Show simple item record

dc.contributor.authorMantey, Dorota
dc.contributor.editorJakóbczyk-Gryszkiewicz, Jolanta
dc.date.accessioned2022-06-23T07:39:49Z
dc.date.available2022-06-23T07:39:49Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationMantey D., Peryurbanizacja wokół Warszawy – refleksje z badań nad lokalizacją osiedli domów jednorodzinnych, [w:] Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji, Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 31-46, https://doi.org/10.18778/7525-605-5.03pl_PL
dc.identifier.isbn978‐83‐7525‐605‐5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42227
dc.descriptionChaotyczny rozrost miasta stołecznego Warszawy w XXI wieku oraz wynikającego z niego problemy stały się punktem wyjścia do przeprowadzania badań nad przyczynami, przebiegiem oraz negatywnymi skutkami przestrzennymi rozpraszania się funkcji mieszkaniowych stolicy. Niniejsze opracowanie przestawia najważniejsze wyniki przeprowadzonych przez Autorkę badań.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Książka finansowana ze środków Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectperyurbanizacjapl_PL
dc.subjectWarszawapl_PL
dc.subjectosiedla deweloperskiepl_PL
dc.subjectdomy jednorodzinnepl_PL
dc.titlePeryurbanizacja wokół Warszawy – refleksje z badań nad lokalizacją osiedli domów jednorodzinnychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011pl_PL
dc.page.number31-46pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-935-8
dc.referencesBOURNE L.S., 2001, The urban sprawl debate: myths, realities and hidden agendas, „Plan Canada”, No. 41(4), s. 26–30.pl_PL
dc.referencesBRODSKY H., 1973, Land Development and The Expanding City, „Annals of the Association of American Geographers”, vol. 63, No. 2, s. 159–166.pl_PL
dc.referencesCAVAILHÈS J., PETERS D., SÉKERIS E., THISSE J.F., 2004, The periurban city: who to live between the suburbs and the countryside, „Regional Science and Urban Economies”, No. 34, s. 681–703.pl_PL
dc.referencesIAQUINTA D.L., DRESCHER A.W., 2000, Defining peri-urban: understanding rural-urban linkages and their connection to institutional context, [w:] Tenth World Congress of the International Rural Sociology Association, August 1, 2000, Rio de Janeiro (www.ruaf.org), (stan na: 12.01.2009).pl_PL
dc.referencesJĘDRASZKO A., 2001, Odpowiedzialność władz publicznych za ład przestrzenny, mpis, Stuttgart.pl_PL
dc.referencesJĘDRASZKO A., 2008a, Ostrzeżenie czy wzór do naśladowania?, (http://www.urbanista.pl/arch/5505.php), (stan na 15.03.2009).pl_PL
dc.referencesLORENS P., 2005, Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta socjalistycznego, [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, „Biblioteka Urbanisty”, nr 7, Urbanista, Warszawa, s. 33–44.pl_PL
dc.referencesMADALENO I.M., GUROVICH A., 2004, „Urban versus rural” no longer matches reality: an early public agro-residential development in peri-urban Santiago, Chile, „Cities”, vol. 21, No. 6, s. 513–526.pl_PL
dc.referencesMARKOWSKI T., 2002, Marketing miasta, [w:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, Studia KPZK PAN, t. CXII, Warszawa, s. 89–123.pl_PL
dc.referencesWYGANOWSKI S., 2002, Czy można zarządzać rozprzestrzenianiem się miast?, [w:] K. Kamieniecki (red.), Miasto za miastem, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, s. 23–26.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-605-5.03
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe