Show simple item record

dc.contributor.authorDurys, Elżbieta
dc.contributor.editorGolańska, Dorota
dc.date.accessioned2022-06-29T13:52:14Z
dc.date.available2022-06-29T13:52:14Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationDurys E., Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze: Kino popularne a przedstawienia kobiet, [w:] Edukacja antydyskryminacyjna. Praktyczny przewodnik dla kadr oświaty, Golańska D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 189-217, https://doi.org/10.18778/7525-790-8.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-790-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42345
dc.descriptionAutorka w swojej pracy omawia podstawowe założenia feministycznej krytyki filmu. Skupia się przede wszystkim na filmach z obszaru kina popularnego, które nastawione jest na odbiór przez masową publiczność, a co za tym idzie, ma duży wpływ na wizerunek świata oraz płci oraz na reprodukowanie dominujących w danym społeczeństwie schematów myślowych.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGolańska D. (red.), Edukacja antydyskryminacyjna. Praktyczny przewodnik dla kadr oświaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgenderpl_PL
dc.subjectfeministyczna krytyka filmupl_PL
dc.subjectpostacie kobiece w filmiepl_PL
dc.titleWizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze: Kino popularne a przedstawienia kobietpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012pl_PL
dc.page.number189-217pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-225-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteElżbieta Durys jest absolwentką kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym, obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół filmu i problematyki „gender”. Gościnnie wykładała na wielu uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych, m.in. na: Wittenberg University (Springfield, USA, 2012), University of Washington (Seattle, USA, 2010), Uniwersytecie w Ankarze (Turcja, 2009), Uniwersytecie Jyvaskyla (Finlandia, 2009), Universidad de Granadzie (Hiszpania, 2008), Uniwersytecie w Tampere (Finlandia, 2007), Universidad de Santiago de Compostela (Hiszpania, 2007), Utrecht Universiteit (Holandia, 2007, 2012), University of Roehampton (Wielka Brytania, 2004). W roku akademickim 2009/2010 przebywała na stypendium Fulbrighta w Department of Radio-Television-Film na University of Texas w Austin. Jest autorką wielu artykułów publikowanych w monografiach i czasopismach naukowych. Dotychczas ukazały się trzy współredagowane przez nią książki: „Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze” (2005; wraz z Elżbietą Ostrowską), „Kino amerykańskie: Dzieła” (2006) oraz „Kino amerykańskie: Twórcy” (2007; obie współredagowane z Konradem Klejsą). W 2009 roku wydana została jej książka poświęcona twórczości Johna Cassavetesa zatytułowana „Mieliśmy tu mały problem…”. Kolejna książka, „Amerykańskie popularne kino policyjne” w latach 1970-2000, złożona została w wydawnictwie i ukaże się w 2013 roku.pl_PL
dc.referencesAltman, Charles F. (1987), „W stronę teorii gatunku filmowego”, przeł. A. Helman, Kino nr 6, s. 18-22.pl_PL
dc.referencesAltman, Rick (1992) „Podejście semantyczno-syntaktyczne do gatunku filmowego”, przeł. Alicja Helman, [w:] Panorama współczesnej myśli filmowej, red. A. Helman. Kraków: UNIVERSITAS.pl_PL
dc.referencesAltman, Rick (2000) Film/Genre. London: BFI Publishing.pl_PL
dc.referencesAumont, Jacques i Michel Marie (2011) Analiza filmu, przeł. Maria Zawadzka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesBachmann-Medick, Doris (2012) Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesBanaszkiewicz, Karina (1991) „Gangsterem być”, [w:] Kino gatunków, red. A. Helman. Warszawa/Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesBarthes, Roland (2000) Mitologie, przeł. A. Dziadek. Warszawa: Wydawnictwo KR.pl_PL
dc.referencesBelton, John (2005) American Cinema/American Culture. Chester: McGraw-Hill.pl_PL
dc.referencesBordwell, David i Kristin Thompson (2010) Film Art. Sztuka filmowa: Wprowadzenie, przeł. B. Rosińska. Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec.pl_PL
dc.referencesBrown, Jeffrey A. (1996) „Gender and the Action Heroine: Hardbodies and the Point of No Return”, Cinema Journal 35, No. 3, s. 52-71.pl_PL
dc.referencesBurzyńska, Anna i Michał Paweł Markowski (2006) Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków: Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesBurzyńska, Anna i Michał Paweł Markowski (red.) (2006) Teorie literatury XX wieku. Antologia. Kraków: Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesButler, Judith (2008) Uwikłani w płeć, przeł. K. Krasuska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.pl_PL
dc.referencesCarroll, Noël (2011) Filozofia sztuki masowej, przeł. M. Przylipiak. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.pl_PL
dc.referencesClover, Carol J. (1993) Men, Women and Chain Saws. Gender in the Modern Horror Film. Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesDoane, Mary Ann (1991) Femmes Fatales: Feminism, Film Theory, Psychoanalysis. London/New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesFaludi, Susan (2006) [1991] Backlash: The Undeclared War Against American Women. New York: Three Rivers Press.pl_PL
dc.referencesGłowiński, Michał, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński (red.) (2000) Słownik terminów literackich, wyd. III poszerzone i poprawione. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.pl_PL
dc.referencesHeath, Stephen (1986) „Joan Riviere and the Masquerade", [w:] Formations of Fantasy, red. V. Burgin, J. Donald, C. Kaplan. London: Methuen.pl_PL
dc.referencesJakubowski, Piotr (2001) „Obrazy kobiet w filmie noir”, [w:] Gender – film – media, red. E. H. Oleksy i E. Ostrowska. Kraków: Rabid.pl_PL
dc.referencesJenks, Chris (1999) Kultura, przeł. W. J. Burszta. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.pl_PL
dc.referencesMulvey, Laura (2010) „Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne” przeł. J. Mach, [w:] tejże, Do utraty wzroku: wybór tekstów, red. K. Kuc i L. Thompson. Kraków/ Warszawa: korporacja ha!art — era nowe horyzonty.pl_PL
dc.referencesNurczyńska-Fidelska, Ewelina (1996) „W kręgu romantycznej tradycji. O twórczości Andrzeja Wajdy”, [w:] Mistrzowie kina europejskiego, red. K. Sobotka. Łódź: STO Films, Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski.pl_PL
dc.referencesNurczyńska-Fidelska, Ewelina, Konrad Klejsa, Tomasz Kłys, Piotr Sitarski (2009) Kino bez tajemnic. Warszawa: Stentor.pl_PL
dc.referencesPatin, Thomas i Jennifer McLerran (1997) Artwords: A Glossary of Contemporary Art Theory. London: Greenwood Press.pl_PL
dc.referencesRiviere, Joan (1929) „Womanliness as a Masquerade”, International Journal of Psychoanalysis nr 10/1929, s. 303-313.pl_PL
dc.referencesRose, Gillian (2010) Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przeł. E. Klekot. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesWeedon, Chris (1999) Feminism, Theory and the Politics of Difference. New York: Willey-Blackwell.pl_PL
dc.referencesWilliams, Linda (2012) Hard core: władza, przyjemność i „szaleństwo widzialności”, przeł. J. Burzyńska, I. Hansz, M. Wojtyna. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-790-8.08
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe