Show simple item record

dc.contributor.authorDuraj, Natasza
dc.date.accessioned2022-07-06T10:51:20Z
dc.date.available2022-07-06T10:51:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationDuraj N., Rozwój gospodarczy i społeczny Syberii. Historia i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-837-5pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42429
dc.descriptionZasadniczym celem monografii jest przedstawienie problematyki, dotyczącej rozwoju gospodarczego i społecznego Syberii. Praca składa się z pięciu rozdziałów, w których zaprezentowano historię gospodarek poszczególnych syberyjskich jednostek administracyjnych oraz ukazano obecną sytuację w każdej z nich.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectSyberiapl_PL
dc.subjectRosjapl_PL
dc.subjectrozwój gospodarczypl_PL
dc.subjectrozwój społecznypl_PL
dc.subjectrozwój Rosjipl_PL
dc.titleRozwój gospodarczy i społeczny Syberii. Historia i współczesnośćpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Natasza Duraj, Łódź 2022; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022pl_PL
dc.page.number216pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-837-5
dc.references100-lecie pierwszego rezerwatu nad Bajkałem, „Acta Geographica Silesiana” 2017, nr 11/2 (26).pl_PL
dc.referencesAnajban Z., Etnospołeczna sytuacja w regionach Południowej Syberii (Republika Ałtaju, Republika Tuwy, Republika Chakasji), „Sensus Historiae” 2011, t. III.pl_PL
dc.referencesAzatjan A.A., Biełow M.I., Gwozdiecki N.A., Kamanin L.G., Murzajew E.M., Jugaj R.L., Historia poznania radzieckiej Azji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesBanach M., Problemy transformacji brzegów jeziora Chubsuguł, [w:] Z. Babiński (red.), Mongolia 96. Niektóre zagadnienia badawcze ekspedycji. Raport, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesBarański N., Geografia gospodarcza ZSRR, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1953.pl_PL
dc.referencesBazylow L., Historia Rosji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesBazylow L., Syberia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesBernatek A., Rola sufozji w rozwoju rzeźby – stan i perspektywy badań, „Przegląd Geograficzny” 2014, t. 86, z. 1.pl_PL
dc.referencesBieliszczuk B., Północna Droga Morska: znaczenie gospodarcze i polityczne dla Rosji, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2018, nr 139 (1712), https://pism.pl (dostęp: 1.10.2021).pl_PL
dc.referencesBoronoeva D., Etniczna samoidentyfikacja Buriatów w kontekście cywilizacyjnym, „Sensus Historiae” 2011, t. III.pl_PL
dc.referencesBrzęk G., Udział Polaków w badaniach przyrody Syberii, a zwłaszcza Bajkału, „Analecta” 1999, nr 8/1 (15).pl_PL
dc.referencesCiechowska H., Fronczak A., Karasewicz M., Mocek K., Zawadzki M., Grad M., Naturalne eksplozje w atmosferze ziemskiej i ich rejestracje w stacjach sejsmologicznych, „Przegląd Geofizyczny” 2020, R. LXV, z. 1–2.pl_PL
dc.referencesCzukowski M., O wielkim żeglarzu, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1951.pl_PL
dc.referencesDanilewicz M., Kolej Gazpromu na Półwyspie Jamalskim, „Technika Transportu Szynowego” 2013, nr 4.pl_PL
dc.referencesDerlicki J., Jukagirzy. Psi ludzie, [w:] J. Derlicki, W. Lipiński (red.), Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesDiakow W.A., Udział Polaków w badaniach i zagospodarowaniu Syberii, „Przegląd Historyczny” 1974, nr 65 (4).pl_PL
dc.referencesDmochowski T., Zmiany demograficzne na rosyjskiej Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 1989–2010, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2013, nr 3.pl_PL
dc.referencesDrabiński M., Piotr Kropotkin i ewolucje źródła moralności, „Etyka” 2019, nr 2 (58).pl_PL
dc.referencesDyakowski B., Badacz Dalekiej Północy (Benedykt Dybowski), Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań–Warszawa–Wilno–Lublin 1931.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl (dostęp: 5.10.2021).pl_PL
dc.referencesFiodorow A.S., Z historii metalurgii na Uralu, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1977, nr 22 (4).pl_PL
dc.referencesFiodorow A.S., Płotkin S.J., Rozwój przyrodoznawstwa w ZSRR, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1967, nr 12 (4).pl_PL
dc.referencesGafurow B., Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesGawryś I., Identyfikacja strategii finansowania przedsiębiorstwa, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2012, nr XIII (18).pl_PL
dc.referencesGłuchowska-Wójcicka M., Bezpieczeństwo środowiska obszarów arktycznych, „TEKA of Political Science and International Relations” 2017, vol. 12, no. 2.pl_PL
dc.referencesGmerek T., Szkoły koczownicze dla mniejszości tubylczych w północnych obszarach Rosji. Rys historyczny i współczesne problemy, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 28.pl_PL
dc.referencesGołąbek B., Lew Gumilow i Aleksandr Dugin. O dwóch obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesGórny G., Nowe kulty i sekty w świecie postsowieckim, „Teologia Polityczna” 2004–2005, nr 2.pl_PL
dc.referencesGrabowska A., Dylematy energetyczne Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.pl_PL
dc.referencesGrigorowicz M.B., Osiągnięcia geologii radzieckiej w tworzeniu bazy surowcowej dla przemysłu niemetalicznych surowców mineralnych, „Geological Quarterly” 1967, vol. 11, no. 4.pl_PL
dc.referencesGumilow L., Dzieje dawnych Turków, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesHalicki W., Syberia Zachodnia. Środowisko naturalne, jego tajemnice, bogactwo, różnorodność, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesHuber M., Lata L., Hałas S., Wstępna charakterystyka petrograficzna kompleksu krystalicznego z kalcyfirami z doliny Sludianki (Bajkał, Rosja), „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego” 2014, nr 458.pl_PL
dc.referencesJaguś A., Khak V., Rzętała M.A., Rzętała M., Skład chemiczny osadów dennych Zbiornika Irkuckiego, „Proceedins of ECOpole” 2012, vol. 6, no.1.pl_PL
dc.referencesJahn A., Zjawiska krioturbacyjne współczesnej i plejstoceńskiej strefy peryglacjalnej, „Acta Geologica Polonica” 1951, t. 2, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesJakubiak K., Słów kilka o systemie obronnym królestwa Urartu, „Światowit” 1999, nr 1 (42).pl_PL
dc.referencesJankowska A., Anders B., Mastynia B., Charakterystyka techniczna drewna limby syberyjskiej (Pinus sibirica Du Tour.), „Sylwan” 2017, nr 161 (9).pl_PL
dc.referencesJankowska A., Anders B., Wójcik A., Charakterystyka techniczna drewna modrzewia dahurskiego (Larix gmellini (Rupr.) Kuzen.), „Sylwan” 2019, nr 163 (1).pl_PL
dc.referencesJaros J., Zarys dziejów górnictwa węglowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 1975.pl_PL
dc.referencesJary Z., Kasprzak M., Korabiewski B., Owczarek P., Jancewicz K., Schutty B., Współczesne procesy morfogenetyczne w górnej części zlewni Buchtarmy (Wysoki Ałtaj, Kazachstan), „Landform Analysis” 2012, vol. 20.pl_PL
dc.referencesJewstropjewa O.W., Szczypek T., Alioszina I.N., Turystyka nad Bajkałem – ogólna charakterystyka destynacji, „Acta Geographica Silesiana” 2016, t. 24.pl_PL
dc.referencesKaczyńska E., Syberia: największe więzienie świata (1815–1914), Warszawska Oficyna Wydawnicza „Gryf ”, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesKadietowa A.W., Kozyriewa E.A., Pełka-Gościniak J., Rybczenko A.A., Szczypek T., Rozwój Irkucka a efekty antropopresji, „Acta Geographica Silesiana” 2011, t. 10.pl_PL
dc.referencesKidybiński A., Zagrożenia tąpaniami w górnictwie światowym – rozpoznawania i zapobieganie, „Górnictwo i Środowisko” 2003, nr 1.pl_PL
dc.referencesKita J., Marciniak W., Losy Polaków na wschodzie od epoki zaborów, przez tragiczny wiek dwudziesty do trudnej współczesności, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku” 2017, t. XVII.pl_PL
dc.referencesKomar I.W. (red.), Ural, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesKomenda A., Gazprom rozpoczął prace poszukiwawcze dla gazociągu „Siły Syberii 2”, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, https://rosjoznawstwo.uj.edu.pl (dostęp: 30.10.2021).pl_PL
dc.referencesKondracka K., Polskie badania w Jakucji na przełomie XIX i XX wieku, [w:] S. Leończyk (red.), Polacy na Syberii od XIX do XXI wieku, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesKonończuk W., Najlepszy sojusznik Rosji. Kondycja i perspektywy rosyjskiego sektora naftowego, „Prace Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia”, kwiecień 2012, nr 39.pl_PL
dc.referencesKopański Z., Podbój Chanatu Syberyjskiego przez Rosję w końcu XVI wieku, „Słupskie Studia Historyczne” 1999, nr 7.pl_PL
dc.referencesKornowski A., Zróżnicowanie zmiennych makroekonomicznych oraz rozwoju regionów części azjatyckiej Federacji Rosyjskiej, „Humanities and Social Sciences” 2015, vol. XX.pl_PL
dc.referencesKosina R., Impaktyty struktury Popigaj, Syberia, „Acta Societatis Metheoriticae Polonorium” 2015, t. 6.pl_PL
dc.referencesKotzebue O., Podróże naokoło świata, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKowalska E., W poszukiwaniu interpretacji rzeczywistości zsyłkowej lat 1940–1941, „Niepodległość i Pamięć” 1998, nr 5/2 ( 11).pl_PL
dc.referencesKowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a rosyjska i europejska tradycja konstytucyjna, Iuris, Warszawa–Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesKozakiewicz P., Szczesna M., Modrzew syberyjski [(Larix sibirica) Ledeb.] – drewno z północnej Azji, „Przemysł Drzewny” 2012, t. 63, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesKozubel M.B., Działalność Nadzwyczajnej Komisji Śledczej ds. Antysemickich Pogromów na Terytorium Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1919 roku, „Kwartalnik Historyczny” 2020, r. CXXVII, nr 4.pl_PL
dc.referencesKozyriewa E.A., Szczypek T., Trzcinskij J.B., Wika S., Główne problemy geoekologiczne północno-zachodniego wybrzeża Bajkału na tle warunków naturalnych (na przykładzie okolic Siewierobajkalska), „Acta Geographica Silesiana” 2008, nr 3.pl_PL
dc.referencesKropotkin P., Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, Oficyna Wydawnicza Trojka, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesKruczkowski T., Polityka polska Katarzyny II w ocenie Wasyla Kluczewskiego, [w:] A. Giza (red.), Rosja – Polska – Bałkany w XVIII–XX wieku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.pl_PL
dc.referencesKubiak K., Czarny R., Historyczny wymiar rosyjskiej obecności w Arktyce. Przykład „Ziemi Sannikowa”, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2015, t. 9, nr 2.pl_PL
dc.referencesKuczyński A., Pierwsza polska relacja o ludach Syberii, „Etnografia Polska” 1968, t. 12.pl_PL
dc.referencesKuczyński A., Polskie przenikanie Kazachstanu na przestrzeni wieków od zesłań do wkładu cywilizacyjnego i gospodarczego w rozwój tego kraju, „Niepodległość i Pamięć” 1998, nr 5/2 (11).pl_PL
dc.referencesKuzniecow W.I., Rozwój nauki i techniki w ZSRR. 1917–1977, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1977, nr 22 (4).pl_PL
dc.referencesLenin W.I., Dzieła, t. 26, Książka i Wiedza, Warszawa 1953.pl_PL
dc.referencesLeończyk S., Dobrowolne osadnictwo Polaków na Syberii na przełomie XIX-XX wieków. Włościanie, robotnicy, kolejarze, inteligencja, [w:] S. Leończyk (red.), Polacy na Syberii od XIX do XXI wieku, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesLeśny P., Rosja poza granicami…, „Postępy Techniki Jądrowej” 2020, t. 63, z. 1.pl_PL
dc.referencesLewicka E., Kobalt – wyjątkowy metal wielu zastosowań, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi” 2007, t. 23, z. 2.pl_PL
dc.referencesLipińska E., Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesLipiński W., Idea jakuckiej religii i obchody święta Ysyach w Republice Sacha, „Lud” 2020, t. 104.pl_PL
dc.referencesLipiński W., Rdzenne ludy Jakucji. Myśliwi i profesorowie, [w:] J. Derlicki, W. Lipiński (red.), Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesLipiński W., Wybory religijne i dyskusje o tożsamości w Republice Sacha, „Etnografia Polska” 2019, t. LXIII, z. 1–2.pl_PL
dc.referencesŁapot W., Gemmologia szczegółowa: vademecum, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.pl_PL
dc.referencesŁurie A., Admirał S. Makarow, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1952.pl_PL
dc.referencesMakowski A., Perspektywy i problemy wykorzystania Północnej Drogi Morskiej w żegludze międzynarodowej, „Prawo Morskie” 2012, t. XXVIII.pl_PL
dc.referencesMaksymowicz A., Nauka i diamentowy biznes, „Przegląd Geologiczny” 2019, t. 67, nr 10.pl_PL
dc.referencesMaksymowicz A., Sezon na pallad, „Przegląd Geologiczny” 2020, t. 68, nr 2.pl_PL
dc.referencesMakuch G., Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego, „Przegląd Geologiczny” 2019, t. 67, nr 10.pl_PL
dc.referencesMapa tras Kolei Transsyberyjskiej, http://www.transsib.com.pl/mapa.html (dostęp: 1.09.2021).pl_PL
dc.referencesMapy świata i kontynentów, https://www.worldmap.pl/rosja (dostęp: 1.09.2021).pl_PL
dc.referencesMarsz A.A., Pastusiak T., Styszyńska A., Zmiany powierzchni lodów morskich na morzach eurazjatyckiej Arktyki i ich potencjalny wpływ na nawigację na Północnej Drodze Morskiej w drugiej dekadzie XXI wieku, „Problemy Klimatologii Polarnej” 2014, nr 24.pl_PL
dc.referencesMarsz A.A., Styszyńska A., Zblewski S., Rozmiary i przebieg współczesnego ocieplenia Arktyki w rejonie mórz Barentsa i Karskiego, „Problemy Klimatologii Polarnej” 2008, nr 18.pl_PL
dc.referencesMaryański A., Mróz G., Szot Z., Troc M., Geografia gospodarcza Rosji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesMasiarz W., Początki miast na Syberii XVI–XVII wieku, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica III” 2004, Folia 21.pl_PL
dc.referencesMatchanowa N.P., Polsko-syberyjskie kontakty Piotra A. Kropotkina w latach 60. XIX wieku, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2008, nr 12.pl_PL
dc.referencesMazuś M., Koncepcje ideologiczne „Moskwa – III Rzym” oraz „Kijów – II Jerozolima” w ujęciu porównawczym, „Slavia Orientalis” 2015, t. LXIV, nr 3.pl_PL
dc.referencesMencel M.T., Ekspansja mongolska w Azji Wschodniej po śmierci Czyngis-chana. Uwarunkowania i konsekwencje, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2016, t. XIII.pl_PL
dc.referencesMicińska-Bojarek M., Umowy międzynarodowe Federacji Rosyjskiej w dziedzinie ochrony środowiska. Przegląd, „Studia Iuridica Toruniensia” 2016, t. XIX.pl_PL
dc.referencesMielicka-Pawłowska H., Ethnos jako podstawa tożsamości kulturowej, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2018, nr 24.pl_PL
dc.referencesMik C., Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego, t. II, Regionalne organizacje integracji państw z perspektywy analitycznej prawa międzynarodowego, C.H. Beck, Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesMilewska-Młynik A., Polacy w Omsku, „Niepodległość i Pamięć” 1998, nr 5/2 (11).pl_PL
dc.referencesMizerski W., Geologia kontynentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.pl_PL
dc.referencesMizerski W., Sabath K., Aurum znaczy złoto, „Przegląd Geologiczny” 2005, t. 53, nr 5.pl_PL
dc.referencesMocior E., Franczek P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, t. 2.pl_PL
dc.referencesMorawiecki J., Syberyjska sekta wissarionowców jako fenomen społeczno-religijny, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMotoryn R., Wykorzystanie produktu regionalnego brutto w międzyregionalnej analizie rozwoju gospodarczego (na przykładzie Ukrainy), „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” 2018, t. XIX (2).pl_PL
dc.referencesMusierowicz A., Gleby słone, „Soil Science Annual” 1952.pl_PL
dc.referencesMuszyński Z., Indywidualizm w ujmowaniu języka i kultury jako konsekwencja kognitywizmu, „Etnolingwistyka” 1997/1998, nr 9/10.pl_PL
dc.referencesNawrotek J., Kompleks wojskowo-przemysłowy Federacji Rosyjskiej, „Problemy Techniki Uzbrojenia” 2020, z. 153, nr 1.pl_PL
dc.referencesNowakowski S., Wielka Geografia Powszechna, z. V, Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa 1934.pl_PL
dc.referencesNowakowski S., Zdobywanie Syberji, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1926.pl_PL
dc.referencesNowicka E., Zhanaev A., Po obu stronach Ononu. Buriaci na pograniczu rosyjsko-mongolskim, Collegium Civitas Press, Warszawa 2020.pl_PL
dc.referencesNowicka I., Pisowicz A., Talacha J., Tulisow J., Zagórski B.R., Zych M., Nazewnictwo geograficzne świata, z. 5, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesOlech M., Dubiel E., Szata roślinna jako składnik ekosystemów lądowych Arktyki, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 1998, t. 47, nr 4.pl_PL
dc.referencesPaństwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, https://pgi.gov.pl (dostęp: 14.04.2022).pl_PL
dc.referencesPastusiak T., Zmienność sezonu „bezlodowego” na Północnej Drodze Morskiej, „Problemy Klimatologii Polarnej” 2014, nr 24.pl_PL
dc.referencesPastusiak T., Styszyńska A., Intensywny dryf lodu w rejonie Wyspy Wrangla, zjawiska z nim związane i konsekwencje dla bezpieczeństwa żeglugi, „Problemy Klimatologii Polarnej” 2013, nr 23.pl_PL
dc.referencesPlatforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki, https://zpe.gov.pl (dostęp: 1.08.2021).pl_PL
dc.referencesPołeć W., O procesach zmian w kulturach rdzennych ludów syberyjskich po upadku Związku Radzieckiego. Przypadek kultury buriackiej, „Rocznik Lubuski” 2020, t. 46, cz. 2.pl_PL
dc.referencesPotulski J., Michaił Sperański i Nikołaj Karamzin – dwie wizje rozwoju państwowości rosyjskiej za rządów Aleksandra I, „Scripta Historica” 2018, nr 24.pl_PL
dc.referencesPotulski J., System partyjny Rosji. Tradycja i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.pl_PL
dc.referencesPulina M., Zjawiska krasowe we wschodniej Syberii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesRacki G., Aleksander Czekanowski – odkrywca trapów syberyjskich, „Przegląd Geologiczny” 2013, t. 67, nr 10.pl_PL
dc.referencesRajchel J., Marmur Sliudianka z obwodu Irkuckiego (Rosja), „Przegląd Geologiczny” 2002, t. 50, nr 12.pl_PL
dc.referencesRezun D.J., Kamienieckij I.P., Polacy na Syberii w XVII wieku. Ludzie służni w Kuźnieckim ostrogu, „Przegląd Historyczny” 1987, t. 78, nr 3.pl_PL
dc.referencesRostworowski E., Wiedeńskie sperandy Poniatowskich i pierwszy rozbiór Polski, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1983, t. 38, nr 4.pl_PL
dc.referencesRóżkow I.S., Borodajewska M.B., Rozwój surowcowej bazy rud w ZSRR, „Geological Quarterly” 1967, vol. 11, no. 4.pl_PL
dc.referencesRybakow B., Pierwsze wieki historii Rusi, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesRychłowski B., Regionalne podziały ekonomiczne w Związku Radzieckim, „Przegląd Geograficzny” 1961, t. XXXIII, z. 2.pl_PL
dc.referencesSala S., Zinko I., Wybrane problemy zanieczyszczeń powietrza, „Rocznik Świętokrzyski” 2010, Seria B – „Nauki Przyrodnicze”, nr 31.pl_PL
dc.referencesSalwicka K., Płetwonogie Antarktyki – polski wkład w poznanie ich ekologii, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 1998, t. 47, nr 4.pl_PL
dc.referencesSałaciński R., Złoża jako synergiczny efekt procesów geologicznych, „Przegląd Geologiczny” 2002, t. 50, nr 9.pl_PL
dc.referencesSidor J., Wpływ wybranych parametrów kruszarki wibracyjnej na proces kruszenia kwarcytu i diabazu, „Górnictwo Odkrywkowe” 2012, nr 5–6.pl_PL
dc.referencesSiemienow J.W., Miejsce prac katorżniczych polskich zesłańców politycznych w latach 60. XIX wieku na terenie Zabajkala, [w:] S. Leończyk (red.), Polacy na Syberii od XIX do XXI wieku, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesSieradzan P.J., Wyspy Aleuckie i Komandorskie w kontekście rywalizacji wielkich mocarstw o hegemonię na Północnym Pacyfiku, „Nowa Polityka Wschodnia” 2013, nr 2 (5).pl_PL
dc.referencesSkubała P., Wieczna zmarzlina i jej wpływ na zmiany klimatu, „Aura” 2020, nr 4.pl_PL
dc.referencesSmaga J., Narodziny i upadek imperium, Wydawnictwo Znak, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesSmyrski Ł., Ajdyn znaczy księżyc. Narody południowej Syberii, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSołżenicyn A., Archipelag GUŁag. Próba dochodzenia literackiego, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesSowa G., Próba ustalenia programów identyfikacji wytopów dla sterowania procesem martenowskim, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 1969, nr 244.pl_PL
dc.referencesStala-Szlugaj K., Nowe inwestycje w rosyjskim górnictwie węgla kamiennego, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi” 2013, t. 29, z. 3.pl_PL
dc.referencesStala-Szlugaj K., Grudziński Z., Rosja na międzynarodowym rynku węgla energetycznego a eksport do Polski, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” 2019, nr 108.pl_PL
dc.referencesStyszyńska A., Marsz A.A., Zmiany zlodzenia Morza Karskiego w latach 1979–2015. Podejście systemowe, „Problemy Klimatologii Polarnej” 2016, nr 26.pl_PL
dc.referencesSukiennicki W., Ustrój radziecki a konstytucja stalinowska, „RPEiS” 1937, z. 2.pl_PL
dc.referencesSusłow S.P., Geografia fizyczna azjatyckiej części ZSRR, Warszawa 1961.pl_PL
dc.referencesSzczypek T., Imietchienow A.B., Snytko W.A., Wika S., Wydmy krawędziowe na obszarze Przybajkala, „Geographia. Studia et Dissertationes” 2011, t. 33.pl_PL
dc.referencesSzerstowa L.I., Stosunki rosyjskie z rdzenną ludnością Syberii pod koniec XV i na początku XX wieku: argumenty na poparcie „Koncepcji Euroazjatyckiej”, „Rocznik Antropologii Historii” 2019, nr 12.pl_PL
dc.referencesSzmyt Z., Państwo i granice etniczne w południowo-wschodniej Syberii, „Porównania” 2018, nr 1 (22).pl_PL
dc.referencesSzot Z., Przymusowe migracje wewnętrzne w Rosji, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 1998, z. 198.pl_PL
dc.referencesSzul R., Regionalizm w Europie. Czynniki i ewolucja, „Mazowsze. Studia Regionalne” 2013, nr 12.pl_PL
dc.referencesSzyszlak T., Czynnik religijny w konfliktach etnicznych na przykładzie konfliktu rosyjsko-tuwińskiego, „Wschodnioznawstwo” 2012, nr 6.pl_PL
dc.referencesŚwidzińska L., Jak powstał Bajkał?, „Wszechświat” 1968, z. 5.pl_PL
dc.referencesTargański T., Tajemnice jedwabiu, [w:] Dzieje na Jedwabnym Szlaku. Chiny – Azja Środkowa – Europa, „Polityka – pomocnik historyczny” 2021, nr 2.pl_PL
dc.referencesTrepińska J., Górskie klimaty, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesTrębacz H., Michno P., Występowanie platynowców w środowisku i ich zastosowanie, „Structure and Environment” 2017, vol. 9, no. 4.pl_PL
dc.referencesTrusewicz I., Siła Syberii pokazała moc, https://energia.rp.pl (dostęp: 30.10.2021).pl_PL
dc.referencesTulisow J., Ludy starożytnej Syberii, New Media Concept, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesTyszkowski S., Kaczmarek H., Słowiński M., Kozyreva E., Brykała D., Rybčenko A., Babičeva V.A., Ruchy masowe na obszarze wieloletniej zmarzliny wyspowej w dobie zmian klimatu (Olchon, wschodnia Syberia), „Przegląd Geograficzny” 2015, t. 87, z. 3.pl_PL
dc.referencesUzarowicz Ł., Łyp M., Wałach P., Wrońska-Wałach D., Płoskonka D., Stachnik Ł., Bregin M., Bajor K., Na Uralu Polarnym, [w:] Z. Górka, J. Węcław-Michniewska (red.), Badania i podróże krakowskich geografów, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesWika S., Szczypek T., Kozyriewa E.A., Zmiany roślinności psammostepów na wyspie Olchon (Bajkał), „Geographia. Studia et Dissertationes” 2011, t. 33.pl_PL
dc.referencesWites T., Być sobą na Syberii. Czy Syberia jest przeludniona?, [w:] H. Mamzer (red.), W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesZagórski J., Przygotowania do budowy gazociągu Siła Syberii 2, „Wiadomości Naftowe i Gazownicze” 2020, nr 4 (258).pl_PL
dc.referencesZajączkowski W., Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, Wydawnictwo MG, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesZblewski S., Marsz A.A., Zmiany temperatury powierzchni Morza Czukockiego (1982–2008), „Problemy Klimatologii Polarnej” 2009, nr 19.pl_PL
dc.referencesZieliński S., Surowce mineralne, „Chemik” 2014, nr 5, t. 68.pl_PL
dc.referencesZienkiewicz L., Morza ZSRR – ich fauna i flora, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesZwiązek Radziecki. Geografia, historia, ustrój, Książka i Wiedza, Warszawa 1955.pl_PL
dc.referencesZwiązek Radziecki. Przyroda. Człowiek. Gospodarka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesŻurek S., Nizina Zachodniosyberyjska – fenomen zatrofień naszej planety, „Acta Geographica Lodziensia” 2012, nr 100.pl_PL
dc.referenceshttps://www.sukhoi.org/company/struktura-kholdinga (dostęp: 9.11.2021).pl_PL
dc.referencesАдров Н.М., Матишов Г.Г., Новый взгляд на природу Атлантико-Арктического гляциала и перигляциала, „Доклады академии наук” 2006, т. 411, № 6.pl_PL
dc.referencesАкулов Н.И., Среднепалеозойская тектоно-магматическя активизация на Сибирской платформе, „Литосфера” 2003, № 2.pl_PL
dc.referencesАлексеев А.Н., К вопросу о происхождении якутского народа, Издательство ЯГУ, Якутск 1994.pl_PL
dc.referencesАндреев А.П., Горы Якутии, Бичик, Якутск 2016.pl_PL
dc.referencesАндрусенко Н.И., Минералогия и генезис исландского шпата Сибирской платформы, Недра, Москва 1971.pl_PL
dc.referencesАникин A.E., Этимологический словарь русских диалектов Сибири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков, Москва–Новосибирск 2000.pl_PL
dc.referencesАнтонов П.С., Геологическое строение типовых плутонов позднекаледонской гранитовой формации Западного Саяна, [w:] Ю.А. Кузнецов (red.), Гранитоидные комплексы Сибири, Наука, Новосибирск 1979.pl_PL
dc.referencesАнтонов П.С., Основные закономерности развития магматизма Западного Саяна, СНИИГГиМС, Новосибирск 1971.pl_PL
dc.referencesАпрелков C.E., Декина Г.И., Попруженко C.B., Особенности геологического строения Корякского нагорья и бассейна р. Пенжины, „Тихоокеанская геология” 1997, т. 16, № 2.pl_PL
dc.referencesАракчаа Л.К., Курбатская C.C., Экология рек и озер Тувы, Тувинский государственный университет, Кызыл 1998.pl_PL
dc.referencesАрсеньев К.И., Начертание статистики Российского государства. Ч. 1. О состоянии народа, Типография Императорского воспитательного дома, СПб. 1818.pl_PL
dc.referencesАрсеньев К.И., Статистические очерки России, Типография Императорской Академии Наук, СПб. 1848.pl_PL
dc.referencesБаринов A.O., Золотые тайны Забайкалья, Поиск, Читa 1999.pl_PL
dc.referencesБахтин А.Г., Образование Казанского и Касимовского ханств, Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 2008.pl_PL
dc.referencesБахтин Н.П., Река Енисей, Гидрометеоиздат, Ленинград 1961.pl_PL
dc.referencesБеличенко В.Г., Бутов Ю.П., Добрецов Н.Л., Геология и метаморфизм Восточного Саяна, Наука, Новосибирск 1988.pl_PL
dc.referencesБернштам А.Н., Заметки по этногенезу Северной Азии, „Советская этнография” 1947.pl_PL
dc.referencesБойцов B.E., Пилипенко Г.Н., Золото и уран в мезозойских гидротермальных месторождениях центрального алдана (Россия), „Геология рудных месторождений” 1998, т. 40, № 4.pl_PL
dc.referencesБойцов B.E., Пилипенко Г.Н., Металлогеническое районирование Центрально- Алданского рудного района республики Саха (Якутия), „Известия вузов. Геология и разведка” 2010, № 5.pl_PL
dc.referencesБольшиянов Д.Ю., Макеев B.M., Архипелаг Северная Земля (оледенение, история развития природной среды), Гидрометеоиздат, СПб. 1995.pl_PL
dc.referencesБольшиянов Д.Ю., Макаров A.C., Шнайдер B., Штоф Г., Происхождение и развитие дельты реки Лены, ААНИИ, СПб. 2013.pl_PL
dc.referencesБольшиянов Д.Ю., Тиде Й., Савельева Л.А., Федоров Г.Б., Жиров А.И., Правкин C.A., Григорьев М.Н., Арсланов Х.А., Молодьков А.Н., Рыжов Ю.В., Макаров C.A., Лазарева Е.И., Максимов Ф.Е., Шнайдер B., Поморцев O.A., К изучению этапов развития долины реки Лены, [w:] Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России, Издательский дом СВФУ, Якутск 2016.pl_PL
dc.referencesБольшой атлас России, Дизайн, Информация, Картография, ОГИЗ, Астрель, АСТ, Москва 2005.pl_PL
dc.referencesБорзунов В.Ф., Архивные материалы по истории строительства Сибирской железной дороги (1880-1905 гг.), „Исторический архив” 1960, № 5.pl_PL
dc.referencesБражников В.К., Материалы по топографии и географии Николаевского рыбопромыслового района, „Рыбная промышленность Дальнего Востока” 1904, т. 2.pl_PL
dc.referencesБражников В.К., Материалы по фауне русских восточных морей, собранные шхуною „Сторож” в 1899–1902 гг., „Западная Академия Наук” 1907, 8 серия, т. 20.pl_PL
dc.referencesБровченко М.И., Восточная Сибирь в изучении и описании польских исследователей (вторая половина Х1Х-начало ХХ вв.), ФГБОУ ВПО МГУП, Москва 2013.pl_PL
dc.referencesБулдыгеров B.B., Геологическое строение Восточной Сибири, Издательство Иркутского государственного университета, Иркутск 2007.pl_PL
dc.referencesБыкадоров B.C., Геолого-промышленный атлас Канско-Ачинского угольного бассейна, Универс, Красноярск 2001.pl_PL
dc.referencesВаловой региональный продукт на душу населения по субъектам Российской Федерации, Федеральная служба государственной статистики, https://www.gks.ru (dostęp: 2.10.2021).pl_PL
dc.referencesВаловой региональный продукт по субъектам Российской Федерации, Федеральная служба государственной статистики, https://www.gks.ru (dostęp: 2.10.2021).pl_PL
dc.referencesВасильев В.И., Проблемы формирования северосамодийских народностей, Наука, Москва 1979.pl_PL
dc.referencesВеликая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник, Федеральная служба государственной статистики, Москва 2020.pl_PL
dc.referencesВнуков A.B., Портнов А.Г., Череповский В.Ф., Угольная база России, Том 4, Угольные бассейны и месторождения Восточной Сибири (Тунгусский и Таймырский бассейны, месторождения Забайкалья), Геоинформцентр, Москва 2001.pl_PL
dc.referencesВоронин М.И., Великий Сибирский путь, „Транспортное строительство” 1975, № 9.pl_PL
dc.referencesВсесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги, Комиссия по Вопросам Информационного Сопровождения Государственной Национальной Политики Совета при Президенте РФ по Межнациональным Отношениям, https://sovetnational.ru (dostęp: 26.09.2021).pl_PL
dc.referencesВыркин В.Б., Котловины Среднесибирского плоскогорья: расположение, морфология и современное рельефообразование, „Известия Иркутского государственного университета. Серия Науки о Земле” 2020, т. 32.pl_PL
dc.referencesГалахов Н.Н., Сезонные закономерности климатического режима в Тувинской котловине, „Ученые записки ТНИИЯЛИ” 1961, Вып. 9.pl_PL
dc.referencesГеографический атлас России, Астрель, Картография, АСТ, Москва 2009.pl_PL
dc.referencesГерман К.Ф., Историческое обозрение литературы статистики, в особенности Российского государства, Императорская Академия наук, СПб. 1817.pl_PL
dc.referencesГерман К.Ф., Статистические исследования относительно Российской империи. Ч. 1. О народонаселении, Императорская Академия наук, СПб. 1819.pl_PL
dc.referencesГладков A.C., Лунина O.B., Сейсмиты юга Восточной Сибири: проблемы и перспективы изучения, „Геодинамика и Тектонофизика” 2010, т. 1, № 3.pl_PL
dc.referencesГлушков A.B., Осадчий В.Г., По рекам и горам Якутии, Книжное Издательство, Якутск 1990.pl_PL
dc.referencesГоголев А.И., Якуты (проблемы этногенеза и формирования культуры), Издательство ЯГУ, Якутск 1993.pl_PL
dc.referencesГонегер A.B., Рощектаев П.А., Роль верхнепалеозойского вулканизма в формировании золотого оруденения Хужирского рудного поля (Восточный Саян), „Геология Забайкалья” 2012.pl_PL
dc.referencesГорно-металлургическая компания „Норильский никель”, Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2020, 2019 и 2018, https://www.nornickel.ru (dostęp: 1.10.2021).pl_PL
dc.referencesГорохов Н.С., Первое появление якутов в Верхоянском округе и обложение их ясаком русскими, „Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова” 2011, т. 8, № 1.pl_PL
dc.referencesГосударственный доклад „О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2009 году”, НИА-Природа, Москва 2010.pl_PL
dc.referencesГосударственный доклад „О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2010 году”, Сибирский филиал ФГУНПП „Росгеолфонд”, Иркутск 2011.pl_PL
dc.referencesГреков Б.Д., Киевская Русь, Издательство АСТ, Москва 2004.pl_PL
dc.referencesГусев E.A., Крылов A.A., Урванцев Д.М., Горемыкин Ю.В., Криницкий П.И., Геологическое строение северной части Карского шельфа у архипелага Северная Земля по результатам последних исследований, „Записки Горного Института” 2020, № 245.pl_PL
dc.referencesДабиев Д.Ф., Тува: возможности и перспективы освоения минеральных ресурсов, [w:] B.B. Кулешов (red.), Минерально-сырьевой сектор азиатской части России: как обеспечить социальноэкономическую отдачу, ИЭОПП СО РАН. Новосибирск 2016.pl_PL
dc.referencesДемчик E.B. (red.), Экономическая история Сибири XX – начала XXI века: сборник статей по материалам V Всероссийской Научной Конференции 29–30 июня 2018, OOO Пять Плюс, Барнаул 2018.pl_PL
dc.referencesДенисов B.B., Ильин Г.В., Районирование акваторий как инструмент оптимизации природопользования на арктическом шельфе, „Проблемы Арктики и Антарктики” 2008, № 2 (79).pl_PL
dc.referencesДобрецов Н.Л., Беличенко В.Г., Бутов Ю.П., Гордиенко И.В., Геология и рудоносность Восточного Саяна, Наука, Новосибирск 1989.pl_PL
dc.referencesДолгих Б.О., Очерки по этнической истории ненцев и энцев, Наука, Москва 1970.pl_PL
dc.referencesЕгоров B.B., О некоторых неясных вопросах содового засоления, „Почвоведение” 1971, № II.pl_PL
dc.referencesЖеребин Б.Н., История Кузнецкого металлургического комбината имени В.И. Ленина, Металлургия, Москва 1973.pl_PL
dc.referencesЖуравлев К., Ковчег инноваций: как будет выглядеть реализация идеи Сергея Шойгу, Газета.Ru, 10.08.2021 (dostęp: 11.11.2021).pl_PL
dc.referencesЗаводы РФ, https://xn--80aegj1b5e.xn--p1ai/factories (dostęp: 4.10.2021).pl_PL
dc.referencesЗакон РФ „О языках народов Российской Федерации” от 25.10.1991 № 1807–1.pl_PL
dc.referencesЗалужная Д.В., Транссибирская магистраль: ee прошлое и настоящее. Исторический очерк, Мысль, Москва 1980.pl_PL
dc.referencesЗальцман В.Д., Кокодзеев И.К., ЕдинцевE.C., Рабочая корреляционная схема магматических и метаморфических комплексов Западного Саяна, СНИИГГиМС, Новосибирск 1996.pl_PL
dc.referencesЗаруцкая И.П. (red.), Неотектоническая карта юга Восточной Сибири. Масштаб: 1:10000000, Москва-Иркутск 1962.pl_PL
dc.referencesЗоненшайн Л.П., Тектоника Западного Саяна, Госгеолтехиздат, Москва 1963.pl_PL
dc.referencesЗоркальцев В.И., Экономика СССР до и в период Великой Отечественной войны (с использованием материалов лекций Б.П. Орлова), ИСЭМ СО РАН, Иркутск 2009.pl_PL
dc.referencesИванова Р.Н., Якутия – полюс холода Северного полушария, „Наука и техника в Якутии” 2006, № 1 (10).pl_PL
dc.referencesИгнаткин Ю.А., Очерки золота Забайкалья, АНО ЦНОП, Чита 2004.pl_PL
dc.referencesИнтерактивная карта родных языков народов Российской Федерации, Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, https://xn--d1acgejpfp6hc6b.xn--p1ai (dostęp: 30.09.2021).pl_PL
dc.referencesИргит А.К., История появления и развития малой пластики на территории Тувы, „Искусство Евразии” 2019, № 3 (14).pl_PL
dc.referencesКазаков И.Н., Верхнийпр отерозой Западного Саяна, „Геология и геофизика” 1967, № 1.pl_PL
dc.referencesКазаков И.Н., Нижнийи среднийк ембрий Западного Саяна, „Геология и геофизика” 1967, № 2.pl_PL
dc.referencesКазарян П.Л., Олекминская политическая ссылка 1826–1917 гг., ЯНЦ СО РАН, Якутск 1995.pl_PL
dc.referencesКарпенко З.Г., Первое поколение кузнецких металлургов, Кемеровское книжное издательство, Кемерово 1964.pl_PL
dc.referencesКиселев E.A., Государственный доклад „О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2019 году”, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Москва 2020.pl_PL
dc.referencesКонсолидированная финансовая отчетность ПАО НК „Роснефть” 31 декабря 2017 г.pl_PL
dc.referencesКонсолидированная финансовая отчетность ПАО НК „Роснефть” 31 декабря 2018 г.pl_PL
dc.referencesКонсолидированная финансовая отчетность ПАО НК „Роснефть” 31 декабря 2019 г.pl_PL
dc.referencesКонсолидированная финансовая отчетность ПАО НК „Роснефть” 31 декабря 2020 г.pl_PL
dc.referencesКорытный Л.М., Тулохонов А.К., География Сибири в начале XXI века. Восточная Сибирь, Академическое издательствово „Гео”, Новосибирск 2016.pl_PL
dc.referencesКосыгин Ю.А., Основы тектоники, Недра, Москва 1974.pl_PL
dc.referencesКотляков B.M., Опыт физико-географического районирования Минусинской котловины, „Земледелие” 1963, № 6.pl_PL
dc.referencesКотляр Н.Ф., Древнерусская государственность, Алетейя, СПб. 1998.pl_PL
dc.referencesКрупейченко О.И., Из истории управления проектами в России. Организация финансирования Транссибирской железной дороги, „Наука, образование, культура” 1997, № 1.pl_PL
dc.referencesКулешов B.B. (red.), Современная роль экономики Сибири в народнохозяйственном комплексе России, Российская Академия Наук, Сибирское Отделение, Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки, Институт Экономики и Организации Промышленного Производства Сибирского Отделения Российской Академии Наук, Новосибирск 2014.pl_PL
dc.referencesКусковский B.C., Кривошеев A.C., Минеральные озера Сибири (юг Красноярского края), Наука, Новосибирск 1989.pl_PL
dc.referencesЛевин В.И., Пермяков Э.Д., Проявление золотоносности в отложениях мукунской свиты междуречья М. Куонамка-Биригиндэ (Анабарский щит), „Геология и геофизика” 1973, № 5.pl_PL
dc.referencesЛевина В.И., Ландер A.B., Митюшкина C.B., Чеброва А.Ю., Сейсмичность Камчатского региона 1962–2011, „Вулканология и сейсмология” 2013, № 1.pl_PL
dc.referencesЛобацкая P.M, Структурная зональность разломов, Недра, Москва 1987.pl_PL
dc.referencesЛогачев Н.А., Разломообразование в литосфере. Зоны растяжения, Наука, Новосибирск 1992.pl_PL
dc.referencesЛогачев Н.А., Разломообразование в литосфере. Зоны сдвига, Наука, Новосибирск 1991.pl_PL
dc.referencesЛогачев Н.А., Разломообразование в литосфере. Зоны сжатия, Наука, Новосибирск 1994.pl_PL
dc.referencesЛысанова Г.И., Ландшафтная структура Минусинской котловины, „География и природные ресурсы” 2000, № 4.pl_PL
dc.referencesМакаров И.Г., Уголовная, религиозная и политическая ссылка в Якутии вторая половина XIX в., Наука, Новосибирск 2005.pl_PL
dc.referencesМарголис А.Д., Тюрьма и ссылка в императорской России: исследования и архивные находки, Издательство Лантерна, Москва 1995.pl_PL
dc.referencesМатишов Г.Г., Денисов B.B., Дженюк С.Л., Делимитация больших морских экосистем Арктики как задача комплексного географического районирования океанов, „Известия РАН. Серия географическая” 2006, № 3.pl_PL
dc.referencesМухамедьяров Ш.Ф., Социально-экономический и государственный строй Казанского ханства (XV – первая половина XVI в.), Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, Казань 2012.pl_PL
dc.referencesНаселение по национальности и владению русским языком по субъектам Российской Федерации, [w:] Доклады „Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года”, Федеральная служба государственной статистики, https://www.gks.ru (dostęp: 28.09.2021).pl_PL
dc.referencesНациональный атлас России, Федеральное агентство геодезии и картографии (РОСКАРТОГРАФИЯ), https://xn--80aaaa1bhnclcci1cl5c4ep.xn--p1ai (dostęp: 4.09– 10.11.2021).pl_PL
dc.referencesОвсяников H., Остров Врангеля – наследие плейстоцена,„Наука в России” 2014, nr 3 (201).pl_PL
dc.referencesОсипова A.B., Сибирь и Дальний Восток, Государственное учебно-педагогическое издательство Министерство просвещения РСФСР, Москва 1960.pl_PL
dc.referencesОстровский Б.Г., Адмирал Макаров, Воениздат, Москва 1954.pl_PL
dc.referencesПармузин Ю.П., Кириллов M.B., Щербаков Ю.А., Некоторые итоги физико-географического районирования Средней Сибири и Красноярского края, „Вопросы географии” 1961.pl_PL
dc.referencesПоляков А.Н., Киевская Русь как цивилизация, ОГУ, Оренбург 2010.pl_PL
dc.referencesПортнягин Ф.Г., К истории изучения минеральнойв оды на курорте „Озеро Шира”, Вопросы курортной климатологии, климатотерапии и изучения минеральных вод Сибири” 1975, Вып. 2.pl_PL
dc.referencesПузанов А.В., Безматерных Д.М., Винокуров Ю.И., Кириллов B.B., Зиновьев A.T., Современное состояние, экологические проблемы и перспективы изучения Телецкого Озера (Республика Алтай), [w:] Н.Н. Филатов, Озера Евразии: проблемы и пути их решения, Материалы 1-й Международной конференции (11–15 сентября 2017 г.), Карельский научный центр РАН, Петрозаводск 2017.pl_PL
dc.referencesРазмещение населения коренных малочисленных народов Российской Федерации, Федеральная служба государственной статистики, https://www.gks.ru (dostęp: 2.09.2021).pl_PL
dc.referencesРаковская Э.М., Давыдова М.И., Физическая география России. Азиатская часть, Кавказ и Урал, ВЛАДОС, Москва 2001.pl_PL
dc.referencesРаковская Э.М., Давыдова М.И., Кошевой B.A., Практикум по физической географии России, ИЦ ВЛАДОС, Москва 2003.pl_PL
dc.referencesРакыбаева A.A., Джантасова A.C., Баймуканов M.T., К оценке современного состояния зоопланктона озера Маркаколь, „Вестник КазНУ”, Серия биологическая, 2011, т. 50, № 4.pl_PL
dc.referencesРаспоряжение Правительства РФ от 17.04.2006 № 536–р „Об утверждении перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации”.pl_PL
dc.referencesРегионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации 2020, Федеральная служба государственной статистики, Москва 2020.pl_PL
dc.referencesРозен O.M., Сибирский кратон: тектоническое районирование, вопросы эволюции, „Геотектоника” 2003, № 3.pl_PL
dc.referencesРоссия в цифрах 2020. Краткий статистический сборник, Федеральная Служба Государственной Статистики, Москва 2020.pl_PL
dc.referencesСакульева Т.Н., Метелкин П.В., Транссибирская магистраль как одна из составных частей транспортной инфраструктуры национальной экономики России, „Вестник университета” 2015, № 7.pl_PL
dc.referencesСамая протяженная железная дорога на планете, Транссибирская магистраль. Вебэнциклопедия, https://transsib.ru/cat-records.htm (dostęp: 5.10.2021).pl_PL
dc.referencesСеминский Ж.В., Корольков A.T., Бузов C.A., Рудоконтролирующие структуры золоторудных узлов в гнейсовых и гранито-гнейсовых комплексах (Восточная Сибирь), „Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле РАЕН. Геология, поиски и разведка рудных месторождений” 2014, № 2 (45).pl_PL
