Show simple item record

dc.contributor.authorSikorska-Kowalska, Marta
dc.contributor.editorKita, Jarosław
dc.contributor.editorKorybut-Marciniak, Maria
dc.date.accessioned2022-05-27T13:22:04Z
dc.date.available2022-05-27T13:22:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSikorska-Kowalska M., Okruchy życia intymnego w świetle listów wojennych Józefa Piłsudskiego do Aleksandry Szczerbińskiej z lat 1914–1918, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Prywatne światy zamknięte w listach”. Tom 7, Kita J., Korybut-Marciniak M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Łódź-Olsztyn 2018, s. 103-112, https://doi.org/10.18778/8142-182-9.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-182-9
dc.identifier.isbn978-83-65171-45-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41983
dc.description.abstractThe paper is based on the analysis of selected fragments of personal correspondence between Józef Piłsudski and Aleksandra Szczerbińska. We focus on complicated relations holding between them in the time of the First World War. Both for Piłsudski and Szczerbińska it was not only the time of important political and military events but also of the development of their relationship and of the birth of their first daughter Wanda.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWMpl_PL
dc.relation.ispartofKita J., Korybut-Marciniak M. (red.), Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Prywatne światy zamknięte w listach”. Tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Łódź-Olsztyn 2018;
dc.relation.ispartofseriesŻycie prywatne Polaków w XIX wieku.;7
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpersonal correspondencepl_PL
dc.subjectJózef Piłsudskipl_PL
dc.subjectAleksandra Szczerbińskapl_PL
dc.subjectthe First World Warpl_PL
dc.subjectfirst daughterpl_PL
dc.subjectprywatna korespondencjapl_PL
dc.subjectJózef Piłsudskipl_PL
dc.subjectAleksandra Szczerbińskapl_PL
dc.subjectPierwsza Wojna Światowapl_PL
dc.subjectpierwsza córkapl_PL
dc.titleOkruchy życia intymnego w świetle listów wojennych Józefa Piłsudskiego do Aleksandry Szczerbińskiej z lat 1914–1918pl_PL
dc.title.alternativeThe fragments of intimate life in the light of the war letters of Józef Piłsudski to Aleksandra Szczerbińska from the years 1914–1918pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number103-112pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Polski XIX w.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-183-6
dc.identifier.doi10.18778/8142-182-9.08
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe