Show simple item record

dc.contributor.authorGuziejewska, Beata
dc.date.accessioned2022-05-25T15:55:26Z
dc.date.available2022-05-25T15:55:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationGuziejewska B., Decentralizacja fiskalna jako ograniczenie zjawiska Lewiatana, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-802-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-802-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41930
dc.description.abstractMonografia dotyczy decentralizacji fiskalnej i jej ograniczającej roli w procesach rozrastania się sektora publicznego, które określa się Lewiatanem. Nawiązano w niej do tzw. hipotezy Lewiatana sformułowanej przez J. M. Buchanana w odniesieniu do zdecentralizowanych struktur finansów publicznych. Przedmiotem rozważań są procesy decentralizacji fiskalnej w szerokim ujęciu: ekonomicznym, politycznym, administracyjnym, socjologicznym i przestrzennym. Analizy oparto w dużym stopniu na dorobku federalizmu fiskalnego. Celem publikacji jest pogłębienie dorobku teoretycznego w zakresie wykorzystania procesów decentralizacji jako mechanizmu hamowania niebezpiecznego zjawiska Lewiatana. Dokonano również przeglądu dotychczasowych badań empirycznych oraz zweryfikowano pozytywnie podstawową hipotezę badawczą mówiącą, iż decentralizacja fiskalna oparta na wypracowanych w doktrynie finansów publicznych założeniach jakościowych ma pozytywny wpływ na efektywność sektora publicznego oraz ogranicza państwo Lewiatana. W opracowaniu uwzględniono współczesne wyzwania procesów decentralizacji fiskalnej, takie jak koncepcja ESG (Environmental – Social – Governance) oraz długookresowe konsekwencje pandemii. Rozważania mają charakter interdyscyplinarny i kończą się propozycją włączenia procesów decentralizacji fiskalnej do nowego paradygmatu finansów zrównoważonych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectfinanse publicznepl_PL
dc.subjectdecentralizacja fiskalnapl_PL
dc.subjectfinanse samorządu terytorialnegopl_PL
dc.subjecthipoteza Lewiatanapl_PL
dc.titleDecentralizacja fiskalna jako ograniczenie zjawiska Lewiatanapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number308pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-803-0
dc.referencesAbizadeh S., Cyrenne P., On Distinguishing between Leviathan and Public Interest Governments in a Federal State, „Public Choice” 1997, vol. 92, s. 281–299.pl_PL
dc.referencesAcemoglu D., Robinson J., Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty, Crown Books, New York 2012.pl_PL
dc.referencesAdam A., Delis M.D., Kammas P., Fiscal Decentralization and Public Sector Efficiency: Evidence from OECD Countries, „CESIFO Working Paper” 2008, no. 2364.pl_PL
dc.referencesAddison H., Is Administrative Capacity a Useful Concept? Review of the Application, Meaning and Observation of Administrative Capacity in Political Science Literature, 2009, http://personal.lse.ac.uk/addisonh/Papers/AC_Concept.pdf (dostęp: 11.01.2022).pl_PL
dc.referencesAhlin Ch.R., Corruption: Political Determinants and Macroeconomic Effects, „Vanderbilt University Department of Economics Working Papers”, no. 0126, Vanderbilt University Department of Economics, Nashville 2001.pl_PL
dc.referencesAlber E., Valdescalici A., Reforming fiscal federalism in Europe: Where does the pendulum swing?, „L’Europe en Formation” 2012, vol. 1, no. 363, s. 325–365.pl_PL
dc.referencesAlbouy D., Evaluating the efficiency and equity of federal fiscal equalization, „Journal of Public Economics” 2012, vol. 96(9–10), s. 824–839.pl_PL
dc.referencesAlexandru D.G., Guziejewska B., Administrative capacity as a constraint to fiscal decentralization. The case of Romania and Poland, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” 2020, vol. 23, no. 1, s. 127–143.pl_PL
dc.referencesAllen R., Tommasi D., Managing Public Expenditure. A Reference Book for Transition Countries, OECD, Paris 2001.pl_PL
dc.referencesAllers M.A., Greef J.A. de, Intermunicipal cooperation, public spending and service levels, „Local Government Studies” 2018, vol. 44(1), s. 127–150.pl_PL
dc.referencesAnaliza wydatków na administrację publiczną, w tym klasyfikowanych w działach 750 Administracja publiczna i 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa, Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Wydatkowej, Warszawa, sierpień 2019, https://www.gov.pl/attachment/ceadc11a-5d9f-40f6-95b9-09a4d63c7165 (dostęp: 20.03.2020).pl_PL
dc.referencesAndrews R., Dollery B., Guest editors introduction: The impact of ageing and demographic change on local government, „Local Government Studies” 2021, vol. 47, no. 3, s. 355–363.pl_PL
dc.referencesArends H., The dangers of fiscal decentralization and public service delivery: A review of arguments, „Polit Vierteljahresschr” 2020, vol. 61, s. 599–622, https://doi.org/10.1007/s11615-020-00233-7pl_PL
dc.referencesArzaghi M., Henderson J.V., Why countries are fiscally decentralizing, „Journal of Public Economics” 2005, vol. 89, s. 1157–1189.pl_PL
dc.referencesAshworth J., Galli E., Padovano F., Decentralization as a constraint to Leviathan: A panel cointegration analysis, „Public Choice” 2013, vol. 156, s. 491–516.pl_PL
dc.referencesAshworth J., Galli E., Padovano F., The effects of decentralization on the dynamics of public spending programs, „CREM-CNRS Working Paper” 2012, no. 5.pl_PL
dc.referencesBae K.B., Kim S.H., The effect of decentralization on economic growth in Korea: The role of the implementation of local autonomy, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government” 2019, vol. 17, no. 4, s. 985–999.pl_PL
dc.referencesBaert S., Matthijs H., Verdievel I., Voting with your wallet? Municipal budget policy and election results, „PLoS ONE” 2019, vol. 14(8), e0221619, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221619pl_PL
dc.referencesBahl R.W., Linn J.F., Urban Public Finance in Developing Countries, Oxford University Press, New York 1992.pl_PL
dc.referencesBanfield E.C., The Moral Basis of a Backward Society, Free Press, Glencoe 1958.pl_PL
dc.referencesBardhan P., State and development: The need for a reappraisal of the current literature, „Journal of Economic Literature” 2016, vol. 54(3), s. 862–892.pl_PL
dc.referencesBardhan P., Mookherjee D., Decentralizing Anti-Poverty Program Delivery in Developing Countries, „Working Paper”, University of California, Berkeley 2000.pl_PL
dc.referencesBartoszewicz A., Lelusz H., Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspierające racjonalizację gospodarki finansowej w samorządzie gminnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2009, nr 16, s. 145–156.pl_PL
dc.referencesBastida F., Benito B., Guillamón M.D., Ríos A.M., Tax mimicking in Spanish municipalities: Expenditure spillovers, yardstick competition, or tax competition?, „Public Sector Economics” 2019, vol. 43(2), s. 115–139.pl_PL
dc.referencesBauwens R., Meyfroodt K., Debate: Towards a more comprehensive understanding of ritualized bureaucracy in digitalized public organizations, „Public Money & Management” 2021, vol. 41, no. 4, s. 281–282, https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1884349pl_PL
dc.referencesBender K.A., Elliott R.F., Decentralised Pay Setting. A Study of the Outcomes of Collective Bargaining Reform in the Civil Service in Australia, Sweden and the UK, Ashgate Publishing, Aldershot 2003.pl_PL
dc.referencesBird R.M., Asymmetric Fiscal Decentralization: Glue or Solvent?, „School of Policy Studies Working Paper”, no. 03-09, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta 2003.pl_PL
dc.referencesBird R., Ebel R., Subsidiarity, solidarity and asymmetry: Aspects of the problem, [w:] R. Bird, R. Ebel (red.), Fiscal Fragmentation in Decentralized Countries: Subsidiarity, Solidarity and Asymmetry, Edward Elgar, Cheltenham 2007, s. 3–25.pl_PL
dc.referencesBlöchliger H., Fiscal Federalism 2014. Making Decentralisation Work, OECD Publishing, Paris 2013.pl_PL
dc.referencesBlöchliger H., Pinero Campos J., Tax Competition Between Sub-Central Governments, „OECD Economics Department Working Papers” 2011, no. 872, http://dx.doi.org/10.1787/5kgb1mfm6jnw-enpl_PL
dc.referencesBlume L., Voigt S., The economic effects of federalism and decentralization: A crosscountry assessment, „Public Choice” 2011, vol. 151, s. 229–254.pl_PL
dc.referencesBoadway R., Shah A., Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder Governance, Cambridge University Press, New York 2009.pl_PL
dc.referencesBochańczyk-Kupka D., Rola państwa w gospodarce współczesnej Japonii, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne” 2013, nr 136, s. 182–192.pl_PL
dc.referencesBojanic A.N., The impact of fiscal decentralization on accountability, economic freedom, and political and civil liberties in the Americas, „Economies” 2018, vol. 6(1), s. 1–20, https://doi.org/10.3390/economies6010008pl_PL
dc.referencesBorodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesBos F., Four centuries of fiscal decentralisation in the Netherlands in view of different economic theoretic perspectives, „OECD Journal on Budgeting” 2012, no. 2, s. 1–54.pl_PL
dc.referencesBosch N., Solé-Ollé A., Yardstick competition and the political costs of raising taxes: An empirical analysis of Spanish municipalities, „International Tax and Public Finance” 2007, vol. 14(1), s. 71–92.pl_PL
dc.referencesBova E., Ercoli R., Vanden Bosch X. (red.), Spending Reviews: Some Insights from Practitioners, Workshop Proceedings, „European Economy. Discussion Paper” 2020, no. 135, European Commission Directorate General for Economic and Financial Affairs.pl_PL
dc.referencesBozeman B., Youtie J., Robotic bureaucracy: Administrative burden and red tape in university research, „Public Administration Review” 2020, vol. 80(1), s. 157–162.pl_PL
dc.referencesBradford D., Oates W., Towards a predictive theory of intergovernmental grants, „American Economic Review” 1971, vol. 61, s. 440–448.pl_PL
dc.referencesBrealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin, New York 1996.pl_PL
dc.referencesBrennan G., Buchanan J.M., The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution, Cambridge University Press, Cambridge 1980.pl_PL
dc.referencesBrennan G., Pincus J.J., A minimalist model of federal grants and flypaper effects, „Journal of Public Economics” 1996, no. 6, s. 229–246.pl_PL
dc.referencesBreton A., Competitive Governments. An Economic Theory of Politics and Public Finance, Cambridge University Press, New York 1996.pl_PL
dc.referencesBreznitz D., Innowacje w praktyce. Jak budować dobrobyt w świecie, który nie przebacza, Centrum Myśli Strategicznych i Oxford University Press, Sopot 2021.pl_PL
dc.referencesBrinkerhoff D.W., Brinkerhoff J.M., Public sector management reform in developing countries: perspectives beyond NPM orthodoxy, „Public Administration and Development” 2015, vol. 35, s. 222–237, https://doi.org/10.1002/pad.1739pl_PL
dc.referencesBrülhart M., Jammetti M., Does tax competition tame the Leviathan?, „CEPR Discussion Papers” 2007, no. 6512.pl_PL
dc.referencesBrzeziński C., Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesBuchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesBudżet zadaniowy w praktyce, Centrum Szkoleniowe Finanse Publiczne, Wrocław 2011 (materiały szkoleniowe).pl_PL
dc.referencesBurzyńska D., Ekopodatki podstawą reform systemu podatkowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2007, vol. 208, s. 25–38.pl_PL
dc.referencesBurzyńska D., Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesButt H.A., Palmer D.L., Value for Money in the Public Sector, Basil Blackwell Ltd., Oxford 1985.pl_PL
dc.referencesCampbell R.J., Leviathan and fiscal illusion in local government overlapping jurisdictions, „Public Choice” 2004, vol. 120, s. 301–329.pl_PL
dc.referencesCassette A., Paty S., Fiscal decentralization and the size of government: A European country empirical analysis, „Public Choice” 2010, vol. 143, s. 173–189, https://doi.org/10.1007/s11127-009-9496-xpl_PL
dc.referencesCerulli G., Filippetti A., Are decentralized regions better ruled? Evidence using a dose-response approach in 171 European region, Paper prepared for the ERSA 54th Congress Saint Petersburg, Russia, 26–29 August, Saint Petersburg 2014.pl_PL
dc.referencesChien S.S., Institutional innovations, asymmetric decentralization, and local economic development: A case study of Kunshan in post-Mao China, „Environment and Planning C: Government and Policy” 2007, vol. 25, s. 269–290.pl_PL
dc.referencesCincera M., Estache A., Wolf A., Would Less Fiscal Decentralization Reduce Public Sector Size across Sectors in Europe?, ECARES, Universite Libre de Bruxelles, Bruxelles 2012.pl_PL
dc.referencesCrowley G.R., Sobel R.S., Does fiscal decentralization constrain Leviathan? New evidence from local property tax competition, „Public Choice” 2011, vol. 149, s. 5–30.pl_PL
dc.referencesCymerman J., Zapatoczna M., System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle wybranych krajów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 433, s. 40–52.pl_PL
dc.referencesDafflon B., The assignment of functions to decentralized government: From theory to practice, [w:] E. Ahmad, G. Brosio (red.), Handbook of Multilevel Finance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton 2015, s. 167–175.pl_PL
dc.referencesDafflon B., The assignment of functions to decentralized government: From theory to practice, [w:] E. Ahmad, G. Brosio (red.), Handbook of Multilevel Finance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton 2015, s. 167–175.pl_PL
dc.referencesDaniels L.V., Fiscal Decentralization and Budget Control, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton 2016.pl_PL
dc.referencesDemmke Ch., Hammerschmid G., Meyer R., Decentralization and Accountability. As Focus of Public Administration Modernization, Austrian Federal Chancellery Directorate General III – Civil Service and Administrative Reform, Maastricht– Vienna 2006.pl_PL
dc.referencesDeng X.Y., Huang H., Green tax policy, environmental decentralization and energy consumption: Evidence from China, „Modern Economy” 2020, vol. 11, s. 1528–1543.pl_PL
dc.referencesDollery B., Kitchen H., McMillan M., Shah A., Local Public, Fiscal and Financial Governance. An International Perspective, Palgrave Macmillan, New York 2020.pl_PL
dc.referencesDomański R., Podstawy planowania przestrzennego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań–Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesDubois E., Paty S., Yardstick competition: Which neighbours matter?, „Annals of Regional Science” 2010, vol. 44(3), s. 433–452.pl_PL
dc.referencesDylewski M., Problemy wykorzystania WPF w zarządzaniu finansami jednostki samorządu terytorialnego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, t. 273, s. 49–61.pl_PL
dc.referencesDziawgo L., Zielony rynek finansowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesEhdaie J., Fiscal decentralization and the size of government, „Policy Research Working Paper” 1994, no. 1387, World Bank.pl_PL
dc.referencesEhtisham A., Albino-War M., Singh R., Subnational public financial management: Institutions and macroeconomic considerations, „IMF Working Paper” 2005, no. 108, s. 1–27.pl_PL
dc.referencesEkoportal, Podatki na ochronę środowiska, 2018, https://www.ekoportal.eu/podatki-na-ochrone-srodowiska/ (dostęp: 11.01.2022).pl_PL
dc.referencesEnikolopov R., Zhuravskaya E., Decentralization and political institutions, „Journal of Public Economics” 2007, vol. 91, s. 2261–2290.pl_PL
dc.referencesEnvironmental Finance, ESG risks cited in 72% of public sector rating actions in 2020, https://www.environmental-finance.com/content/news/esg-risks-citedin-72-of-public-sector-rating-actions-in-2020.html (dostęp: 12.01.2022).pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Data on Taxation, http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en (dostęp: 20.07.2017).pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Delivering the European Green Deal, https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en (dostęp: 10.01.2022).pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Programming Period 2014–2020: Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund. Guidance Document on Indicators of Public Administration Capacity Building, Employment, Social Affairs and Inclusion DG, Brussels 2014.pl_PL
dc.referencesEuropean Union, Fiscal Sustainability Report 2018, EU Directorate General for Economic and Financial Affairs, Brussels 2018.pl_PL
dc.referencesEuropean Union, The 2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2016–2070), EU Directorate General for Economic and Financial Affairs, Brussels 2019.pl_PL
dc.referencesFeld L.P., Schaltegger C.A., Voters as a hard budget constraint: On the determination of intergovernmental grants, „Public Choice” 2005, vol. 123(1–2), s. 147–169.pl_PL
dc.referencesFeld L.P., Kirchgässner G., Schaltegger C.A., Decentralized taxation and the size of government: Evidence from Swiss State and local governments, „Southern Economic Journal” 2010, vol. 77(1), s. 27–48.pl_PL
dc.referencesFerreira D., Caldas P., Marques R., Ageing as a determinant of local government performance: Myth or reality? The Portuguese experience, „Local Government Studies” 2021, vol. 47, no. 3, s. 475–497.pl_PL
dc.referencesFilipiak B.Z., Dylewski M., A real or a marginal trend in participatory budgets in local governments, „Financial Internet Quarterly. e-Finanse” 2018, vol. 14, no. 4, s. 12–21, https://doi.org/10.2478/fiqf-2018-0024pl_PL
dc.referencesFilipiak B.Z., Zioło M., Finanse publiczne wobec ryzyka czynników niefinansowych (ESG), [w:] M. Zioło (red.), Finanse publiczne, seria „Finanse”, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2021, s. 123–152.pl_PL
dc.referencesFisman R.J., Gatti R., Decentralization and Corruption: Evidence Across Countries, February 2000, https://ssrn.com/abstract=629144 (dostęp: 7.01.2022).pl_PL
dc.referencesFiva J.H., New evidence on fiscal decentralization and the size of government, „Cesifo Working Paper” 2005, no. 1615.pl_PL
dc.referencesFiva J.H., New evidence on fiscal decentralization and the size of government, „FinanzArchiv: Public Finance Analysis” 2006, vol. 62.pl_PL
dc.referencesFlejterski S., Zioło M., Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny, „Studia Regionalne i Lokalne” 2008, nr 3(33), s. 76–94.pl_PL
dc.referencesFreinkman L., Plekhanov A., Fiscal decentralisation and the quality of public services in Russian regions, „Working Paper”, no. 111, European Bank for Reconstruction and Development, London 2009.pl_PL
dc.referencesFukuyama F., The Origins of Political Order. From Prehuman Times to the French Revolution, Farrar, Straus & Giroux, New York 2011.pl_PL
dc.referencesFurubotn E.G., Richter R., Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics, University of Michigan Press, Ann Arbor 2005.pl_PL
dc.referencesGarcea J., LeSage Jr. E. (red.), Municipal Reforms in Canada, Oxford University Press, Toronto 2005.pl_PL
dc.referencesGendźwiłł A., Swianiewicz P., Does local democracy perform better in smaller jurisdictions? Survey evidence from Poland, „Lex Localis” 2016, vol. 14, no. 4, s. 759–782.pl_PL
dc.referencesGennes J., Has Belgian fiscal decentralisation reduced the size of government and the budget deficit?, „VIVES Discussion Papers” 2014, no. 41.pl_PL
dc.referencesGeys B., Heinemann F., Kalb A., Voter involvement, fiscal autonomy and public sector efficiency: Evidence from German municipalities, „European Journal of Political Economy” 2010, vol. 26(2), s. 265–278.pl_PL
dc.referencesGodłów-Legiędź J., Nowa ekonomia instytucjonalna: nowe spojrzenie na istotę gospodarowania i rozwój, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2003, vol. 169, s. 59–78.pl_PL
dc.referencesGolem S., Malešević Perović L., An empirical analysis of the relationship between fiscal decentralization and the size of government, „Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance” 2014, vol. 64, no. 1, s. 30–47.pl_PL
dc.referencesGordon N., Do federal grants boots school spending? Evidence from title I, „Journal of Public Economics” 2004, vol. 88, s. 1771–1792.pl_PL
dc.referencesGrazzini L., Lattarulo P., Macchie M., Petretto A., Asymmetric Decentralization: Some Insights for the Italian Case, Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana, Florence 2019.pl_PL
dc.referencesGrossman P.J., Fiscal decentralization and government size: An extension, „Public Choice” 1989, vol. 62, s. 63–69.pl_PL
dc.referencesGrossman P.J., West E.G., Federalism and the growth of government revisited, „Public Choice” 1994, vol. 79, s. 19–32.pl_PL
dc.referencesGrzybowski M., Administracja publiczna a ład konstytucyjny, [w:] J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 27–39.pl_PL
dc.referencesGubernat E., Kociewska H., Dziedziak B., Patrzałek L., The impact of maximum allowable debt level of local government units on their investment potential, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government” 2021, vol. 19, no. 4, s. 991–1014.pl_PL
