Show simple item record

dc.contributor.authorBelof, Magdalena
dc.contributor.authorKukuła, Marta
dc.contributor.authorZathey, Maciej
dc.contributor.editorBartosiewicz, Bartosz
dc.contributor.editorMarszał, Tadeusz
dc.date.accessioned2022-05-31T07:15:14Z
dc.date.available2022-05-31T07:15:14Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationBelof M., Kukuła M., Zathey M., Zgorzelec – bilans otwarcia. Studium przypadku miasta transgranicznego w perspektywie przemian gospodarczych i europejskiej integracji, [w:] Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków, Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 137-150, https://doi.org/10.18778/7525-584-3.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-584-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42020
dc.descriptionW niniejszym opracowaniu podjęta została próba scharakteryzowania zasadniczych czynników, które miały wpływ na przemiany przestrzenne w miastach, w okresie ostatnich dwóch dekad. Przypadkiem studialnym, na którego podstawie Autorzy starali się o pewne uogólnienia, było miasto Zgorzelec. Stanowi ono przykład o tyle szczególny, że jest miastem podzielonym granicą państwową, a jego przestrzenne „dopełnienie” to niemieckie miasto Görlitz. Na dynamikę rozwoju Zgorzelca oddziałują, poza czynnikami charakterystycznymi dla wszystkich miast podobnej wielkości, także bezpośrednie relacje transgraniczne.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBartosiewicz B., Marszał T. (red.), Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectZgorzelecpl_PL
dc.subjectmiasto transgranicznepl_PL
dc.subjectintegracja europejskapl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectprzemiany gospodarczepl_PL
dc.titleZgorzelec – bilans otwarcia Studium przypadku miasta transgranicznego w perspektywie przemian gospodarczych i europejskiej integracjipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011pl_PL
dc.page.number137-150pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationMagdalena Belof – Politechnika Wrocławska, Wydział Architekturypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationMarta Kukuła – Politechnika Wrocławska, Wydział Architekturypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationMaciej Zathey – Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiupl_PL
dc.referencesBüro des Bezirksarchitekten beim Rat des Bezirkes Dresden, Städtebaulicher Ideenwettbewerb Zgorzelec/Görlitz (1978), Dresden.pl_PL
dc.referencesCebula A., Korzeń J. (2008), W dwóch krajach – ale w jednym mieście, „Urbanista”, z. 8.pl_PL
dc.referencesFriedrich K., Knippschild R., Kunert M., Meyer-Künzel M., Neumann I. (2005), Zwei Grenzstädte wachsen zusamen, Oekom Verlag, München.pl_PL
dc.referencesKorzeń J. (2004), Miasto jeszcze podzielone, „Urbanista”, z. 5.pl_PL
dc.referencesPodworska-Michalak A., Dżwilewska T., Pietrzak T., Jabłońska J., Wandzel C. (1995), Plan regulacyjny rejonu „Węzła Zgorzelec”, Pracowania Projektowa „Dom”, Jelenia Góra.pl_PL
dc.referencesWeber-Schäfer H. (2004), Międzynarodowy Warsztat Park Mostów Nysa 19. – 23.02.04 Kultur Konzepte Sprengel, München.pl_PL
dc.referencesWiel. F. Planungsbüro Architektin (1998), Stadt Zgorzelec – Neiβevorstadt, Städtebaulicher Gestaltungsplan, Berlin.pl_PL
dc.referencesDokument grupy zasadniczej Projektu 2030 (2004), Wyniki procesu tworzenia wizji rozwojowej Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz w ramach Miasta 2030. Görlitz – Zgorzelec, 20 stycznia.pl_PL
dc.referencesOświadczenie radnych miasta Zgorzelec i miasta Görlitz (2006), Budujemy wspólnie miasto europejskiej kultury Zgorzelec/Görlitz, 29 maja.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie ze wstępnej oceny prac konkursowych Czwartego Europejskiego Konkursu dla Młodych Architektek i Architektów (EUROPAN 4) (1996), Görlitz–Zgorzelec.pl_PL
dc.referencesStudium Przekształceń Przestrzennych Nysa – Strefa Przybrzeżna (1980), Zgorzelec–Görlitz.pl_PL
dc.referencesStanowisko Rady Miasta Zgorzelec i Rady Miasta Görlitz w sprawie starań o wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2005), 9 maja.pl_PL
dc.referencesRada Miasta Zgorzelec (2007), Wieloletni program inwestycyjny dla miasta Zgorzelec na lata 2007–2015.pl_PL
dc.referencesUchwała nr 272/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Wspólnej Strategii Rozwoju Europa-Miasto Zgorzelec/Görlitz (2009).pl_PL
dc.referencesUmowa o partnerskiej współpracy miedzy miastami Zgorzelec (Polska) i Görlitz (RFN) (2004), 30 listopada.pl_PL
dc.referencesWspólne oświadczenie miast Zgorzelec i Görlitz (2003), Proklamacja utworzenia Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz, 8 lipca.pl_PL
dc.referencesWspólne oświadczenie miast Zgorzelec i Görlitz w sprawie opracowania i realizacji projektu „Park Mostów”, 08.07.2003.pl_PL
dc.referenceswww.stadt2030-goerlitz-zgorzelec.de, 5 maja 2009.pl_PL
dc.referenceswww.planum.net/4bie/main/m-4bie-goerlitz.ht, 5 maja 2009.pl_PL
dc.referenceswww.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/, 5 maja 2009.pl_PL
dc.referenceswww.zgorzelec.eu/zgorzelec/historia/historia-zgorzelca-i-gorlitz.html, 10 maja 2009.pl_PL
dc.referenceswww.stat.gov.pl, 3 marca 2009pl_PL
dc.referenceswww.statistik.sachsen.de, 4 marca 2009.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-584-3.08
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe