Show simple item record

dc.contributor.authorMarchlewicz, Krzysztof
dc.contributor.editorKita, Jarosław
dc.contributor.editorKorybut-Marciniak, Maria
dc.date.accessioned2022-05-27T13:24:01Z
dc.date.available2022-05-27T13:24:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationMarchlewicz K., Emigracja bez znieczulenia. Londyńskie listy Ignacego Jackowskiego do Leonarda Niedźwieckiego ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Prywatne światy zamknięte w listach”. Tom 7, Kita J., Korybut-Marciniak M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Łódź-Olsztyn 2018, s. 65-75, https://doi.org/10.18778/8142-182-9.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-182-9
dc.identifier.isbn978-83-65171-45-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41985
dc.description.abstractThis article is based on the letters written by the veteran of the Polish 1831 uprising and exile Ignacy Jackowski (1800–1873) to his fellow refugee Leonard Niedźwiecki (1811– 1892). Getting acquainted during their stay in London in early 1830s, they had been regularly writing to themselves after Niedźwiecki’s removal to France in 1839. Jackowski’s letters give a wide and different image of Polish Great Emigration in Britain. They are not only a chronicle of public events but they offer an opportunity to look into bright and dark sides of everyday’s life of the exiles. Jackowski is surprisingly straight and open in his writing. He records events and behaviours which many of his contemporaries prefered to ignore. His letters are now part of Niedźwiecki’s Papers in Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik, Poland.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWMpl_PL
dc.relation.ispartofKita J., Korybut-Marciniak M. (red.), Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Prywatne światy zamknięte w listach”. Tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Łódź-Olsztyn 2018;
dc.relation.ispartofseriesŻycie prywatne Polaków w XIX wieku.;7
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectemigration letterspl_PL
dc.subjectIgnacy Jackowskipl_PL
dc.subjectLeonard Niedźwieckipl_PL
dc.subjectLondonpl_PL
dc.subjectPolish Great Emigrationpl_PL
dc.subjectlisty z emigracjipl_PL
dc.subjectIgnacy Jackowskipl_PL
dc.subjectLeonard Niedźwieckipl_PL
dc.subjectLondynpl_PL
dc.subjectWielka Emigracja Polakówpl_PL
dc.titleEmigracja bez znieczulenia. Londyńskie listy Ignacego Jackowskiego do Leonarda Niedźwieckiego ze zbiorów Biblioteki Kórnickiejpl_PL
dc.title.alternativeEmigration without insensibilisation. The London letters of Ignacy Jackowski to Leonard Niedźwiecki from Kórnik Librarypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number65-75pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historiipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-183-6
dc.identifier.doi10.18778/8142-182-9.05
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinejęzykoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe