Show simple item record

dc.contributor.authorZaniewska, Hanka
dc.contributor.editorBartosiewicz, Bartosz
dc.contributor.editorMarszał, Tadeusz
dc.date.accessioned2022-05-20T13:45:44Z
dc.date.available2022-05-20T13:45:44Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationZaniewska H., Przemiany przestrzenno-funkcjonalne małych miast po 20 latach transformacji, [w:] Struktura przestrzenna małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 9-23, https://doi.org/10.18778/7525-560-7.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-560-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41877
dc.descriptionAutorka swoją pracę poświęciła omówieniu wpływowi transformacji społeczno-gospodarczej na rozwój najmniejszych polskich miast. Miasta owe, zwane miasteczkami, straciły na przestrzeni lat funkcje rolnicze na rzecz przemysłu, obsługi rolnictwa i ludności. Potrzebę poszukiwania nowych aktywności wymusił również fakt likwidacji zakładów pracy. Autorka przeprowadziła swoje badania w oparciu o 19 miast z klasy do 5 tys. mieszkańców. Obejmują one województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, mazowieckie, podlaskie oraz pojedyncze przykłady z województw łódzkiego, zachodniopomorskiego i małopolskiego. Dobór miejscowości miał na celu pokazanie podatności miasteczek położonych na różnych obszarach na transformację społeczno-gospodarczą polskiej przestrzeni i ukazanie pozytywnych i negatywnych przejawów przemian.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBartosiewicz B., Marszał T. (red.), Struktura przestrzenna małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmałe miastapl_PL
dc.subjectprzemiany przestrzenno-funkcjonalnepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectsytuacja mieszkaniowapl_PL
dc.subjectdziałania samorządowepl_PL
dc.subjectaktywizacja małych miastpl_PL
dc.titlePrzemiany przestrzenno-funkcjonalne małych miast po 20 latach transformacjipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011pl_PL
dc.page.number9-23pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Poznańska, Wydział Architekturypl_PL
dc.referencesBarek R., Zaniewska H. (2006), Warunki rozwoju małych miast w Wielkopolsce, [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Uwarunkowania rozwoju małych miast, PAN–KPZK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKosiński W. (2000), Aktywizacja turystyczna małych miast, Wyd. PK, Kraków.pl_PL
dc.referencesKwiatek J. (2003), Polska. Urokliwy świat małych miasteczek, Sport i turystyka, Muza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiasta w liczbach, 2001–2002, 2005–2006, (2004, 2008), GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZaniewska H. (1998), Polskie miasteczka w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, IGM, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZaniewska H., Barek R. (2007), Tożsamość miasteczek wielkopolskich i możliwości jej zachowania, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka”, z. 11.pl_PL
dc.referencesZaniewska H. (2009), Krajobraz kulturowy i przyrodniczy miasteczek wielkopolskich jako przesłanka rozwoju ich funkcji turystycznych, [w:] Domański B., Kurek W. (red.), Gospodarka i przestrzeń, UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesZiobrowski Z., Pijanowski J. M. (red.), (2008), Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich, IRM, Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-560-7.02
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe