Show simple item record

dc.contributor.authorSobczak, Maciej
dc.date.accessioned2022-04-27T11:04:02Z
dc.date.available2022-04-27T11:04:02Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41688
dc.description.abstractInwazyjność komórek nowotworowych determinowana jest zmianami na poziomie transkrypcji genów, które z kolei zależą od aktywności epigenetycznych enzymów regulujących chromatynę. W niniejszej pracy opisano dwa epigenetyczne mechanizmy regulacji ekspresji genów związanych z procesami proliferacji, naprawy DNA i rozwoju oporności wielolekowej na cisplatynę w komórkach nowotworowych. Pierwszy mechanizm zakłada kluczowość kompleksu składającego się z BRG1, EP300 oraz białka PARP1 dla kontrolowania transkrypcji genów zaangażowanych w proliferację i naprawę uszkodzeń DNA w komórkach nowotworu piersi. Wykazano funkcjonalną zależność pomiędzy wymienionymi trzema enzymami, gdzie zahamowanie aktywności któregokolwiek z nich prowadziło do znacznego spadku ekspresji kontrolowanych przez ten kompleks genów. Z kolei drugi mechanizm zakłada, że p53 oraz CoREST są bezpośrednio zaangażowane w regulację transkrypcji genów związanych z procesem usuwania z komórek nowotworowych chemioterapeutyków. Na powyższych przykładach zaprezentowano, że opisywane mechanizmy stanowią nie tylko cenne odkrycie naukowe, ale także mogą znaleźć zastosowanie w projektowaniu przyszłych terapii przeciwnowotworowych.pl_PL
dc.description.sponsorshipGrant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata DEC-2013/11/D/NZ2/00033; Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu LIDER/22/0122/L-10/18/NCBR/2019; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie. Nr projektu: POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectnowotworypl_PL
dc.subjectepigenetykapl_PL
dc.subjectregulacja transkrypcjipl_PL
dc.titleEpigenetyczne mechanizmy regulujące proliferację i oporność komórek nowotworowych na leczenie cytostatykami w badaniach in vitro oraz in silicopl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number111pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Biofizyki Ogólnej, Instytut Biofizyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorEmailmaciej.sobczak@biol.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorRobaszkiewicz, Agnieszka
dc.dissertation.directorPłoszaj, Tomasz
dc.dissertation.reviewerLewińska, Anna
dc.dissertation.reviewerBoncela, Joanna
dc.dissertation.reviewerWojdacz, Tomasz
dc.date.defence2022
dc.disciplinenauki biologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record