Show simple item record

dc.contributor.authorWojtala, Martyna
dc.date.accessioned2022-05-23T14:08:35Z
dc.date.available2022-05-23T14:08:35Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41886
dc.description.abstractJednym z epigenetycznych mechanizmów kontroli ekspresji genów są potranslacyjne modyfikacje białek histonowych, przede wszystkim metylacja i acetylacja, katalizowane przez specyficzne grupy enzymów. Celem niniejszej pracy doktorskiej było określenie roli procesów metylacji/demetylacji reszt lizynowych białek, warunkowanych aktywnością enzymów - metylotransferazy G9a (G9a HMT) i lizyno-specyficznej demetylazy 1 (LSD1) na wybrane elementy topografii chromatyny i metabolizmu śródbłonka naczyniowego. Badania przeprowadzone na ludzkich komórkach śródbłonka pochodzenia mikronaczyniowego (HMEC-1) oraz żylnego (HUVECs), w których aktywność analizowanych enzymów hamowano chemicznie i transkrypcyjnie, stwierdzono znaczący wpływ zarówno G9a HMT jak LSD1 na progresję cyklu komórkowego. Wykazano, że istotna rola G9a HMT w regulacji cyklu komórkowego i stymulacji proliferacji komórek śródbłonka odbywa się za sprawą aktywacji kinazy Chk1 i regulację ekspresji RB1 oraz P21, które warunkują przejście fazowe G0/G1 a także poprzez wzmocnienie potencjału antyoksydacyjnego komórek. Dodatkowo wykazano zaangażowanie G9a HMT w kształtowanie struktur pseudokapilarnych, co wskazuje na udział w angiogenezie in vitro. Natomiast udział LSD1 w progresję cyku komórkowego powiązano z hamowaniem aktywacji kinazy Chk1, krytycznej dla przejścia fazowego G2/M oraz istotnym udziale tego enzymu w utrzymaniu stabilności genetycznej i naprawie DNA. Antagonistyczne działanie badanych enzymów podkreśla możliwość terapeutycznego wykorzystania obu białek w ograniczaniu dysfunkcji śródbłonka naczyniowego. W toku badań ujawniono prozapalny charakter LSD1 w HMEC-1. Stwierdzono, że aktywacja transkrypcji genów prozapalnych w odpowiedzi na LPS zależna jest od czynnika transkrypcyjnego NFκB i warunkowana jego lokalizacją jądrową (aktywacją), wspieraną przez LSD1. Zahamowanie aktywności LSD1 znacząco osłabia odpowiedź prozapalną śródbłonka zatem może ona aspirować do celu terapeutycznego w hamowaniu nadmiernej odpowiedzi zapalnej na patogeny lub w przypadku leczenia chorób układu krążenia.pl_PL
dc.description.sponsorship1. Projekt NCN PRELUDIUM 2016/23/N/NZ3/02435 - ,,Rola LSD-1 w epigenetycznej regulacji aktywności transkrypcyjnej genów prozapalnych NF-kappaB-zależnych w komórkach śródbłonka’’; 2. Projekt MNiSzW Iuventus Plus IP2012 039072 - ,,Rola reorganizacji chromatyny limitowanej statusem metylacji histonów w kontrolowaniu aktywacji komórek śródbłonka naczyniowego”; 3. Projekt NCN OPUS 2012/05/B/NZ2/01663 – ,,Epigenetyczna regulacja procesu angiogenezy indukowana zmianami w obrębie metylacji białek histonowych, jako szansa dla nowych interwencji terapeutycznych w chorobie nowotworowej”;pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectbiologia molekularnapl_PL
dc.subjectepigenetykapl_PL
dc.subjectmodyfikacje potranslacyjne białekpl_PL
dc.titleZmiany statusu metylacji reszt lizynowych białek determinowane aktywnością metylotransferazy G9a i lizyno-specyficznej demetylazy 1 jako modulator funkcji komórek śródbłonka naczyniowegopl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderMartyna Wojtalapl_PL
dc.page.number154pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Molekularnejpl_PL
dc.contributor.authorEmailmartyna.wojtala@biol.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorBalcerczyk, Aneta
dc.dissertation.reviewerFoksiński, Marek
dc.dissertation.reviewerBoncela, Joanna
dc.date.defence2022-07-05
dc.disciplinenauki biologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record