Show simple item record

dc.contributor.authorKuzicki, Jerzy
dc.contributor.editorKita, Jarosław
dc.contributor.editorKorybut-Marciniak, Maria
dc.date.accessioned2022-05-27T13:22:58Z
dc.date.available2022-05-27T13:22:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKuzicki J., Korespondencja kapelanów polskich powstań narodowych w XIX wieku jako źródło do dziejów emigracji, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Prywatne światy zamknięte w listach”. Tom 7, Kita J., Korybut-Marciniak M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Łódź-Olsztyn 2018, s. 49-63, https://doi.org/10.18778/8142-182-9.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-182-9
dc.identifier.isbn978-83-65171-45-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41984
dc.description.abstractAccording to the source query, more than 60 chaplains from the November Uprising emigrated in the years 1831–1832 to Western Europe (mainly France), the United States and to Algeria which was being conquered by the government of Louis Philippe. In the period 1832–1863 further 50–60 priests had to leave their homeland. Moreover, the defeat of the January Uprising caused even further emigration of clergymen. According to estimates, in 1863–1865 there were about 210 priests in France and the Papal States. The author undertakes an analysis of selected correspondence of chaplains as a source for the history of Polish emigration in France in the nineteenth century. Among the numerous epistolary sources, selected letters were chosen which can be found in the Military Archives at Chateau de Vincennes, the Princes Czartoryski Library and the Bernardine Archives in Krakow. This is both official and private correspondence. Epistolary legacy is an important source in biographical research, as one can find there, among others, details concerning social origin, participation in the uprising, places of emigration or pastoral activities.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWMpl_PL
dc.relation.ispartofKita J., Korybut-Marciniak M. (red.), Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Prywatne światy zamknięte w listach”. Tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Łódź-Olsztyn 2018;
dc.relation.ispartofseriesŻycie prywatne Polaków w XIX wieku.;7
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcorrespondence of chaplainspl_PL
dc.subjectPolish national uprisingspl_PL
dc.subjectemigrationpl_PL
dc.subjecthistorypl_PL
dc.subjectepistolary sourcespl_PL
dc.subjectkorespondencja kapelanówpl_PL
dc.subjectpolskie powstania narodowepl_PL
dc.subjectemigracjapl_PL
dc.subjecthistoriapl_PL
dc.subjectźródła epistolarnepl_PL
dc.titleKorespondencja kapelanów polskich powstań narodowych w XIX wieku jako źródło do dziejów emigracjipl_PL
dc.title.alternativeCorrespondence of chaplains of the Polish national uprisings in the nineteenth century as a source of the history of emigrationpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number49-63pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Historiipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-183-6
dc.identifier.doi10.18778/8142-182-9.04
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinejęzykoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe