Show simple item record

dc.contributor.authorSoboska, Kamila
dc.date.accessioned2022-03-15T05:54:32Z
dc.date.available2022-03-15T05:54:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41181
dc.description.abstractProces powstawania i rozwoju nowotworu w znacznej mierze zależy od charakterystyki niszy, w jakiej znajdują się komórki nowotworowe, w tym wzajemnych interakcji pomiędzy komórkami nowotworowymi i makrofagami oraz komórkami śródbłonka mikronaczyniowego. Poszukiwanie czynników wydzielanych przez komórki nowotworowe, mogących regulować funkcje ich mikrośrodowiska, wydaje się być niezbędnym elementem do opracowania nowych terapii spersonalizowanych bardziej skutecznych w chorobach nowotworowych. Prowadzone w ostatnich latach badania sugerują udział małego białka wydzielniczego neuromedyny U (NMU) oraz jej receptorów (NMUR1 i NMUR2) w rozwoju wielu nowotworów, w tym taka jelita grubego (RJG). Obecność receptorów dla NMU stwierdzono w makrofagach i komórkach śródbłonka naczyń. Możliwość oddziaływania komórek nowotworowych na w/w komórki mikrośrodowiska za pośrednictwem NMU została wykorzystana jako podstawa rozprawy doktorskiej. W ramach niniejszej pracy założono hipotezę, iż NMU wydzielona przez komórki RJG reguluje aktywność w/w komórek niszy w taki sposób, aby sprzyjały rozwojowi nowotworu. Zaobserwowane działanie NMU polegające na zmianie profilu cytokin wydzielanych do mikrośrodowiska przez komórki nowotworowe oraz makrofagi i komórki śródbłonka mikronaczyniowego, a także aktywność proangiogenna i stymulująca zdolności migracyjne komórek mikrośrodowiska nowotworu może wskazywać na udział tego białka we wczesnych etapach metastazy RJG. Uzyskane informacje mogą stać się podstawą do badań udziału NMU w procesie intrawazacji, jednego z kluczowych procesów podczas powstawania przerzutów. Dodatkowo rozszerzenie badań udziału NMU i jej receptorów w rozwoju RJG o model in vivo może pozwolić na ocenę użyteczności NMU w terapii blokującej pronowotworową aktywność mikrośrodowiska i skutecznej w walce z RJG na etapie rozwoju guza pierwotnego.pl_PL
dc.description.sponsorshipBadania finansowane z grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata Bis pt. „Neuromedyna U jako nowy potencjalny regulator przerzutowania w raku jelita grubego i odbytnicy” (2016/22/E/NZ3/00341),pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectRak jelita grubegopl_PL
dc.subjectNeuromedyna Upl_PL
dc.subjectMakrofagipl_PL
dc.subjectNowotwórpl_PL
dc.subjectMikrośrodowiskopl_PL
dc.subjectKomórki śródbłonkapl_PL
dc.titleNeuromedyna U (NMU) jako regulator aktywności komórek mikrośrodowiska raka jelita grubegopl_PL
dc.title.alternativeNeuromedin U (NMU) as a regulator of the activity of colon cancer microenvironment cellspl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number113pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiskapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Naukpl_PL
dc.dissertation.directorBoncela, Joanna
dc.dissertation.reviewerPiastowska-Ciesielska, Agnieszka
dc.dissertation.reviewerŻaczek, Anna
dc.dissertation.reviewerRuciński, Marcin
dc.disciplinenauki biologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record