dc.referencesGuest P., Singapore’s tech-utopia dream is turning into a surveillance state nightmare, https://restofworld.org/2021/singapores-tech-utopia-dream-is-turninginto-a-surveillance-state-nightmare/ (dostęp: 5.01.2022).pl_PL
dc.referencesGuziejewska B., A comparative approach to fiscal illusions: A synthesis of the conclusions from a Polish study in relation to new ideas and empirical research in selected countries, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” 2021, vol. 24(2), s. 7–21.pl_PL
dc.referencesGuziejewska B., Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGuziejewska B., Fiscal illusions in local self-government finance. Complementarity of qualitative and quantitative methods, „Journal of US-China Public Administration” 2016, vol. 13, no. 7 (serial number 129), s. 483–489.pl_PL
dc.referencesGuziejewska B., Konsekwencje ingerencji państwa w gospodarkę finansową gminy – na przykładzie Wielkiej Brytanii, Łódź 1995, rozprawa doktorska, maszynopis.pl_PL
dc.referencesGuziejewska B., Normative versus positive approach to fiscal decentralisation and the measures of decentralisation. An analysis based on the example of selected countries of Central and Eastern Europe, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” 2018, vol. 21, no. 1, s. 101–116.pl_PL
dc.referencesGuziejewska B., Rodzaje i zakres iluzji fiskalnych wśród polskich radnych w świetle wyników badań jakościowych, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 3, s. 58–67.pl_PL
dc.referencesGuziejewska B., Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Dokument strategiczny, planistyczny czy polityczny?, [w:] S. Owsiak (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 157–167.pl_PL
dc.referencesGuziejewska B., Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesGuziejewska B., Hajdys D., Budżet zadaniowy jako narzędzie racjonalizacji wydatków jednostek samorządu terytorialnego, [w:] B. Woźniak, M. Postuła (red.), Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, Szkoła Główna Handlowa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, s. 221–232.pl_PL
dc.referencesGuziejewska B., Hajdys D., Budżetowanie zadaniowe jako innowacyjna forma zarządzania w publicznym sektorze finansowym (na przykładzie województwa łódzkiego), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 266, s. 11–27.pl_PL
dc.referencesGuziejewska B., Marciniak P., Znaczenie dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej dla rozwoju idei powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2021, t. 119, s. 231–253.pl_PL
dc.referencesGuziejewska B., Walerysiak-Grzechowska K., A local government revenue system under macroeconomic pressure – The case of Poland, „Prague Economic Papers” 2020, vol. 29(2), s. 29–52.pl_PL
dc.referencesGuziejewska B., Walerysiak-Grzechowska K., Financial and administrative decentralisation and the Leviathan hypothesis for Poland: A multivariate cointegration analysis, maszynopis, Łódź 2021 [opracowanie w trakcie procesu recenzji w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym].pl_PL
dc.referencesGuziejewska B., Majdzińska A., Żółtaszek A., Flypaper effect and desirable legislative changes in local self-government financing system, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government” 2021, vol. 19(3), s. 587–608.pl_PL
dc.referencesHakelberg L., Seelkopf L. (red.), Handbook on the Politics of Taxation, Edward Edgar Publishing, Cheltenham–Northampton 2021.pl_PL
dc.referencesHandler H., Koebel B., Reiss F., Schratzenstaller M., The Size and Performance of Public Sector Activities in Europe, „WIFO Working Papers” 2005, no. 246.pl_PL
dc.referencesHart S.L., A natural resource-based view of the firm, „Academy of Management Review” 1995, vol. 20(4), s. 986–1014.pl_PL
dc.referencesHausner J. (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesHeckelman J.C., Miller N.R. (red.), Handbook of Social Choice and Voting, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton 2015.pl_PL
dc.referencesHendrick R., Wang S., Use of special assessments by municipal governments in the Chicago metropolitan area: Is Leviathan tamed?, „Public Budgeting & Finance” 2018, vol. 38(3), s. 32–57.pl_PL
dc.referencesHermansson H., Challenges to decentralization of disaster management in Turkey: The role of political-administrative context, „International Journal of Public Administration” 2019, vol. 42, issue 5, s. 417–431.pl_PL
dc.referencesHiggs R., Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government, Oxford University Press, New York 1987.pl_PL
dc.referencesHillman A.L., Public Finance and Public Policy. Responsibilities and Limitations of Government, Cambridge University Press, New York 2009.pl_PL
dc.referencesHockley G.C., Monetary Policy and Public Finance, Routledge & Kegan Paul Ltd., London 1970.pl_PL
dc.referencesHood Ch., The Art of the State: Culture, Rhetoric, and Public Management, Oxford University Press, Oxford 2000.pl_PL
dc.referencesHryniewicz J.T., Smętkowski M., Płoszaj A., Jakość rządzenia a polityka spójności: wzajemne relacje w różnych kontekstach regionalnych, „Studia Regionalne i Lokalne” 2018, nr 2, s. 5–28.pl_PL
dc.referencesIzdebski H., Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 1, s. 7–20.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A., Efekty zewnętrzne w procesach urbanizacji i uprzemysłowienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1987.pl_PL
dc.referencesJin J., Zou H.F., How does fiscal decentralization affect aggregate, national, and subnational government size?, „Journal of Urban Economics” 2002, vol. 52(2), s. 270–293.pl_PL
dc.referencesKancelaria Prezesa Rady Ministrów, Raport Budżet zadaniowy, t. I: Budżet zadaniowy na rok 2008, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKańduła S., Dlaczego rosną wydatki jednostek samorządu terytorialnego w Polsce?, [w:] R. Kamiński (red.), Z badań nad rozwojem gospodarczym Polski na tle przemian w Europie i na świecie. Koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019, s. 137–156.pl_PL
dc.referencesKańduła S., Mechanizmy wyrównywania fiskalnego. Studium empiryczne gmin w Polsce w latach 2004–2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017.pl_PL
dc.referencesKaul I., Global Public Goods. A Concept for Framing the Post-2015 Agenda?, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik gGmbH, Bonn 2013.pl_PL
dc.referencesKhaleghian P., Decentralization and Public Services: The Case of Immunization, „World Bank Policy Research Working Paper”, no. 2989, Washington 2003.pl_PL
dc.referencesKim J., Dougherty S. (red.), Fiscal Decentralisation and Inclusive Growth. OECD Fiscal Federalism Studies, OECD Publishing, Paris–Seoul, https://doi.org/10.1787/9789264302488-enpl_PL
dc.referencesKim J., Vammalle C. (red.), Institutional and Financial Relations across Levels of Government, „OECD Fiscal Federalism Studies”, OECD and Korea Institute of Public Finance, Paris 2011.pl_PL
dc.referencesKitchen H., Age based service demands in Canada: Municipal responsibility and financing, „Local Government Studies” 2021, vol. 47, no. 3, s. 386–404.pl_PL
dc.referencesKleer J., Przyszłość sektora publicznego, [w:] J. Kleer, E. Mączyńska, A. Wierzbicki (red.), Co ekonomiści myślą o przyszłości, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2009, http://www.pte.pl/pliki/2/1/Jerzy%20Kleer.pdf (dostęp: 15.03.2019).pl_PL
dc.referencesKleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKnežević S., Jovanović P., Mitrović A., Fiscal decentralization – City of Belgrade case study, „Management” 2016, vol. 79, s. 55–68, https://doi.org/10.7595/management.fon.2016.0015pl_PL
dc.referencesKomar A., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.pl_PL
dc.references„Kontrola Państwowa”, listopad 2010, R. LV, numer specjalny (3).pl_PL
dc.referencesKopańska A., Partial fiscal decentralization and local government spending policy, „e-Finanse: Financial Internet Quarterly” 2018, vol. 14, issue 3, s. 21–31.pl_PL
dc.referencesKopańska A., Kula G., Siwińska-Gorzelak J., Bukowska G., Młochowska M., Autonomia fiskalna i jej wpływ na działania samorządów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesKraay A., Rijckeghem C. van, Employment and wages in the public sector – A crosscountry study, „International Monetary Fund Working Paper” 1995, WP/95/70.pl_PL
dc.referencesKrajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesLabriola A.C., The medieval view of history in „paradise lost”, [w:] J.J. Mulryan (red.), Milton and the Middle Ages, Bucknell University Press, Lewisburg 1982, s. 115–134.pl_PL
dc.referencesLi D.D., Maskin E.S., Government and economics: An emerging field of study, „Journal of Government and Economics” 2021, vol. 1, https://doi.org/10.1016/j.jge.2021.100005pl_PL
dc.referencesLiberati P., Sacchi A., Tax decentralization and local government size, „Public Choice” 2013, vol. 157(1), s. 183–205, https://doi.org/10.1007/s11127-012-9937-9pl_PL
dc.referencesLitvack J., Ahmad J., Bird R., Rethinking decentralization in developing countries, „The World Bank Sector Studies Series”, The World Bank, Washington 1998.pl_PL
dc.referencesLiviu Scutariua A., Scutariua P., The link between financial autonomy and local development. The case of Romania, „Procedia Economics and Finance” 2015, vol. 32, s. 542–549.pl_PL
dc.referencesLookwood B., The political economy of decentralization, [w:] E. Ahmad, G. Brosio (red.), Handbook of Multilevel Finance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham– Northampton 2015, s. 39–61.pl_PL
dc.referencesLookwood B., Voting, lobbying, and the decentralization theorem, „Economics & Politics” 2008, vol. 20(3), s. 416–431.pl_PL
dc.referencesLópez-Laborda J., Zabalza A., Intergovernmental Fiscal Relations: The Efficiency Effect of Taxes, Transfers and Fiscal Illusion, „ICEPP Working Papers” 2012, vol. 73, https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1077&context=icepp (dostęp: 4.10.2021).pl_PL
dc.referencesLubińska T. (red.), Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesLubińska T. (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesLubińska T. (red.), Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesMagda I., Brzeziński M., Chłoń-Domińczak A., Kotowska I.E., Myck M., Najsztub M., Tyrowicz J., Rodzina 500+ – Ocena programu i propozycje zmian, Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, GRAPE, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2019, https://ibs.org.pl/news/nowy-raport-o-skutkach-programu-rodzina-500 (dostęp: 20.03.2020).pl_PL
dc.referencesMainstreaming Anti-Corruption Activities in World Bank, Assistance – A Review of Process since 1997. Report no. 29620, World Bank, Washington 2004.pl_PL
dc.referencesMalinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMałkowska A., Głuszak M., Telega A., Marona B., Spatial interdependence in property taxation: The case of Polish municipalities, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” 2018, vol. 13(2), s. 265–283.pl_PL
dc.referencesMały Rocznik Statystyczny RP 2018, GUS, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesMani A., Mukand S., Democracy, visibility and public good provision, „Journal of Development Economics” 2007, vol. 83, s. 506–529.pl_PL
dc.referencesManski C.F., Identification of endogenous social effects: The reflection problem, „Review of Economic Studies” 1993, vol. 60(3), s. 531–542, https://doi.org/10.2307/2298123pl_PL
dc.referencesMcCourt W., Models of Public Service Reform: A Problem-Solving Approach, „Policy Research Working Paper”, no. 6428, The World Bank East Asia and the Pacific Region Poverty Reduction and Economic Management Unit, 2013.pl_PL
dc.referencesMello L. de, Population ageing and local governments: Does engagement with the local community change over the lifecycle?, „Local Government Studies” 2021, vol. 47, no. 3, s. 364–385.pl_PL
dc.referencesMisiąg W., Bariery wdrażania budżetowania zadaniowego, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007, s. 383–393.pl_PL
dc.referencesMisiąg W., Mierzenie zadań publicznych jako podstawa planowania budżetowego, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2005, s. 153–160.pl_PL
dc.referencesMisiolek W.S., Elder H.W., Tax structure and the size of government: An empirical analysis of the fiscal illusion and fiscal stress arguments, „Public Choice” 1988, vol. 57, s. 233–245.pl_PL
dc.referencesMiyazaki M., Drew J., Successfully navigating the fiscal challenges of the age of the aged: Municipal government in Japan, „Local Government Studies” 2021, vol. 47, no. 3, s. 453–474.pl_PL
dc.referencesModzelewski W. (red.), Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewscy i wspólnicy, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesMolotok I., Does fiscal decentralization influence on management efficiency of country innovative development?, „Marketing and Management of Innovations” 2020, issue 1, s. 54–62.pl_PL
dc.referencesMungui-Ppidi A., Culture of corruption or accountability deficit?, „Eastern European Constitutional Review”, Fall 2002/Winter 2003.pl_PL
dc.referencesMunyua C.M., Muchina S., Ombaka B., Fiscal asymmetric decentralization and the influence of county fiscal autonomy on household effects in Kenya, „Integrated Journal of Business and Economics” 2020, no. 1, s. 80–87.pl_PL
dc.referencesMusgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill Book Company, New York 1973.pl_PL
dc.referencesNaschold F., Otter C.V., Public Sector Transformation. Rethinking Markets and Hierarchies in Government, JB Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia 1996.pl_PL
dc.referencesNeamţu B., Asymmetric decentralization in Romania: Lost opportunity, „On-line Journal Modelling the New Europe” 2016, no. 20, s. 47–79.pl_PL
dc.referencesNederhand J., Klijn E.-H., Steen M. van der, Twist M. van, The governance of selforganization: Which governance strategy do policy officials and citizens prefer?, „Policy Sciences” 2019, vol. 52, s. 233–253, https://doi.org/10.1007/s11077-018-9342-4pl_PL
dc.referencesNelson M.A., An empirical analysis of state and local tax structure in the context of the Leviathan model of government, „Public Choice” 1986, vol. 49, s. 283–294.pl_PL
dc.referencesNiskanen W.A., Bureaucracy and Representative Government, Aldine, Chicago 1971.pl_PL
dc.referencesNorth D.C., Economic performance through time, „American Economic Review” 1994, vol. 84, no. 3, s. 359–368.pl_PL
dc.referencesNorth D.C., Wallis J.J., Weingast B.R., Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History, Cambridge University Press, New York–Cambridge 2009.pl_PL
dc.referencesNowecki G., Bień A.K.R.J., Kataster i podatek od nieruchomości, część I, „Monitor Podatkowy” 1995, nr 1.pl_PL
dc.referencesOates W.E., Fiscal decentralization and economic development, „National Tax Journal” 1993, vol. 46, no. 2, s. 237–243.pl_PL
dc.referencesOates W.E., Searching for Leviathan: An empirical study, „American Economic Review” 1985, vol. 75, s. 748–757.pl_PL
dc.referencesOates W.E., Toward a second-generation theory of fiscal federalism, „International Tax and Public Finance” 2005, no. 12, s. 349–373.pl_PL
dc.referencesOECD, Fiscal Decentralisation and Inclusive Growth, „OECD Fiscal Federalism Studies”, https://www.oecd.org/tax/federalism/fiscal-decentralisation-and-inclusive-growth.pdf (dostęp: 20.03.2020).pl_PL
dc.referencesOECD, Fiscal Design Surveys across Levels of Government, „OECD Tax Policy Studies” 2002, no. 7.pl_PL
dc.referencesOECD, Government at a Glance – 2011 edition, OECD Publishing, Paris 2011, https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2011_gov_glance-2011-en (dostęp: 20.03.2020).pl_PL
dc.referencesOECD, Government at Glance 2015, OECD Publishing, Paris 2015, https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2015_gov_glance-2015-en (dostęp: 20.03.2020).pl_PL
dc.referencesOECD, Government at a Glance 2017, Country Fact Sheet: Japan, OECD 2017, https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2017_gov_glance-2017-en (dostęp: 4.12.2020).pl_PL
dc.referencesOECD, Government at a Glance – 2019 edition, OECD Publishing, Paris 2019, https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2019_8ccf5c38-en (dostęp: 4.12.2020).pl_PL
dc.referencesOECD, „Journal on Budgeting” 2007, vol. 7, no. 2, https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-journal-on-budgeting/volume-7/issue-2_budget-v7-2-en (dostęp: 15.02.2012).pl_PL
dc.referencesOECD, Multi-Level Governance Studies: Asymmetric Decentralisation: Policy Implications in Colombia, Paris 2019.pl_PL
dc.referencesOECD, Public Management Developments, Paris 1995.pl_PL
dc.referencesOlczak M., Budżet zadaniowy – zalety i obawy, „Wspólnota” 2000, nr 32.pl_PL
dc.referencesOndrova D., Challenges of modern public administration and ethical decision-making, „Rocznik Administracji Publicznej” 2017, nr 3, s. 255–279, https://doi.org/10.4467/24497800RAP.17.015.7066pl_PL
dc.referencesOwsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesOwsiak S., O racjonalne wykorzystywanie funkcji finansów publicznych w warunkach kryzysu, [w:] M. Zioło (red.), Finanse publiczne, seria „Finanse”, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2021, s. 15–29.pl_PL
dc.referencesOwsiak S., Podstawy nauki finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesParkinson C.N., In Parkinson’s Law: The Pursuit of Progress, John Murray, London 1958.pl_PL
dc.referencesParkinson C.N., Parkinson’s Law, „The Economist” 1955, http://doc.cat-v.org/economics/parkinsons-law/the-economist-article.pdf (dostęp: 7.01.2022).pl_PL
dc.referencesPater R., Cywiński Ł., Optimal size of the public sector in Poland in terms of employment, „Ekonomista” 2019, nr 2, s. 194–206.pl_PL
dc.referencesPatonov N., Searching for a restraint on the European Leviathan, „Scientific Annals of Economics and Business” 2013, vol. 60(2), s. 1–16.pl_PL
dc.referencesPatrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.pl_PL
dc.referencesPatrzałek L., Poniatowicz M., Guziejewska B., Kańduła S., Nierówności fiskalne w samorządzie terytorialnym. Przyczyny, mechanizmy, instrumenty wyrównywania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019.pl_PL
dc.referencesPeacock A.T., Wiseman J., The Growth of Public Expenditures in the United Kingdom, Princeton University Press, Princeton 1961.pl_PL
dc.referencesPeled A., Do computers cut red tape?, „American Review of Public Administration” 2021, vol. 31(4), s. 414–435.pl_PL
dc.referencesPersson T., Tabellini G., Do constitutions cause large governments? Quasi-experimental evidence, „European Economic Review” 2002, vol. 46, s. 908–918.pl_PL
dc.referencesPersson T., Tabellini G., Does centralization increase the size of government?, „European Economic Review” 1994, vol. 38, s. 765–773.pl_PL
dc.referencesPeters B.G., The Future of Governing: Four Emerging Models, University Press of Kansas, Lawrence 1996.pl_PL
dc.referencesPietras-Goc B. (red.), Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesPietrewicz M., Polityka fiskalna, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesPollitt C., Bouckaert G., Public Management Reform: A Comparative Approach, Oxford University Press, Oxford 2004.pl_PL
dc.referencesPolskie encyklopedie humanistyczne, hasło: Teoria agencji, ENCENC, https://encenc.pl/teoria-agencji/ (dostęp: 3.02.2020).pl_PL
dc.referencesPonce-Rodrigez R., Hankla C., Martinez-Vazquez J., Heredia-Ortiz E., Rethinking the political economy of decentralization: How elections and parties shape the provision of local public goods, „Andrew Young School of Policy Studies Research Paper Series” 2012.pl_PL
dc.referencesPoniatowicz M., Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesPoniatowicz M., Realizacja nowych zadań kosztuje samorządy rocznie ponad 8 mld zł, https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/realizacja-dodatkowych-zadan-bedzie-kosztowac-samorzady-co-najmniej-8-mld-zl/ (dostęp: 10.06.2019).pl_PL
dc.referencesPoniatowicz M., Relacje państwo–samorząd terytorialny–przedsiębiorca na tle nowej ekonomii instytucjonalnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 485, s. 389–406.pl_PL
dc.referencesPoniatowicz M., Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesPoniatowicz M., Dziemianowicz R., Kargol-Wasiluk A., Good governance and institutional quality of public sector: Theoretical and empirical implications, „European Research Studies Journal” 2020, vol. XXIII(2), s. 529–556.pl_PL
dc.referencesPorawski A., Czajkowski J.M., Stan finansów JST. Raport dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzenie w dniu 17 lipca 2019 r. (uzupełniony), Związek Miast Polskich, Poznań 2019, http://www.miasta.pl/strefa-dla-miast/dokumenty/768 (dostęp: 2.09.2019).pl_PL
dc.referencesPostuła M., Instrumenty zarządzania finansami publicznymi, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesPostuła M., Perczyński P., Budżet zadaniowy – wprowadzenie; znaczenie wieloletniego planowania strategicznego w procesie budżetowania, [w:] M. Postuła, P. Perczyński (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010, s. 17–44.pl_PL
dc.referencesPrice M., U.S. banking regulators working on climate risk management guidance, official says, 2021, https://www.reuters.com/business/sustainable-business/us-banking-regulators-working-climate-risk-management-guidance-official-says-2021-09-15/ (dostęp: 12.01.2022).pl_PL
dc.referencesPrud’homme R., The dangers of decentralization, „The World Bank Research Observer” 1995, vol. 10(2), s. 201–220.pl_PL
dc.referencesPrzygodzka R., Truszkowska-Kurstak M., Budżet zadaniowy a racjonalizacja zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 173, s. 651–658.pl_PL
dc.referencesQiao M., Ding S., Liu Y., Fiscal decentralization and government size: The role of democracy, „European Journal of Political Economy” 2019, vol. 59, s. 316–330.pl_PL
dc.referencesRexed K., Moll Ch., Manning N., Allain J., Governance of Decentralised Pay Setting in Selected OECD Countries, „OECD Working Papers on Public Governance”, 2007/3, OECD Publishing, 2007, https://www.oecd.org/gov/pem/38487114.pdf (dostęp: 12.01.2022).pl_PL
dc.referencesRiker W.H., Federalism: Origin, Operation, Significance, Little Brown, Boston 1964.pl_PL
dc.referencesRobinson M., From Old Public Administration to the New Public Service Implications for Public Sector Reform in Developing Countries, Global Centre for Public Service Excellence, Singapore 2015.pl_PL
dc.referencesRocznik Demograficzny 2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2017,3,11.html (dostęp: 25.03.2020).pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Pracy 2010, GUS, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Pracy 2019, GUS, Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Pracy 2021, GUS, Warszawa 2021.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001, GUS, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018, GUS, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2019, GUS, Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2021, GUS, Warszawa 2021.pl_PL
dc.referencesRodden J., Reviving Leviathan: Fiscal federalism and the growth of government, „International Organization” 2003, vol. 57(4), s. 695–729.pl_PL
dc.referencesRodríguez-Pose A., Kroijer A., Fiscal decentralization and economic growth in Central and Eastern Europe, „LSE ‘Europe in Question’ Discussion Paper Series” 2009, no. 12, s. 1–42.pl_PL
dc.referencesRosen H.S., Gayer T., Public Finance, McGraw-Hill International Edition, New York 2010.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2000 r. Nr 59, poz. 688).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 513).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885).pl_PL
dc.referencesRudolf W., Możliwości wykorzystania nowej ekonomii instytucjonalnej w rozwoju sektora publicznego, „Zarządzanie Publiczne” 2015, nr 2(30), s. 109–118, https://doi.org/10.4467/20843968ZP.15.010.3581pl_PL
dc.referencesSacchi A., Salotti S., The asymmetric nature of fiscal decentralization: Theory and practice, „MPRA Paper”, no. 57627, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/57627/ (dostęp: 7.01.2020).pl_PL
dc.referencesSagbas I., Sen H., Kar M., Fiscal decentralisation. The size of public sector and economic growth in Turkey, „Environment and Planning C: Government and Policy” 2005, vol. 23, s. 3–19.pl_PL
dc.referencesSakagami M., Okano H., Arai K., The Public Sector Reformation in Japan and Transformations in Healthcare Financial Management, Fourth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference, 4–6 July 2004, conference presentation, Singapore 2004.pl_PL
dc.referencesSalmon P., Decentralisation as an incentive scheme, „Oxford Review of Economic Policy” 1987, no. 3, s. 24–43, https://doi.org/10.1093/oxrep/3.2.24pl_PL
dc.referencesSamuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSchaeffer M., Yilmaz S., Strengthening Local Government Budgeting and Accountability, „Policy Research Working Paper” 2008, no. 4767, The World Bank Sustainable Development Network Social Development Department, WPS4767.pl_PL
dc.referencesSchneider A., Who gets what from whom? The impact of decentralisation on tax capacity and social spending, „Commonwealth and Comparative Politics” 2006, vol. 44(3), s. 344–369.pl_PL
dc.referencesScott A.D., The evaluation of federal grants, „Economica” 1952, vol. 19, s. 377–394.pl_PL
dc.referencesSedmihradská L., Bakoš E., Municipal tax autonomy and tax mimicking in Czech municipalities, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government” 2016, vol. 14, no. 1, s. 75–92.pl_PL
dc.referencesSepulveda C.F., Martinez-Vazquez J., The consequences of fiscal decentralization on poverty and income equality, „Environment and Planning C: Government and Policy” 2011, vol. 29, no. 2, s. 321–343.pl_PL
dc.referencesShah A., The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies, The World Bank, Washington 1994.pl_PL
dc.referencesShah A., Shah S., The New Vision of Local Governance and the Evolving Roles of Local Governments, The World Bank, Washington 2006.pl_PL
dc.referencesShleife A., Vishny R.W., Corruption, „The Quarterly Journal of Economics” 1993, vol. 108, no. 3, s. 599–617.pl_PL
dc.referencesSimon H.A., Reason in Human Affairs, Basil Blackwell, Oxford 1975.pl_PL
dc.referencesSobel R.S., Dutta N., Roy S., Does fiscal decentralization result in a better business climate?, „Applied Economics Letters” 2013, vol. 20, s. 84–91.pl_PL
dc.referencesSochacka-Krysiak H., Finanse lokalne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesSorens J., Vertical Fiscal Gaps and Economic Performance: A Theoretical Review and Empirical Meta-Analysis, „Mercatus Working Papers” 2016, February.pl_PL
dc.referencesSouza C., Participatory budgeting in Brazilian cities: Limits and possibilities in building democratic institutions, „Environment & Urbanization” 2001, vol. 13, no. 1, s. 159–184.pl_PL
dc.referencesSow M., Razafimahefa I.F., Fiscal Decentralization and the Efficiency of Public Service Delivery, „IMF Working Paper” 2015, WP/15/59, Fiscal Affairs Department International Monetary Fund.pl_PL
dc.referencesSpahn B., The design of federal fiscal constitutions in theory and in practice, „European Economy. Reports and Studies” 1993, no. 5, s. 71–81.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie za rok 2007 z wykonania pilotażu budżetu zadaniowego dla części budżetowych: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, część VI, [w:] Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 01.01 do 31.12 2007 r. Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesStein E., Fiscal decentralization and government size in Latin America, „Journal of Applied Economics” 1999, vol. 2, s. 357–391.pl_PL
dc.referencesStiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesStiglitz J.E., The proper role of government in the market economy: The case of the post-COVID recovery, „Journal of Government and Economics” 2021, vol. 1, https://doi.org/10.1016/j.jge.2021.100004pl_PL
dc.referencesStiglitz J.E., The State, the Market, and Development, „WIDER Working Paper” 2016/1, UNU-WIDER, Helsinki.pl_PL
dc.referencesStrumph K.S., A predictive index for the flypaper effect, „Journal of Public Economics” 1998, vol. 69, s. 389–412.pl_PL
dc.referencesStrumpf K.S., Does government decentralization increase policy innovation?, „Journal of Public Economic Theory” 2002, vol. 4, s. 207–241.pl_PL
dc.referencesSutherland D., Price R., Joumard I., Sub-central government fiscal rules, „OECD Economic Studies” 2005, vol. 41(2), s. 141–181.pl_PL
dc.referencesSvendsen G.L.H., Svendsen G.T., Trust, Social Capital and the Scandinavian Welfare State, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton 2016.pl_PL
dc.referencesSwianiewicz P., An empirical typology of local government systems in Eastern Europe, „Local Government Studies” 2014, vol. 40, no. 2, s. 292–311.pl_PL
dc.referencesSwianiewicz P., Łukomska J., Local tax competition in Poland?, „Miscellanea Geographica” 2016, vol. 20(3), s. 37–43.pl_PL
dc.referencesSzewczuk A., Filozofia nowego zarządzania publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego a praktyczne implikacje, [w:] S. Owsiak (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 325–342.pl_PL
dc.referencesSzewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.pl_PL
dc.referencesSzumowski W., System zarządzania urzędem administracji samorządowej. Perspektywa koncepcji Good Governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019.pl_PL
dc.referencesSzyszka G., Śliwczyński B. (red.), Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2003, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesŚledziewska K., Zięba D., E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie)korzystamy, Digital Economy Lab, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesTanzi V., Pitfalls on the road to fiscal decentralization, „Carnegie Endowment Working Papers” 2001, no. 19, s. 3–21, http://www.jstor.com/stable/resrep12727 (dostęp: 6.04.2021).pl_PL
dc.referencesTanzi V., Schuknecht L., Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 2000.pl_PL
dc.referencesTer-Minassian T., Decentralization and macroeconomic management, „IMF Working Paper” 1997, no. 155.pl_PL
dc.referencesTer-Minassian T., Promoting responsible and sustainable fiscal decentralization, [w:] E. Ahmad, G. Brosio (red.), Handbook of Multilevel Finance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton 2015, s. 437–439.pl_PL
dc.referencesTeszner K., Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).pl_PL
dc.referencesValkama P., Oulasvirta L., How Finland copes with an ageing population: Adjusting structures and equalising the financial capabilities of local governments, „Local Government Studies” 2021, vol. 47, no. 3, s. 429–452.pl_PL
dc.referencesVan Malderen L., Gerard M., Testing yardstick competition through a vote-function: Evidence from the Walloon municipalities, „Economics and Business Letters” 2013, vol. 2(4), s. 206–214.pl_PL
dc.referencesVeiga L.G., Veiga F.J., Does opportunism pay off?, „Economics Letters” 2007, vol. 96(2), s. 177–182.pl_PL
dc.referencesVigneault M., Grants and soft budget constraints, [w:] R. Boadway, A. Shah (red.), Intergovernmental Fiscal Transfers. Principles and Practice, Public Sector Governance and Accountability Series, The World Bank, Washington 2007, s. 133–167.pl_PL
dc.referencesWagner A., Finanzwissenschaft, C.F. Winter, Leipzig 1877 (t. 1), 1880 (t. 2), 1886 (t. 3), 1889 (t. 4).pl_PL
dc.referencesWaller Ch.J., Verdier T., Gardner R., Corruption: Top down or bottom up?, „Economic Inquiry” 2002, vol. 40(4), s. 688–703.pl_PL
dc.referencesWalsh C., Fiscal federalism: An overview of issues and a discussion of their relevance to the European community, „European Economy: Reports and Studies” 1993, no. 5, s. 25–62.pl_PL
dc.referencesWang R., Wang W., Dress-Up Contest: A Dark Side of Fiscal Decentralization, Document de treball de l’IEB 2013/30, Barcelona 2013.pl_PL
dc.referencesWarner M., Zhang X., Serving an ageing population: Collaboration is key, „Local Government Studies” 2021, vol. 47, no. 3, s. 498–517.pl_PL
dc.referencesWeber E.P., Khademian A.M., Wicked problems, knowledge challenges, and collaborative capacity builders in network settings, „Public Administration Review” 2008, vol. 68, no. 2, s. 334–349.pl_PL
dc.referencesWernik A., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesWhite J., Managing Information in the Public Sector, Routledge, London 2015.pl_PL
dc.referencesWildt D. de, The impact of demographic trends on local government financial reserves: Evidence from England, „Local Government Studies” 2021, vol. 47, no. 3, s. 405–428.pl_PL
dc.referencesWilliamson O.E., The new institutional economics: Taking stock, looking ahead, „Journal of Economic Literature” 2000, vol. XXXVIII, s. 595–613.pl_PL
dc.referencesWiniarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesWittman D., Why Democracies produce efficient results, „Journal of Political Economy” 1989, vol. 97(6), s. 1395–1424, https://doi.org/10.1086/261660pl_PL
dc.referencesWnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, seria „Wykłady z socjologii”, t. 3, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesWohlgemuth M., Covid-19 and Leviathan – The German case, Report Scenarios, Geopolitical Intelligence Services, https://www.gisreportsonline.com/ covid-19-and-leviathan-the-german-case,economy,3464,report.html (dostęp: 6.04.2021).pl_PL
dc.referencesWojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesWorld Bank, Intergovernmental Fiscal Relations, http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscal.htm (dostęp: 9.01.2020).pl_PL
dc.referencesWolski J., Historia powszechna. Starożytność, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesWójtowicz K., System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2007.pl_PL
dc.referencesYahamoto H., New Public Management – Japan’s Practice, „Policy Paper”, 293 E, Institute for International Policy Studies, Tokyo 2003.pl_PL
dc.referencesZalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesZarządzanie finansami lokalnymi w opiniach skarbników jednostek samorządu terytorialnego. Raport z badań, oprac. A. Kopańska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesZarządzenie nr 30 Ministra Finansów z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw przeglądów wydatków publicznych (Dz.Urz. Ministra Finansów, Warszawa, 5 maja 2015 r., poz. 31).pl_PL
dc.referencesZawicki M., Instrumenty nowego zarządzania publicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2007, nr 759, s. 141–172.pl_PL
dc.referencesZioło M., Finanse zrównoważone. Rozwój – Ryzyko – Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa–Szczecin 2020.pl_PL
dc.referencesZiółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesŻukowski P.Z., Wpływ koniunktury gospodarczej na stan finansów publicznych Japonii, „Optimum. Economic Studies” 2018, nr 2(92), s. 177–190.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-802-3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe