co-Worker Involvement and Supervisor Support on Service Provider Role Stress, Performance and Job Satisfaction. Journal of Retailing 72 (1): 57–75.pl_PL
dc.referencesBaker R.P., Lefes W.L. 1988. The Design of CATI Systems: A Review of Current Practice. [W:] Groves R.M. et al. (eds.). Telephone Survey Methodology. New York, NY: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesBall D.W. 1968. Toward a Sociology of Telephones and Telephoners. [W:] Truzzi M. (ed.). Sociology and Everyday Life. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.pl_PL
dc.referencesBattaglia M.P., Eisenhower D., Immerwahr S., Konty K. 2010. Dual-Frame Weighting Of RDD And Cell Phone Interviews At The Local Level. [W:] JSM Proceedings (Survey Research Methods Section). Alexandria, VA: American Statistical Association.pl_PL
dc.referencesBattaglia M.P., Frankel M.R., Link M.W. 2008a. Improving Standard Poststratification Techniques For Random-Digit-Dialing Telephone Surveys. Survey Research Methods 2 (1): 11–19.pl_PL
dc.referencesBattaglia M.P., Khare M., Frankel M.R., Murray M.C., Buckley P., Peritz S. 2008b. Response Rates: How Have They Changed and Where Are They Headed? [W:] Lepkowski J.M. et al. (eds.) Advances in Telephone Survey Methodology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesBavdaz M. 2010. Sources of Measurement Errors in Business Surveys. Journal of Official Statistics 26 (1): 25–42.pl_PL
dc.referencesBeatty P. 2002. Understanding the Standardized/Non-standardized Interviewing Controversy. [W:] de Vaus D. (ed.). Social Surveys, vol. II. London: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesBedyńska S., Cypryańska M. 2013. Zaawansowane sposoby tworzenia wskaźników – eksploracyjna analiza czynnikowa i testowanie rzetelności skali. [W:] Bedyńska S., Cypryańska M. (red.). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.pl_PL
dc.referencesBenki J., Broome J., Conrad F.G., Groves R., Kreuter F. 2011. Effects of Speech Rate, Pitch, and Pausing on Survey Participation Decisions. [W:] JSM Proceedings (Survey Research Methods Section). Alexandria, VA: American Statistical Association.pl_PL
dc.referencesBeukenhorst D. 2012. The Netherlands. [W:] Haeder S. et al. (eds.). Telephone Surveys in Europe. Research and Practice. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.pl_PL
dc.referencesBiemer P.P., Lyberg L.E. 2003. Introduction to Survey Quality. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesBilliet J., Loosveldt G. 1988. Improvement of the Quality of Responses to Factual Survey Questions by Interviewer Training. Public Opinion Quarterly 52 (2): 190–211.pl_PL
dc.referencesBloom J. 2007. The Speech IVR as a Survey Interviewing Methodology. [W:] Conrad F.G., Schober M.F. (eds.). Envisioning the Survey Interview of the Future. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesBlumberg S.J., Luke J.V. 2015. Wireless Substitution: Early Release of Estimates From the National Health Interview Survey, July–December 2014 http://www.cdc.gov/nchs/data/nhis/earlyrelease/wireless201506.pdf (dostęp: luty 2016).pl_PL
dc.referencesBrick J.M., Brick P.D., Dipko S., Presser S., Tucker C., Yuan Y. 2007. Cell Phone Survey Feasibility in the U.S.: Sampling and Calling Cell Numbers Versus Landline Numbers. Public Opinion Quarterly 71 (1): 23–39.pl_PL
dc.referencesBrick J.M., Tucker C. 2007. Mitofsky Waksberg. Learning from the Past. Public Opinion Quarterly 71 (5): 703–716.pl_PL
dc.referencesBrick, J.M., Dipko S., Presser S., Tucker C., Yuan Y. 2006. Nonresponse Bias in a Dual Frame Sample of Cell and Landline Numbers. Public Opinion Quarterly 70 (5): 780–793.pl_PL
dc.referencesBrown L., Gans N., Mandelbaum A., Sakov A., Shen H., Zeltyn S. Zhao L. 2005. Statistical Analysis of a Telephone Call Center: A Queueing-Science Perspective. Journal of the American Statistical Association 100 (469): 36–50.pl_PL
dc.referencesBryant B.E. 1975. Respondent Selection in a Time of Changing Household Composition. Journal of Marketing Research 12 (2): 129–135.pl_PL
dc.referencesBurkheimer G.J., Levinsohn J.R. 1988. Implementing the Mitofsky-Waksberg Sampling Design with Accelerated Sequential Replacement. [W:] Groves R.M. et al. (eds.). Telephone Survey Methodology. New York, NY: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesBuskirk T.D., Callegaro M., Rao K. 2010. N the Network?: Using Internet Resources for Predicting Cell Phone Number Status. Social Science Computer Review 28 (3): 271–286.pl_PL
dc.referencesCallegaro M., Lozar Manfreda K., Vehovar V. 2015. Web Survey Methodology. London: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesCampanelli P., Sturgis P., Purdon S. 1997. Can You Hear Me Knocking: An Investigation of the Impact of Interviewers on Survey Response Rates. London: The Survey Methods Centre at SCPR.pl_PL
dc.referencesCannell Ch.F., Miller P.V., Oksenberg L. 2002. Research on Interviewing Techniques. [W:] de Vaus D. (ed.). Social Surveys, vol. II. London: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesCantor D., Allen B., Schneider S., Hagerty-Heller T., Yuan A. 2004. Testing an Automated Refusal Avoidance Training Methodology. [W:] JSM Proceedings (Survey Research Methods Section). Alexandria, VA: American Statistical Association.pl_PL
dc.referencesCialdini R.B. 2009. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesCobben F., Schouten B., Bethlehem J. 2012. Weighting to Adjust for Non-observation Errors in Telephone Surveys. [W:] Haeder S. et al. (eds.). Telephone Surveys in Europe. Research and Practice. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.pl_PL
dc.referencesColeman J.S. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesConrad F.G., Broome J., Benki J. Groves R., Kreuter F., Vannette D. 2010. To Agree or Not to Agree? Impact of Interviewer Speech on Survey Participation Decisions. [W:] JSM Proceedings (Survey Research Methods Section). Alexandria, VA: American Statistical Association.pl_PL
dc.referencesConrad F.G., Schober M.F. 2000. Clarifying Question Meaning in a Household Telephone Survey. Public Opinion Quarterly 64 (1): 1–28.pl_PL
dc.referencesCouper M.P. 1998. Measuring Survey Quality in a CASIC Environment. [W:] JSM Proceedings (Survey Research Methods Section). Alexandria, VA: American Statistical Association.pl_PL
dc.referencesCouper M.P. 2011. The Future of Modes of Data Collection. Public Opinion Quarterly 75 (5): 889–908.pl_PL
dc.referencesCouper M.P. 2013. Is the Sky Falling? New Technology, Changing Media, and the Future of Surveys. Survey Research Methods 7 (3): 145–156.pl_PL
dc.referencesCouper M.P., Groves R.M. 2002. Introductory Interactions in Telephone Surveys and Nonresponse. [W:] Maynard D.W. et al. (eds.). Standardization and Tacit Knowledge: Interaction and Practice in the Survey Interview. New York, NY: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesCouper M.P., Singer E., Tourangeau R. 2004. Does Voice Matter? An Interactive Voice Response (IVR) Experiment. Journal of Official Statistics 20 (3): 551–570.pl_PL
dc.referencesCouper M.P., Tourangeau R., Conrad F.G., Zhang C. 2013. The Design of Grids in Web Surveys. Social Science Computer Review 31 (3): 322–345.pl_PL
dc.referencesCourser M.W., Lavrakas P.J. 2012. Item Nonresponse and the 10-Point Response Scale in Telephone Surveys. Survey Practice 5 (4): 1–5.pl_PL
dc.referencesCummings K.M. 1979. Random Digit Dialing: A Sampling Technique for Telephone Surveys. Public Opinion Quarterly 43 (2): 233–244.pl_PL
dc.referencesCurtin R., Presser S., Singer E. 2005. Changes in Telephone Survey Nonresponse over the Past Quarter Century. Public Opinion Quarterly 69 (1): 87–98.pl_PL
dc.referencesCurtin R., Singer E., Presser S. 2007. Incentives in Random Digit Dial Telephone Surveys: A Replication and Extension. Journal of Official Statistics 23 (1): 91–105.pl_PL
dc.referencesDillman D.A. 1978. Mail and Telephone Surveys. The Total Design Method. New York, NY: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesDillman D.A., Smyth J.D., Christian L.M. 2009. Internet, Mail and Mixed-Mode Surveys. The Tailored Design Method. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesDomański H. 2009. Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesDomański H., Sawiński Z., Słomczyński K.M. 2007. Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesDomański, H., Markowski R., Sawiński Z., Sztabiński P.B. 2010. Ocena metodologii i rezultatów badań poprzedzających pierwszą i drugą turę wyborów prezydenckich w 2010 roku. Warszawa: OFBOR.pl_PL
dc.referencesEckman S. 2013. Paradata for Coverage Research. [W:] Kreuter F. (ed.). Improving Surveys with Paradata: Analytic Uses of Process Information. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesEdwards B., Schneider S., Brick P.D. 2008. Visual Elements of Questionnaire Design: Experiments with a CATI Establishment Survey. [W:] Lepkowski J.M. et al. (eds.) Advances in Telephone Survey Methodology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesEhlen J., Ehlen P. 2007. Cellular-Only Substitution in the United States as Lifestyle Adoption: Implications for Telephone Survey Coverage. Public Opinion Quarterly 71 (5): 717–733.pl_PL
dc.referencesESOMAR [European Society for Opinion and Marketing Research]. 2008. Global Market Research 2008. ESOMAR Industry Report. Amsterdam.pl_PL
dc.referencesESOMAR. 2009. Guide on distinguishing market research from other data collection activities (ESOMAR World Research Codes & Guidelines) http://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codesand-guidelines/ESOMAR_Codesand-Guidelines_Maintaining-Distinctions-MRDM.pdf (dostęp: luty 2016).pl_PL
dc.referencesESOMAR. 2012. Global Market Research 2012. ESOMAR Industry Report. Amsterdam. European Commission. 2014. E-Communications and Telecom Single Market Household Survey: Special Eurobarometer 414 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_414_en.pdf (dostęp: luty 2016).pl_PL
dc.referencesEUROSTAT [European Statistical Office]. 2008. European Price Statistics. Luxemburg http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5700847/KS-70-07-038-EN.PDF/6b78bcc3-b219-4038-80d2-4180a9410678?version=1.0 (dostęp: luty 2016).pl_PL
dc.referencesEUROSTAT. 2011. Europe in figures: Eurostat yearbook 2011. Luxembourg http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5729317/KSCD-11-001-EN.PDF/2b62ee78-6f91-4341-9098-1f815ff42536?version=1.0 (dostęp: luty 2016).pl_PL
dc.referencesFazzi G., Martire F., Pitrone M.C. 2009. Hanging by a Thread: the Telephone Interviewers Tell (Their) Story. [W:] JSM Proceedings (Survey Research Methods Section). Alexandria, VA: American Statistical Association.pl_PL
dc.referencesFCC [Federal Communications Commission]. 2010. Trends in Telephone Service2010. Washington, DC https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-301823A1.pdf (dostęp: luty 2016)pl_PL
dc.referencesFowler F.J. (Jr.), Mangione T.W. 1990. Standardized Survey Interviewing. Minimizing Interviewer-Related Error. Newbury Park, CA: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesFrey J.H. 1989. Survey Research by Telephone. Newbury Park, CA: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesFuchs M. 1999. Screen Design and Question Order in a CAI Instrument Effects on Interviewers and Respondents. [W:] JSM Proceedings (Survey Research Methods Section). Alexandria, VA: American Statistical Association.pl_PL
dc.referencesFuchs M. 2000. Screen Design and Question Order in a CAI Instrument Results from a Usability Field Experiment. Survey Methodology 26 (2): 199–207.pl_PL
dc.referencesFuchs M. 2002. The Impact of Technology on Interaction in Computer-Assisted Interviews. [W:] Maynard D.W. et al. (eds.). Standardization and Tacit Knowledge: Interaction and Practice in the Survey Interview. New York, NY: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesFukuyama F. 1997. Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGabler S., Haeder S., Lehnhoff I., Mardian E. 2012. Weighting for Unequal Inclusion Probabilities and Nonresponse in Dual Frame Telephone Surveys. [W:] Haeder S. et al. (eds.). Telephone Surveys in Europe. Research and Practice. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.pl_PL
dc.referencesGaltung J. 1967. Theory and Method of Social Research. New York, NY: Columbia University Press.pl_PL
dc.referencesGaziano C. 2005. Comparative Analysis of Within-Household Respondent Selection Techniques. Public Opinion Quarterly 69 (1): 124–157.pl_PL
dc.referencesGold L.N. 2014. The 2014 AMA Gold Global Top 25 Report. Marketing News 8: 34–86 https://www.ama.org/publications/MarketingNews/Documents/The-AMA-Gold-Global-Top-25-Report.pdf (dostęp: luty 2016).pl_PL
dc.referencesGoolsby J.R. 1992. A Theory of Role Stress in Boundary Spanning Positions of Marketing Organizations. Journal of the Academy of Marketing Science 20 (2): 155–164.pl_PL
dc.referencesGórniak J., Wachnicki J. 2010. Pierwsze kroki w analizie danych. Kraków: Predictive Solutions.pl_PL
dc.referencesGostkowski Z. 1966. O założeniach i potrzebie badań nad technikami i procedurami badawczymi. [W:] Gostkowski Z. (red.). Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. I. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.pl_PL
dc.referencesGouldner A.W. 1960. The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement. American Sociological Review 25 (2): 161–178.pl_PL
dc.referencesGoyder J. 1987. The Silent Minority. Cambridge: Blackwell.pl_PL
dc.referencesGroves R.M. 1979. Actors and Questions in Telephone and Personal Interview Surveys. Public Opinion Quarterly 43 (2): 190–205.pl_PL
dc.referencesGroves R.M. 1989. Survey Errors and Survey Costs. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesGroves R.M. 2000. In Memoriam: Leslie Kish, 1910–2000. Public Opinion Quarterly 64 (4): 541–542.pl_PL
dc.referencesGroves R.M. 2011. Three Eras of Survey Research. Public Opinion Quarterly 75 (5): 861–871.pl_PL
dc.referencesGroves R.M., Cantor D., Couper M., Levin K., McGonagle K., Singer E., Van-Hoewyk J. 1997. Research Investigations in Gaining Participation from Sample Firms in the Current Employment Statistics Program. [W:] JSM Proceedings (Survey Research Methods Section). Alexandria, VA: American Statistical Association.pl_PL
dc.referencesGroves R.M., Cialdini R.B., Couper M.P. 1992. Understanding the Decision to Participate in a Survey. Public Opinion Quarterly 56 (4): 475–495.pl_PL
dc.referencesGroves R.M., Couper M.P. 1998. Nonresponse in Household Interview Survey. New York, NY: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesGroves R.M., Fowler F.J. (Jr.), Couper M.P., Lepkowski J.M., Singer E., Tourangeau R. 2009. Survey Methodology, 2nd Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesGroves R.M., Kahn R.L. 1979. Surveys by Telephone: A National Comparison with Personal Interviews. New York, NY: Academic Press.pl_PL
dc.referencesGroves R.M., Mathiowetz N.A. 1984. Computer Assisted Telephone Interviewing: Effects on Interviewers and Respondents. Public Opinion Quarterly 48 (1): 356–369.pl_PL
dc.referencesGroves R.M., McGonagle K.A. 2001. A Theory-Guided Interviewer Training Protocol Regarding Survey Participation. Journal of Official Statistics 17 (2): 249–265.pl_PL
dc.referencesGroves R.M., O’Hare B.C., Gould-Smith D., Benki J., Maher P. 2008. Telephone Interviewer Voice Characteristics and the Survey Participation Decision. [W:] Lepkowski J.M. et al. (eds.) Advances in Telephone Survey Methodology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesGrzeszkiewicz-Radulska K. 2009. Respondenci niedostępni w badaniach sondażowych (Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. XII). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesGUS [Główny Urząd Statystyczny]. 2011.pl_PL
dc.referencesBiuletyn informacyjny Centralnego Biura Spisowego, nr 48/26072011. Warszawa http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_biuletyn_informacyjny_CBS__wydanie_specjalne_48.pdf (dostęp: luty 2016).pl_PL
dc.referencesGwartney P.A. 2007. The Telephone Interviewer’s Handbook. How to Conduct Standardized Conversations. San Fransisco, CA: Jossey-Bass.pl_PL
dc.referencesGwartney P.A. 2013. Mischief versus Mistakes: Motivating Interviewers to Not Deviate. [W:] Winker P. et al. (eds.). Interviewers’ Deviations in Surveys – Impact, Reasons, Detection and Prevention. Frankfurt am Main: Peter Lang.pl_PL
dc.referencesHaan M., Ongena Y., Huiskes M. 2013. Interviewers’ Question: Rewording Not Always a Bad Thing. [W:] Winker P. et al. (eds.). Interviewers’ Deviations in Surveys – Impact, Reasons, Detection and Prevention. Frankfurt am Main: Peter Lang.pl_PL
dc.referencesHaeder M. 2012. Data Quality in Telephone Surveys via Mobile and Landline Phone. [W:] Haeder S. et al. (eds.). Telephone Surveys in Europe. Research and Practice. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. Hagan D.E., Collier Ch.M. 1983. Must Respondent Selection Procedures for Telephone Surveys Be Invasive? Public Opinion Quarterly 47 (4): 547–556.pl_PL
dc.referencesHampton K.N. 1999. Computer-Assisted Interviewing: the Design and Application of Survey Software to the Wired Suburb Project. Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Methodologie Sociologique 62: 49–68.pl_PL
dc.referencesHarkness J.A., Villar A., Edwards B. 2010. Translation, Adaptation, and Design. [W:] Harkness J.A. et al. (eds.). Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesHedlin D, Lindkvist H., Backstrom H., Erikson J. 2008. An Experiment on Perceived Survey Response Burden Among Businesses. Journal of Official Statistics 24 (2): 301–318.pl_PL
dc.referencesHeer W. de, de Leeuw E.D., van der Zouwen J. 1999. Methodological Issues in Survey Research: a Historical Review. Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Methodologie Sociologique 64: 25–48.pl_PL
dc.referencesHolbrook A.L., Green M.C., Krosnick J.A. 2003. Telephone versus Face-to-Face Interviewing of National Probability Samples with Long Questionnaires: Comparisons of Respondent Satisficing and Social Desirability Response Bias. Public Opinion Quarterly 67 (1): 79–125.pl_PL
dc.referencesHouse C.C., Nicholls II W.L. 1988. Questionnaire Design for CATI: Design Objectives and Methods. [W:] Groves R.M. et al. (eds.). Telephone Survey Methodology. New York, NY: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesHoutkoop-Steenstra H., van den Bergh H. 2000. Effects of Introductions in Large-Scale Telephone Survey Interviews. Sociological Methods & Research 28 (3): 281–300.pl_PL
dc.referencesHoutkoop-Steenstra H., van den Bergh H. 2002. Effects of Introduction in Large-Scale Telephone Survey Interviews. [W:] Maynard D.W. et al. (eds.). Standardization and Tacit Knowledge: Interaction and Practice in the Survey Interview. New York, NY: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesHox J.J., de Leeuw E.D. 1994. A comparison of nonresponse in mail, telephone, and face-to-face surveys: Applying multilevel modeling to meta-analysis. Quality & Quantity 28 (4): 329–344.pl_PL
dc.referencesHyman H.H. 1954. Interviewing in Social Research. Chicago, IL: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesIzmałkowa J. 2013. Dział zakupów rządzi [W:] Badania marketingowe. Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, Edycja XVIII. Warszawa: PTBRiO.pl_PL
dc.referencesJabłoński W. 2005. Ankieter w różnych typach badań surveyowych. Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki. Niepublikowana praca magisterska (maszynopis).pl_PL
dc.referencesJabłoński W. 2012a. Ankieterzy CATI o swoim zadowoleniu z pracy. Acta Universitatis Lodzensis. Folia Sociologica 42: 143–159.pl_PL
dc.referencesJabłoński W. 2012b. Stressful Situations in Telephone Interviews. Survey Practice 5 (4): 1–6.pl_PL
dc.referencesJabłoński W. 2012c. Sytuacje trudne w wywiadzie telefonicznym. Przegląd Socjologiczny 61 (1): 133–154.pl_PL
dc.referencesJabłoński W. 2014. Landline versus Cell Phone Surveys: Interviewers’ Experience. Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Methodologie Sociologique 123 (1): 5–19.pl_PL
dc.referencesJackle A., Roberts C., Lynn P. 2006. Telephone versus Face-to-Face Interviewing: Mode Effects on Data Quality and Likely Causes. Report on Phase II of the ESS-Gallup Mixed Mode Methodology Project. ISER Working Paper 2006-41 https://www.iser.essex.ac.uk/files/iser_working_papers/2006-41.pdf (dostęp: luty 2016).pl_PL
dc.referencesJackle A., Roberts C., Lynn P. 2010. Assessing the Effect of Data Collection Mode on Measurement. International Statistical Review 78 (1): 3–20.pl_PL
dc.referencesJesske B. 2013. Concepts and Practices in Interviewer Qualification and Monitoring. [W:] Winker P. et al. (eds.). Interviewers’ Deviations in Surveys – Impact, Reasons, Detection and Prevention. Frankfurt am Main: Peter Lang.pl_PL
dc.referencesKahn R.L., Cannell Ch.F. 1957. The Dynamics of Interviewing. New York, NY: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesKeeter S., Kennedy C., Clark A., Tompson T., Mokrzycki M. 2007. What’s Missing from National Landline RDD Surveys? The Impact of the Growing Cell-Only Population. Public Opinion Quarterly 71 (5): 772–792.pl_PL
dc.referencesKelly J., Link M.W., Petty J., Hobson K., Cagney P. 2008. Establishing a New Survey Research Call Center. [W:] Lepkowski J.M. et al. (eds.) Advances in Telephone Survey Methodology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesKennedy C. 2007. Evaluating the Effects of Screening for Telephone Service in Dual Frame RDD Surveys. Public Opinion Quarterly 71 (5): 750–771.pl_PL
dc.referencesKish L. 1949. A Procedure for Objective Respondent Selection within the Household. Journal of the American Statistical Association 44 (247): 380–387.pl_PL
dc.referencesKish L. 1965. Survey Sampling. New York, NY: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesKistelski K. 1985. Rola ankietera w wywiadzie kwestionariuszowym w socjologii. Acta Universitatis Lodzensis. Folia Sociologica 11.pl_PL
dc.referencesKormendi E. 1988. The Quality of Income Information in Telephone and Face to Face Surveys. [W:] Groves R.M. et al. (ed.). Telephone Survey Methodology. New York, NY: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesKrak J. 1976. Style przeprowadzania wywiadu. [W:] Gostkowski Z. (red.). Z metodologii i metodyki socjologicznych badań terenowych, z. 4. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesKrosnick J.A. 1991. Response Strategies for Coping with the Cognitive Demands of Attitude Measures in Surveys. Applied Cognitive Psychology 5: 213–236.pl_PL
dc.referencesKrosnick J.A. 1999. Survey Research. Annual Review of Psychology 50: 537–567.pl_PL
dc.referencesKrzewińska A. 2006. O socjologicznym wywiadzie kwestionariuszowym: psychologia poznawcza Norberta Schwarza i jej badawcze zastosowanie w warunkach polskich (Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. XI). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesKrzewińska A., Grzeszkiewicz-Radulska K. 2013. Klasyfikacja sondażowych technik otrzymywania materiałów. Przegląd Socjologiczny 62 (1): 9–31.pl_PL
dc.referencesKubiak A. 2007. Destrukcja procesu akulturacji badań sondażowych w Polsce. Przegląd Socjologiczny 56 (1): 61–77.pl_PL
dc.referencesKubiak A., Przybyłowska I., Rostocki W.A. 1998. Badania ankietowe. [W:] Encyklopedia Socjologii, t. I. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesKuehne M., Haeder M. 2012. Telephone Surveys via Landline and Mobile Phones: Mode Effects and Response Quality. [W:] Haeder S. et al. (eds.). Telephone Surveys in Europe. Research and Practice. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.pl_PL
dc.referencesKujawski M., Mirowski S., Hołdakowski W. 2008. Badania CATI. One Way Mirror 28: 4–8.pl_PL
dc.referencesKunz T., Fuchs M. 2012. Improving RDD Cell Phone Samples. Evaluation of Different Pre-call Validation Methods. Journal of Official Statistics 28 (3): 373–394.pl_PL
dc.referencesKuusela V., Callegaro M., Vehovar V. 2008. The Influence of Mobile Telephones on Telephone Surveys. [W:] Lepkowski J.M. et al. (eds.) Advances in Telephone Survey Methodology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesKuusela V., Simpanen M. 2012. Finland. [W:] Haeder S. et al. (eds.). Telephone Surveys in Europe. Research and Practice. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. Kwiatkowski M. 2005. Kapitał społeczny. [W:] Encyklopedia Socjologii, suplement. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesLandon E.L (Jr.), Banks S.K. 1977. Relative Efficiency and Bias of Plus-One Telephone Sampling. Journal of Marketing Research 14 (3): 294–299.pl_PL
dc.referencesLavrakas P.J. 1993. Telephone Survey Methods. Sampling, Selection, and Supervision, 2nd Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesLavrakas P.J., Bauman S.L., Merkle D.M. 1993. The Last-Birthday Selection Method & Within-Unit Coverage Problems. [W:] JSM Proceedings (Survey Research Methods Section). Alexandria, VA: American Statistical Association.pl_PL
dc.referencesLavrakas P.J., Shuttles Ch.D., Steeh Ch., Fienberg H. 2007. The State of Surveying Cell Phone Numbers in the United States: 2007 and Beyond. Public Opinion Quarterly 71 (5): 840–854.pl_PL
dc.referencesLavrakas P.J., Stasny E.A., Harpuder B. 2000. A Further Investigation of the Last-Birthday Respondent Selection Method and Within-Unit Coverage Error. [W:] JSM Proceedings (Survey Research Methods Section). Alexandria, VA: American Statistical Association.pl_PL
dc.referencesLeathers D.G. 2007. Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesLeeuw E.D. de, Dillman D.A., Hox J.J. 2008a. Mixed mode surveys: When and why. [W:] de Leeuw E.D. et al. (eds.). International Handbook of Survey Methodology. New York, NY: Taylor & Francis Group.pl_PL
dc.referencesLeeuw E.D. de, Hox J.J. 2004. I am Not Selling Anything: 29 Experiments in Telephone Introductions. International Journal of Public Opinion Research 16 (4): 464–473.pl_PL
dc.referencesLeeuw E.D. de, Hox J.J., Dillman D.A. 2008b. The cornerstones of survey research. [W:] de Leeuw E.D. et al. (eds.). International Handbook of Survey Methodology. New York, NY: Taylor & Francis Group.pl_PL
dc.referencesLeeuw E.D. de, van der Zouwen J. 1988. Data Quality in Telephone and Face to Face Surveys: A Comparative Meta-Analysis. [W:] Groves R.M. et al. (eds.). Telephone Survey Methodology. New York, NY: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesLeeuw E.D. de. 1992. Data Quality in Mail, Telephone and Face to Face Surveys. Vrije Universiteit Amsterdam.pl_PL
dc.referencesLeeuw E.D. de. 2005. To Mix or Not to Mix Data Collection Modes in Surveys. Journal of Official Statistics 21 (2): 233–255.pl_PL
dc.referencesLeeuw E.D. de. 2008. Choosing the method of data collection. [W:] de Leeuw E.D. et al. (eds.). International Handbook of Survey Methodology. New York, NY: Taylor & Francis Group.pl_PL
dc.referencesLeeuw E.D. de. 2012. Counting and Measuring Online: The Quality of Internet Surveys. Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Methodologie Sociologique 114: 68–78.pl_PL
dc.referencesLepkowski J.M. 1988. Telephone Sampling Methods in the United States. [W:] Groves R.M. et al. (eds.). Telephone Survey Methodology. New York, NY: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesLevinson P. 2006. Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo MUZA.pl_PL
dc.referencesLind K., Link M., Oldendick R. 2000. A Comparison of the Accuracy of the Last Birthday versus the Next Birthday Methods for Random Selection of Household Respondents. [W:] JSM Proceedings (Survey Research Methods Section). Alexandria, VA: American Statistical Association.pl_PL
dc.referencesLink M.W., Battaglia M.B., Frankel M.R., Osborn L., Mokdad A.H. 2008. A Comparison of Address-Based Sampling (ABS) Versus Random-Digit Dialing (RDD) for General Population Surveys. Public Opinion Quarterly 72 (1): 6–27.pl_PL
dc.referencesLink M.W., Fahimi M. 2008. Telephone Survey Sampling. [W:] Levy P.S., Lemeshow S. (eds.). Sampling of Populations. Methods and Applications. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesLink M.W., Mokdad A. 2005. Leaving Answering Machine Messages: Do They Increase Response Rates for RDD Surveys? International Journal of Public Opinion Research 17 (2): 239–250.pl_PL
dc.referencesLink M.W., Mokdad A.H., Kulp D., Hyon A. 2006. Has the National Do Not Call Registry Helped or Hurt State-Level Response Rates? A Time Series Analysis. Public Opinion Quarterly 70 (5): 794–809.pl_PL
dc.referencesLink M.W., Oldendick R.W. 1999. Call Screening: Is It Really a Problem for Survey Research? Public Opinion Quarterly 63 (4): 577–589.pl_PL
dc.referencesLisowski A. 1966. Z badań nad prawidłowościami w zachowaniu ankieterów społecznych. [W:] Gostkowski Z. (red.). Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. I. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.pl_PL
dc.referencesLoosveldt G. 1997. Interaction Characteristics of the Difficult-to-Interview Respondent. International Journal of Public Opinion Research 9 (4): 386–394.pl_PL
dc.referencesLutyńska K. 1997. Wpływ ankieterski w pierwszej fazie badań kwestionariuszowych. Ask. Społeczeństwo – Badania – Metody 1–2 (5–6): 53–71.pl_PL
dc.referencesLutyńska K. 1998. „Strategie” i postawy współczesnych ankieterów a reakcje i nowe obawy respondentów. Ask. Społeczeństwo – Badania – Metody 7: 17–36.pl_PL
dc.referencesLutyński J. 2000. Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesLynn P., Kaminska O. 2012. Factors Affecting Measurement Error in Mobile Phone Interviews. [W:] Haeder S. et al. (eds.). Telephone Surveys in Europe. Research and Practice. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.pl_PL
dc.referencesMalhotra N., Krosnick J.A., Thomas R.K. 2009. Optimal Design of Branching Questions to Measure Bipolar Constructs. Public Opinion Quarterly 73 (2): 304–324.pl_PL
dc.referencesMann Ch.B. 2005. Do Advance Letters Improve Preelection Forecast Accuracy? Public Opinion Quarterly 69 (4): 561–571.pl_PL
dc.referencesMarquis K.H., Cannell Ch.F. 1969. A Study of Interviewer-Respondent Interaction in the Urban Employment Survey. Ann Arbor, MI: University of Michigan.pl_PL
dc.referencesMathiebe A. 2011. How to Survive (& Thrive) in a Call Centre. [s. l.]: Alison Mathiebe.pl_PL
dc.referencesMayer T.S., O’Brien E. 2001. Interviewer Refusal Aversion Training to Increase Survey Participation. [W:] JSM Proceedings (Survey Research Methods Section). Alexandria, VA: American Statistical Association.pl_PL
dc.referencesMaynard D.W., Schaeffer N.C. 2002. Refusal Conversion and Tailoring. [W:] Maynard D.W. et al. (eds.). Standardization and Tacit Knowledge: Interaction and Practice in the Survey Interview. New York: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz Ł. 2010. Poland’s Opinion and Market Research Industry. Ask. Research & Methods 19 (1): 111–117.pl_PL
dc.referencesMeyer P. 2008. American Association for Public Opinion Research (AAPOR). [W:] Lavrakas P.J. (ed.). Encyclopedia of Survey Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesMirowski S. 2006a. Historia badań telefonicznych. One Way Mirror 24: 7–11.pl_PL
dc.referencesMirowski S. 2006b. Próby w badaniach telefonicznych. One Way Mirror 24: 19–26.pl_PL
dc.referencesMitofsky W.J. 1970. Sampling of Telephone Households. Unpublished CBS memorandum.pl_PL
dc.referencesMoore D.W. 2008. Gallup Poll. [W:] Lavrakas P.J. (ed.). Encyclopedia of Survey Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesMorreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. 2007. Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesMorton-Williams J. 1993. Interviewer Approaches. Aldershot: Dartmouth Publishing Company.pl_PL
dc.referencesNass C., Moon Y., Green N. 1997. Are Machines Gender Neutral? Gender-Stereotypic Responses to Computers With Voices. Journal of Applied Social Psychology 27 (10): 864–876.pl_PL
dc.referencesNass C., Robles E., Heenan Ch., Bienenstock H., Treinen M. 2003. Speech-Based Disclosure Systems: Effects of Modality, Gender of Prompt, and Gender of User. International Journal of Speech Technology 6: 113–121.pl_PL
dc.referencesNawojczyk M. 2010. Przewodnik po statystyce dla socjologów. Kraków: Predictive Solutions.pl_PL
dc.referencesNowak S. 1965. Metody badań socjologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesNSD [Norwegian Social Science Data Services]. 2012a. ESS-4 2008 Documentation Report. Edition 5.1. Bergen http://www.europeansocialsurvey.org/docs/round4/survey/ESS4_data_documentation_report_e05_1.pdf (dostęp: listopad 2014).pl_PL
dc.referencesNSD. 2012b. ESS-5 2010 Documentation Report. Edition 3.0. Bergen http://www.europeansocialsurvey.org/docs/round5/survey/ESS5_data_documentation_report_e03_0.pdf (dostęp: listopad 2014).pl_PL
dc.referencesNSD. 2012c. European Social Survey Round 6 Data. Data file edition 1.1 http://www.europeansocialsurvey.org /download.html?file=ESS6e01_1&y=2012 (dostęp: listopad 2014).pl_PL
dc.referencesNSD. 2013. ESS-6 2012 Documentation Report. Edition 1.2. Bergen http://www.europeansocialsurvey.org/docs/round6/survey/ESS6_data_documentation_report_e01_2.pdf (dostęp: listopad 2014).pl_PL
dc.referencesO’Rourke D., Blair J. 1983. Improving Random Respondent Selection in Telephone Surveys. Journal of Marketing Research 20 (4): 428–432.pl_PL
dc.referencesOFBOR [Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku]. 2008. Certyfikaty VII audytu PKJPA. Warszawa http://www.ofbor.pl/public/File/Wyniki_VII_edycji_audytu_PKJPA.pdf (dostęp: luty 2016).pl_PL
dc.referencesOFBOR. 2014. Polskie standardy jakości realizacji badań rynku i opinii społecznej w terenie: Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów. Warszawa http://www.ofbor.pl/public/File/Program_PKJPA_Standardy_po_WZ_13_02_2014.pdf (dostęp: luty 2016).pl_PL
dc.referencesOFBOR. 2015. Certyfikaty XIII audytu PKJPA. Warszawa http://www.ofbor.pl/images/stories/komunikaty/_Certyfikaty_PKJPA_2015_Komunikat.pdf (dostęp: luty 2016).pl_PL
dc.referencesOksenberg L., Cannell Ch.F. 1988. Effects of Interviewer Vocal Characteristics on Nonresponse. [W:] Groves R.M. et al. (eds.). Telephone Survey Methodology. New York, NY: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesOksenberg L., Coleman L., Cannell Ch.F. 1986. Interviewers’ Voices and Refusal Rates in Telephone Surveys. Public Opinion Quarterly 50 (1): 97–111.pl_PL
dc.referencesOngena Y.P., Dijkstra W. 2006. Methods of Behavior Coding of Survey Interviews. Journal of Official Statistics 22 (3): 419–451.pl_PL
dc.referencesPBS DGA. 2009. Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku. Klienci indywidualni. Sopot https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=6698 (dostęp: luty 2016).pl_PL
dc.referencesPennell B.-E., Harkness J.A., Levenstein R., Quaglia M. 2010. Challenges in Cross-National Data Collection. [W:] Harkness J.A. et al. (eds.). Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesPeytchev A., Neely B. 2013. RDD Telephone Surveys: Toward a Single-Frame Cell-Phone Design. Public Opinion Quarterly 77 (1): 283–304.pl_PL
dc.referencesPoggio T., Callegaro M. 2012. Italy. [W:] Haeder S. et al. (eds.). Telephone Surveys in Europe. Research and Practice. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.pl_PL
dc.referencesPoynter R., York S. (eds.). 2012. 10 Answers to Contemporary Market Research Questions. Amsterdam: ESOMAR.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowska I. 1978. Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych. Przegląd Socjologiczny 30: 53–68.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowska I. 1996. Proces akulturacji sondaży opinii publicznej w Polsce. Przegląd Socjologiczny 45: 125–141.pl_PL
dc.referencesPTBRiO [Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii]. 2012. Badania marketingowe. Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, Edycja XVII. Warszawa.pl_PL
dc.referencesPTBRiO. 2013. Badania marketingowe. Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, Edycja XVIII. Warszawa.pl_PL
dc.referencesPTBRiO. 2014. Badania marketingowe. Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, Edycja XIX. Warszawa.pl_PL
dc.referencesPTBRiO. 2015. Badania marketingowe. Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, Edycja XX. Warszawa.pl_PL
dc.referencesPurdon S., Campanelli P., Sturgis P. 1999. Interviewers’ Calling Strategies on Face-to-Face Interview Surveys. Journal of Official Statistics 15 (2): 199–216.pl_PL
dc.referencesPutnam R.D. 1995. Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Warszawa–Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.pl_PL
dc.referencesPutnam R.D. 2008. Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.pl_PL
dc.referencesRevilla M. 2010. Quality in Unimode and Mixed-Mode designs: A Multitrait-Multimethod Approach. Survey Research Methods 4 (3): 151–164.pl_PL
dc.referencesRizzo L., Brick J.M., Park I. 2004. A Minimally Intrusive Method for Sampling Persons in Random Digit Dial Surveys. Public Opinion Quarterly 68 (2): 267–274.pl_PL
dc.referencesRomaniuk A. 2003. Cudze chwalicie, swego nie znacie. One Way Mirror 17: 16–19.pl_PL
dc.referencesRomaniuk A. 2006. Radio bez rewolucji. One Way Mirror 23: 30.pl_PL
dc.referencesRosen S., Tesser A. 1970. On Reluctance to Communicate Undesirable Information: The MUM Effect. Sociometry 33 (3): 253–263.pl_PL
dc.referencesRoth S.B., Montaquila J., Brick J.M. 2001. Effects of Telephone Technologies and Call Screening Devices on Sampling, Weighting and Cooperation in a Random Digit Dialing (RDD) Survey. [W:] JSM Proceedings (Survey Research Methods Section). Alexandria, VA: American Statistical Association.pl_PL
dc.referencesRuyter K. de, Wetzels M., Feinberg R. 2001. Role stress in call centers: Its effects on employee performance and satisfaction. Journal of Interactive Marketing 15 (2): 23–35.pl_PL
dc.referencesSalmon Ch.T., Nichols J.S. 1983. The Next-Birthday Method of Respondent Selection. Public Opinion Quarterly 47 (2): 270–276.pl_PL
dc.referencesSaris W.E. 1991. Computer-Assisted Interviewing. Newbury Park, CA: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesSaris W.E. 1991. Computer-Assisted Interviewing. Newbury Park, CA: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesSawiński Z. 2005a. Badania CATI i wywiady przez telefon. [W:] Sztabiński P.B. et al. (red.). Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesSawiński Z. 2005b. Wywiady osobiste z komputerem przenośnym (CAPI). [W:] Sztabiński P.B. et al. (red.). Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesSawiński Z. 2007. Metody doboru prób w badaniach marketingowych. [W:] Maison D., Noga-Bogomilski A. (red.). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesScheuch E.K. 1962. Interview in der Sozialforschung. [W:] Koenig R. (Hrsg.). Handbuch der empirischen Sozialforschung. Stuttgart: Enke.pl_PL
dc.referencesSchober M.F., Conrad F.G. 1997. Does Conversational Interviewing Reduce Survey Measurement Error?. Public Opinion Quarterly 61 (4): 576–602.pl_PL
dc.referencesSchwarz N., Oyserman D., Peytcheva E. 2010. Cognition, Communication, and Culture: Implications for the Survey Response Process. [W:] Harkness J.A. et al. (eds.). Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesSeltzer R. 2005. Nonresponse in Telephone Surveys: The Reporting of Outcome Measures. [W:] JSM Proceedings (Survey Research Methods Section). Alexandria, VA: American Statistical Association.pl_PL
dc.referencesSinger E., Groves R.M., Corning A. 1999a. Differential Incentives: Beliefs About Practices, Perceptions of Equity, and Effects on Survey Participation. Public Opinion Quarterly 63 (2): 251–260.pl_PL
dc.referencesSinger E., van Hoewyk J., Gebler N., Raghunathan T., McGonagle K. 1999b. The Effect of Incentives on Response Rates in Interviewer-Mediated Surveys. Journal of Official Statistics 15 (2): 217–230.pl_PL
dc.referencesSinger E., van Hoewyk J., Maher M.P. 2000. Experiments with Incentives in Telephone Surveys. Public Opinion Quarterly 64 (2): 171–188.pl_PL
dc.referencesSnijkers G., Hox J., de Leeuw E.D. 1999. Interviewers’ Tactics for Fighting Survey Nonresponse. Journal of Official Statistics 15 (2): 185–198.pl_PL
dc.referencesStahli M.E. 2012. Switzerland. [W:] Haeder S. et al. (eds.). Telephone Surveys in Europe. Research and Practice. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.pl_PL
dc.referencesSteeh Ch. 2008. Telephone surveys. [W:] de Leeuw E.D. et al. (eds.). International Handbook of Survey Methodology. New York: Taylor & Francis Group.pl_PL
dc.referencesSteiger D.M., Conroy B. 2008. IVR: Interactive Voice Response. [W:] de Leeuw E.D. et al. (eds.). International Handbook of Survey Methodology. New York: Taylor & Francis Group.pl_PL
dc.referencesSteinkopf L., Bauer G., Best H. 2010. Nonresponse in CATI-Surveys: An Empirical Study on the Effects of Interviewers’ Vocal Characteristics. Methoden – Daten – Analysen 4 (1): 3–26.pl_PL
dc.referencesStempa A. 2008. Mowa słowa. Sztuka przekonywania przez telefon. Gliwice: Helion.pl_PL
dc.referencesSteve K.W., Burks A.T., Lavrakas P.J., Brown K.D, Hoover J.B. 2008. Monitoring Telephone Interviewer Performance. [W:] Lepkowski J.M. et al. (eds.). Advances in Telephone Survey Methodology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesStoop I. 2005. The Hunt for the Last Respondent. Nonresponse in Sample Surveys. The Hague: Social and Cultural Planning Office (SCP).pl_PL
dc.referencesStoop I., Billiet J., Koch A., Fitzgerald R. 2010. Improving Survey Response: Lessons Learned from the European Social Survey. Chichester: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesStrzeszewski M. 1996. Centrum Badania Opinii Społecznej. Ask. Społeczeństwo – Badania – Metody 1: 107–112.pl_PL
dc.referencesSuchman L., Jordan B. 1990. Interactional Troubles in Face-to-Face Survey Interviews. Journal of the American Statistical Association 85 (409): 232–241.pl_PL
dc.referencesSykes W., Collins M. 1988. Effects of Mode of Interview: Experiments in the UK. [W:] Groves R.M. et al. (eds.). Telephone Survey Methodology. New York, NY: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesSzreder M. 2010. Metody i techniki sondażowych badań opinii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.pl_PL
dc.referencesSztabiński F. 1995. Kontrola w badaniach surveyowych. Pytania i odpowiedzi. Ask. Społeczeństwo – Badania – Metody 1: 49–60.pl_PL
dc.referencesSztabiński F. 1997. Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesSztabiński F. 2005. Kontrola realizacji badania. [W:] Sztabiński P.B. et al. (red.). Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesSztabiński F. 2011. Ocena jakości danych w badaniach surveyowych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesSztabiński F., Dyjas-Pokorska A. 2005. Ankieterzy o swojej pracy. [W:] Sztabiński P.B. et al. (red.). Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesSztabiński F., Sztabiński P.B. 1997. Wartość odpowiedzi w wywiadach telefonicznych ze wspomaganiem komputerowym (CATI). Ask. Społeczeństwo – Badania – Metody 1–2 (5–6): 73–92.pl_PL
dc.referencesSztabiński F., Sztabiński P.B. 2010. What do respondents and non respondents think of incentives? The ESS experience in Poland – referat wygłoszony na 4th Conference of the European Survey Research Association (ESRA), Lozanna (Szwajcaria), 18–22/07/2012.pl_PL
dc.referencesSztabiński F., Żmijewska-Jędrzejczyk T. 2012. Mixed Mode Survey Design: problem efektu techniki. Przegląd Socjologiczny 61 (1): 31–63.pl_PL
dc.referencesSztabiński P.B. 1996. Ankieter jako źródło sugestii. Przegląd Socjologiczny 45: 219–240.pl_PL
dc.referencesSztabiński P.B. 1997. Ankieterzy i ich respondenci. Od kogo zależą wyniki badań ankietowych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesSztabiński P.B. 1999. Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym: nowa technika badawcza, czy wywiad kwestionariuszowy przez telefon? Przegląd Socjologiczny 48 (1): 133–150.pl_PL
dc.referencesSztabiński P.B. 2001. Wywiad osobisty ze wspomaganiem komputerowym (CAPI): czy rzeczywiście idealna technika? Ask. Społeczeństwo – Badania – Metody 10: 65–89.pl_PL
dc.referencesSztabiński P.B. 2005. Aranżacja wywiadu. [W:] Sztabiński P.B. et al. (red.). Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesSztabiński P.B. 2009. How Does Length of Fieldwork Period Influence Non-Response? Findings from ESS 2 in Poland. Ask. Research & Methods 18 (1): 67–95.pl_PL
dc.referencesSztabiński P.B. 2011. How to Prepare an Advance Letter? The ESS Experience in Poland. Ask. Research & Methods 20 (1): 107–148.pl_PL
dc.referencesSztabiński P.B., Dyjas-Pokorska A., Żmijewska-Jędrzejczyk T. 2008. Understanding Refusals. Ask. Research & Methods 17: 39–84.pl_PL
dc.referencesSztabiński P.B., Sztabiński F. 2012. Mixed Mode Data Collection: dopracowana procedura czy zbiór postulatów? – referat wygłoszony na konferencji „Przyszłość technik badawczych w socjologii”, Łódź, 25–26. 10.2012.pl_PL
dc.referencesSztompka P. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.pl_PL
dc.referencesTarnai J., Moore D.L. 2008. Measuring and Improving Telephone Interviewer Performance and Productivity. [W:] Lepkowski J.M. et al. (eds.) Advances in Telephone Survey Methodology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesTarnai J., Paxson M.Ch. 2005. Interviewer Judgments about the Quality of Telephone Interviews. [W:] JSM Proceedings (Survey Research Methods Section). Alexandria, VA: American Statistical Association.pl_PL
dc.referencesTesser A., Rosen S. 1972. Similarity of Objective Fate as a Determinant of the Reluctance to Transmit Unpleasant Information: The MUM Effect. Journal of Personality and Social Psychology 23 (1): 46–53.pl_PL
dc.referencesToepoel V. 2016. Doing Surveys Online. London: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesTourangeau R., Conrad F.G., Couper M.P. 2013. The Science of Web Surveys. Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesTourangeau R., Rips L.J., Rasinski K. 2000. The Psychology of Survey Response. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesTourangeau R., Steiger D.M., Wilson D. 2002. Self-Administered Questions by Telephone: Evaluating Interactive Voice Response. Public Opinion Quarterly 66 (2): 265–278.pl_PL
dc.referencesTraugott M.W., Groves R.M., Lepkowski J.M. 1987. Using Dual Frame Designs to Reduce Nonresponse in Telephone Surveys. Public Opinion Quarterly 51 (4): 522–539.pl_PL
dc.referencesTrobia A. 2008. Cronbach’s Alpha. [W:] Lavrakas P.J. (ed.). Encyclopedia of Survey Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesTroldahl V.C., Carter R.E. 1964. Random Selection of Respondents within Households in Phone Surveys. Journal of Marketing Research 1 (2): 71.pl_PL
dc.referencesTucker C., Lepkowski J.M. 2008. Telephone Survey Methods: Adapting to Change. [W:] Lepkowski J.M. et al. (eds.) Advances in Telephone Survey Methodology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesUKE [Urząd Komunikacji Elektronicznej]. 2010. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 roku. Warszawa http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=7222 (dostęp: luty 2016).pl_PL
dc.referencesUKE. 2013. Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009–2012. Warszawa http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=12340 (dostęp: luty 2016).pl_PL
dc.referencesVaart W. van der, Ongena Y., Hoogendoorn A., Dijkstra W. 2006. Do Interviewers’ Voice Characteristics Influence Cooperation Rates in Telephone Surveys? International Journal of Public Opinion Research 18 (4): 488–499.pl_PL
dc.referencesViterna J.S., Maynard D.W. 2002. How Uniform Is Standardization? Variation Within and Across Survey Research Centers Regarding Protocols for Interviewing. [W:] Maynard D.W. et al. (eds.). Standardization and Tacit Knowledge: Interaction and Practice in the Survey Interview. New York, NY: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesWagner M., Watson D.G. 2010. Experimental and theoretical advances in prosody: A review. Language and Cognitive Processes 25 (7–9): 905–945.pl_PL
dc.referencesWaksberg J. 1978. Sampling Methods for Random Digit Dialing. Journal of the American Statistical Association 73 (361): 40–46.pl_PL
dc.referencesWeeks M.F. 1992. Computer-Assisted Survey Information Collection: A Review of CASIC Methods and Their Implications for Survey Operations. Journal of Official Statistics 8 (4): 445–465.pl_PL
dc.referencesWeiss D.J., Dawis R.V., England G.W., Lofquist L.H. 1967. Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire (Minnesota Studies on Vocational Rehabilitation: XXII). Minneapolis, MN: University of Minnesota Press http://www.psych.umn.edu/psylabs/vpr/pdf_files/Monograph%20XXII%20%20Manual%20for%20the%20MN%20Satisfaction%20Questionnaire.pdf (dostęp: listopad 2014).pl_PL
dc.referencesYe C., Fulton J., Tourangeau R. 2011. More Positive or More Extreme? A Meta-Analysis of Mode Differences in Response Choice. Public Opinion Quarterly 75 (2): 349–365.pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/public_opinion –Eurobarometerpl_PL
dc.referenceshttp://epp.eurostat.ec.europa.eu – Eurostatpl_PL
dc.referenceshttp://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultopisy/10/1/1/oecd.pdf – Klasyfikacja Dziedzin Nauki i Techniki OECDpl_PL
dc.referenceshttp://pgss.iss.uw.edu.pl – Polski Generalny Sondaż Społecznypl_PL
dc.referenceshttp://www.badaniaradiowe.pl – Komitet Badań Radiowychpl_PL
dc.referenceshttp://www.blaise.com – Blaisepl_PL
dc.referenceshttp://www.bsa-29.natcen.ac.uk – British Social Attitudes Surveypl_PL
dc.referenceshttp://www.cadas.pl – CADAS Softwarepl_PL
dc.referenceshttp://www.cdc.gov – Centers for Disease Control and Preventionpl_PL
dc.referenceshttp://www.diagnoza.com – Diagnoza Społecznapl_PL
dc.referenceshttp://www.europeansocialsurvey.org – European Social Survey (Europejski Sondaż Społeczny)pl_PL
dc.referenceshttp://www.europeanvaluesstudy.eu – European Values Studypl_PL
dc.referenceshttp://www.gesis.org/allbus – Die Allgemeine Bevoelkerungsumfrage der Sozialwissenschaftenpl_PL
dc.referenceshttp://www.issp.org – International Social Survey Programmepl_PL
dc.referenceshttp://www.nbp.pl – Narodowy Bank Polskipl_PL
dc.referenceshttp://www.niposoftware.com – NIPO Softwarepl_PL
dc.referenceshttp://www.uke.gov.pl – Urząd Komunikacji Elektronicznejpl_PL
dc.referenceshttp://www.websm.org/dbarchive/18/Online Survey Software – Web Survey Methodology (online survey software)pl_PL
dc.referenceshttp://www.worldvaluessurvey.org – World Values Surveypl_PL
dc.referenceshttps //www.donotcall.gov – National Do Not Call Registrypl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-050-4
dc.disciplinenauki o komunikacji społecznej i mediachpl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe