Show simple item record

dc.contributor.authorJurga, Jarosław
dc.date.accessioned2022-06-29T17:39:10Z
dc.date.available2022-06-29T17:39:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42347
dc.description.abstractZadaniem realizowanym przez niniejszą dysertację jest przedstawienie antropologicznej refleksji ks. Józefa Tischnera, w której człowiek ukazany jest jako podmiot dramatyczny. Modelowym przykładem dramatu jest dramat człowieka z Bogiem– stanowi to podstawowe założenie Tischnera. Autor niniejszej rozprawy przyjmuje dwie tezy badawcze. Pierwsza zawiera się w założeniu, że w relację religijną, zawiązującą się pomiędzy Bogiem a człowiekiem, wpisana jest kategoria dramatu, co implikuje konieczność rewizji stanowisk i przeformułowania pytań o Boga i człowieka, stawianych w dotychczasowym dyskursie filozoficznym. Druga teza dotyczy przekonania, że dramat jako antropologicznie relewantna perspektywa, w której realizują się fundamentalne dla podmiotu ludzkiego aktywności– zarówno te, które opisać można za pomocą pojęcia „potrzeby”, jak i te, które, jak religia, wymykają się kategorii „potrzeb” i mogą zostać opisane jedynie w perspektywie „pragnienia” – właśnie za sprawą obecności horyzontu aksjologicznego potrafi otwierać człowieka na dobro. Obszar filozofii Boga i człowieka, ujmowany w kontekście takiego dyskursu, domaga się poszukiwania punktów stycznych z dotychczas eksplikowaną perspektywą, w poszukiwaniu komplementarności stanowisk. Podejmowane analizy stawiają sobie za zadanie uchwycenie momentów kluczowych dla rozumienia religii, a konkretnie relacji religijnej, i ukazanie ich w świetle kategorii dramatu, będącej fundamentalną w obrębie filozoficznego namysłu Tischnera. W toku podejmowanych analiz przywoływane zostały passusy tekstów źródłowych, bezpośrednio odnoszące się do postawionych w pracy tez badawczych i będące zapleczem zapewniającym transparentne przedstawienie procesu realizacji zamierzonych celów. Zabieg taki zabezpiecza przed ewentualną możliwością nadinterpretacji oraz arbitralnym narzuceniem struktur wcześniej posiadanych presupozycjipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdramatpl_PL
dc.subjectrelacjapl_PL
dc.subjectBógpl_PL
dc.subjectJózef Tischnerpl_PL
dc.subjectantropologiapl_PL
dc.titleFilozofia dramatu Józefa Tischnera jako antropologiczna wykładnia relacji człowiek-Bógpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderJarosław Jurgapl_PL
dc.page.number203pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Historyczno-Filozoficznypl_PL
dc.contributor.authorEmailjarekjurga@o2.plpl_PL
dc.dissertation.directorGlinkowski, Witold
dc.dissertation.reviewerWadowski, Jan
dc.dissertation.reviewerJagiełło, Jarosław
dc.date.defence2022-07-13
dc.disciplinefilozofiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe