SPIS TREŚCI

1. Dracula – "non omnis moriar". Facts and myths from the life of Vlad III the Impaler
Aleksandra Bartosiewicz
2. Krąg rodzinny ks. Andrzeja Chylińskiego (1799–1862), proboszcza parafii Męka w dekanacie sieradzkim
Piotr Szkutnik
3. How to govern the city? Polish debates about urban policy during the First World War
Kamil Śmiechowski
4. Relations between the RSFSR and the Ukrainian SSR in the 1920s: diplomatic and administrative-institutional aspects
Vladylena Sokyrska, Iryna Krupenya, Kateryna Didenko
5. Between history and politics: the image of Mykhailo Hrushevsky in German Slavic studies of the first third of the 20th century
Vitalii Telvak, Viktoria Telvak, Bohdan Yanyshyn
6. Katolicki tygodnik społeczny „Ład” wobec przemian ustrojowych w Polsce w latach 1988–1993. Przyczynek do dziejów polskiej chadecji
Ariel Orzełek
7. Kasztelanowa lubelska Krystyna z Uhruska Sienieńska i jej testament z 2 czerwca 1639 r. Nieznana karta z dziejów i genealogii rodziny Uhrowieckich herbu Suchekomnaty w XVI i XVII wieku
Zbigniew Anusik
8. Inspiracje graficzne Heinricha Paula Groskurta podczas tworzenia medalu koronacyjnego Fryderyka Augusta (Augusta III Wettyna) w 1734 roku
Jan Rokita
9. Andrzej Stroynowski, "Obrady sejmu grodzieńskiego 1784 roku. Studium z dziejów kultury parlamentarnej", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2020, ss. 250, aneksy (Tadeusz Srogosz)
Tadeusz Srogosz
10. Relacja na temat kościoła parafialnego w Nawarzycach i nieistniejącej świątyni w Lubczy z roku 1898
Małgorzata Karkocha
11. "Życie prywatne Polaków w XIX wieku, t. IX (Kariera w optyce prywatności)", red. J. Kita, M. Korybut-Marciniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź–Olsztyn 2020, ss. 364 (Aleksandra Staniszewska)
Aleksandra Staniszewska
12. Wacław A. Zbyszewski, "Ludzie, których znałem", wybór i oprac. R. Habielski, P. Kądziela, Biblioteka „WIĘZI”, Warszawa 2020, ss. 392 (Jędrzej Bończak)
Jędrzej Bończak
13. Olha Morozowa, „Doslidżennia istoriji Ukrajiny perszoji połowyny XX st. w suczasnij pols’kij istoriohrafiji: napriamky, koncepciji, dyskusji. Monohrafija", CzNU im. Petra Mohyły, Mykołajiw 2020, ss. 432 (Olga Gaidai)
Olga Gaidai
14. Pamięci Profesora Stefana Pytlasa (1945–2020) – znakomitego znawcy dziejów Łodzi przemysłowej
Jarosław Kita

Recent Submissions