dc.referencesСенчуков Г.В., История возникновения и развития золотодобычи Забайкалья, ЧитГТУ, Чита 2000.pl_PL
dc.referencesСолдатов В.К., Линдберг Г.У., Обзор рыб дальневосточных морей, Тихоокеанский институт рыбного хозяйства, т. 5, Владивосток 1930.pl_PL
dc.referencesСоловова A.T., Санаторно-курортное лечение, [w:] Энциклопедия Забайкалья, Наука, Новосибирск 2006, т. 4.pl_PL
dc.referencesСправочник „Газпром в цифрах 2016–2020”, s. 4, https://www.gazprom.ru (dostęp: 29.10.2021).pl_PL
dc.referencesСтепанов B.M., Введение в структурную гидрогеологию, Недра, Москва 1989.pl_PL
dc.referencesСурков B.C., Глубинное геологическое строение Южно-Минусинскойв падины по геофизическим данным, „Геология и геофизика” 1960, № 8.pl_PL
dc.referencesСуслов С.П., Западная Сибирь: физико-географическая, Институт географии, ОГИЗ, Москва 1947.pl_PL
dc.referencesСухова М.Г., Особенности природных условий и экологические проблемы котловин Алтае-Саянской горной страны, „Мир науки, культуры, образования” 2008, № 2 (9).pl_PL
dc.referencesТарасов Г.Л., Восточная Сибирь: к изучению дисциплины, Просвещение, Москва 1964.pl_PL
dc.referencesТелепко Л.Н., Крупные экономические районы СССР: (некоторые вопросы территориальной организации хозяйства), Издательство экономической литературы, Москва 1963.pl_PL
dc.referencesТерритория и административно-территориальное деление Забайкальского края на 1 января 2020 года, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому Краю (Забайкалкрайстат), Чита 2020, https://chita.gks.ru (dostęp: 20.09.2021).pl_PL
dc.referencesТолочко П.П., Древнерусская народность: воображаемая или реальная, Алетейя, СПб. 2005.pl_PL
dc.referencesТолстов A.B., Перспективы золотоносности Анабарской антеклизы, „Вестник Госкомгеологии” 2002, № 1 (2).pl_PL
dc.referencesТрубачев О.Н. (red.), Русская ономастика и ономастика России. Словарь, Школа – Пресс, Москва 1994.pl_PL
dc.referencesУгаров Г.С., Андросова Н.П., Семенова У.А., Якутский холод: полюс холода, вечная мерзлота, Крайний Север, Арктика, Бичик, Якутск 2019.pl_PL
dc.referencesУтвержден технико-экономический анализ проекта строительства газопровода „Союз Восток”, https://www.gazprom.ru (dostęp: 30.10.2021).pl_PL
dc.referencesУфимцев Г.Ф., Горы Азии – научная сокровищница, „Земля и Вселенная” 2003, № 4.pl_PL
dc.referencesУфимцев Г.Ф., Морфотектоника Азии от земной поверхности и до раздела ядро- мантия, „Бюллетень МОИП” 2003, т. 78.pl_PL
dc.referencesУфимцев Г.Ф., Порядок тектонического рельефа переходной зоны на востоке Азии, „Тихоокеанская геология” 2003, т. 22, № 2.pl_PL
dc.referencesФайзрахманов Г.Л., Главнейший народ Сибири, „Научный Татарстан” 2004, № 3.pl_PL
dc.referencesФайзрахманов Г.Л., Древние тюрки в Сибири и Центральной Азии, Мастер Лайн, Казань 2000.pl_PL
dc.referencesФайзрахманов Г.Л., История сибирских татар (с древнейших времен до начала XX), Фэн, Казань 2002.pl_PL
dc.referencesФасмер M., Этимологический словарь русского языка, Прогресс, Москва 1987, т. 3.pl_PL
dc.referencesФедеральная служба государственной статистики, https://www.gks.ru (dostęp: 9.10.2021).pl_PL
dc.referencesФедорова И.В., Четверова A.A., Алексеева Н.К., Скороспехова T.B., Романов С.Г., Большиянов Д.Ю., Шадрина A.A., Макушин M.A., Гидрологические и гидрохимические исследования в дельте р. Лены весной 2015 и 2016 гг., „Проблемы Арктики и Антарктики” 2017, № 3.pl_PL
dc.referencesФедотова A.A., Хаин E.B., Тектоника юга Восточного Саяна и его положение в Урало-Монгольском поясе, Издательство Научный мир, Москва 2002.pl_PL
dc.referencesФедотова A.A., Хаин E.B., Тектоника юга Восточного Саяна и его положение в Урало-Монгольском поясе, Научный мир, Москва 2002.pl_PL
dc.referencesХамидуллин Б.Л., Народы Казанского ханства: этносоциологическое исследование, Татарское книжное издательство, Казань 2002.pl_PL
dc.referencesХолод C.C., Растительность и мерзлотные формы рельефа на острове Врангеля, Дальнаука, Владивосток 2014.pl_PL
dc.referencesХудяков М.Г., Очерки по истории Казанского ханства, ИНСАН, Москва 1991.pl_PL
dc.referencesЧисленность городского и сельского населения по полу по субъектам Российской Федерации, Федеральная служба государственной статистики, https://www.gks.ru (dostęp: 2.09.2021).pl_PL
dc.referencesЧисло районов, городских и сельских населенных пунктов по субъектам Российской Федерации, Федеральная служба государственной статистики, https://www.gks.ru (dostęp: 2.09.2021).pl_PL
dc.referencesЧистяков К.В., Ганюшкин Д.А., Москаленко И.Г., Горный массив Монгун-Тайга, Арт-Экспресс, СПб. 2012.pl_PL
dc.referencesШилькрот Г.С., Кретова С.П., Смирнова Е.В., Экосистема озера Убсу-Нур потенциал и качество воды, ОНТИНЦБИ, Пущино 1990.pl_PL
dc.referencesШиринкин B.B., Гидрогеологические условия и режим грунтовых вод г. Абакана, „Гидрогеология и карстоведение” 1974, Вып. 5.pl_PL
dc.referencesШмидт П.Ю., Рыбы восточных морей Российской империи (Научные результаты Корейско-Сахалинской экспедиции Императорского Русского географического общества 1900–1901 гг.), Издательство М.М. Стасюлевича, СПб. 1904.pl_PL
dc.referencesШунков В.И., Очерки по истории колонизации Сибири в XVII – начале XVIII веков, Наука, Москва 1946.pl_PL
dc.referencesЭкономические и социальные показатели районов крайнего севера и приравненных к ним местностей в 2000–2020 годах, Федеральная служба государственной статистики, Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации, Москва 2021.pl_PL
dc.referencesЯнченко З.А., Романов A.A., Герасименко В.Я., Геодинамические процессы, морфология, ландшафт и особенности высотной поясности Гор Путорана, „Горный информационно-аналитический бюллетень” 2010, № 6.pl_PL
dc.referencesЯроцкий Г.П., Разломно-блоковая тектоника литосферы северо-восточной части Тихоокеанского побережья Евразии как источник землетрясений на юго-западе Корякского нагорья, „Геодинамiка” 2010, № 1 (9).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-837-5
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe